Dodatak B: Tipkovne naredbe i dodirne geste Pripovjedača

U ovom su dodatku navedene tipkovne naredbe i dodirne geste koji su dostupni u najnovijoj verziji sustava Windows. 

Popis svih tipkovnih prečaca u sustavu Windows pregledajte u odjeljku Tipkovni prečaci u sustavu Windows. Da biste pregledali popis tipkovnih prečaca u aplikacijama sustava Windows, pogledajte Tipkovni prečaci u aplikacijama.

Tipka značajke Pripovjedač

Možete odabrati koju tipku za modificiranje želite upotrebljavati u naredbama Pripovjedača. Tipke Caps lock i Insert služe kao tipka značajke Pripovjedač prema zadanim postavkama. Možete upotrijebiti bilo koju od tih tipki u naredbi koja koristi tipku značajke Pripovjedač. Tipka Pripovjedača u naredbama naziva se „Pripovjedač”. Tipku Pripovjedača možete promijeniti u postavkama značajke Pripovjedač.

Napomena: Ako upotrebljavate japansku tipkovnicu sa 106 tipki, tipke Insert i NonConvert su prema zadanim postavkama tipke Pripovjedača.

Tipkovne naredbe Pripovjedača

Pripovjedač ima dva moguća rasporeda tipkovnice: standardni i naslijeđeni. Naredbe za svaki od njih su navedene u nastavku. Za naredbe u načinu rada za pregled idite na 3. poglavlje: upotreba načina rada za pregled.

Napomena: Naredbe koje uključuju znakove plus (+) i minus (-) odnose se na fizičku tipku i za njih nije potrebna tipka Shift kao modifikator. Osim ako nije izričito navedeno, nije potrebno uključiti tipku Shift prije tipke sa znakom jednako kako bi se time stvorio znak plus, kao što bi inače bio slučaj tijekom unosa znaka plus. Uzimajući prethodno navedenu naredbu glasnoće Pripovjedača kao primjer, Pripovjedač + Ctrl + znak jednako (=) doslovna je naredba, a ne Pripovjedač + Ctrl + Shift + znak jednako (=).

Raspored standardne tipkovnice

Općenite naredbe

Tipkovni prečac

Radnja

Tipka s logotipom sustava Windows  + Ctrl + Enter

Pokretanje ili zaustavljanje značajke Pripovjedač

Pripovjedač + Esc

Izlaz iz Pripovjedača

Pripovjedač + 1

Uključenje/isključenje učenja unosa

Pripovjedač + strelica desno

Prelazak na sljedeću stavku

Pripovjedač + strelica lijevo

Prelazak na prethodnu stavku

Pripovjedač + Page up
Ctrl + Pripovjedač + strelica gore
Pripovjedač + Page down
Ctrl + Pripovjedač + strelica dolje

Promjena prikaza

Pripovjedač + F1

Prikaz popisa naredbi

Pripovjedač + F2

Prikaz naredbi za trenutnu stavku

Pripovjedač + Enter

Provedba primarne radnje

Pripovjedač + Ctrl + Enter

Uključivanje i isključivanje načina pretraživanja

Pripovjedač + F12

Čitanje trenutačnog vremena i datuma

Pripovjedač + Ctrl + D

Opišite sliku s pomoću internetskog servisa ili dohvatite izvor web-mjesta veze

Pripovjedač + S

Dohvaćanje sažetka web-mjesta

Pripovjedač + S dvaput brzo

Dohvaćanje dijaloškog okvira sažetka web-stranice i popularnih veza

Pripovjedač + Alt + F

Davanje povratnih informacija Pripovjedača

Pripovjedač + Z

Tipka zaključavanja Pripovjedača

Pripovjedač + Ctrl + F12

Uključenje/isključenje razvojnog načina

Pripovjedač + 3

Prosljeđivanje tipki aplikaciji

Pripovjedač + Alt + M

Uključenje/isključenje načina miša

Pripovjedač + H

Uključivanje ili isključivanje čitanja zaglavlja stupca programa Outlook

 

Prilagođavanje govora

Tipkovni prečac

Radnja

Ctrl + Pripovjedač + znak plusa (+)
Ctrl + Pripovjedač + Dodaj (numerička tipkovnica)

Pojačavanje zvuka glasa

Ctrl + Pripovjedač + znak minusa (-)
Ctrl + Pripovjedač + Oduzmi (numerička tipkovnica)

Stišavanje zvuka glasa

Pripovjedač + znak plusa (+)

Ubrzavanje glasa

Pripovjedač + znak minusa (-)

Usporavanje glasa

Alt + Pripovjedač + Oduzmi (numerička tipkovnica)
Alt + Pripovjedač + znak minusa (-)
Alt + Pripovjedač + Dodaj (numerička tipkovnica)
Alt + Pripovjedač + znak plusa (+)

Promjena načina čitanja interpunkcije

Pripovjedač + V

Način povećane opširnosti

Shift + Pripovjedač + V

Način smanjene opširnosti

Pripovjedač + 2

Uključivanje/isključivanje čitanja znakova

Pripovjedač + uzlazna kosa crta (/)

Čitanje konteksta

Alt + Pripovjedač + uzlazna kosa crta (/)

Postavljanje opširnosti čitanja konteksta

Ctrl + Pripovjedač + uzlazna kosa crta (/)

Promjena redoslijeda čitanja konteksta

 

Čitanje i rad s tekstom

Tipkovni prečac

Radnja

Ctrl

Prekidanje čitanja

Pripovjedač + Tab
Pripovjedač + 5 (numerička tipkovnica)

Čitanje stavke

Pripovjedač + Tab, dvaput brzo
Pripovjedač + 5, dvaput brzo (numerička tipkovnica)
Pripovjedač + K, dvaput brzo
Pripovjedač + Ctrl + 5, dvaput brzo (numerička tipkovnica)

Slovkanje stavke

Pripovjedač + 0

Čitanje stavke unaprijed

Pripovjedač + T

Čitanje naslova prozora

Pripovjedač + W

Čitanje prozora

Pripovjedač + X

Ponavljanje izraza

Pripovjedač + R

Čitanje iz pokazivača

Ctrl + Pripovjedač + R
Pripovjedač + strelica dolje

Započinjanje čitanja dokumenta

Pripovjedač + C

Čitanje dokumenta

Shift + Pripovjedač + J
Pripovjedač + Alt + Home

Čitanje teksta od početka do kursora

Ctrl + Pripovjedač + U

Čitanje prethodne stranice

Ctrl + Pripovjedač + I

Čitanje trenutne stranice

Ctrl + Pripovjedač + O

Čitanje sljedeće stranice

Ctrl + Pripovjedač + J

Čitanje prethodnog odlomka

Ctrl + Pripovjedač + K

Čitanje trenutačnog odlomka

Ctrl + Pripovjedač + L

Čitanje sljedećeg odlomka

Pripovjedač + Ctrl + M

Čitanje prethodne rečenice

Pripovjedač + Ctrl + zarez (,)

Čitanje trenutne rečenice

Pripovjedač + Ctrl + točka (.)

Čitanje sljedeće rečenice

Pripovjedač + U

Čitanje prethodnog retka

Pripovjedač + I
Pripovjedač + strelica gore

Čitanje trenutnog retka

Pripovjedač + O

Čitanje sljedećeg retka

Pripovjedač + J
Ctrl + Pripovjedač + strelica lijevo

Čitanje prethodne riječi

Pripovjedač + K
Ctrl + Pripovjedač + 5 (numerička tipkovnica)

Čitanje trenutne riječi

Pripovjedač + L
Ctrl + Pripovjedač + strelica desno

Čitanje sljedeće riječi

Pripovjedač + M

Čitanje prethodnog znaka

Pripovjedač + zarez (,)
5 (numerička tipkovnica)

Čitanje trenutnog znaka

Pripovjedač + točka (.)

Čitanje sljedećeg znaka

Pripovjedač + F

Čitanje sljedeće grupe podataka o formatiranju

Shift + Pripovjedač + F

Čitanje prethodne grupe podataka o formatiranju

Pripovjedač + B
Ctrl + Pripovjedač + Home

Premještanje na početak teksta

Pripovjedač + E
Ctrl + Pripovjedač + End

Premještanje na kraj teksta

Pripovjedač + Shift + strelica dolje

Odabir čitanje

Pripovjedač + Shift + strelica dolje, dvaput brzo

Slovkaj odabrano

 

Kretanje po tablicama

Tipkovni prečac

Radnja

Ctrl + Alt + Home

Skok na prvu ćeliju u tablici

Ctrl + Alt + End

Skok na zadnju ćeliju u tablici

Ctrl + Alt + strelica desno

Skok na sljedeću ćeliju u retku

Ctrl + Alt + strelica lijevo

Skok na prethodnu ćeliju u retku

Ctrl + Alt + strelica dolje

Skok na sljedeću ćeliju u stupcu

Ctrl + Alt + strelica gore

Skok na prethodnu ćeliju u stupcu

Ctrl + Shift + Alt + strelica lijevo

Čitanje zaglavlja trenutnog retka

Ctrl + Shift + Alt + strelica gore

Čitanje zaglavlja trenutnog stupca

Ctrl + Shift + Alt + strelica desno

Čitanje trenutnog reda

Ctrl + Shift + Alt + strelica za dolje

Pročitajte trenutačni stupac

Ctrl + Shift + Alt + kosa crta (/)
Ctrl + Shift + Alt + 5 (numerička tipkovnica)

Pročitajte u kojem se retku i stupcu nalazi Pripovjedač

Ctrl + Alt + Page Up

Skok na ćeliju tablice

Ctrl + Alt + Page down

Skok na sadržaj ćelije

 

Naredbe za fokus Pripovjedača

Tipkovni prečac

Radnja

Pripovjedač + Home

Pomak na prvu stavku u prozoru

Pripovjedač + End

Pomak na zadnju stavku u prozoru

Pripovjedač + Backspace

Vraćanje za jednu stavku

Pripovjedač + N

Premještanje na glavni orijentir

Pripovjedač + otvorena uglata zagrada ([)
Pripovjedač + Oduzmi (numerička tipkovnica)

Premještanje kursora Pripovjedača na sistemski kursor

Pripovjedač + jednostruki navodnici (')
Pripovjedač + Dodaj (numerička tipkovnica)

Postavljanje fokusa na stavku

Pripovjedač + A

Skok na povezanu stavku

Shift + Pripovjedač + A

Skok na označeni sadržaj

Alt + Pripovjedač + strelica gore

Navigacija na nadređenu stavku (kad se pruža strukturna navigacija)

Alt + Pripovjedač + strelica desno

Navigacija na sljedeću stavku iste razine (kad se pruža strukturna navigacija)

Alt + Pripovjedač + strelica lijevo

Navigacija na prethodnu stavku iste razine (kad se pruža strukturna navigacija)

Alt + Pripovjedač + strelica dolje

Navigacija na prvu podređenu stavku (kad se pruža strukturna navigacija)

Pripovjedač + F7

Popis veza

Pripovjedač + F5

Popis orijentira

Pripovjedač + F6

Popis naslova

Pripovjedač + Ctrl + F

Traženje Pripovjedača

Pripovjedač + F3

Nastavi Pronađi naprijed

Pripovjedač + Shift + F3

Nastavi Pronađi natrag

 

Naredbe na numeričkoj tipkovnici

Tipkovni prečac

Radnja

Pripovjedač + Home

Pomak na prvu stavku u prozoru

Pripovjedač + End

Pomak na zadnju stavku u prozoru

Pripovjedač + Alt + Home

Čitanje teksta od početka do kursora

Ctrl + Pripovjedač + Home

Premještanje na početak teksta

Ctrl + Pripovjedač + End

Premještanje na kraj teksta

Pripovjedač + strelica lijevo

Prelazak na prethodnu stavku

Pripovjedač + strelica desno

Prelazak na sljedeću stavku

Pripovjedač + 5 (numerička tipkovnica)

Čitanje stavke

Pripovjedač + 5, dvaput brzo (numerička tipkovnica)
Pripovjedač + Ctrl + 5, dvaput brzo (numerička tipkovnica)

Slovkanje stavke

Pripovjedač + strelica gore

Čitanje trenutnog retka

Pripovjedač + strelica dolje

Započinjanje čitanja dokumenta

Ctrl + Pripovjedač + strelica lijevo

Čitanje prethodne riječi

Ctrl + Pripovjedač + 5 (numerička tipkovnica)

Čitanje trenutne riječi

Ctrl + Pripovjedač + strelica desno

Čitanje sljedeće riječi

5 (numerička tipkovnica)

Čitanje trenutnog znaka

Pripovjedač + Page up
Ctrl + Pripovjedač + strelica gore

Promjena prikaza

Pripovjedač + Oduzmi (numerička tipkovnica)

Premještanje kursora Pripovjedača na sistemski kursor

Pripovjedač + Dodaj (numerička tipkovnica)

Postavljanje fokusa na stavku

Ctrl + Pripovjedač + Dodaj (numerička tipkovnica)

Pojačavanje zvuka glasa

Ctrl + Pripovjedač + Oduzmi (numerička tipkovnica)

Stišavanje zvuka glasa

Alt + Pripovjedač + Dodaj
Alt + Pripovjedač + Oduzmi

Promjena načina čitanja interpunkcije

Pripovjedač + Enter

Provedba primarne radnje

Pripovjedač + Shift + Enter

Uključivanje i isključivanje načina pretraživanja

 

Raspored naslijeđene tipkovnice

Općenite naredbe

Tipkovni prečac

Radnja

Tipka s logotipom sustava Windows + Ctrl + N

Otvaranje postavki Pripovjedača

Tipka s logotipom sustava Windows + Ctrl + Enter

Pokretanje ili zaustavljanje značajke Pripovjedač

Pripovjedač + Esc

Zaustavljanje Pripovjedača

Pripovjedač + 1

Uključenje/isključenje učenja unosa

Pripovjedač + strelica desno

Prelazak na sljedeću stavku

Pripovjedač + strelica lijevo

Prelazak na prethodnu stavku

Pripovjedač + strelica gore ili strelica dolje

Promjena prikaza

Pripovjedač + F1

Prikaz popisa naredbi

Pripovjedač + F2

Prikaz naredbi za trenutnu stavku

Pripovjedač + Enter

Provedba primarne radnje

Pripovjedač + Shift + Enter

Uključivanje i isključivanje načina pretraživanja

Pripovjedač + C

Čitanje trenutačnog vremena i datuma

Pripovjedač + Shift + D

Opis slike s pomoću mrežne usluge

Pripovjedač + E
Pripovjedač + Alt + F

Davanje povratnih informacija Pripovjedača

Pripovjedač + Z

Tipka zaključavanja Pripovjedača

Pripovjedač + Shift + F12

Uključenje/isključenje razvojnog načina

Pripovjedač + X

Prosljeđivanje tipki aplikaciji

Pripovjedač + Num lock

Uključivanje i isključivanje načina rada miša

Brzo pritiskanje tipke Caps Lock dvaput uzastopno

Uključivanje i isključivanje funkcije Caps Lock

 

Prilagođavanje govora

Tipkovni prečac

Radnja

Pripovjedač + Page Up

Pojačavanje zvuka glasa

Pripovjedač + Page Down

Stišavanje zvuka glasa

Pripovjedač + znak plusa (+)
Pripovjedač + Dodaj (numerička tipkovnica)

Ubrzavanje glasa

Pripovjedač + znak minusa (-)
Pripovjedač + Oduzmi (numerička tipkovnica)

Usporavanje glasa

Pripovjedač + Alt + znak plus (+)
Pripovjedač + Alt + znak minus (-)
Pripovjedač + Alt + zbrajanje (numerička tipkovnica)
Pripovjedač + Alt + Oduzmi (numerička tipkovnica)

Promjena načina čitanja interpunkcije

Pripovjedač + A
Pripovjedač + Ctrl + znak plusa (+)
Pripovjedač + Ctrl + Dodaj (numerička tipkovnica)

Način povećane opširnosti

Pripovjedač + Ctrl + znak minusa (-)
Pripovjedač + Ctrl + Oduzmi (numerička tipkovnica)

Način smanjene opširnosti

Pripovjedač + F12

Uključivanje/isključivanje čitanja znakova

Pripovjedač + uzlazna kosa crta (/)

Čitanje konteksta

Alt + Pripovjedač + uzlazna kosa crta (/)

Promjena opsega čitanog konteksta (opširnost)

Ctrl + Pripovjedač + uzlazna kosa crta (/)

Promjena redoslijeda čitanja konteksta

 

Čitanje i rad s tekstom

Tipkovni prečac

Radnja

Ctrl

Prekidanje čitanja

Pripovjedač + D

Čitanje stavke

Pripovjedač + S

Slovkanje stavke

Pripovjedač + 0 (nula)

Čitanje stavke unaprijed

Pripovjedač + T

Čitanje naslova prozora

Pripovjedač + W

Čitanje prozora

Pripovjedač + V

Ponavljanje izraza

Pripovjedač + R

Čitanje iz pokazivača

Pripovjedač + M

Započinjanje čitanja dokumenta

Pripovjedač + H

Čitanje dokumenta

Pripovjedač + zatvorena uglata zagrada (])

Čitanje teksta od početka do kursora

Pripovjedač + Shift + U

Čitanje prethodne stranice

Pripovjedač + Ctrl + U

Čitanje trenutne stranice

Pripovjedač + U

Čitanje sljedeće stranice

Pripovjedač + Shift + I

Čitanje prethodnog odlomka

Pripovjedač + Ctrl + I

Čitanje trenutačnog odlomka

Pripovjedač + I

Čitanje sljedećeg odlomka

Pripovjedač + Ctrl + M

Čitanje prethodne rečenice

Pripovjedač + Ctrl + zarez (,)

Čitanje trenutne rečenice

Pripovjedač + Ctrl + točka (.)

Čitanje sljedeće rečenice

Pripovjedač + Shift + O

Čitanje prethodnog retka

Pripovjedač + Ctrl + O

Čitanje trenutnog retka

Pripovjedač + O

Čitanje sljedećeg retka

Pripovjedač + Shift + P

Čitanje prethodne riječi

Pripovjedač + Ctrl + P

Čitanje trenutne riječi

Pripovjedač + P

Čitanje sljedeće riječi

Pripovjedač + Shift + otvorena uglata zagrada ([)

Čitanje prethodnog znaka

Pripovjedač + Ctrl + otvorena uglata zagrada ([)

Čitanje trenutnog znaka

Pripovjedač + otvorena uglata zagrada ([)

Čitanje sljedećeg znaka

Pripovjedač + F

Čitanje sljedeće grupe podataka o formatiranju

Shift + Pripovjedač + F

Čitanje prethodne grupe podataka o formatiranju

Pripovjedač + Y

Premještanje na početak teksta

Pripovjedač + B

Premještanje na kraj teksta

Pripovjedač + J

Skok na sljedeći naslov

Pripovjedač + Shift + J

Skok na prethodni naslov

Pripovjedač + L

Skok na sljedeću vezu

Pripovjedač + Shift + L

Skok na prethodnu vezu

Pripovjedač + Shift + strelica dolje

Čitanje trenutačnog odabira

 

Kretanje po tablicama

Tipkovni prečac

Radnja

Pripovjedač + F3

Skok na sljedeću ćeliju u retku

Pripovjedač + Shift + F3

Skok na prethodnu ćeliju u retku

Pripovjedač + F4

Skok na sljedeću ćeliju u stupcu

Pripovjedač + Shift + F4

Skok na prethodnu ćeliju u stupcu

Pripovjedač + F10

Čitanje zaglavlja trenutnog retka

Pripovjedač + F9

Čitanje zaglavlja trenutnog stupca

Pripovjedač + F8

Čitanje trenutnog reda

Pripovjedač + F7

Pročitajte trenutačni stupac

Pripovjedač + F5

Pročitajte u kojem se retku i stupcu nalazi Pripovjedač

Pripovjedač + F6

Skok na ćeliju tablice

Pripovjedač + Shift + F6

Skok na sadržaj ćelije

Pripovjedač + K

Skok na sljedeću tablicu

Pripovjedač + Shift + K

Skok na prethodnu tablicu

 

Naredbe za fokus Pripovjedača

Tipkovni prečac

Radnja

Pripovjedač + Home

Pomak na prvu stavku u prozoru

Pripovjedač + End

Pomak na zadnju stavku u prozoru

Pripovjedač + Backspace

Vraćanje za jednu stavku

Pripovjedač + N

Premještanje na glavni orijentir

Pripovjedač + G

Premještanje kursora Pripovjedača na sistemski kursor

Pripovjedač + tilda (~)

Postavljanje fokusa na stavku

Pripovjedač + Insert

Skok na povezanu stavku

Pripovjedač + Shift + Insert

Skok na označeni sadržaj

Ctrl + Pripovjedač + strelica gore

Navigacija na nadređenu stavku (kad se pruža strukturna navigacija)

Ctrl + Pripovjedač + strelica desno

Navigacija na sljedeću stavku iste razine (kad se pruža strukturna navigacija)

Ctrl + Pripovjedač + strelica lijevo

Navigacija na prethodnu stavku iste razine (kad se pruža strukturna navigacija)

Ctrl + Pripovjedač + strelica dolje

Navigacija na prvu podređenu stavku (kad se pruža strukturna navigacija)

Pripovjedač + Q

Prelazak na posljednju stavku u tom području

Dodirne geste Pripovjedača

Gesta koju je potrebno izvesti

Radnja

Dodir ili povlačenje jednim prstom

Čitanje teksta ispod prsta

Dvostruki dodir ili držanje jednim prstom uz dodir drugim prstom bilo gdje na zaslonu

Aktiviranje primarne radnje

Trostruki dodir ili držanje jednim prstom uz dvostruki dodir drugim prstom bilo gdje na zaslonu

Aktiviranje sekundarne radnje

Držanje jednim prstom uz dodir dvama prstima bilo gdje na zaslonu

Početak povlačenja ili dodatne mogućnosti tipki

Pomak jednim prstom ulijevo ili udesno

Prelazak na sljedeću ili prethodnu stavku

Pomak jednim prstom gore ili dolje

Promjena prikaza

Jedan dodir dvama prstima

Prekidanje Pripovjedačeva čitanja

Jedan dodir trima prstima

Promjena opširnog načina rada

Jedan dodir četirima prstima

Prikaz naredbi Pripovjedača za trenutnu stavku

Dvostruki dodir dvama prstima

Prikaz kontekstnog izbornika

Dvostruki dodir trima prstima

Čitanje atributa teksta

Dvostruki dodir četirima prstima

Otvaranje načina rada za pretraživanje

Trostruki dodir četirima prstima

Prikaz svih naredbi Pripovjedača

Prelazak dvama prstima ulijevo, udesno, gore ili dolje

Pomicanje

Prelazak ulijevo ili udesno trima prstima

Pomicanje tabulatora naprijed ili natrag

Prelazak trima prstima prema gore

Čitanje trenutnog prozora

Prelazak trima prstima prema dolje

Pokretanje čitanja teksta koji se može istraživati

Prelazak četirima prstima gore ili dolje

Uključivanje i isključivanje semantičkog zumiranja gdje je podržano

Prelazak četirima prstima ulijevo ili udesno

Premještanje pokazivača Pripovjedača na početak ili kraj jedinice

 

Sljedeće: Dodatak C: podržani prikazi za Brailleovo pismo

Vratite se na prikaz sadržaja

Need more help?

Expand your skills
Explore Training
Get new features first
Join Microsoft Insiders

Jesu li ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×