Da biste saznali više pojedinosti o funkciji, kliknite njezin naziv u prvom stupcu.

Napomena: Oznake verzije označavaju verziju programa Excel u kojoj je ta funkcija uvedena. Ove funkcije nisu dostupne u starijim verzijama. Tako, primjerice, oznaka verzije 2013 označava da je ta funkcija dostupna u programu Excel 2013 i svim novijim verzijama.

Funkcija

Opis

ACCRINT (funkcija)

Vraća naraslu kamatu za vrijednosnicu po kojoj se kamata isplaćuje periodički.

ACCRINTM (funkcija)

Vraća naraslu kamatu za vrijednosnicu po kojoj se kamata isplaćuje po dospijeću.

AMORDEGRC (funkcija)

Vraća amortizaciju za svako obračunsko razdoblje pomoću koeficijenta amortizacije.

AMORLINC (funkcija)

Vraća amortizaciju za svako obračunsko razdoblje.

COUPDAYBS (funkcija)

Vraća broj dana od početka kuponskog razdoblja do datuma podmirenja.

COUPDAYS (funkcija)

Vraća broj dana u kuponskom razdoblju koje sadrži datum podmirenja.

COUPDAYSNC (funkcija)

Vraća broj dana od datuma podmirenja do sljedećeg kuponskog datuma.

COUPNCD (funkcija)

Vraća sljedeći kuponski datum nakon datuma podmirenja.

COUPNUM (funkcija)

Vraća broj kupona plativih između datuma podmirenja i datuma dospijeća.

COUPPCD (funkcija)

Vraća prethodni kuponski datum prije datuma podmirenja.

CUMIPMT (funkcija)

Vraća kumulativnu kamatu plaćenu između dvaju razdoblja.

CUMPRINC (funkcija)

Vraća kumulativnu glavnicu na zajam, plaćenu između dvaju razdoblja.

DB (funkcija)

Vraća amortizaciju sredstava za navedeno razdoblje pomoću degresivne metode amortizacije.

DDB (funkcija)

Vraća amortizaciju sredstva za navedeno razdoblje pomoću dvostruke stope za degresivnu metodu amortizacije ili neke druge metode koju navedete.

DISC (funkcija)

Vraća diskontnu stopu za vrijednosnicu.

DOLLARDE (funkcija)

Pretvara cijenu u dolarima izraženu kao razlomak u cijenu u dolarima izraženu kao decimalni broj.

DOLLARFR (funkcija)

Pretvara cijenu u dolarima izraženu kao decimalni broj u cijenu u dolarima izraženu kao razlomak.

DURATION (funkcija)

Vraća godišnje trajanje vrijednosnice s periodičnim isplatama kamata.

EFFECT (funkcija)

Vraća efektivnu godišnju kamatnu stopu.

FV (funkcija)

Vraća buduću vrijednost ulaganja.

FVSCHEDULE (funkcija)

Vraća buduću vrijednost početne glavnice nakon primjene niza složenih kamatnih stopa.

INTRATE (funkcija)

Vraća kamatnu stopu za otplaćenu vrijednosnicu.

IPMT (funkcija)

Vraća isplatu kamata ulaganja za dano razdoblje.

IRR (funkcija)

Vraća internu stopu profitabilnosti za niz novčanih tokova.

ISPMT (funkcija)

Izračunava kamatu plaćenu tijekom određenog razdoblja ulaganja.

MDURATION (funkcija)

Vraća Macauleyevo izmijenjeno trajanje za vrijednosnicu s pretpostavljenom nominalnom vrijednosti od 500 kn.

MIRR (funkcija)

Vraća internu stopu profitabilnosti, pri čemu se pozitivni i negativni novčani tokovi financiraju prema različitim stopama.

NOMINAL (funkcija)

Vraća nominalnu godišnju kamatnu stopu.

NPER (funkcija)

Vraća broj razdoblja za ulaganje.

NPV (funkcija)

Vraća sadašnju neto vrijednost ulaganja na temelju niza periodičkih novčanih tokova i eskontne stope.

ODDFPRICE (funkcija)

Vraća cijenu po 500 kn nominalne vrijednosti vrijednosnice s prvim neparnim razdobljem.

ODDFYIELD (funkcija)

Vraća prinos na vrijednosnicu s neparnim prvim razdobljem.

ODDLPRICE (funkcija)

Vraća cijenu za vrijednosnicu nominalne vrijednosti 500 kn sa zadnjim neparnim razdobljem.

ODDLYIELD (funkcija)

Vraća prinos na vrijednosnicu s neparnim zadnjim razdobljem.

PDURATION (funkcija)
Excel 2013

Vraća broj razdoblja potrebnih da ulaganje dosegne određenu vrijednost.

PMT (funkcija)

Vraća periodičku isplatu za anuitet.

PPMT (funkcija)

Vraća isplatu na glavnicu ulaganja za dano razdoblje.

PRICE (funkcija)

Vraća cijenu za vrijednosnicu nominalne vrijednosti 500 kn koja daje periodičku kamatu.

PRICEDISC (funkcija)

Vraća cijenu za eskontiranu vrijednosnicu nominalne vrijednosti 500 kn.

PRICEMAT (funkcija)

Vraća cijenu za vrijednosnicu nominalne vrijednosti 100 USD koja daje kamate po dospijeću.

PV (funkcija)

Vraća sadašnju vrijednost ulaganja.

RATE (funkcija)

Vraća kamatnu stopu za razdoblje anuiteta.

RECEIVED (funkcija)

Vraća primljenu količinu po dospijeću za otplaćenu vrijednosnicu.

RRI (funkcija)
Excel 2013

Vraća ekvivalentnu kamatnu stopu za rast ulaganja.

SLN (funkcija)

Vraća linearnu amortizaciju sredstva za jedno razdoblje.

SYD (funkcija)

Vraća amortizaciju izračunatu metodom zbroja znamenki godina za sredstvo za navedeno razdoblje.

TBILLEQ (funkcija)

Vraća prinos jednak obveznici za državnu obveznicu.

TBILLPRICE (funkcija)

Vraća cijenu po 500 kn nominalne vrijednosti za državnu obveznicu.

TBILLYIELD (funkcija)

Vraća prinos za državnu obveznicu.

VDB (funkcija)

Vraća amortizaciju sredstava za navedeno ili djelomično razdoblje pomoću metode degresivne amortizacije.

XIRR (funkcija)

Vraća unutarnju stopu prinosa za plan gotovinskih tokova koji ne moraju nužno biti periodički.

XNPV (funkcija)

Vraća sadašnju neto vrijednost za planirane gotovinske tokove koji ne moraju nužno biti periodički.

YIELD (funkcija)

Vraća prinos na vrijednosnicu na koju se isplaćuje kamata za određena razdoblja.

YIELDDISC (funkcija)

Vraća godišnji prinos za eskontiranu vrijednosnicu, npr. za državnu obveznicu.

YIELDMAT (funkcija)

Vraća godišnji prinos na vrijednosnicu za koju se kamata isplaćuje po dospijeću.

Važno: Izračunati rezultati formula i nekih funkcija radnog lista programa Excel na računalu sa sustavom Windows koje koristi arhitekturu x86 ili x86-64 mogu se neznatno razlikovati od onih na računalu sa sustavom Windows RT s arhitekturom ARM. Saznajte više o tim razlikama.

Funkcije programa Excel (po kategorijama)

Funkcije programa Excel (abecednim redoslijedom)

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Office Insiderima

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×