Povezane teme
×
Tekst i tablice
Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.
Tekst i tablice

Dodavanje hiperveze na slajd

Najbrži način stvaranja osnovne web-hiperveze na slajdu aplikacije PowerPoint jest pritisnuti Enter nakon unosa adrese na postojeću web-stranicu (npr. http://www.contoso.com).

Možete stvoriti vezu na web-stranicu ili novi dokument ili mjesto u postojećem dokumentu ili pak započeti poruku za neku adresu e-pošte.

Vaš preglednik ne podržava videozapise. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

48 sekundi

Veza na web-mjesto

 1. Odaberite tekst, oblik ili sliku koju želite koristiti kao hipervezu.

 2. Odaberite Umetanje > Hiperveza.

 3. Odaberite Postojeća datoteka ili web-stranica pa dodajte sljedeće:

  • Tekst za prikaz: unesite tekst koji će se prikazivati kao hiperveza.

  • Zaslonski opis: unesite tekst koji će se prikazivati kad korisnik nadnese pokazivač nad hipervezu (nije obavezno).

  • Trenutna mapaPregledane stranice ili Nedavne datoteke: Odaberite mjesto na koje želite da veza pokazuje.

  • Adresa: ako prethodno još niste odabrali mjesto, umetnite URL web-mjesta na koje želite da veza pokazuje.

   Ako veza pokazuje na datoteku na vašem računalu, a premjestite prezentaciju aplikacije PowerPoint na drugo računalo, morat ćete premjestiti i sve povezane datoteke.

  • 4. Odaberite U redu.

Veza na mjesto u dokumentu, novi dokument ili adresu e-pošte

 1. Odaberite tekst, oblik ili sliku koju želite koristiti kao hipervezu.

 2. Odaberite Umetanje > Hiperveza i odaberite mogućnost:

  • Mjesto u ovom dokumentu: veza na određeni slajd u prezentaciji.

  • Stvaranje novog dokumenta: veza iz vaše prezentacije na drugu prezentaciju.

  • Adresa e-pošte: veza na prikazanu adresu e-pošte radi otvaranja korisnikova programa za e-poštu.

 3. Popunite odjeljke Tekst za prikazZaslonski opis i na što želite da veza pokazuje.

 4. Odaberite U redu.

Promjena boje hiperveze

Možete ako želite promijeniti boju hiperveze. Ako želite promijeniti tekst za prikaz veze, kliknite ga desnom tipkom miša pa odaberite Uredi vezu.

 1. Odaberite hipervezu kojoj želite promijeniti boju.

 2. Na kartici Početno na vrpci odaberite strelicu dolje uz gumb Boja fonta da biste otvorili izbornik s bojama.

  Odaberite strelicu prema dolje uz gumb Boja fonta da biste otvorili izbornik boja
 3. Odaberite željenu boju za hipervezu.

Provjerite funkcionira li hiperveza

Kada umetnete vezu, provjerite funkcionira li (u normalnom prikazu) tako da desnom tipkom miša kliknete hipervezu i odaberete Otvori hipervezu

Prikaz i vraćanje

Okvir Pokaži i vrati zasivljen je ako se ne povežete s prilagođenom projekcijom u prezentaciji.

Ako ste pretplatnik naMicrosoft 365 i želite koristiti značajku kao što je dijaprojekcija i vraćanje, kliknite ovdje da biste pročitali više o povezivanju s drugim slajdom pomoću značajke Zumiranje za PowerPoint i pogledajte značajku "Odaberite da biste se vratili" o kojoj se govori pri kraju tog članka.

Pogledajte i ovo

Uklanjanje podcrtavanja iz teksta hiperveze

Promjena boje teksta hiperveze u cijeloj prezentaciji

Označavanje slajda knjižnom oznakom i povezivanje s njega s nekog drugog mjesta u prezentaciji

Najbrži način stvaranja osnovne web-hiperveze na slajdu aplikacije PowerPoint jest pritisnuti Enter nakon unosa adrese na postojeću web-stranicu (npr. http://www.contoso.com).

Možete stvoriti vezu na web-stanicu, neko drugo mjesto u prezentaciji, otvoriti drugu prezentaciju ili započeti pisanje poruke za neku adresu e-pošte.

2016

Odaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i pogledali detaljne upute.

Veza na web-stranicu

 1. U prikazu Normalno odaberite tekst, oblik ili sliku koju želite koristiti kao hipervezu.

 2. Na kartici Umetanje kliknite Hiperveza.

  Prikazuje se dijaloški okvir Umetanje hiperveze.

  Dijaloški okvir s hipervezom za Office za Mac

  1 – Tekst za prikaz: tekst veze u dokumentu.

  2 – Zaslonski opis: tekst koji se pokazuje kad mišem pokažete na tekst veze na slajdu.

 3. Unesite web-adresu u okvir Adresa. (npr.: https://www.contoso.com)

Promjena boje hiperveze

Ta je nova značajka dostupna u aplikaciji PowerPoint 2016 za Mac, verziji 16.14.18061000. Pronađite svoju verziju sustava Office

 1. Odaberite hipervezu kojoj želite promijeniti boju.

 2. Na kartici Početno na vrpci odaberite strelicu dolje uz gumb Boja fonta da biste otvorili izbornik s bojama.

  Odabir boje fonta
 3. Odaberite željenu boju za hipervezu.

 1. U dijaloškom okviru Umetanje hiperveze kliknite Ovaj dokument.

 2. U odjeljku Odaberite mjesto u ovom dokumentu kliknite slajd na koji želite da veza pokazuje.

 1. U dijaloškom okviru Umetanje hiperveze kliknite Web-stranica ili datoteka.

 2. Kliknite Odaberi pa prezentaciju ili datoteku na koju želite da veza pokazuje.

  Napomena:  PowerPoint za macOS ne može stvoriti vezu na određeni slajd u drugoj prezentaciji.

 1. U dijaloškom okviru Umetanje hiperveze kliknite Adresa e-pošte.

 2. U okvir Adresa e-pošte unesite adresu e-pošte na koju želite da veza pokazuje ili u okviru Nedavno korištene adrese e-pošte kliknite adresu e-pošte.

 3. U okvir Predmet unesite predmet poruke e-pošte.

2011

Odaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i pogledali detaljne upute.

 1. Odaberite tekst ili objekt koji želite pretvoriti u hipervezu.

 2. Na kartici Polazno u odjeljku Umetanje kliknite Tekst, a zatim Hiperveza.

  Kartica Polazno, grupa Umetanje

 3. U okvir Veza na unesite web-adresu.

  Napomena: Da bi veza pokazivala na određeno mjesto na web-stranici, kliknite karticu Web-stranica pa pratite upute iz odjeljka Sidro.

Možete dodati tekst ili objekt kao hipervezu koja otvara određeni slajd u prezentaciji aplikacije PowerPoint ili prilagođenoj dijaprojekciji. Možete napraviti vezu koja pokazuje na dokument aplikacije Word, radnu knjigu aplikacije Excel, datoteku ili adresu e-pošte.

 1. Odaberite tekst ili objekt koji želite pretvoriti u hipervezu.

 2. Na kartici Polazno u odjeljku Umetanje kliknite Tekst, a zatim Hiperveza.

  Kartica Polazno, grupa Umetanje

 3. Kliknite karticu Dokument ili Adresa e-pošte, ovisno o hipervezi koju želite umetnuti.

 4. Slijedite upute da biste stvorili vezu.

  Napomena: Hiperveza j aktivna u prikazu dijaprojekcije.

Možete napraviti vezu na različita mjesta u prezentaciji, kao što su prvi slajd, zadnji slajd, sljedeći slajd ili naslove slajdova.

 1. Odaberite tekst ili objekt koji želite pretvoriti u hipervezu.

 2. Na kartici Polazno u odjeljku Umetanje kliknite Tekst, a zatim Hiperveza.

  Kartica Polazno, grupa Umetanje

 3. Kliknite karticu Dokument pa u odjeljku Sidro kliknite Lociraj.

 4. Odaberite mjesto u dokumentu na koje želite da veza pokazuje.

  Napomena: Hiperveza j aktivna u prikazu dijaprojekcije.

Prilagođena dijaprojekcija s vezom brz je način prijelaza na druge prilagođene dijaprojekcije iz vaše primarne prezentacije. Možete stvoriti i slajd s tablicom sadržaja u kojoj će biti navedene veze. Kad tako dizajnirate prezentaciju, možete iz tablice sadržaja prelaziti na različite odjeljke prezentacije kako biste mogli u svakom trenutku odabrati koje ćete odjeljke pokazati publici. Sljedeće upute objašnjavaju kako stvoriti jednu prilagođenu dijaprojekciju ili više njih, a zatim u prilagođene dijaprojekcije dodati hipervezu iz primarne prezentacije.

Napomena: Ako želite stvoriti hipervezu iz jedne prezentacije u posve drugu prezentaciju, možete dodati hipervezu na drugi dokument. Da biste saznali više, pročitajte članak Stvaranje, uređivanje ili uklanjanje hiperveze.

 1. Otvorite prezentaciju koju želite koristiti za stvaranje prilagođene dijaprojekcije s hipervezom.

 2. Na kartici Dijaprojekcija u odjeljku Reproduciraj dijaprojekciju kliknite Prilagođena dijaprojekcija, a zatim kliknite Uredi prilagođene dijaprojekcije.

  Kartica Dijaprojekcija, grupa Reprodukcija dijaprojekcije

 3. Kliknite Novo.

 4. U odjeljku Slajdovi u prezentaciji kliknite slajdove koje želite uvrstiti u prilagođenu dijaprojekciju, a zatim kliknite Dodaj.

  Savjet: Da biste odabrali više slajdova zaredom, kliknite prvi slajd, a zatim držite pritisnutu tipku SHIFT dok klikate zadnji slajd koji želite odabrati. Da biste odabrali više slajdova koji nisu zaredom, držite pritisnutom tipku COMMAND dok klikate slajdove koje želite odabrati.

 5. Da biste promijenili redoslijed kojim se slajdovi pojavljuju, u odjeljku Slajdovi u prilagođenoj dijaprojekciji kliknite neki slajd, a zatim kliknite Strelica prema gore za promjenu redoslijeda  ili Strelica prema dolje za promjenu redoslijeda da biste ga premjestili gore ili dolje na popisu.

 6. U okvir Naziv dijaprojekcije unesite naziv pa kliknite U redu. Da biste stvorili dodatne prilagođene dijaprojekcije s bilo kojim slajdovima iz prezentacije, ponovite korake od 2. do 6.

 7. Da biste stvorili hipervezu iz primarne prezentacije na pomoćnu prilagođenu dijaprojekciju, u prezentaciji odaberite tekst ili objekt za koji želite da predstavlja hipervezu. Možete stvoriti i tablicu sadržaja te svaki tekstni unos učiniti hipervezom kao način kretanja prilagođenom dijaprojekcijom. Da biste to napravili, u prezentaciju umetnite novi slajd, unesite tablicu sadržaja pa vezu iz svakog unosa.

 8. Na kartici Dijaprojekcija u odjeljku Postavke kliknite Postavke radnji.

  Kartica Dijaprojekcija, grupa Postavljanje

 9. U dijaloškom okviru Postavke radnji odaberite kako će se pokrenuti radnja na jedan od sljedećih načina:

 1. Odaberite hipervezu koju želite promijeniti.

 2. Na izborniku Umetanje kliknite Hiperveza.

 3. Unesite željene promjene.

 1. Odaberite tekst ili objekt koji predstavlja hipervezu, a koju želite ukloniti.

 2. Na kartici Polazno u odjeljku Umetanje kliknite Tekst, kliknite Hiperveza, a zatim Ukloni vezu.

  Kartica Polazno, grupa Umetanje

Dodatne informacije

Označavanje slajda knjižnom oznakom i povezivanje s njega s nekog drugog mjesta u prezentaciji

 1. Istaknite tekst koji želite pretvoriti u hipervezu.

  Isticanje teksta
 2. Na kartici Umetanje kliknite Hiperveza.

  Na kartici Umetanje kliknite Hiperveza.

  Otvara se dijaloški okvir Veza.

 3. U okvir Tekst za prikaz unesite tekst koji želite da se vidi na slajdu za hipervezu.

  Umetanje hiperveze
 4. Unesite web-adresu u okvir Adresa. (npr.: https://www.contoso.com)

 5. Odaberite Umetni.

 6. Da biste provjerili hipervezu, na vrpci odaberite karticu Dijaprojekcija, a zatim Reproduciraj od početka.

  (Ako ste isključili pojednostavljenu vrpcu, nemate karticu Dijaprojekcija; umjesto toga upotrijebite karticu Prikaz da biste pokrenuli dijaprojekciju.)

Napomene: 

 • Hipervezu možete stvoriti i na adresu e-pošte. Umjesto unosa web-adrese u okvir Adresa (4. korak gore), upišite mailto:// nakon čega slijedi cijela adresa e-pošte.

Umetanje hiperveze

 1. Na slajdu dodirnite mjesto na koje želite dodati vezu.

 2. Na kartici Umetanje na vrpci odaberite Veza.

 3. Odaberite Umetni vezu.

  Ili: Možete napraviti vezu na nedavno korištenu web-adresu ili nedavno otvorenu datoteku tako da odaberete stavku na popisu Nedavno korištene stavke koji će se pojaviti.

 4. U okvir Tekst za prikaz unesite tekst koji će biti hiperveza.

 5. U okvir Adresa unesite adresu s koju želite stvoriti vezu. (npr.: https://www.contoso.com)

 6. Odaberite Umetni.

Promjena boje hiperveze

Značajka je dostupna samo sudionicima programa Office Insider Ta je značajka trenutno dostupna samo sudionicama programa Office Insider.

 1. Odaberite hipervezu kojoj želite promijeniti boju.

 2. Na kartici Početno na vrpci dodirnite gumb Boja fonta da biste otvorili izbornik s bojama.

  Gumb Boja fonta
 3. Dodirnite željenu boju za hipervezu.

Umetanje hiperveze

 1. Na slajdu dodirnite mjesto na koje želite dodati vezu.

 2. Na kartici Umetanje na vrpci odaberite Veza.

 3. Odaberite Umetni vezu.

  Ili: Možete napraviti vezu na nedavno korištenu web-adresu ili nedavno otvorenu datoteku tako da odaberete stavku na popisu Nedavno korištene stavke koji će se pojaviti.

 4. U okvir Tekst za prikaz unesite tekst koji će biti hiperveza.

 5. U okvir Adresa unesite adresu s koju želite stvoriti vezu. (npr.: https://www.contoso.com)

 6. Odaberite Umetni.

Promjena boje hiperveze

 1. Odaberite hipervezu kojoj želite promijeniti boju.

 2. Na kartici Početno na vrpci dodirnite strelicu uz gumb Boja fonta da biste otvorili izbornik s bojama.

  Gumb Boja fonta
 3. Dodirnite željenu boju za hipervezu.

Umetanje hiperveze

 1. Na slajd unesite tekst koji želite pretvoriti u hipervezu.

 2. Odaberite tekst.

 3. Na kartici Umetanje na vrpci odaberite Veza.

 4. Odaberite Umetni vezu.

  Ili: Možete napraviti vezu na nedavno otvorenu datoteku tako da je odaberete na popisu Nedavno korištene stavke koji će se pojaviti.

 5. U dijaloški okvir koji će se otvoriti, u okvir Adresa, unesite adresu na koju želite da veza pokazuje. (npr.: https://www.contoso.com)

 6. Odaberite Umetni.

Promjena boje hiperveze

 1. Odaberite hipervezu kojoj želite promijeniti boju.

 2. Na kartici Početno na vrpci dodirnite strelicu uz gumb Boja fonta da biste otvorili izbornik s bojama.

  Gumb Boja fonta
 3. Dodirnite željenu boju za hipervezu.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine

Istražite osposobljavanje >

Prvi koristite nove značajke

PRIDRUŽITE SE PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDERS >

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×