Povezane teme
×
Formule i funkcije
Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.
Formule i funkcije

Pregled formula u programu Excel

Počnite s radom na stvaranju formula i upotrebi ugrađenih funkcija za izračune i rješavanje problema.

Vaš preglednik ne podržava videozapise. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Važno: Izračunati rezultati formula i nekih funkcija radnog lista programa Excel na računalu sa sustavom Windows koje koristi arhitekturu x86 ili x86-64 mogu se neznatno razlikovati od onih na računalu sa sustavom Windows RT s arhitekturom ARM. Saznajte više o tim razlikama.

Važno: U ovom članku raspravljamo o XLOOKUP i VLOOKUP, koji su slični. Pokušajte koristiti novu funkciju XLOOKUP , poboljšanu verziju funkcije VLOOKUP koja funkcionira u bilo kojem smjeru i po zadanom vraća točne rezultate, što olakšava i praktičnije korištenje od prethodnika.

Stvaranje formule koja se poziva na vrijednosti u drugim ćelijama

 1. Odaberite ćeliju.

 2. Upišite znak jednakosti =.

  Napomena: Formule u programu Excel uvijek počinju znakom jednakosti.

 3. Odaberite ćeliju ili upišite njezinu adresu u odabranu ćeliju.

  odabir ćelije

 4. Unesite operator. Na primjer, – za oduzimanje.

 5. Odaberite sljedeću ćeliju ili upišite njezinu adresu u odabranu ćeliju.

  sljedeća ćelija

 6. Pritisnite Enter. Rezultat izračuna prikazat će se u ćeliji koja sadrži formulu.

Pregledavanje formule

Kada unesete formulu u ćeliju, ona se prikazuje i na traci formule.

Traka formule

 • Da biste vidjeli formulu na traci formule, odaberite ćeliju.

  Pogledajte traku formule

Unos formule koja sadrži ugrađenu funkciju

 1. Odaberite praznu ćeliju.

 2. Upišite znak jednakosti =, a zatim funkciju. Na primjer, = SUM za izračunavanje ukupne prodaje.

 3. Upišite otvorenu zagradu (.

 4. Odaberite raspon ćelija, a zatim upišite zatvorenu zagradu).

  raspon

 5. Pritisnite Enter da biste dobili rezultat.

Preuzimanje naše radne knjige vodiča za formule

Pripremili smo radnu knjigu za početak rada s formulama, koju možete preuzeti. Ako ste novi korisnik programa Excel – pa čak i ako imate iskustva s njim – u sklopu tog obilaska možete proći kroz najuobičajenije formule programa Excel. Uz stvarne primjere i korisne vizuale ovladat ćete funkcijama Sum, Count, Average i Vlookup poput profesionalca.

Detaljno o formulama

Da biste saznali više o specifičnim elementima formula, možete pregledati pojedine odjeljke u nastavku.

Formula može sadržavati i funkcije, reference, operatore i konstante.

Dijelovi formule   

Dijelovi formule

1. Funkcije: funkcija PI() vraća vrijednost pi: 3,142...

2. Reference: A2 vraća vrijednost u ćeliji A2.

3. Konstante: brojevi ili tekstne vrijednosti uneseni izravno u formulu, na primjer 2.

4. Operatori: operator ^ (karet) služi za izračun potencije broja, a operator * (zvjezdica) za množenje brojeva.

Konstanta je vrijednost koja se ne izračunava, već je uvijek ista. Na primjer, datum 10/9/2008, broj 210 i tekst "Kvartalna zarada" su konstante. izraz ili vrijednost koja je rezultat izraza nije konstanta. Ako u formuli koristite konstante umjesto referenci na ćelije (na primjer =30+70+110), rezultat se mijenja samo ako izmijenite formulu. U pravilu je najbolje konstante staviti u pojedinačne ćelije u kojima se jednostavno po potrebi mogu promijeniti, a zatim se u formulama referirati na te ćelije.

Referenca je identifikator ćelije ili raspona ćelija na radnom listu, a programu Excel govori gdje treba tražiti vrijednosti ili podatke koje želite koristiti u formuli. Pomoću referenci možete u jednoj formuli koristiti podatke sadržane u raznim dijelovima radnog lista ili pak u nekoliko formula koristiti vrijednost iz jedne ćelije. Možete se pozivati i na ćelije na drugim listovima iste radne knjige i u drugim radnim knjigama. Reference na ćelije u drugim radnim knjigama zovu se veze ili vanjske reference.

 • Stil reference A1

  Po zadanom Excel koristi stil reference A1, koji se odnosi na stupce sa slovima (A do XFD, za ukupno 16 384 stupca) i na retke s brojevima (1 do 1 048 576). Ta slova i brojevi zovu se zaglavlja redaka i stupaca. Da biste unijeli referencu na neku ćeliju, unesite slovo stupca i nakon njega broj retka. Tako B2 upućuje na ćeliju na presjeku stupca B i retka 2.

  Da biste se pozvali na

  Koristite značajku

  ćeliju u stupcu A i retku 10

  A10

  raspon ćelija u stupcu A i recima 10 do 20

  A10:A20

  raspon ćelija u retku 15 i stupcima B do E

  B15:E15

  sve ćelije u retku 5

  5:5

  sve ćelije u recima od 5 do 10

  5:10

  sve ćelije u stupcu H

  H:H

  sve ćelije u stupcima od H do J

  H:J

  raspon ćelija u stupcima od A do E i recima od 10 do 20

  A10:E20

 • Stvaranje reference na ćeliju ili raspon ćelija na drugom radnom listu u istoj radnoj knjizi

  U sljedećem primjeru funkcija AVERAGE izračunava prosječnu vrijednost raspona B1:B10 na radnom listu naziva Marketing u istoj radnoj knjizi.

  Primjer reference lista

  1. Upućuje na radni list pod nazivom Marketing

  2. Upućuje na raspon ćelija od B1 do B10

  3. Uskličnik (!) razdvaja referencu radnog lista od reference raspona ćelija

  Napomena: Ako na referenciranom radnom listu postoje razmaci ili brojevi, morate dodati apostrofe (') ispred i iza naziva radnog lista, npr. ='123'! A1 ili ='SiječanjSki prihod'! A1. (A1).

 • Razlike između apsolutnih, relativnih i mješovitih referenci

  1. Relativne reference    Relativna referenca na ćeliju u formuli, kao što je A1, temelji se na relativnom položaju ćelije koja sadrži formulu i ćelije na koju se referenca poziva. Ako se položaj ćelije koja sadrži formulu promijeni, mijenja se i referenca. Ako kopirate ili ispunite formulu po recima ili niz stupce, referenca se prilagođava automatski. Nove formule po zadanom koriste relativne reference. Na primjer, ako kopirate ili ispunite relativnu referencu iz ćelije B2 u ćeliju B3, ona se automatski prilagođava sa =A1 na =A2.

   Kopirana formula s relativnom referencom   

   Kopirana formula s relativnom referencom

  2. Apsolutne reference    Apsolutna referenca na ćeliju u nekoj formuli, npr $A$1, uvijek se poziva na ćeliju na točno određenom mjestu. Ako se promijeni položaj ćelije koja sadrži formulu, apsolutna referenca ostaje ista. Ako kopirate formulu po recima ili niz stupce, apsolutna se referenca ne prilagođava. Po zadanom, nove formule koriste relativne reference, pa ćete ih po potrebi morati pretvoriti u apsolutne reference. Ako, primjerice, kopirate apsolutnu referencu iz ćelije B2 u ćeliju B3, ona u obje ćelije ostaje ista: =$A$1.

   Kopirana formula s apsolutnom referencom   

   Kopirana formula s apsolutnom referencom
  3. Mješovite reference    Mješovita referenca ima ili apsolutni stupac i relativni redak ili apsolutni redak i relativni stupac. Apsolutna referenca stupca ima oblik $A1, $B1 i tako dalje. Apsolutna referenca retka ima oblik A$1, B$1 i tako dalje. Ako se položaj ćelije koja sadrži formulu promijeni, mijenja se i relativna referenca, a apsolutna se referenca ne mijenja. Ako kopirate formulu ili je ispunite po recima ili niz stupce, relativna referenca se automatski prilagođava, a apsolutna se referenca ne prilagođava. Ako, primjerice, kopirate ili ispunite mješovitu referencu iz ćelije A2 u ćeliju B3, ona se mijenja iz =A$1 u =B$.

   Kopirana formula s mješovitom referencom   

   Kopirana formula s mješovitom referencom

 • Trodimenzionalni stil reference

  Praktične reference na više radnih listova    Ako želite analizirati podatke u istoj ćeliji ili rasponu ćelija na više radnih listova u jednoj radnoj knjizi, koristite 3D referencu. 3D referenca obuhvaća referencu ćelije ili raspona kojoj prethodi raspon naziva radnih listova. Excel koristi sve radne listove spremljene između početnih i završnih naziva reference. Na primjer, =SUM(List2:List13!B5) zbraja sve vrijednosti sadržane u ćeliji B5 na svim radnim listovima između listova 2 i 13, uključujući ta dva lista.

  • Pomoću 3D referenci možete se referencirati na ćelije na drugim listovima, definirati nazive i stvarati formule koristeći sljedeće funkcije: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA i VARPA.

  • 3D reference ne mogu se koristiti u formulama polja.

  • 3D reference ne mogu se koristiti s operator presjeka (jednostruki razmak) ili u formulama koje koriste implicitno sjecište.

  Što se događa tijekom premještanja, kopiranja, umetanja ili brisanja radnih listova    Sljedeći primjeri objašnjavaju što se događa kad premještate, kopirate, umećete ili brišete radne listove obuhvaćene 3D referencama. U primjerima se koristi formula =SUM(List2:List6!A2:A5) za zbrajanje ćelija od A2 do A5 na radnim listovima od 2 do 6.

  • Umetanje ili kopiranje    Ako umetnete ili kopirate list između listova List2 i List6 (krajnjih točaka u ovom primjeru) u radnoj knjizi, Excel u izračune uvrštava sve vrijednosti u ćelijama od A2 do A5 na dodanim listovima.

  • Izbriši     Ako izbrišete listove između listova List2 i List6, Excel njihove vrijednosti uklanja iz izračuna.

  • Premjesti    Ako premjestite listove između listova List2 i List6 na mjesto izvan raspona listova na koji upućuje referenca, Excel njihove vrijednosti uklanja iz izračuna.

  • Premještanje krajnje točke    Ako premjestite List2 ili List6 na drugo mjesto u istoj radnoj knjizi, Excel prilagođava izračun kako bi odgovarao novom rasponu listova.

  • Brisanje krajnje točke    Ako izbrišete List2 ili List6, Excel prilagođava izračun kako bi odgovarao rasponu listova između njih.

 • Stil reference R1C1

  Možete koristiti i stil reference u kojem su i reci i stupci na radnom listu numerirani. Stil reference R1C1 koristan je pri izračunavanju položaja redaka i stupaca u makronaredbama. Ako se radi o stilu R1C1, Excel upućuje na mjesto ćelije s "R" iza kojega stoji broj retka te "C" iza kojega stoji broj stupca.

  Referenca

  Značenje

  R[-2]C

  relativna referenca na ćeliju dva retka iznad u istom stupcu

  R[2]C[2]

  relativna referenca na ćeliju dva retka ispod i dva stupca desno

  R2C2

  apsolutna referenca na ćeliju u drugom retku i drugom stupcu

  R[-1]

  relativna referenca na cijeli redak iznad aktivne ćelije

  R

  apsolutna referenca na trenutni redak

  Prilikom snimanja makronaredbe Excel neke naredbe snima pomoću stila reference R1C1. Ako, primjerice, snimite naredbu, kao što je odabir gumba Automatski zbroj da biste umetnuli formulu koja dodaje raspon ćelija, Excel snima formulu pomoću stila R1C1, a ne stila A1, referenci.

  Stil reference R1C1 možete uključiti ili isključiti tako da potvrdite ili poništite potvrdni okvir Stil referenci R1C1 u odjeljku Rad s formulama u kategoriji Formule u dijaloškom okviru Mogućnosti. Da biste prikazali taj dijaloški okvir, odaberite karticu Datoteka.

  Vrh stranice

Je li vam potrebna dodatna pomoć?

Uvijek možete postaviti pitanje stručnjaku u tehničkoj zajednici za Excel ili zatražiti podršku u zajednicama.

Dodatne informacije

Prebacivanje između relativnih, apsolutnih i mješovitih referenci za funkcije

Korištenje računskih operatora u formulama programa Excel

Redoslijed kojim Excel izvodi operacije u formulama

Upotreba funkcija i ugniježđenih funkcija u formulama programa Excel

Definiranje i korištenje naziva u formulama

Smjernice i primjeri povezani s formulama polja

Brisanje ili uklanjanje formule

Izbjegavanje neispravnih formula

Traženje i ispravljanje uobičajenih pogrešaka u formulama

Tipkovni prečaci i funkcijske tipke u programu Excel

Funkcije programa Excel (po kategorijama)

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?
Ako pritisnete Pošalji, vaše će se povratne informacije iskoristiti za poboljšanje Microsoftovih proizvoda i usluga. Vaš će IT administrator moći prikupiti te podatke. Izjava o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×