Promjena jezika pomoću jezične trake

Kad u operacijskom sustavu Windows omogućite raspored tipkovnice za dva ili više jezika, pomoću jezične trake možete se prebacivati s jednog jezika na drugi ako se za njih koriste različiti rasporedi tipkovnice.

Napomena: Ako želite samo unijeti nekoliko simbola ili stranih znakova, a pišete samo latiničnim pismom, npr. na hrvatskom ili engleskom, ne morate prelaziti na drugi raspored tipkovnice, već možete samo umetnuti simbole.

Dodatne informacije o dodavanju dodatnih jezika za uređivanje i rasporedima tipkovnice potražite u članku Promjena jezika koji Office koristi u izbornicima i alatima za jezičnu provjeru.

Prebacivanje rasporeda tipkovnice pomoću jezične trake

Kada promijenite jezik pomoću jezične trake, raspored tipkovnice mijenja se u raspored za taj jezik.

Jezičnu traku koristite kada želite učiniti nešto od sljedećeg:

 • prebaciti se s latiničnog jezika, npr. hrvatskog, engleskog, španjolskog ili francuskog na nelatinični jezik, npr. arapski ili kineski i obrnuto

 • prebaciti se s jednog nelatiničnog jezika na drugi, npr. s grčkog na ruski ili obrnuto

 • koristiti nativne rasporede tipkovnica dok pišete na različitim jezicima latiničnog pisma

 1. Kada omogućite željeni jezik tipkovnice, otvorite dokument pa postavite pokazivač na mjesto u dokumentu na kojem želite početi pisati tekst na drugom jeziku.

 2. Kliknite ikonu jezika zamjenski tekst na jezičnoj traci, koja bi se trebala pojavljivati na programskoj traci u blizini mjesta gdje se nalazi sat, a zatim kliknite jezik koji želite koristiti.

  Tipkovni prečac:  Da biste se prebacili između rasporeda tipkovnice, pritisnite ALT + SHIFT.

  Napomena: Ikona zamjenski tekst samo je primjer; prikazuje se da je engleski jezik aktivnog izgleda tipkovnice. Ikona koja se prikazuje na računalu ovisi o jeziku aktivnog rasporeda tipkovnice i verziji sustava Windows.

  Ako ste postavili više rasporeda tipkovnice za jedan jezik, s jednog rasporeda na drugi možete prelaziti tako da kliknete ikonu rasporeda tipkovnice na jezičnoj traci, a zatim željeni raspored tipkovnice. Naziv na indikatoru promijenit će se i odražavati aktivni raspored tipkovnice.

 3. Da biste mijenjali jezike, ponovite prvi i drugi korak.

Ne vidim jezičnu traku

U većini slučajeva jezična se traka prikazuje na radnoj površini ili programskoj traci kada u operacijskom sustavu Windows omogućite najmanje dva rasporeda tipkovnice. Jezičnu traku ne možete vidjeti ako je skrivena ili ako je u operacijskom sustavu Windows omogućen samo jedan raspored tipkovnice.

Ako ne vidite jezičnu traku, na sljedeći način možete provjeriti je li skrivena:

U sustavima Windows 10 i Windows 8

 1. Pritisnite tipku s logotipom sustava Windows i upišite Upravljačka da biste potražili aplikaciju Upravljačka ploča.

 2. Kliknite Upravljačka ploča.

 3. U odjeljku Sat, jezik i regija kliknite Promijeni način unosa.

 4. Kliknite Napredne postavke.

 5. U odjeljku Promjena načina unosa potvrdite okvir Koristi jezičnu traku na radnoj površini kada je dostupna, a zatim kliknite Mogućnosti.

  zamjenski tekst

 6. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici kliknite karticu Jezična traka i provjerite je li odabrana mogućnost Pluta na radnoj površini ili Usidrena na alatnoj traci.

  zamjenski tekst

U sustavu Windows 7

 1. Kliknite Start, a zatim Upravljačka ploča.

 2. U odjeljku Sat, jezik i regija kliknite Promijeni tipkovnicu ili druge načine unosa.

 3. U dijaloškom okviru Regija i jezik kliknite Promijeni tipkovnicu.

 4. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici kliknite karticu Jezična traka.

  zamjenski tekst

 5. U odjeljku Jezična traka provjerite je li odabrana mogućnost Skrivena. Ako jest, odaberite Pluta na radnoj površini ili Usidrena na alatnoj traci.

U sustavu Windows Vista

 1. Kliknite Start, a zatim Upravljačka ploča.

 2. U odjeljku Sat, jezik i regionalne mogućnosti kliknite Promijeni tipkovnicu ili druge načine unosa.

 3. U dijaloškom okviru Regionalne i jezične mogućnosti kliknite Promijeni tipkovnicu.

 4. U dijaloškom okviru Tekstni servisi i ulazni jezici kliknite karticu Jezična traka.

  zamjenski tekst

 5. U odjeljku Jezična traka provjerite je li kliknuta mogućnost Skrivena. Ako jest, kliknite Pluta na radnoj površini ili Usidrena na alatnoj traci.

Vidi također

Provjera pravopisa i gramatike na drugom jeziku u sustavu Office

Umetanje kvačice ili drugog simbola

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Insidere

Jesu li ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×