Akár a következő évre kell várható kiadásokat számítania, akár egy tudományos kísérlet során várható eredményeket kell produkálnia, az Microsoft Office Excel segítségével automatikusan, meglévő adatokon alapuló jövőbeli értékeket hozhat létre, vagy lineáris vagy növekedési trendszámításon alapuló extrapolált értékeket hozhat létre.

Az egyszerű lineáris trendnek vagy exponenciális exponenciális trendnek megfelelő értéksort az kitöltőjel vagy az Adatsor paranccsal tölthet ki. Összetett és nemlineáris adatok kiterjesztéséhez munkalapfüggvényeket vagy az Analysis ToolPak bővítmény regresszióanalízis eszközét használhatja.

Lineáris adatsorokban a lépésértéket vagy a sorozat első és következő értéke közötti különbséget hozzáadja a program a kezdő értékhez, majd minden egyes további értékhez.

Kezdő kijelölés

Kiterjesztett lineáris adatsor

1, 2

3, 4, 5

1, 3

5, 7, 9

100, 95

90, 85

Ha egy adatsort a legjobban illeszkedő lineáris trendhez tölt ki, tegye az alábbiakat:

 1. Jelöljön ki legalább két cellát, amelyek a trend kezdő értékeit tartalmazzák.

  Ha növelni szeretné a trendsor pontosságát, válasszon további kezdő értékeket.

 2. Húzza a kitöltőpontot arra az irányba, amely felé növekvő vagy csökkenő értékeket szeretne kitölteni.

  Ha például a C1:E1 cellákban a kijelölt kezdőértékek 3, 5 és 8, a kitöltőpontot jobbra húzva egyre növekvő trendértékekkel tölthet ki, illetve balra húzva kitöltheti a csökkenő értékeket.

Tipp: Az adatsor létrehozási és kitöltési billentyűparancsának manuális beállítására kattintson az Adatsor parancsra(Kezdőlap lap Szerkesztés csoport, Kitöltés gomb).

Növekedési adatsorban a kezdő értéket szorozza a lépésértékkel, hogy a sorozat következő értékét kapják. Az eredményül kapott szorzatot és minden további szorzatot megszoroz a lépésértékkel.

Kezdő kijelölés

Kiterjesztett növekedési adatsor

1, 2

4, 8, 16

1, 3

9, 27, 81

2, 3

4.5, 6.75, 10.125

Ha egy adatsort ki kell töltenie egy növekvő trendhez, tegye a következőket:

 1. Jelöljön ki legalább két cellát, amelyek a trend kezdő értékeit tartalmazzák.

  Ha növelni szeretné a trendsor pontosságát, válasszon további kezdő értékeket.

 2. Tartsa lenyomva a jobb egérgombot, húzza a kitöltőpontot a növekvő értékekkel vagy csökkenő értékekkel kitölteni kívánt irányba, engedje fel az egérgombot, majd kattintson a trendnövekedésre a helyi menü.

Ha például a C1:E1 cellákban a kijelölt kezdőértékek 3, 5 és 8, a kitöltőpontot jobbra húzva egyre növekvő trendértékekkel tölthet ki, illetve balra húzva kitöltheti a csökkenő értékeket.

Tipp: Az adatsor létrehozási és kitöltési billentyűparancsának manuális beállítására kattintson az Adatsor parancsra(Kezdőlap lap Szerkesztés csoport, Kitöltés gomb).

Az Adatsor parancsra kattintva manuálisan szabályozhatja a lineáris trend vagy növekedési trend létrejöttét, majd a billentyűzetet használva kitöltheti az értékeket.

 • Lineáris sorozatok esetén a kezdőértékeket a legkisebb négyzetek algoritmusán (y=mx+b) kell alkalmazni az adatsor generálása érdekében.

 • Exponenciális adatsor esetén a kezdő értékeket a program az exponenciális görbe algoritmusra (y=b*m^x) alkalmazza a sorozat generálása érdekében.

A lépésértéket a rendszer mindkét esetben figyelmen kívül hagyja. A létrehozott adatsor egyenértékű a TREND függvény vagy a NÖV függvény által visszaadott értékekkel.

Az értékek manuális kitöltése:

 1. Jelölje ki azt a cellát, amelyben el szeretné kezdeni az adatsort. A cellának az adatsor első értékét kell tartalmaznia.

  Amikor az Adatsor parancsra kattint, az eredményül kapott adatsor lecseréli az eredeti kiválasztott értékeket. Ha az eredeti értékeket szeretné menteni, másolja őket egy másik sorba vagy oszlopba, majd hozza létre az adatsort a másolt értékek kiválasztásával.

 2. A Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában kattintson a Kitöltés gombra, majd válassza az Adatsor parancsot.

 3. Tegye a következők valamelyikét:

  • Ha a munkalapon lefelé szeretné kitölteni az adatsort, kattintson a Hasábok elemre.

  • Ha a teljes munkalapon szeretné kitölteni az adatsort, kattintson a Sorok elemre.

 4. A Lépés értéke mezőbe írja be azt az értéket, amely szerint növelni szeretné az adatsort.

Adatsor típusa

Lépésérték eredménye

Lineáris

A lépés értéke hozzáadódik az első kezdő értékhez, majd minden további értékhez.

Exponenciális:

Az első kezdő értéket megszorozza a lépésértékkel. Az eredményül kapott szorzatot és minden további szorzatot megszoroz a lépésértékkel.

 1. A Típus alattkattintson a Lineáris vagy a Növekedés elemre.

 2. A Leállítás mezőben adja meg azt az értéket, amelynél le szeretné állítani az adatsort.

Megjegyzés: Ha az adatsorban egynél több kezdő érték is Excel, jelölje be a Trend jelölőnégyzetet.

Ha vannak olyan meglévő adatai, amelyekre trendet szeretne előrejelzésként használni, létrehozhat egy trendvonal diagramon. Ha például az Excel-ban olyan diagram található, amely az év első néhány hónapjára vonatkozó értékesítési adatokat jeleníti meg, felvehet egy trendvonalat a diagramra, amely az értékesítések általános trendjét (növekvő vagy csökkenő vagy lapos), illetve a következő hónapok előrehozott trendjét mutatja.

Ez az eljárás feltételezi, hogy már létrehozott egy diagramot, amely meglévő adatokon alapul. Ha még nem tette meg, tekintse át a Diagram létrehozása témakört.

 1. Kattintson a diagramra.

 2. Kattintson arra adatsor elemre, amelyhez új trendvonal vagy mozgóátlag.

 3. Az Elrendezés lap Elemzés csoportjában kattintson a Trendvonal gombra,majd kattintson a regressziós trendvonal vagy mozgóátlag kívánt típusára.

 4. A regressziós trendvonal vagy mozgóátlag beállításának és formázásának beállításhoz kattintson a jobb gombbal a trendvonalra, és válassza a helyi menü Trendvonal formázása parancsát.

 5. Adja meg a kívánt trendvonal-beállításokat, vonalakat és effektusokat.

  • Ha a Polinomiális lehetőséget választja,adja meg a Független változó legmagasabb áramerősségét a Sorrend mezőben.

  • Ha a Mozgó átlag lehetőséget választja,írja be a Periódus mezőbe a mozgó átlag kiszámításához használni kívánt időszakok számát.

Megjegyzések: 

 • Az Adatsorok alapján mező felsorolja a diagram összes adatsorát, amely támogatja a trendvonalakat. Ha másik adatsorhoz szeretne trendvonalat hozzáadni, kattintson a nevére a mezőben, majd adja meg a kívánt beállításokat.

 • Ha mozgóátlagot illeszt egy pontdiagramhoz, a mozgóátlag értéke a diagrambeli x értékek sorrendjétől függ. Előfordulhat, hogy mozgóátlag hozzáadása előtt rendeznie kell az x értékeket a kívánt eredményhez.

Fontos: Az Excel 2005-ös verziójától kezdődően a Excel úgy módosult, ahogyan a trendvonal metszéspontján a lineáris trendvonalak R2 értékét számítja ki (0). Ez a korrekció javítja a helytelen R2értékeket eredményező számításokat, és az R2 számítást igazítja a LINEST függvényhez. Ennek következtében előfordulhat, hogy a korábbi verziókban létrehozott diagramokon más R2 értékek Excel jelennek meg. További információ: A lineáris trendvonalak belső számításának változásai egy diagramban. 

Ha bonyolultabb regresszióanalízist kell végeznie – beleértve a maradékok kiszámítását és ábrázolást – használhatja az Analysis ToolPak bővítmény regresszióanalízis eszközét. További információ: Az Analysis ToolPak betöltése.

A Webes Excel munkalapfüggvények használatával is kivetítheti egy adatsor értékeit, vagy a kitöltőpontra kattintva és húzva lineáris számok trendjét hozhatja létre. A kitöltő fogópont használatával azonban nem hozhat létre növekedési trendet.

A kitöltőpontot használva a számok lineáris trendjét az Webes Excel:

 1. Jelöljön ki legalább két cellát, amelyek a trend kezdő értékeit tartalmazzák.

  Ha növelni szeretné a trendsor pontosságát, válasszon további kezdő értékeket.

 2. Húzza a kitöltőpontot arra az irányba, amely felé növekvő vagy csökkenő értékeket szeretne kitölteni.

  Lineáris sorozatok kitöltése

Az ELŐREJELZÉS függvény használata    Az ELŐREJELZÉS függvény meglévő értékek használatával jövőbeli értékeket számít ki vagy jelez előre. Az előre jelzett érték az adott x érték y értéke. Az ismert értékek a meglevő x és y értékek, az új értéket lineáris regresszióval kapja meg. A függvény jövőbeli értékesítések, készletgazdálkodási követelmények és fogyasztói trendek előrejelzésére használható.

A TREND függvény vagy a NÖV függvény használata    A TREND és a NÖV függvény olyan jövőbeli y-értékeketextrapolálhat, amelyek a meglévő adatokat legjobban leíró egyenes- vagy exponenciális görbét kibővítnek. A legjobb illeszkedésű vonal vagy görbe esetén az ismert xértékek alapján csak az yértékeket kaphatják meg. Meglévő adatokat leíró vonal vagy görbe ábrázolására használja a TREND vagy a NÖV függvény által visszaadott meglévő xés yértékeket.

A LINEST függvény vagy a LOG.EST függvény használata    A LINEST vagy a LOG.EST függvény használatával egyenes vonalat vagy exponenciális görbét számíthat ki a meglévő adatokból. A LINEST függvény és a LOG.ILL függvény különféle regressziós statisztikai adatokat ad vissza, beleértve a legjobban illeszkedő vonal meredekségét és metszésvonalát.

Az alábbi táblázat a munkalapfüggvényekkel kapcsolatos további információkra mutató hivatkozásokat tartalmaz.

Függvény

Leírás

ELŐREJELZÉS

Project értékek

TREND

Project egyenes trendvonalhoz illeszkedő értékek

NÖV

Project exponenciális görbeként illeszkedő értékek

LINEST

Egyenes vonal kiszámítása meglévő adatokból

LOGEST

Exponenciális görbe kiszámítása meglévő adatokból

További segítségre van szüksége?

Kérdéseivel mindig felkeresheti az Excel technikai közösség egyik szakértőjét, vagy segítséget kérhet az Answers-közösségben.

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás Microsoft Office Insiderekhez

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük a visszajelzését!

×