Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.
Oblikovanje teksta u porukama e-pošte u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Ovaj je članak namijenjen osobama s oštećenjima vida ili kognitivnim poteškoćama koje koriste program čitača zaslona kao što su Microsoft Pripovjedač, JAWS ili NVDA s Microsoft 365 proizvodima. Ovaj je članak dio skupa sadržaja podrške za čitač zaslona okruženja Microsoft 365u kojem možete pronaći dodatne informacije o pristupačnosti u našim aplikacijama. Općenitu pomoć potražite u početnoj stranici Microsoftove podrške.

Koristite Outlook tipkovnicom i čitačem zaslona da biste dodali ili uredili tekst u poruci e-pošte. Testirali smo ga s Pripovjedačem, JAWS-om i NVDA-om, ali može funkcionirati s drugim čitačima zaslona sve dok prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti. Naučit ćete kako promijeniti font, primijeniti različite mogućnosti oblikovanja i koristiti naslove da biste poboljšali čitljivost poruke.

Ukrasna ikona vam upute za oblikovanje teksta u programu Outlook, ali ne pomoću čitača zaslona? Pročitajte članak Promjena veličine ili oblikovanja teksta ili Povećavanjeteksta i aplikacija.

Napomene: 

Sadržaj teme

Dodavanje i uređivanje teksta

 1. Da biste počeli sastavljati poruku e-pošte, u ulaznoj pošti pritisnite Ctrl + N. Čut ćete: "Untitled, message" (Bez naslova, poruka), a zatim oblik poruke i "Window, To, editing" (Prozor, prima, uređivanje).

  Napomena: Dodatne informacije o sastavljanju poruke e-pošte u programu Outlook potražite u odjeljku "Stvaranje i slanje e-pošte" u odjeljku Osnovni zadaci pomoću čitača zaslona s e-poštom u programu Outlook.

 2. Ako je potrebno, pritišćite tipku tabulatora da biste prešli na tijelo poruke. Kada se fokus premjesti na tijelo poruke, čut ćete naslov poruke, a zatim "Poruka, uređivanje". Ako koristite JAWS, čut ćete: "Message, edit" (Poruka, uređivanje).

 3. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste se kretali tekstom poruke, koristite tipke sa strelicama.

  • Da biste dodali tekst, počnite pisati.

  • Da biste odabrali tekst, pritišćite Shift + tipke sa strelicama dok ne odaberete željeni dio teksta.

  • Da biste zamijenili dio teksta, pritišćite Shift + tipke sa strelicama dok ne odaberete željeni dio teksta, a zatim upišite novi tekst.

Promjena fonta

 1. Prilikom sastavljanja poruke e-pošte odaberite dio teksta koji želite promijeniti ili postavite fokus na tijelo poruke ako još nema teksta.

 2. Pritisnite Alt + H, a zatim F, F. Fokus će se premjestiti na polje za font. Čut ćete trenutno odabrani font.

 3. Po dostupnim se fontovima krećite pritiskanjem tipke sa strelicom dolje. Čitač zaslona izgovarat će nazive fontova dok budete prelazili s jednog na drugi. Kada dođete na font koji želite koristiti, pritisnite Enter. Odabrani će se font primijeniti.

Promjena zadanog fonta za poruke e-pošte

Kada promijenite zadani font, odabrani će se font primijeniti svaki put kad koristite Outlook. Možete i zasebno promijeniti zadani font za nove poruke koje sastavljate te zasebno za odgovore i proslijeđene poruke.

 1. U Outlook pritisnite Alt + F, T da biste otvorili Outlook mogućnosti . Čut ćete: "Outlook mogućnosti".

 2. Pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete: "Mail" (Pošta).

 3. Pritisnite Alt + F da biste fokus premjestili na gumb Tiskanice i fontovi , a zatim pritisnite Enter. Otvorit će se dijaloški okvir Potpisi i tiskanice s odabranom karticom Osobna tiskanica.

 4. Da biste prešli na mogućnost koju želite promijeniti, učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste promijenili zadani font za sve nove poruke e-pošte koje sastavljate, pritisnite F.

  • Da biste promijenili zadani font za odgovore i prosljeđivanja, pritisnite O.

  • Da biste promijenili zadani font za sastavljanje i čitanje poruka običnog teksta, pritisnite N.

 5. Otvorit će se dijaloški okvir Font s fokusom na polju Font. Da biste pregledali mogućnosti fonta, pritisnite tipku sa strelicom dolje. Čitač zaslona čitat će fontove dok se pomičete. Da biste odabrali mogućnost, pritisnite enter. Dijaloški okvir Font zatvorit će se i vratit ćete se na dijaloški okvir Potpisi i tiskanice.

 6. Da biste prihvatili promjenu i primijenili novi font, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "OK, button" (U redu, gumb), a zatim pritisnite Enter.

 7. Da biste zatvoriliOutlook mogućnosti i vratili se Outlook glavni prikaz, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "OK button" (Gumb U redu), a zatim pritisnite Enter.

Promjena veličine fonta

 1. Prilikom sastavljanja poruke e-pošte odaberite tekst kojemu želite promijeniti veličinu ili smjestite fokus u tijelo poruke ako još nema teksta.

 2. Pritisnite Alt + H, F, S. Fokus će se premjestiti na polje za veličinu fonta. Čut ćete trenutno odabranu veličinu fonta.

 3. Upišite veličinu fonta koju želite koristiti, a zatim pritisnite Enter. Nova će se veličina primijeniti.

Promjena zadane veličine fonta za poruke e-pošte

Kada promijenite zadanu veličinu fonta, odabrana se veličina primjenjuje svaki put kada koristite Outlook. Možete i zasebno promijeniti zadanu veličinu fonta za nove poruke koje sastavljate te zasebno za odgovore i proslijeđene poruke.

 1. U Outlook pritisnite Alt + F, T da biste otvorili Outlook mogućnosti . Čut ćete: "Outlook mogućnosti".

 2. Pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete: "Mail" (Pošta).

 3. Pritisnite Alt + F da biste fokus premjestili na gumb Tiskanice i fontovi , a zatim pritisnite Enter. Otvorit će se dijaloški okvir Potpisi i tiskanice s odabranom karticom Osobna tiskanica.

 4. Da biste se pomaknuli do željene mogućnosti, odaberite nešto od sljedećeg:

  • Da biste promijenili zadanu veličinu fonta za nove poruke e-pošte koje sastavljate, pritisnite F.

  • Da biste promijenili zadanu veličinu fonta za odgovore i prosljeđivanja, pritisnite O.

  • Da biste promijenili zadanu veličinu fonta za sastavljanje i čitanje poruka običnog teksta, pritisnite N.

 5. Otvorit će se dijaloški okvir Font s fokusom na polju Font. Da biste fokus premjestili na polje Veličina , pritisnite Alt + S. Čut ćete trenutnu veličinu fonta. Da biste je promijenili, upišite željenu veličinu, primjerice 16 pa pritisnite enter. Dijaloški okvir Font zatvorit će se i vratit ćete se na dijaloški okvir Potpisi i tiskanice.

 6. Da biste prihvatili promjenu i primijenili novu veličinu fonta, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "OK, button" (U redu, gumb), a zatim pritisnite Enter.

 7. Da biste zatvoriliOutlook mogućnosti i vratili se Outlook glavni prikaz, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "OK button" (Gumb U redu), a zatim pritisnite Enter.

Promjena veličine fonta za stavke ulazne pošte

Izgled pretinca ulazne pošte naziva se prikaz i može se prilagoditi. Mogu se čak i izraditi novi prikazi, a sve je to moguće na kartici Prikaz u programu Outlook.

 1. U Outlook otvorite ulaznu poštu pa pritisnite Alt + V, V. Otvorit će se dijaloški okvir Dodatne postavke prikaza: Sažmi. Čut ćete: "Advanced View Settings" (Napredne postavke prikaza).

  Savjet: Da biste brzo otvorili ulaznu poštu, pritisnite Ctrl + Shift + I.

 2. Da biste otvorili postavke fonta, pritisnite O. Otvorit će se dijaloški okvir Ostale postavke. Čut ćete: "Ostale postavke".

 3. Da biste se pomaknuli do željene mogućnosti, odaberite nešto od sljedećeg:

  • Da biste promijenili veličinu fonta naslova stupaca u ulaznoj pošti, pritisnite C.

  • Da biste promijenili veličinu fonta za naslove poruka prikazane u ulaznoj pošti, pritisnite W.

  • Da biste promijenili veličinu fonta za pretpregled poruke prikazan u ulaznoj pošti, pritisnite T.

 4. Otvorit će se dijaloški okvir Font s fokusom na polju Font i čut ćete: "Font". Da biste se pomaknuli do polja Veličina, pritisnite Alt+S. Čut ćete trenutnu veličinu fonta. Da biste je promijenili, upišite željenu veličinu, primjerice 16 pa pritisnite enter. Dijaloški okvir Font zatvorit će se i vratit ćete se u dijaloški okvir Ostale postavke.

 5. Pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "OK, button" (U redu, gumb), a zatim pritisnite Enter. Zatvorit će se dijaloški okvir Ostale postavke.

 6. Da biste zatvorili dijaloški okvir Dodatne postavke prikaza : Sažeto i primijenili novu veličinu fonta, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete "OK, button" (U redu, gumb), a zatim pritisnite Enter. Vratit ćete se na glavni prikaz programa Outlook.

Korištenje fontova teme

 1. Prilikom sastavljanja poruke e-pošte pritisnite Alt + P, T, F. Otvorit će se popis fontova teme i čut ćete naziv trenutno odabrane teme.

 2. Po dostupnim se fontovima krećite pritiskanjem tipke sa strelicom dolje ili tipke sa strelicom gore. Čitač zaslona izgovarat će njihove nazive dok budete prelazili s jednog na drugi.

 3. Kada dođete na željeni font, pritisnite Enter.

Primjena oblikovanja Podebljano, Kurziv i Podcrtano

 1. Prilikom sastavljanja poruke e-pošte odaberite dio teksta koji želite oblikovati.

 2. Da biste oblikujete tekst, učinite nešto od sljedećeg:

  • da biste primijenili oblikovanje Podebljano, pritisnite Ctrl + B

  • da biste primijenili oblikovanje Kurziv, pritisnite Ctrl + I

  • da biste primijenili oblikovanje Podcrtano, pritisnite Ctrl + U

Dodavanje naslova

 1. Prilikom sastavljanja poruke e-pošte odaberite dio teksta koji želite pretvoriti u naslov ili smjestite fokus na mjesto na koje želite umetnuti naslov.

 2. Pritisnite Alt + O, L. Otvorit će se izbornik Stilovi i začut ćete: "Stilovi".

 3. Po dostupnim se stilovima krećite pomoću tipki sa strelicama. Čitač zaslona izgovarat će njihove nazive dok budete prelazili s jednog na drugi.

 4. Kada dođete na stil naslova koji želite koristiti, pritisnite Enter. Ako je bio odabran dio teksta, stil naslova primijenit će se na njega. Ako umećete novi naslov, upišite ga.

Vidi također

Stvaranje popisa s grafičkim oznakama ili numeriranog popisa u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Provjera pravopisa i gramatike u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Tipkovni prečaci za Outlook

Povećavanje i smanjivanje prikaza pomoću čitača zaslona u programu Outlook 2016

Osnovni zadaci s e-poštom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Microsoft 365

Korištenje čitača zaslona za istraživanje i kretanje po pošti programa Outlook

Koristite Outlook za iOS VoiceOver, ugrađeni čitač zaslona u sustavu iOS, da biste dodali ili uredili tekst u poruci e-pošte.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Microsoft 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Microsoft 365, pa ih vaša aplikacija možda još nema. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za iOS, VoiceOver. Da biste saznali više o korištenju čitača VoiceOver, pročitajte članak Pristupačnost tvrtke Apple.

Sadržaj teme

Dodavanje teksta u novu poruku e-pošte

 1. Da biste počeli sastavljati novu poruku e-pošte, četirima prstima dodirnite pri dnu zaslona. Zatim prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Gumb Sastavi", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Fokus će biti na polju Prima . Čut ćete "Prima, tekstno polje", a nakon toga trenutnu točku unosa teksta.

  Napomena: Dodatne informacije o sastavljanju poruke e-pošte u programu Outlook za iOS potražite u odjeljku "Stvaranje i slanje e-pošte" u odjeljku Osnovni zadaci pomoću čitača zaslona s e-poštom u programu Outlook.

 2. Da biste se pomaknuli na tijelo poruke, prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Email body, multi-line text field" (Tijelo e-pošte, tekstno polje s više redaka).

 3. Dvaput dodirnite zaslon. Unesite tekst pomoću zaslonske tipkovnice. Da biste otvorili tipkovnicu, četirima prstima dodirnite pri dnu zaslona, a zatim prelazite prstom ulijevo dok ne čujete element tipkovnice, npr. "Return" (Povratak).

Uređivanje teksta u poruci e-pošte

 1. Prilikom sastavljanja poruke e-pošte po potrebi prijeđite prstom udesno ili ulijevo da biste se prešli na tijelo poruke. Kada se fokus premjesti na tijelo poruke, čut ćete: "Tijelo e-pošte, tekstno polje s više redaka".

 2. Dvaput dodirnite zaslon. Klizite prstom prema gore ili dolje po zaslonu da biste se pomicali po odlomku po odlomku. Rotor značajke VoiceOver možete postaviti i na Crte, Riječi ili Znakovi, a zatim prelazite prstom prema gore ili dolje da biste se pomicali po tekstu dok ne dođete do mjesta za uređivanje ili dodavanje teksta.

 3. Kada dođete do mjesta koje želite urediti, dvaput dodirnite zaslon, a zatim učinite nešto od sljedećeg da biste uredili poruku e-pošte:

  • Da biste dodali tekst, pišite pomoću zaslonske tipkovnice.

  • Da biste odabrali dio teksta, dvaput dodirnite zaslon dvama prstima i razmaknite prste.

  • Da biste oblikovanje primijenili na tekst, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Rich text formatting" (Oblikovanje obogaćenog teksta), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Prelazite prstom udesno dok ne čujete željenu mogućnost oblikovanja, npr. "Bold button" (Gumb Podebljano), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Pročitajte i ovo

Provjera pravopisa i gramatike u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Povećavanje i smanjivanje prikaza pomoću čitača zaslona u programu Outlook 2016

Osnovni zadaci s e-poštom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Microsoft 365

Korištenje čitača zaslona za istraživanje i kretanje po pošti programa Outlook

U programu Outlook za Android u poruku e-pošte možete dodati tekst i urediti ga pomoću značajke TalkBack, ugrađenog čitača zaslona u sustavu Android.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Microsoft 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Microsoft 365, pa ih vaša aplikacija možda još nema. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za Android, TalkBack. Da biste saznali više o korištenju čitača TalkBack, idite na članak Pristupačnost uređaja sa sustavom Android.

Sadržaj teme

Dodavanje teksta u novu poruku e-pošte

 1. Da biste počeli sastavljati poruku e-pošte, klizite jednim prstom u donjem desnom kutu zaslona dok ne čujete "Gumb Sastavi", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se prozor Nova poruka.

  Napomena: Dodatne informacije o sastavljanju poruke e-pošte u programu Outlook za Android potražite u odjeljku "Stvaranje i slanje e-pošte" u odjeljku Osnovni zadaci pomoću čitača zaslona s e-poštom u programu Outlook.

 2. Da biste fokus premjestili na tijelo poruke e-pošte, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Edit box" (Okvir Uređivanje), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Upišite poruku pomoću zaslonske tipkovnice.

  Savjet: Tipkovnicu možete pronaći istraživanjem stavki na zaslonu. Postavite prst na zaslon i klizite ga po donjoj polovici zaslona. Kada dođete do neke stavke, TalkBack će izgovoriti njezin naziv. Da biste odabrali stavku tipkovnice, podignite prst kada ste na stavci. Ovisno o postavkama uređaja, možda ćete morati dvaput dodirnuti zaslon da biste umetnuli znak. 

 4. Kada završite, prijeđite prstom prema dolje pa ulijevo da biste zatvorili zaslonsku tipkovnicu.

Uređivanje teksta u poruci e-pošte

 1. U tijelu poruke e-pošte pronađite dio teksta koji želite urediti. Prelazite prstom prema gore, a zatim prema dolje dok ne čujete način navigacije koji želite koristiti, npr. "Words" (Riječi) ili "Lines" (Reci). Zatim prelazite prstom prema gore ili dolje da biste se kretali tekstom dok ne čujete dio teksta koji želite urediti. Fokus se nalazi odmah ispred riječi ili retka teksta koji se izgovaraju.

 2. Da biste uredili poruku, učinite nešto od sljedećeg:

  • Upišite poruku pomoću zaslonske tipkovnice.

  • Da biste oblikovanje primijenili na tekst, prelazite prstom udesno dok ne čujete "Show formatting options" (Prikaži mogućnosti oblikovanja), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Prelazite prstom udesno dok ne čujete željenu mogućnost oblikovanja, npr. "Gumb Podebljano", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

Vidi također

Umetanje slike ili slike u poruku e-pošte u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Povećavanje i smanjivanje prikaza pomoću čitača zaslona u programu Outlook 2016

Osnovni zadaci s e-poštom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u sustavu Microsoft 365

Korištenje čitača zaslona za istraživanje i kretanje po pošti programa Outlook

Koristite Outlook na webu tipkovnicom i čitačem zaslona da biste dodali ili uredili tekst u poruci e-pošte. Testirali smo ga s pripovjedačem u pregledniku Microsoft Edge i JAWS i NVDA u pregledniku Chrome, ali može funkcionirati s drugim čitačima zaslona i web-preglednicima sve dok prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti. Naučit ćete kako promijeniti font, veličinu fonta i primijeniti različite mogućnosti oblikovanja, kao što su podebljano, kurziv i podcrtano.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Microsoft 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Microsoft 365, pa ih vaša aplikacija možda još nema. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima zaslona, idite na članak Kako čitači zaslona funkcioniraju uz Microsoft 365.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da je okno za čitanje isključeno.

 • Kada koristite Outlook na webu, preporučujemo da kao web-preglednik koristite Microsoft Edge. Budući da se Outlook na webu koristi u web-pregledniku, tipkovni se prečaci razlikuju od prečaca u verziji programa za računala. Tako ćete, primjerice, umjesto pomoću tipke F6, s jedne naredbe na drugu prelaziti pomoću tipki Ctrl + F6. Također, zajednički prečaci poput F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvaranje) odnose se na web-preglednik – ne na Outlook na webu.

 • Trenutno ažuriramo Outlook.office.com (Outlook na webu). Neki korisnici već koriste novi Outlook, dok će za ostale klasična verzija biti zadano sučelje do dovršetka ažuriranja. Dodatne informacije potražite u članku Pomoć za novi Outlook na webu. Budući da se upute u ovoj temi odnose na novo sučelje, preporučujemo prijelaz s klasičnog sučelja na novi Outlook. Da biste prešli na novi Outlook, pritišćite Ctrl + F6 dok ne začujete "Naredba, Isprobajte novi Outlook" pa pritisnite Enter. Ako umjesto "Command, Isprobajte novi Outlook" čujete "Alatna traka naredbi", već koristite novi Outlook.

Sadržaj teme

Dodavanje teksta u novu poruku e-pošte

 1. Da biste počeli sastavljati novu poruku e-pošte, u ulaznoj pošti pritisnite N. Prozor nove poruke zamjenjuje ulaznu poštu. Fokus će biti na tekstnom polju Prima.

  Savjet: Upute za sastavljanje poruke e-pošte u programu Outlook na webu potražite u odjeljku "Stvaranje i slanje e-pošte" u članku Osnovni zadaci pomoću čitača zaslona s e-poštom u programu Outlook.

 2. Da biste otvorili tijelo poruke, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete: "Message body, edit" (Tijelo poruke, uređivanje).

 3. Upišite poruku.

Uređivanje teksta u poruci e-pošte

 1. Da biste uredili poruku e-pošte, u tijelu poruke učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste se kretali tekstom poruke, koristite tipke sa strelicama.

  • Da biste dodali tekst, upišite tekst.

  • Da biste odabrali dio teksta, pritisnite Shift + tipke sa strelicama.

  • Da biste zamijenili dio teksta, odaberite ga, a zatim upišite novi tekst.

Promjena fonta

 1. Prilikom sastavljanja poruke e-pošte odaberite tekst koji promijeniti ili smjestite fokus u tijelo poruke ako još nema teksta.

 2. Jedanput pritisnite tipku tabulatora. Čut ćete "Formatting options" (Mogućnosti oblikovanja) i trenutno odabranu mogućnost.

 3. Pritišćite tipku sa strelicom lijevo, desno, gore ili dolje dok ne čujete trenutno odabrani font.

 4. Pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete željeni font.

Promjena veličine fonta

 1. Prilikom sastavljanja poruke e-pošte odaberite tekst koji promijeniti ili smjestite fokus u tijelo poruke ako još nema teksta.

 2. Jedanput pritisnite tipku tabulatora. Čut ćete "Formatting options" (Mogućnosti oblikovanja) i trenutno odabranu mogućnost.

 3. Pritišćite tipku sa strelicom lijevo, desno, gore ili dolje dok ne čujete trenutno odabranu veličinu fonta.

 4. Pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete željenu veličinu fonta.

Primjena oblikovanja Podebljano, Kurziv i Podcrtano

 1. Prilikom sastavljanja poruke e-pošte odaberite tekst koji promijeniti ili smjestite fokus u tijelo poruke ako još nema teksta.

 2. Učinite nešto od sljedećeg:

  • da biste primijenili oblikovanje Podebljano, pritisnite Ctrl + B

  • da biste primijenili oblikovanje Kurziv, pritisnite Ctrl + I

  • Da biste podcrtali tekst, pritisnite Ctrl + U.

Pročitajte i ovo

Provjera pravopisa i gramatike u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Povećavanje i smanjivanje prikaza pomoću čitača zaslona u programu Outlook 2016

Tipkovni prečaci za Outlook

Osnovni zadaci s e-poštom u programu Outlook pomoću čitača zaslona

Korištenje čitača zaslona za istraživanje i kretanje po pošti programa Outlook

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u informativnoj službi za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku.. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Pronađite rješenja za uobičajene probleme ili zatražite pomoć od agenta za podršku.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×