Zajedničko korištenje i suautorstvo

Dodavanje, mijenjanje, skrivanje i brisanje komentara u prezentaciji

Dodavanje, mijenjanje, sakrivanje i brisanje komentara u prezentaciji

Komentare koristite kada želite da drugi korisnici pregledaju prezentaciju koju ste stvorili i daju vam povratne informacije o njoj ili pak kada vas kolege zamole da im vi date povratne informacije o nekoj prezentaciji. Komentar je bilješka koju možete pridružiti slovu ili riječi na slajdu ili pak cijelom slajdu.

Vaš preglednik ne podržava videozapise.
 • Koju verziju sustava Office za PC koristite?
 • Novije verzije
 • Office 2010

Dodavanje komentara

 1. Odaberite Pregled > Novi komentar. Ako je okno Komentari otvoreno, možete odabrati Novo.

 2. U oknu Komentari u okvir unesite poruku pa pritisnite Enter.

  Dodavanje komentara

Prikaz komentara i odgovaranje na njih

 1. Odaberite ikonu komentara Ikona Komentari slajdu.

  Otvorit će se okno Komentari i moći ćete vidjeti komentare na taj slajd.

 2. Odaberite Odgovori da biste odgovorili na komentar.

 3. Odaberite gumbe Sljedeće ili Prethodno da biste se kretali komentarima i slajdovima.

Brisanje komentara

 • U oknu Komentari odaberite komentar koji želite izbrisati, a zatim mogućnost X.

 • Na slajdu desnom tipkom miša kliknite ikonu komentara Ikona Komentari odaberite Izbriši komentar.

Ispis komentara

Ispis slajdova može obuhvatiti i komentare.

 1. Odaberite Datoteka > Ispis.

 2. U odjeljku Postavke odaberite drugi padajući okvir. Pri dnu skočnog izbornika koji će se prikazati provjerite je li odabrana mogućnost Ispis komentara (ili Ispiši komentare i rukopisne oznake).

Komentari se mogu uređivati

Imajte na umu da drugi korisnici mogu uređivati vaše komentare. Komentari se u dokumentu sustava Office spremaju u datoteku pa svi koji imaju pristup datoteci mogu uređivati vaš komentar.

Pregled

1 Kartica Pregled

2 Naredbe za pregled

3 Minijatura komentara za pregled

4 Komentar

Odaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i pogledali detaljne upute.

 1. Na slajdu na koji želite dodati komentar učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste na slajd dodali komentar koji se odnosi na neki tekst ili objekt, odaberite taj tekst ili objekt.

  • Da biste dodali općeniti komentar o slajdu, kliknite neko mjesto na slajdu.

 2. Na kartici Pregled u grupi Komentari kliknite Novi komentar.

 3. Unesite komentare pa kliknite izvan okvira za komentare.

  Savjet: za svaki tekst, objekt i slajd u prezentaciji možete dodati više komentara.

Pregledavatelji prezentacije mogu uređivati komentare koje dodaju drugi pregledavatelji, čime se mijenja boja minijature komentara pregleda, a inicijali se mijenjaju u inicijale trenutnog pregledavatelja.

 1. Kliknite minijaturu komentara za pregled (označenu brojem 3 na gornjoj slici).

  Napomene: 

  • Minijatura komentara pregleda načelno sadrži inicijale osobe koja je prvotno dodala komentar.

  • Ako je minijatura komentara pregleda skrivena, na kartici Pregled u grupi Komentari kliknite Pokaži oznaku.

 2. Na kartici Pregled u grupi Komentari kliknite Uredi komentar.

 3. Unesite komentare i zatim kliknite izvan okvira za komentare.

Pregledavatelji prezentacije mogu izbrisati komentare koje dodaju drugi pregledavatelji, čime se mijenja boja minijature komentara pregleda, a inicijali se mijenjaju u inicijale trenutnog pregledavatelja.

 1. Kliknite komentar koji želite izbrisati.

 2. Na kartici Pregled u grupi Komentari kliknite Izbriši.

Ako želite ukloniti sve komentare sa slajda ili iz prezentacije, izbrišite ih sve istodobno. Na kartici Pregled kliknite strelicu ispod gumba Izbriši, pa odaberite odgovarajuću mogućnost:

 • Izbriši sve oznake na trenutnom slajdu Uklanja komentare sa slajda koji ste otvorili.

 • Izbriši sve oznake u ovoj prezentaciji Uklanja sve komentare iz cijele prezentacije.

 • Da biste sakrili komentare u prezentaciji, na kartici Komentari kliknite Prikaži oznaku. Da biste ponovno prikazali komentare, ponovo kliknite Prikaži oznaku.

 • Da biste se kretali po komentarima, na kartici Pregled u grupi Komentari kliknite Prethodni ili Sljedeći.

Ispis slajdova može obuhvatiti i komentare.

 1. Odaberite Datoteka > Ispis.

 2. U odjeljku Postavke odaberite drugi padajući okvir. Pri dnu skočnog izbornika koji će se prikazati provjerite je li odabrana mogućnost Ispiši komentare i rukopisne oznake.

Komentari se mogu uređivati

Imajte na umu da drugi korisnici mogu uređivati vaše komentare. Komentari se u dokumentu sustava Office spremaju u datoteku pa svi koji imaju pristup datoteci mogu uređivati vaš komentar.

Dodavanje komentara

 1. U navigacijskom oknu u prikazu Normalno kliknite slajd na koji želite dodati komentar.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  Željena radnja

  Postupak

  Dodavanje komentara o tekstu ili objektu na slajdu

  Kliknite tekst ili objekt

  Dodavanje komentara na slajdu

  Kliknite bilo koji dio slajda

 3. Na kartici Pregled kliknite Novi komentar.

  Kartica Pregled

 4. Unesite komentar i zatim kliknite izvan okvira za komentare.

  Da biste prikazali komentar, kliknite minijaturu komentara na slajdu.

Označavanje osoba u komentarima

Ta je značajka dostupna samo pretplatnicima Ta je značajka dostupna samo za pretplatnike na Microsoft 365 za klijente sustava Windows za stolna računala.

Kada komentirate dokument ili prezentaciju i upotrijebite znak @ uz nečije ime, osoba koju ste spomenuli primit će poruku e-pošte s vezom na vaš komentar. Dodatne informacije potražite u članku Korištenje @spominjanja u komentarima radi označavanja osoba.

Za tu je značajku potrebna verzija 16.24 programa PowerPoint za Microsoft 365 za Mac.

Uređivanje komentara

 1. U navigacijskom oknu u prikazu Normalno kliknite slajd na koji želite dodati komentar.

 2. Na slajdu kliknite minijaturu komentara koji želite urediti.

 3. U oknu Komentari kliknite komentar koji želite urediti, a zatim ga ponovno kliknite da biste unijeli promjene ili pak kliknite Odgovori da biste odgovorili na komentar.

  Savjet:   Na slajdu odaberite minijaturu komentara da biste vidjeli odgovarajući komentar u oknu Komentari.

Pomicanje komentara

 1. U navigacijskom oknu u prikazu Normalno kliknite slajd na koji želite dodati komentar.

 2. Odaberite i povucite minijaturu komentara na neko drugo mjesto na istom slajdu.

Brisanje komentara

 1. U navigacijskom oknu u prikazu Normalno kliknite slajd na koji želite dodati komentar.

 2. Kliknite minijaturu komentara koji želite izbrisati.

 3. Na kartici Pregled kliknite Izbriši, a zatim ponovno Izbriši ili pak odaberite mogućnost brisanja svih komentara na slajdu ili u prezentaciji.

  Odaberite Izbriši

  Savjet:   Komentar možete izbrisati i tako da držite tipku Ctrl dok klikate komentar, a zatim kliknete Izbriši.

Prikaz ili skrivanje komentara

 1. Na kartici Prikaz kliknite Normalno.

 2. Na kartici Pregled kliknite Prikaz komentara.

  Odaberite Prikaži komentare.

Ispis komentara

PowerPoint za macOS ne podržava ispis komentara. Da biste glasali za tu značajku, otvorite unos „Ispis za komentare” u okvir za prijedloge programa PowerPoint, a zatim kliknite Glasuj.

Komentari se mogu uređivati

Imajte na umu da drugi korisnici mogu uređivati vaše komentare. Komentari se u dokumentu sustava Office spremaju u datoteku pa svi koji imaju pristup datoteci mogu uređivati vaš komentar.

Kada otvorite datoteku koja već sadrži komentare, na desnoj margini prozora otvorit će se okno Komentari. 

Razgovor u oknu Komentari

Pokazatelji komentara 

U oknu s minijaturama slajdova na desnoj strani mali pokazatelji komentara s brojevima unutar njih označavaju slajdove s komentarima. 

Simboli s brojevima naznačuju prisutnost komentara na slajdovima

Otvaranje okna komentara

Na kartici Pregled kliknite Prikaz komentara > Okno s komentarima.

Prikaži komentare

Dodavanje komentara u prezentaciju

 1. Odaberite stavku na slajdu za koju želite dodati komentar.

 2. Na kartici Umetanje kliknite Komentar.

  Tipkovni prečac u sustavu Windows: Ctrl+Alt+M

  Tipkovni prečac u sustavu macOS: Slika ikone gumba Command za MAC +Shift+M

 3. Unesite komentare i pritisnite Enter.

  • Da biste odgovorili na komentar, kliknite okvir Odgovor i unesite svoju poruku.

  • Mjehurić komentara Netko je dodao komentar pokraj stavke na slajdu o koju ste komentirali.

Označavanje osoba u komentarima

Kada komentirate dokument ili prezentaciju i upotrijebite znak @ uz nečije ime, osoba koju ste spomenuli primit će poruku e-pošte s vezom na vaš komentar. Dodatne informacije potražite u članku Korištenje @spominjanja u komentarima radi označavanja osoba.

Ta je značajka dostupna kada se prijavite na Office.com koristeći svoj račun tvrtke ili obrazovne ustanove za Microsoft 365 i radite u prezentaciji spremljenoj u biblioteci sustava SharePoint ili na servisu OneDrive za tvrtke ili obrazovne ustanove.

Komentari se mogu uređivati

Imajte na umu da drugi korisnici mogu uređivati vaše komentare. Komentari se u dokumentu sustava Office spremaju u datoteku pa svi koji imaju pristup datoteci mogu uređivati vaš komentar.

Odaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i pogledali detaljne upute.

Označavanje osoba u komentarima

Ta je značajka dostupna samo pretplatnicima Ta je značajka dostupna samo za pretplatnike na Microsoft 365 za klijente sustava Windows za stolna računala.

Kada komentirate dokument ili prezentaciju i upotrijebite znak @ uz nečije ime, osoba koju ste spomenuli primit će poruku e-pošte s vezom na vaš komentar. Dodatne informacije potražite u članku Korištenje @spominjanja u komentarima radi označavanja osoba.

Za tu je značajku potrebna verzija 16.0.11231 programa PowerPoint za Android.

 1. Pronađite slajd koji ima komentare.

 2. Dodirnite gumb Komentar Ikona Komentari da biste otvorili okno Komentari da biste pročitali i odgovorili.

  Alatna vam traka pomaže da se krećete komentarima, odgovorite na trenutni komentar ili ga pak izbrišete:

  Alatna traka za okno Komentari

 1. Dvaput dodirnite slajd koji želite komentirati.

 2. Dodirnite gumb Novi komentar na plutajućoj alatnoj traci.

  Plutajuća alatna traka u aplikaciji PowerPoint za Android ima naredbu Novi komentar

  Preko cijelog će se zaslona prikazati okno Komentari s praznom oznakom s vašim imenom i datumom.

 3. Upišite komentar. Pritisnite Gotovo da biste promijenili veličinu okna Komentari i ponovno učili slajd vidljivim.

 4. Alatnu traku možete koristiti za kretanje komentarima:

  Alatna traka za okno Komentari

 1. Dodirnite karticu Pregled na vrpci, a zatim Prikaži komentare:

  Kartica Pregled na vrpci u aplikaciji PowerPoint na Android tabletima ima gumbe za upotrebu komentara.

  Pojavit će se okno Komentari.

 2. Upotrijebite gumbe na vrpci da biste se kretali komentarima.

 1. Dvaput dodirnite slajd koji želite komentirati.

 2. Dodirnite karticu Pregled na vrpci, a zatim Novi komentar:

  Kartica Pregled na vrpci u aplikaciji PowerPoint na Android tabletima ima gumbe za upotrebu komentara.

  Pojavit će se okno Komentari.

 3. Upišite komentar. Kada završite, dodirnite gumb za zatvaranje (X) u oknu Komentari.

  Za kretanje komentarima možete upotrijebiti i gumbe na vrpci.

Označavanje osoba u komentarima

Ta je značajka dostupna samo pretplatnicima Ta je značajka dostupna samo za pretplatnike na Microsoft 365 za klijente sustava Windows za stolna računala.

Kada komentirate dokument ili prezentaciju i upotrijebite znak @ uz nečije ime, osoba koju ste spomenuli primit će poruku e-pošte s vezom na vaš komentar.

(Ta je značajka dostupna u verziji 2.21 i novijima.)

Odaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i pogledali detaljne upute.

 1. Pronađite slajd koji ima komentare.

 2. Dodirnite gumb Komentar Ikona Komentari da biste otvorili okno Komentari da biste pročitali i odgovorili.

  Alatna vam traka pomaže da se krećete komentarima, odgovorite na trenutni komentar ili ga pak izbrišete:

  Gumbi za komentare u programu PowerPoint za iPhone

 1. Dvaput dodirnite slajd koji želite komentirati.

 2. Dodirnite gumb Novi komentar na plutajućem alatnoj traci Gumb Novi komentar u aplikaciji PowerPoint za iPhone .

  Preko cijelog će se zaslona prikazati okno Komentari s praznom oznakom s vašim imenom i datumom.

 3. Upišite komentar. Pritisnite Gotovo da biste promijenili veličinu okna Komentari i ponovno učili slajd vidljivim.

 4. Alatnu traku možete koristiti za kretanje komentarima:

  Alatna traka za okno Komentari

 1. Pronađite slajd koji ima komentare.

 2. Dodirnite gumb Komentar Ikona Komentari da biste otvorili okno Komentari da biste pročitali i odgovorili.

  Alatna vam traka pomaže da se krećete komentarima, odgovorite na trenutni komentar ili ga pak izbrišete:

  Gumbi za komentare u aplikaciji PowerPoint za iPad

 1. Dvaput dodirnite slajd koji želite komentirati.

 2. Dodirnite gumb Novi komentar na plutajućoj alatnoj traci.

  Plutajuća alatna traka u aplikaciji PowerPoint za Android ima naredbu Novi komentar

  Preko cijelog će se zaslona prikazati okno Komentari s praznom oznakom s vašim imenom i datumom.

 3. Upišite komentar. Pritisnite Gotovo da biste promijenili veličinu okna Komentari i ponovno učili slajd vidljivim.

 4. Alatnu traku možete koristiti za kretanje komentarima:

  Gumbi za komentare u aplikaciji PowerPoint za iPad

Odaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i pogledali detaljne upute.

 • Na kartici Pregled dodirnite Prikaz komentara.

  Gumb Prikaži komentare u aplikaciji PowerPoint Mobile za Windows 10.

  Otvorit će se okno s komentarima u kojem ćete vidjeti sve komentare koji su već dodani u prezentaciju.

 1. Dodirnite slajd koji želite komentirati.

  Alatna vam traka pomaže da stvorite novi komentar, izbrišete trenutni komentar i krećete se komentarima, odgovorite na trenutni komentar ili ga pak izbrišete:

  Gumbi za komentare u sustavu Windows Mobile: Stvori novi komentar, Izbriši trenutni komentar, Idi na prethodni komentar i Idi na sljedeći komentar

  Pojavit će se okno Komentari s praznom oznakom s vašim imenom i datumom.

 2. Upišite komentar. Kada završite s pisanjem, dodirnite neki drugi dio zaslona.

Komentare u programu PowerPoint na tabletu sa sustavom Windows nije moguće dodavati.

 • U oknu s komentarima odmah ispod komentara na koji želite odgovoriti dodirnite okvir Odgovori i počnite pisati.

Na komentare u programu PowerPoint na tabletu sa sustavom Windows nije moguće odgovarati.

Vidi također

Moderni komentari u programu PowerPoint

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×