Pripovjedač je aplikacija za čitanje zaslona ugrađena u Windows 11, pa ne morate ništa preuzeti ili instalirati. U ovom je vodiču opisan način korištenja značajke Pripovjedač sa sustavom Windows tako da možete pokretati aplikacije, pregledavati web i još mnogo toga. 

Ispod sadržaja je odjeljak s novostima o značajci Pripovjedač.

Napomena: ovaj je vodič dostupan kao dokument programa Word iPDF(samo na engleskom jeziku). Da biste dobili dodatne jezike ili oblike, obratite se službi za Answer Desk.

Želite naučiti kako koristiti značajku Pripovjedač za poslove u aplikacijama sustava Office, kao što su Outlook i Word? Pogledajte članke na ovoj stranici: koristite čitač zaslona s Office aplikacijama.

Slijedite ove veze da biste saznali kako koristiti čitač zaslona za takve stvari u Windows 11:

Sadržaj

Poglavlje

Što sadrži

1. poglavlje: uvod u Pripovjedač

Pregled značajke Pripovjedač, uključujući upute za njegovo pokretanje i zaustavljanje.

2. poglavlje: osnove Pripovjedača

Načini kretanja zaslonom, pronalaženja i otvaranja aplikacija, promjena sadržaja koji Pripovjedač čita i prilagođavanje brzine i glasnoće govora.

3. poglavlje: korištenje načina rada za pregled

Način korištenja načina rada za pregled radi kretanja aplikacijama, e-poštom i webom.

4. poglavlje: čitanje teksta

Načini čitanja teksta i dobivanja informacija o njemu, kao što su font, boja teksta i interpunkcija.

5. poglavlje: Navigacija

Kako dobiti dodatne informacije o aplikaciji ili stranici koju istražujete pomoću prikaza značajke Pripovjedač.

6. poglavlje: korištenje Pripovjedača dodirom

Upute za korištenje značajke Pripovjedač dodirom, uključujući osnovne geste.

7. poglavlje: prilagodba Pripovjedača

Upute za promjenu načina na koji se Pripovjedač pokreće, utvrđivanje povratnih informacija koje se čuju tijekom upisivanja, promjenu naredbi značajke Pripovjedač te korištenje softvera za pretvaranje teksta u govor (TTS) treće strane.

8. poglavlje: korištenje pripovjedača za brajicu

Upute za korištenje značajke Pripovjedač s osvježivim prikazom za brajicu.

Dodatak A: podržani jezici i glasovi

Popis podržanih jezika i TTS glasovi dostupni u značajci Pripovjedač.

Dodatak B: tipkovne naredbe i dodirne geste pripovjedača

Popis tipkovnih naredbi i dodirnih gesti značajke Pripovjedač.

Dodatak C: Podržani prikazi za Brailleovo pismo

Popis prikaza za Brailleovo pismo koje podržava Pripovjedač.

Dodatak D: Korisnički vodiči za prethodne verzije Pripovjedača

Korisnički vodiči za prethodne verzije Pripovjedača

Dodatak E: Zvukovi Pripovjedača

Popis zvukova kojima se Pripovjedač koristi i što ti zvukovi znače.

Novosti

Verzija objavljena u listopadu 2021.

Da biste Microsoftu dali povratne informacije, pritisnite Pripovjedač + Alt + F dok je pripovjedač pokrenut.

Savjet: Tipka Pripovjedača tipka je za modificiranje u naredbama Pripovjedača. Tipke Caps Lock i Insert po zadanom služe kao tipka Pripovjedača. Za dodatne informacije o tipki Pripovjedača idite na Poglavlje 2: Osnove Pripovjedača ili Dodatak B: Tipkovne naredbe i dodirne geste Pripovjedača.

Nove ili istaknute naredbe

Nove naredbe pripovjedača u Windows 11

Trostruki dodir dvama prstima: Odbacuje kontekstne izbornike (oponaša tipku Escape)

Novi najčešće korišteni Windows prečaci u Windows 11

 • Windows tipka s logotipom + A: otvara brzi Postavke

 • Windows tipka s logotipom + C: otvara se Teams čavrljanje

 • Windows tipka s logotipom + N: otvara centar za obavijesti

 • Windows tipka s logotipom + W: otvara widgete

 • Ctrl + E: otvara pretraživanje u većini aplikacija

 • Ctrl + F: Otvara pretraživanje u Windows trgovini

Najčešće korišteni prečaci pristupačnosti za Pripovjedač i pristupačnost

 • Pripovjedač + Ctrl + D: preuzimanje izvora veze na web-stranicu

 • Pripovjedač + S: nabavite sažetak web-stranice

 • Pripovjedač + S dvaput brzo: dijaloški okvir Preuzimanje sažetka web-stranice i popularnih veza

 • Pripovjedač + H: uključivanje ili isključivanje Outlook zaglavlja stupca

 • Pripovjedač + Alt + F: slanje povratnih informacija o Pripovjedaču

 • Windows tipka s logotipom + znak plus (+): Otvaranje povećala

 • Windows tipka s logotipom + U: otvara odredišnu stranicu s postavkama pristupačnosti

Popis tipkovnih prečaca koje možete koristiti u aplikaciji Windows potražite u odjeljku Tipkovni prečaci Windows. Popis tipkovnih prečaca u aplikaciji Windows potražite u odjeljku Tipkovni prečaci u aplikacijama. Popis tipkovnih prečaca u drugim Windows pomoćnim tehnologijama potražite u Windows tipkovne prečace za pristupačnost.

Ostale mogućnosti koje su nove u Pripovjedaču tijekom zadnjih nekoliko izdanja

Poboljšanja e-pošte u sustavu Outlook i Windows Mail

Korištenje načina rada za pregled za čitanje poruka e-pošte

Način rada za pregled automatski se uključuje kada otvorite poruku e-pošte. Koristite tipke sa strelicama i druge naredbe za način rada za pregled, baš kao što biste i na webu, da biste se kretali okolo.

Poruke e-pošte automatski se čitaju

Kada otvorite poruku e-pošte, Pripovjedač će početi čitati – naredbe nisu potrebne.

Dođite do važnih informacija, preskočite buku

U programu Outlook, Pripovjedač će čitati status e-pošte (nepročitano, proslijeđeno itd.), tko je pošiljatelj, redak predmeta i bilo koje druge značajke e-pošte koje su važne ili jedinstvene (primjerice, Pripovjedač će čitati ako je poruka označena zastavicom, ali neće čitati ako je poruka e-pošte bez zastavice).

Pripovjedač neće čitati nepotrebne podatke iz tablice, primjerice, ako postoji 5 praznih stupaca, a zaglavlje stupaca neće se čitati po zadanom. Uključite ili isključite čitanje zaglavlja stupaca u programu Outlook tako što ćete pritisnuti Pripovjedač + H.

Web-poboljšanja

Nema više nekorisnih hiperveza

Pripovjedač će vam dati naslov web-stranice za vezu. Pritisnite Pripovjedač + Ctrl + D, a Pripovjedač će primiti URL hiperveze na kojem se nalazite i poslati ga na internetski servis koji će Pripovjedaču dati naziv stranice. A kada se fokus nalazi na slici, naredba Pripovjedač + Ctrl + D pruža opis slike. Ako želite onemogućiti sve mrežne servise koje koristi Pripovjedač, tu značajku možete isključiti u postavkama Pripovjedača.

Dohvaćanje brzog sažetka web-stranice

Poslušajte sažetak web-stranice koji obuhvaća broj veza, orijentira i zaglavlja pritiskom na Pripovjedač + S.

Popularne veze i puni sažetak web-stranice

Brzo dvaput pritisnite Pripovjedač + S da biste povukli dijaloški okvir prema gore na zaslonu sa sljedećim informacijama: broj veza, orijentiri i zaglavlja na stranici i popis popularnih veza za stranicu (popularne veze su veze na stranici koje dobiju najviše klikova).

Web-stranice automatski se čitaju

Pripovjedač automatski čita web-stranice počevši od vrha stranice.

Poboljšanja zvuka

Novi zvukovi za uobičajene radnje

Zvukovi Pripovjedača sada su funkcionalniji i bolje reagiraju. Primjerice, zvukovi se sada reproduciraju za uobičajene radnje, kao što je otvaranje veze ili pri uključivanju ili isključivanju načina rada za pregled. Da biste upravljali zvukovima uobičajenih radnji, otvorite postavke Pripovjedača. Da biste čuli zvukove Pripovjedača, pročitajte Dodatak E: Pripovjedač Zvukovi.

Slušanje velikih slova i riječi

Pripovjedač po zadanom čita velika slova isto kao i mala slova. To znači da "Riječ", "RIJEČ" i "riječ" zvuče jednako (iako su različiti znakovi pisani velikim slovima).

Ako želite čuti kada je slovo veliko, Pripovjedač može prije slova reći „veliko slovo” ili pročitati riječ ili slovo višim tonom. Da biste promijenili način na koji pripovjedač obrađuje veliko slovo, prijeđite na odjeljak "Promjena onoga što čujete prilikom čitanja i interakcije" u postavkama pripovjedača.

Čitanje pomoću povećala

Povećalo, značajka povećavanja zaslona koja se isporučuje s Windows 11, sada će čitati tekst naglas. To može biti korisno ako ste slabovidan korisnik koji želi da mu se tekst na zahtjev pročita naglas.  Dodatne informacije potražite u članku Korištenje povećala da biste olakšali prikaz stvari na zaslonu.

Početna stranica Pripovjedača

Svaki put kada uključite Pripovjedača, otvorit će se početna stranica Pripovjedača, mjesto na kojem možete otvoriti sve što vam je potrebno, bez obzira na to želite li promijeniti postavke Pripovjedača ili savladati osnove uz upute za brzi početak rada. Također, kada minimizirana početna stranica Pripovjedača ode u paletu sustava, nećete se morati kretati po njoj kada koristite kombinaciju tipki Alt + Tab da biste se prebacivali s jedne stvari na drugu.

Čitanje rečenica

Pripovjedač sada može čitati sljedeću, trenutnu i prethodnu rečenicu. Čitanje po rečenicama dostupno je kad god upotrebljavate tipkovnicu, dodir ili Brailleovo pismo.

"Rečenica" je i zasebni prikaz Pripovjedača. Pritisnite Pripovjedač + Page up ili Pripovjedač + Page down da bi se otvorio prikaz rečenice, a zatim pritisnite Pripovjedač + strelica lijevo da biste prešli na prethodnu rečenicu i Pripovjedač + strelica desno da biste prešli na sljedeću rečenicu.

Te nove naredbe možete upotrebljavati na zaslonima s Brailleovim pismom tako da pritisnete točke 2-3-4 ili 2-3-4-7 u načinu unosa naredbe. 

Nove razine opširnosti

Pripovjedač omogućuje pet razina opširnosti koje utječu na količinu informacija koju čujete kada Pripovjedač čita tekst, kao što su web-mjesta, i kada koristite kontrole. Svaka je razina dokumentirana u 4. poglavlju uz kratak opis načina na koji je možete koristiti.

Korištenje načina rada za pregled u omiljenom pregledniku

Način rada za pregled uključuje se automatski u preglednicima Google Chrome i Microsoft Edge.

Raspored standardne tipkovnice

Željeli smo vam olakšati upoznavanje i korištenje značajke Pripovjedač, te smo stoga uveli novi raspored standardne tipkovnice. Ažurirani raspored sličniji je rasporedu tipkovnice koji se koristi u drugim čitačima zaslona.

Tipkovne naredbe spomenute u ovom vodiču su za novi raspored standardne tipkovnice. Neke od novih naredbi sadržavaju ažuriranja naredbi značajke Pripovjedač za stranicu, odlomak, redak, riječ i znak. Primijetit ćete i nove naredbe kao što su Pronađi u Pripovjedaču, popis veza, popis naslova i popis znamenitosti. Za neke naredbe sada možete koristiti numeričku tipkovnicu.

Sve nove i ažurirane naredbe možete istražiti u odjeljku Dodatak B: Tipkovne naredbe i dodirne geste značajke Pripovjedač. Naredbe načina rada za pregled navedene su u odjeljku 3. poglavlje: Korištenje načina rada za pregled.

Napomena: Vaša tipkovnica po zadanim postavkama će se postaviti na standardni raspored. Ako to želite promijeniti, idite na Postavke > pristupačnosti > Pripovjedač, a zatim odaberite naslijeđeni raspored. Postavke pripovjedača možete doći i tako da pritisnete Windows tipka s logotipom + Ctrl + N. Nove naredbe pripovjedača neće biti dostupne u rasporedu naslijeđene tipkovnice ako pritisci tipki za naslijeđene naredbe ne odgovaraju onima koje se koriste u novim značajkama značajke Pripovjedač.

Otvaranje postavki pripovjedača

Tipka značajke Pripovjedač

Sada možete odabrati koju tipku za modificiranje želite upotrebljavati u naredbama značajke Pripovjedač. Tipke Caps Lock i Insert služe kao zadana tipka značajke Pripovjedač. Možete upotrijebiti bilo koju od tih tipki u naredbi koja koristi tipku značajke Pripovjedač. Tipka Pripovjedača u naredbama naziva se „Pripovjedač”. Tipku Pripovjedača možete promijeniti u postavkama značajke Pripovjedač.

Ažurirane naredbe promjene prikaza

Naredbe promjene prikaza naredbe sada se mapiraju na značajku Pripovjedač + stranica prema gore i tipke stranica prema dolje. Promjenu prikaza možete koristiti i tako da pritisnete Pripovjedač + Ctrl + strelica gore i strelica dolje.

Poboljšanja načina rada za pregled

Naredbe primarne i sekundarne radnje načina rada su se promijenile. Primarna radnja može se izvršiti tako da se pritisne Enter ili Razmaknica. Sekundarnu radnju možete dovršiti tako da tipku Shift dodate svakoj od tih tipki (Shift + Enter ili Shift + Razmaknica). Primijetit ćete tu promjenu bez obzira na odabir rasporeda tipkovnice.

Osim toga, dodano je nekoliko novih naredbi tipkovnice za način rada za pregled koje dopuštaju odabir teksta. Dodatne informacije o njima potražite u odjeljku 3. poglavlje: Korištenje načina rada za pregled.

Pripovjedač je aplikacija za čitanje zaslona ugrađena u Windows 10, pa nije potrebno ništa preuzimati ili instalirati. U ovom je vodiču opisan način korištenja značajke Pripovjedač sa sustavom Windows tako da možete pokretati aplikacije, pregledavati web i još mnogo toga. 

Ispod sadržaja je odjeljak s novostima o značajci Pripovjedač.

Napomena: ovaj je vodič dostupan kao dokument programa Word iPDF (samo na engleskom jeziku). Verziju ovog vodiča možete preuzeti na brajicu (brajica američkog engleskog ne-UEB razreda 2). Da biste dobili dodatne jezike ili oblike, obratite se službi za Answer Desk.

Želite naučiti kako koristiti značajku Pripovjedač za poslove u aplikacijama sustava Office, kao što su Outlook i Word? Pogledajte članke na ovoj stranici: koristite čitač zaslona s Office aplikacijama.

Sadržaj

Poglavlje

Što sadrži

1. poglavlje: uvod u Pripovjedač

Pregled značajke Pripovjedač, uključujući upute za njegovo pokretanje i zaustavljanje.

2. poglavlje: osnove Pripovjedača

Načini kretanja zaslonom, pronalaženja i otvaranja aplikacija, promjena sadržaja koji Pripovjedač čita i prilagođavanje brzine i glasnoće govora.

3. poglavlje: korištenje načina rada za pregled

Način korištenja načina rada za pregled radi kretanja aplikacijama, e-poštom i webom.

4. poglavlje: čitanje teksta

Načini čitanja teksta i dobivanja informacija o njemu, kao što su font, boja teksta i interpunkcija.

5. poglavlje: Navigacija

Kako dobiti dodatne informacije o aplikaciji ili stranici koju istražujete pomoću prikaza značajke Pripovjedač.

6. poglavlje: korištenje Pripovjedača dodirom

Upute za korištenje značajke Pripovjedač dodirom, uključujući osnovne geste.

7. poglavlje: prilagodba Pripovjedača

Upute za promjenu načina na koji se Pripovjedač pokreće, utvrđivanje povratnih informacija koje se čuju tijekom upisivanja, promjenu naredbi značajke Pripovjedač te korištenje softvera za pretvaranje teksta u govor (TTS) treće strane.

8. poglavlje: korištenje pripovjedača za brajicu

Upute za korištenje značajke Pripovjedač s osvježivim prikazom za brajicu.

Dodatak A: podržani jezici i glasovi

Popis podržanih jezika i TTS glasovi dostupni u značajci Pripovjedač.

Dodatak B: tipkovne naredbe i dodirne geste pripovjedača

Popis tipkovnih naredbi i dodirnih gesti značajke Pripovjedač.

Dodatak C: Podržani prikazi za Brailleovo pismo

Popis prikaza za Brailleovo pismo koje podržava Pripovjedač.

Dodatak D: Korisnički vodiči za prethodne verzije Pripovjedača

Korisnički vodiči za prethodne verzije Pripovjedača

Dodatak E: Zvukovi Pripovjedača

Popis zvukova kojima se Pripovjedač koristi i što ti zvukovi znače.

Novosti

Verzija izdana 2020.

Ovo izdanje fokusirano je na brže obavljanje zadataka. Da biste Microsoftu dali povratne informacije, pritisnite Pripovjedač + Alt + F dok je pripovjedač pokrenut.

Savjet: Tipka Pripovjedača tipka je za modificiranje u naredbama Pripovjedača. Tipke Caps Lock i Insert po zadanom služe kao tipka Pripovjedača. Dodatne informacije o tipki Pripovjedača potražite podPoglavlje 2: Osnove pripovjedačailiDodatak B: Naredbe za tipkovnicu i dodirne geste Pripovjedača.

Poboljšanja e-pošte u sustavu Outlook i Windows Mail

Korištenje načina rada za pregled za čitanje poruka e-pošte

Način rada za pregled automatski se uključuje kada otvorite poruku e-pošte. Koristite tipke sa strelicama i druge naredbe za način rada za pregled, baš kao što biste i na webu, da biste se kretali okolo.

Poruke e-pošte automatski se čitaju

Kada otvorite poruku e-pošte, Pripovjedač će početi čitati – naredbe nisu potrebne.

Dođite do važnih informacija, preskočite buku

U programu Outlook, Pripovjedač će čitati status e-pošte (nepročitano, proslijeđeno itd.), tko je pošiljatelj, redak predmeta i bilo koje druge značajke e-pošte koje su važne ili jedinstvene (primjerice, Pripovjedač će čitati ako je poruka označena zastavicom, ali neće čitati ako je poruka e-pošte bez zastavice).

Pripovjedač neće čitati nepotrebne podatke iz tablice, primjerice, ako postoji 5 praznih stupaca, a zaglavlje stupaca neće se čitati po zadanom. Uključite ili isključite čitanje zaglavlja stupca Outlook tako da pritisnete Pripovjedač + H.

Web-poboljšanja

Nema više nekorisnih hiperveza

Pripovjedač će vam dati naslov web-stranice za vezu. Pritisnite Pripovjedač + Ctrl + D, a Pripovjedač će uzeti URL hiperveze na koju se nalazite i poslati je mrežnom servisu koji će pripovjedaču dati naslov stranice. A kada se fokus nalazi na slici, naredba Pripovjedač + Ctrl + D pruža opis slike. Ako želite onemogućiti sve upotrebljavane internetske usluge u Pripovjedaču, možete tu značajku isključiti u postavkama Pripovjedača.

Dohvaćanje brzog sažetka web-stranice

Poslušajte sažetak web-stranice koji obuhvaća broj veza, orijentira i zaglavlja pritiskom na Pripovjedač + S.

Popularne veze i puni sažetak web-stranice

Brzo dvaput pritisnite Pripovjedač + S da biste povukli dijaloški okvir prema gore na zaslonu sa sljedećim informacijama: broj veza, orijentiri i zaglavlja na stranici i popis popularnih veza za stranicu (popularne veze su veze na stranici koje dobiju najviše klikova).

Web-stranice automatski se čitaju

Pripovjedač automatski čita web-stranice počevši od vrha stranice.

Poboljšanja zvuka

Novi zvukovi za uobičajene radnje

Zvukovi Pripovjedača sada su funkcionalniji i bolje reagiraju. Primjerice, zvukovi se sada reproduciraju za uobičajene radnje, kao što je otvaranje veze ili pri uključivanju ili isključivanju načina rada za pregled. Da biste upravljali zvukovima uobičajenih radnji, otvorite postavke Pripovjedača. Da biste čuli zvukove Pripovjedača, pročitajte Dodatak E: Pripovjedač Zvukovi.

Slušanje velikih slova i riječi

Pripovjedač po zadanom čita velika slova isto kao i mala slova. To znači da "Riječ", "RIJEČ" i "riječ" zvuče jednako (iako su različiti znakovi pisani velikim slovima).

Ako želite čuti kada je slovo veliko, Pripovjedač može prije slova reći „veliko slovo” ili pročitati riječ ili slovo višim tonom. Da biste promijenili način na koji pripovjedač obrađuje veliko slovo, prijeđite na odjeljak "Promjena onoga što čujete prilikom čitanja i interakcije" u postavkama pripovjedača.

Čitanje pomoću povećala

Povećalo, značajka povećala zaslona koja dolazi uz sustav Windows 10, sada će čitati tekst naglas. To može biti korisno ako ste slabovidan korisnik koji želi da mu se tekst na zahtjev pročita naglas.  Dodatne informacije potražite u članku Korištenje povećala da biste olakšali prikaz stvari na zaslonu.

Nove ili istaknute naredbe

Pripovjedač + Ctrl + D: preuzimanje izvora veze na web-stranicu

Pripovjedač + S: nabavite sažetak web-stranice

Pripovjedač + Stwice brzo: dijaloški okvir Preuzimanje sažetka web-stranice i popularnih veza

Pripovjedač + H: uključivanje ili isključivanje Outlook zaglavlja stupca

Pripovjedač + Alt + F: slanje povratnih informacija o Pripovjedaču

Windows tipka s logotipom + znak plus (+): Otvaranje povećala

Ostale mogućnosti koje su nove u Pripovjedaču tijekom zadnjih nekoliko izdanja

Početna stranica Pripovjedača

Svaki put kada uključite Pripovjedača, otvorit će se početna stranica Pripovjedača, mjesto na kojem možete otvoriti sve što vam je potrebno, bez obzira na to želite li promijeniti postavke Pripovjedača ili savladati osnove uz upute za brzi početak rada. Također, kada minimizirana početna stranica Pripovjedača ode u paletu sustava, nećete se morati kretati po njoj kada koristite kombinaciju tipki Alt + Tab da biste se prebacivali s jedne stvari na drugu.

Čitanje rečenica

Pripovjedač sada može čitati sljedeću, trenutnu i prethodnu rečenicu. Čitanje po rečenicama dostupno je kad god upotrebljavate tipkovnicu, dodir ili Brailleovo pismo.

"Rečenica" je i zasebni prikaz Pripovjedača. Pritisnite Pripovjedač + Page up ili Pripovjedač + Page down da bi se otvorio prikaz rečenice, a zatim pritisnite Pripovjedač + strelica lijevo da biste prešli na prethodnu rečenicu i Pripovjedač + strelica desno da biste prešli na sljedeću rečenicu.

Te nove naredbe možete upotrebljavati na zaslonima s Brailleovim pismom tako da pritisnete točke 2-3-4 ili 2-3-4-7 u načinu unosa naredbe. 

Nove razine opširnosti

Pripovjedač omogućuje pet razina opširnosti koje utječu na količinu informacija koju čujete kada Pripovjedač čita tekst, kao što su web-mjesta, i kada koristite kontrole. Svaka je razina dokumentirana u 4. poglavlju uz kratak opis načina na koji je možete koristiti.

Korištenje načina rada za pregled u omiljenom pregledniku

Način rada za pregled uključuje se automatski u preglednicima Google Chrome i Microsoft Edge.

Raspored standardne tipkovnice

Željeli smo vam olakšati upoznavanje i korištenje značajke Pripovjedač, te smo stoga uveli novi raspored standardne tipkovnice. Ažurirani raspored sličniji je rasporedu tipkovnice koji se koristi u drugim čitačima zaslona.

Tipkovne naredbe spomenute u ovom vodiču su za novi raspored standardne tipkovnice. Neke od novih naredbi sadržavaju ažuriranja naredbi značajke Pripovjedač za stranicu, odlomak, redak, riječ i znak. Primijetit ćete i nove naredbe kao što su Pronađi u Pripovjedaču, popis veza, popis naslova i popis znamenitosti. Za neke naredbe sada možete koristiti numeričku tipkovnicu.

Sve nove i ažurirane naredbe možete istražiti u odjeljku Dodatak B: Tipkovne naredbe i dodirne geste značajke Pripovjedač. Naredbe načina rada za pregled navedene su u odjeljku 3. poglavlje: Korištenje načina rada za pregled.

Napomena: Vaša tipkovnica po zadanim postavkama će se postaviti na standardni raspored. Ako želite to promijeniti, otvorite Postavke  > Olakšani pristup  > Pripovjedač, a zatim odaberite raspored Naslijeđeni. Postavke značajke Pripovjedač možete otvoriti pritiskom tipke s logotipom sustava Windows  + Ctrl + N. Nove naredbe pripovjedača neće biti dostupne u rasporedu naslijeđene tipkovnice ako pritisci tipki za naslijeđene naredbe ne odgovaraju onima koje se koriste u novim značajkama značajke Pripovjedač.
Otvaranje postavki pripovjedača
 

Tipka značajke Pripovjedač

Sada možete odabrati koju tipku za modificiranje želite upotrebljavati u naredbama značajke Pripovjedač. Tipke Caps Lock i Insert služe kao zadana tipka značajke Pripovjedač. Možete upotrijebiti bilo koju od tih tipki u naredbi koja koristi tipku značajke Pripovjedač. Tipka Pripovjedača u naredbama naziva se „Pripovjedač”. Tipku Pripovjedača možete promijeniti u postavkama značajke Pripovjedač.

Ažurirane naredbe promjene prikaza

Naredbe promjene prikaza naredbe sada se mapiraju na značajku Pripovjedač + stranica prema gore i tipke stranica prema dolje. Promjenu prikaza možete koristiti i tako da pritisnete Pripovjedač + Ctrl + strelica gore i strelica dolje.

Poboljšanja načina rada za pregled

Naredbe primarne i sekundarne radnje načina rada su se promijenile. Primarna radnja može se izvršiti tako da se pritisne Enter ili Razmaknica. Sekundarnu radnju možete dovršiti tako da tipku Shift dodate svakoj od tih tipki (Shift + Enter ili Shift + Razmaknica). Primijetit ćete tu promjenu bez obzira na odabir rasporeda tipkovnice.

Osim toga, dodano je nekoliko novih naredbi tipkovnice za način rada za pregled koje dopuštaju odabir teksta. Dodatne informacije o njima potražite u odjeljku 3. poglavlje: Korištenje načina rada za pregled.

Pošaljite povratne informacije

Vaše će povratne informacije poboljšati značajku Pripovjedač. Kada je Pripovjedač uključen, pritisnite Pripovjedač + Alt + F da biste otvorili Centar za povratne informacije te da biste poslali povratne informacije o značajci Pripovjedač. Uz to, za tehničku podršku za Pripovjedač ili neku drugu Microsoftovu pomoćnu tehnologiju obratite se Microsoftovoj službi za Answer Desk.

Ako želite Microsoftu poslati dodatne dijagnostičke podatke i podatke performansi, pritisnite tipku s logotipom sustava Windows  + Ctrl + N da biste otvorili postavke značajke Pripovjedač, uključite gumb za uključivanje i isključivanje u odjeljku Doprinesite poboljšanju značajke Pripovjedač, a zatim ponovno pokrenite značajku Pripovjedač.
Otvaranje postavki pripovjedača
 

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Uključite se u raspravu
Pitajte zajednicu
Traženje podrške
Obratite nam se

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×