Alakzat vagy szövegdoboz kiegészítése kitöltéssel vagy effektussal

Az alakzatok és a szövegdobozok megjelenését módosíthatja a kitöltés módosításával, illetve effektusok (például árnyék, ragyogás, tükröződés, finom élek, fazetta és térbeli forgatás) hozzáadásával is.

A kitöltés az alakzat belsejére alkalmazott szín, mintázat, anyagminta, kép vagy színátmenet. A színátmenet fokozatos átalakulást jelent a színek és árnyalatok között, általában az egyik színből a másikba vagy ugyanazon szín egyik árnyalatából a másikba.

SmartArt-ábra egyszínű és színátmenetes kitöltésű alakzatokkal

Az alakzatok kitöltőszínének módosításával csupán az alakzat belsejének vagy elülső felületének színe változik meg. Ha effektust (például árnyékot) rendel egy alakzathoz, és ezt az effektust másik színnel szeretné ellátni, akkor az árnyék színét külön műveletben kell módosítani.

Térhatás alkalmazásával mélységet adhat az alakzatoknak. Alakzatait elláthatja térhatású effektusok beépített kombinációjával, de egyéni effektusokat is alkalmazhat. Az egyes effektusok kombinációját az alábbi programokban adhatja hozzá az alakzathoz: Excel, Outlook, Word és PowerPoint.

Kitöltés vagy effektus hozzáadása

Ha kitöltést vagy effektust szeretne hozzáadni, kattintson az alakzatra, majd a Formátumelemre, kattintson a Kitöltés vagy az effektusokkitöltése gomb melletti nyílra, és válassza ki a kívánt szín, színátmenet, anyagminta vagy effektust.

 1. Kattintson arra az alakzatra, amelyet ki szeretne tölteni. Ha több alakzatot szeretne ugyanúgy kitölteni, kattintson az elsőre, majd nyomja le és tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt, miközben a többi alakzatra kattint.

 2. A Formátum lap Alakzatstílusok csoportjában kattintson a Kitöltés gomb melletti nyílra .

  A Kitöltés színbeállító menü

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Kitöltőszín alkalmazásához vagy módosításához kattintson a kívánt színre.

  • Ha üres kitöltést szeretne alkalmazni, kattintson a Nincs kitöltés parancsra.

  • Ha olyan színt szeretne használni, amely nem található meg a színösszeállításban, válassza a További kitöltőszínek lehetőséget, majd a Szokásos lapon válassza ki, vagy az Egyéni lapon keverje ki a megfelelő színt. Az egyénileg megadott és a Szokásos lapon kiválasztott színek nem frissülnek, ha később módosítja a dokumentumtémát.

  • Ha módosítani szeretné az alakzat átlátszóságát, kattintson a További kitöltőszínek elemre. A Színek párbeszédpanel alsó területén állítsa az Átlátszóság csúszkát a kívánt értékre, vagy a csúszka mellett található mezőben adja meg az értéket. Az átlátszóság értékét 0% (nem átlátszó, ez az alapértelmezett beállítás) és 100% (teljesen átlátszó) között állíthatja.

  • Képes kitöltés hozzáadásához vagy módosításához kattintson a Kép parancsra, keresse meg azt a mappát, amely a beszúrni kívánt képet tartalmazza, kattintson a képfájlra, majd a Beszúrás gombra.

  • Átmenetes kitöltés hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Színátmenet pontra, majd kattintson a kívánt variációra. Az átmenet testreszabásához válassza a További színátmenetek parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Ha a kitöltéshez anyagmintát szeretne használni, vagy módosítani szeretné az anyagmintás kitöltést, mutasson az Anyagminta pontra, majd kattintson a kívánt anyagmintára. Az anyagminta testreszabásához válassza a További anyagminták parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

Vissza a lap tetejére

A Kitöltés vagy effektus hozzáadásával kapcsolatos további tudnivalókért válasszon egy elemet a legördülő listából:

 • Kapcsolódó műveletek
 • Mintázat hozzáadása
 • Effektus hozzáadása és módosítása alakzatban
 • Kitöltés törlése alakzatból
 • Effektus törlése alakzatból
 1. Kattintson a jobb gombbal az alakzatra, amelyen a mintázatot el szeretné helyezni, majd kattintson az Alakzat formázása parancsra.

 2. Az Alakzat formázása munkaablakban kattintson a kitöltéselemre, majd a kitöltés mintázattalparancsra.

  A minta kitöltésének kiválasztása az Alakzat formázása munkaablakban

 3. Jelöljön ki egy mintázatot, és ha szeretné, kattintson az előtér és a háttér elem melletti nyílra, és válasszon egy színkombinációt.

Vissza a lap tetejére

A szövegdobozokban és alakzatokban többféle effektust is hozzáadhat, például a fazettás szegélyt vagy a tükröződést.

 1. Kattintson arra az alakzatra, amelyen effektust szeretne alkalmazni. Ha több alakzatot szeretne ugyanolyan effektussal kiegészíteni, kattintson az elsőre, majd nyomja le és tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt, miközben a többi alakzatra kattint.

 2. Kattintson a Formátum lap Alakzatstílusok csoportjának Effektusok gombjára, és válassza a lista kívánt elemét.

  Az Effektusok menü

  • Beépített effektuskombinációk hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Beállított pontra, majd kattintson a kívánt effektusra.

   Beépített effektus testreszabásához kattintson a Térhatás beállításai parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Árnyék hozzáadásához vagy módosításához mutasson az Árnyék pontra, majd kattintson a kívánt árnyékra.

   Az árnyék testreszabásához kattintson az Árnyékbeállítások parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Tükröződés hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Tükröződés pontra, majd kattintson a kívánt tükröződéstípusra.

   A tükröződés testreszabásához kattintson a Tükröződés beállításai parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Ragyogás hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Ragyogás pontra, majd kattintson a kívánt ragyogástípusra.

   A ragyogás testreszabásához kattintson a ragyogás beállításaielemre, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Finom él hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Finom élek pontra, majd kattintson az él kívánt méretére és színére.

   Finom élek testreszabásához kattintson a Finom élek beállításai parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Él hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Fazetta pontra, majd jelölje ki a kívánt típust.

   Fazetta testreszabásához válassza a Térhatás beállításai parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Térbeli forgatás hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Térbeli forgatás pontra, majd jelölje ki a kívánt típust.

   A forgatás testreszabásához kattintson a Térbeli forgatás beállításai parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

   Megjegyzések: 

   • Több egyedi effektus hozzáadásával egyéni effektust hozhat létre a fentiekben ismertetett második lépés ismétlésével.

   • Ha az alakzathoz térhatást – például fazettát – ad, majd finom éleket alkalmaz, az alakzaton nem fog érvényesülni a változás, a térhatás ugyanis elsőbbséget élvez a többi effektussal szemben. A térhatás törlése után a finom él láthatóvá válik.

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra, amelynek törölni szeretné a kitöltését. Ha több alakzat kitöltését szeretné törölni, kattintson az elsőre, majd nyomja le és tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt, miközben a többi alakzatra kattint.

 2. Kattintson a Formátum lap alakzatok stílusa csoportjában az alakzat kitöltésegomb melletti nyílra, majd a Nincs kitöltéselemre.

  Nincs kitöltés kijelölése

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra, amelyről törölni szeretné az effektust. Ha több alakzatról szeretné törölni az effektust, kattintson az elsőre, majd nyomja le és tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt, miközben a többi alakzatra kattint.

 2. A Formátum lap alakzatok stílusa csoportjában kattintson az effektusokgombra, majd végezze el az alábbi műveletek egyikét.

  Az Effektusok menü

  • Ha az alakzatból beépített effektusokat szeretne törölni, mutasson a Beállított pontra, majd válassza a Nincsenek beépített térhatások lehetőséget.

   Megjegyzés: A Nincsenek beépített térhatások lehetőséget választva a rendszer nem távolítja el az alakzatra alkalmazott árnyékeffektusokat. Az árnyékok eltávolításához az alábbiak szerint kell eljárnia.

  • Ha az árnyékot szeretné törölni, mutasson az Árnyék pontra, majd válassza a Nincs árnyék elemet.

  • Ha a tükröződést szeretné törölni, mutasson a Tükröződés pontra, majd válassza a Tükröződésmentes elemet.

  • Ha a ragyogást szeretné törölni, mutasson a Ragyogás pontra, majd válassza a Ragyogás nélkül elemet.

  • Ha a finom éleket szeretné törölni, mutasson a Finom élek pontra, majd válassza a Finom élek nélkül lehetőséget.

  • Ha egy élet szeretne törölni, mutasson a Fazetta pontra, majd válassza a Nincs fazetta elemet.

  • Ha a térbeli forgatást szeretné törölni, mutasson a Térbeli forgatás pontra, majd válassza a Nincs forgatás elemet.

Megjegyzés: Ha több effektust is alkalmazott, az összes effektus törléséhez ismételje a fentiekben ismertetett második lépést.

Vissza a lap tetejére

Lásd még

Kitöltési alakzat hozzáadása vagy módosítása

 1. Kattintson arra az alakzatra, amelyhez kitöltést szeretne hozzáadni.

  Ha ugyanazt a kitöltést több alakzathoz szeretné hozzáadni, kattintson az első alakzatra, majd a CTRL billentyűt lenyomva tartva kattintson a többi alakzatra.

 2. A Rajzeszközökeszközcsoport Formátum lapjának alakzatok stílusa csoportjában kattintson a kitöltésgomb melletti nyílra, majd hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

  The Format tab under Drawing Tools

  Ha nem látható a Rajzeszközök eszközcsoport vagy a Formátum lap, győződjön meg arról, hogy az alakzat ki van kijelölve. Lehetséges, hogy a Formátum lap megnyitásához duplán az alakzatra kell kattintania.

  • Kitöltési szín hozzáadásához vagy módosításához kattintson a kívánt színre, vagy válassza a nincs kitöltéslehetőséget.

   Ha olyan színt szeretne módosítani, amely nem szerepel a színösszeállítás ben, kattintson a További színekelemre, majd válassza ki a kívánt színt a szokásos lapon, vagy keverje el a saját színét az Egyéni lapon. Az egyéni színek és a Szokásos lapon található színek nem frissülnek a dokumentumtéma későbbi módosításakor.

   Tipp: Az alakzat átlátszóságát úgy is módosíthatja, hogy a További színeklehetőségre kattint. A Színek párbeszédpanel alsó területén állítsa az Átlátszóság csúszkát a kívánt értékre, vagy a csúszka mellett található mezőben adja meg az értéket. Az átlátszóság értékét 0% (nem átlátszó, ez az alapértelmezett beállítás) és 100% (teljesen átlátszó) között állíthatja.

  • Képes kitöltés hozzáadásához vagy módosításához kattintson a Kép parancsra, keresse meg azt a mappát, amely a beszúrni kívánt képet tartalmazza, kattintson a képfájlra, majd a Beszúrás gombra.

  • Átmenetes kitöltés hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Színátmenet pontra, majd kattintson a kívánt variációra.

   Az átmenet testreszabásához válassza a További színátmenetek parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Ha a kitöltéshez anyagmintát szeretne használni, vagy módosítani szeretné az anyagmintás kitöltést, mutasson az Anyagminta pontra, majd kattintson a kívánt anyagmintára.

   Az anyagminta testreszabásához válassza a További anyagminták parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

Vissza a lap tetejére

A Kitöltés vagy effektus hozzáadásával kapcsolatos további tudnivalókért válassza ki a kívánt elemet a legördülő listából.

 • Kapcsolódó műveletek
 • Mintázat hozzáadása
 • Effektus hozzáadása és módosítása alakzatban
 • Kitöltés törlése alakzatból
 • Effektus törlése alakzatból
 1. Kattintson a jobb gombbal az alakzatra, amelyen a mintázatot el szeretné helyezni, majd kattintson az Alakzat formázása parancsra.

 2. Az Alakzat formázása párbeszédpanelen kattintson a kitöltés fülre.

 3. A kitöltés ablaktáblában válassza a kitöltéskitöltése lehetőséget, majd válasszon egy mintázatot, festőszínt és háttérszínt a minta kitöltéséhez.

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra, amelyen effektust szeretne alkalmazni.

  Ha ugyanazt az effektust több alakzathoz szeretné hozzáadni, kattintson az első alakzatra, majd a CTRL billentyűt lenyomva tartva kattintson a többi alakzatra.

 2. A Rajzeszközökeszközcsoport Formátum lapjának alakzatok stílusa csoportjában kattintson az effektusokgombra, majd hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

  The Format tab under Drawing Tools

  Ha nem látható a Rajzeszközök eszközcsoport vagy a Formátum lap, győződjön meg arról, hogy az alakzat ki van kijelölve. Lehetséges, hogy a Formátum lap megnyitásához duplán az alakzatra kell kattintania.

  • Beépített effektuskombinációk hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Beállított pontra, majd kattintson a kívánt effektusra.

   Beépített effektus testreszabásához kattintson a Térhatás beállításai parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Árnyék hozzáadásához vagy módosításához mutasson az Árnyék pontra, majd kattintson a kívánt árnyékra.

   Az árnyék testreszabásához kattintson az Árnyékbeállítások parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Tükröződés hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Tükröződés pontra, majd kattintson a kívánt tükröződéstípusra.

   A tükröződés testreszabásához kattintson a Tükröződés beállításai parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Ragyogás hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Ragyogás pontra, majd kattintson a kívánt ragyogástípusra.

   A ragyogás testreszabásához kattintson a ragyogás beállításaielemre, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Finom él hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Finom élek pontra, majd kattintson az él kívánt méretére és színére.

   Finom élek testreszabásához kattintson a Finom élek beállításai parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Él hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Fazetta pontra, majd jelölje ki a kívánt típust.

   Fazetta testreszabásához válassza a Térhatás beállításai parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Térbeli forgatás hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Térbeli forgatás pontra, majd jelölje ki a kívánt típust.

   A forgatás testreszabásához kattintson a Térbeli forgatás beállításai parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

   Megjegyzések: 

   • Több egyedi effektus hozzáadásával egyéni effektust hozhat létre a fentiekben ismertetett második lépés ismétlésével.

   • Ha az alakzathoz térhatást – például fazettát – ad, majd finom éleket alkalmaz, az alakzaton nem fog érvényesülni a változás, a térhatás ugyanis elsőbbséget élvez a többi effektussal szemben. A térhatás törlése után a finom él láthatóvá válik.

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra, amelynek törölni szeretné a kitöltését.

  Ha ugyanazt a kitöltést több alakzatból szeretné törölni, kattintson az első alakzatra, majd a CTRL billentyűt lenyomva tartva kattintson a többi alakzatra.

 2. A Rajzeszközökeszközcsoport Formátum lapjának alakzatok stílusa csoportjában kattintson a kitöltésgomb melletti nyílra, majd a Nincs kitöltéselemre.

  Az Alakzatstílusok csoport

  Ha nem látható a Rajzeszközök eszközcsoport vagy a Formátum lap, győződjön meg arról, hogy az alakzat ki van kijelölve. Lehetséges, hogy a Formátum lap megnyitásához duplán az alakzatra kell kattintania.

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra, amelyről törölni szeretné az effektust.

  Ha ugyanazt az effektust több alakzatból szeretné törölni, kattintson az első alakzatra, majd a CTRL billentyűt lenyomva tartva kattintson a többi alakzatra.

 2. A Rajzeszközökeszközcsoport Formátum lapjának alakzatok stílusa csoportjában kattintson az effektusokgombra, majd hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

  Az Alakzatstílusok csoport

  Ha nem látható a Rajzeszközök eszközcsoport vagy a Formátum lap, győződjön meg arról, hogy az alakzat ki van kijelölve. Lehetséges, hogy a Formátum lap megnyitásához duplán az alakzatra kell kattintania.

  • Ha az alakzatból beépített effektusokat szeretne törölni, mutasson a Beállított pontra, majd válassza a Nincsenek beépített térhatások lehetőséget.

   Megjegyzés: A Nincsenek beépített térhatások lehetőséget választva a rendszer nem távolítja el az alakzatra alkalmazott árnyékeffektusokat. Az árnyékok eltávolításához az alábbiak szerint kell eljárnia.

  • Ha törölni szeretne egy árnyékot az alakzatból, mutasson az Árnyékpontra, és válassza a nincs árnyéklehetőséget.

  • Ha törölni szeretne egy tükröződést az alakzatból, mutasson a tükröződéspontra, majd kattintson a nincs tükrözéselemre.

  • Ha törölni szeretne egy ragyogást az alakzatból, mutasson a ragyogáspontra, majd kattintson a nincs ragyogáselemre.

  • Ha a finom éleket szeretné törölni az alakzatból, mutasson a finom élekpontra, majd kattintson a nincs finom szegélyekparancsra.

  • Ha törölni szeretne egy szegélyt az alakzatból, mutasson a fazettapontra, majd kattintson a nincs fazettaparancsra.

  • Ha a térbeli forgatást az alakzatból szeretné törölni, mutasson a térbeli forgatáspontra, majd kattintson a nincs forgatásparancsra.

Megjegyzés: Ha több effektust is alkalmazott, az összes effektus törléséhez ismételje a fentiekben ismertetett második lépést.

Vissza a lap tetejére

Kitöltés hozzáadása vagy módosítása

Válasszon egy Microsoft Office-alkalmazást a legördülő listából.

 • Melyik alkalmazást használja?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Word
 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelyhez kitöltést szeretne adni.

  Ha ugyanazt a kitöltést több alakzathoz vagy szövegmezőhöz szeretné hozzáadni, kattintson az első elemre, majd a SHIFT billentyűt lenyomva tartva kattintson a többi elemre.

 2. A Rajzeszközökeszközcsoport Formátum lapjának alakzatok stílusa csoportjában kattintson az alakzat kitöltéseelemre, majd hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

  Rajzeszközök eszközcsoport, Formátum lap

  • Kitöltési szín hozzáadásához vagy módosításához kattintson a kívánt színre, vagy válassza a nincs kitöltéslehetőséget.

   Ha olyan színt szeretne módosítani, amely nem szerepel a színösszeállítás ben, kattintson a További színekelemre, majd válassza ki a kívánt színt a szokásos lapon, vagy keverje el a saját színét az Egyéni lapon. Az egyéni színek és a Szokásos lapon található színek nem frissülnek a dokumentumtéma későbbi módosításakor.

   A kitöltés átlátszóságát úgy is módosíthatja, hogy a További színeklehetőségre kattint. A Színek párbeszédpanel alsó területén állítsa az Átlátszóság csúszkát a kívánt értékre, vagy a csúszka mellett található mezőben adja meg az értéket. Az átlátszóság értékét 0% (nem átlátszó, ez az alapértelmezett beállítás) és 100% (teljesen átlátszó) között állíthatja.

  • Kitöltési kép hozzáadásához vagy módosításához kattintson a képelemre, keresse meg a használni kívánt képet, majd kattintson a Beszúrásgombra.

  • Kitöltési átmenet hozzáadásához vagy módosításához mutasson a színátmenetpontra, majd kattintson a kívánt színátmenet-variációra.

   Az átmenet testreszabásához válassza a További színátmenetek parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Ha a kitöltéshez anyagmintát szeretne használni, vagy módosítani szeretné az anyagmintás kitöltést, mutasson az Anyagminta pontra, majd kattintson a kívánt anyagmintára.

   Az anyagminta testreszabásához válassza a További anyagminták parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

Megjegyzés: A minta kitöltése nem érhető el az Excel 2007, de ezzel a bővítménnyel ugyanezt a hatásokat érheti el. További információt a minta kitöltésének hozzáadása Excel 2007-diagramhoz vagy-alakzathozcímű témakörben talál.

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelyhez kitöltést szeretne adni.

  Ha ugyanazt a kitöltést több alakzathoz vagy szövegmezőhöz szeretné hozzáadni, kattintson az első elemre, majd a SHIFT billentyűt lenyomva tartva kattintson a többi elemre.

 2. A Rajzeszközök vagy szövegdoboz-eszközökeszközcsoport Formátum lapján kattintson az alakzat stílusa vagy a szövegmező stílusa csoportban az alakzat kitöltéseelemre, majd hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

  Szövegdobozeszközök, Formátum lap

  • Kitöltési szín hozzáadásához vagy módosításához kattintson a kívánt színre, vagy válassza a nincs kitöltéslehetőséget.

   Ha olyan színt szeretne módosítani, amely nem szerepel a színösszeállítás ben, kattintson a További színekelemre, majd válassza ki a kívánt színt a szokásos lapon, vagy keverje el a saját színét az Egyéni lapon. Az egyéni színek és a Szokásos lapon található színek nem frissülnek a dokumentumtéma későbbi módosításakor.

   Az átlátszóságot úgy is beállíthatja, hogy a További színeklehetőségre kattint. A Színek párbeszédpanel alsó területén állítsa az Átlátszóság csúszkát a kívánt értékre, vagy a csúszka mellett található mezőben adja meg az értéket. Az átlátszóság értékét 0% (nem átlátszó, ez az alapértelmezett beállítás) és 100% (teljesen átlátszó) között állíthatja.

  • Képes kitöltés hozzáadásához vagy módosításához kattintson a Kép parancsra, keresse meg azt a mappát, amely a beszúrni kívánt képet tartalmazza, kattintson a képfájlra, majd a Beszúrás gombra.

  • Kitöltési átmenet hozzáadásához vagy módosításához mutasson a színátmenetpontra, majd kattintson a kívánt színátmenet-variációra.

   Az átmenet testreszabásához válassza a További színátmenetek parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Ha a kitöltéshez anyagmintát szeretne használni, vagy módosítani szeretné az anyagmintás kitöltést, mutasson az Anyagminta pontra, majd kattintson a kívánt anyagmintára.

   Az anyagminta testreszabásához válassza a További anyagminták parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Minta hozzáadásához vagy módosításához kattintson a mintázatelemre, majd válassza ki a kívánt beállításokat.

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelyhez kitöltést szeretne adni.

  Ha ugyanazt a kitöltést több alakzathoz vagy szövegmezőhöz szeretné hozzáadni, kattintson az első elemre, majd a SHIFT billentyűt lenyomva tartva kattintson a többi elemre.

 2. A Rajzeszközökeszközcsoport Formátum lapjának alakzatok stílusa csoportjában kattintson az alakzat kitöltéseelemre, majd hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

  Rajzeszközök eszközcsoport, Formátum lap

  • Kitöltési szín hozzáadásához vagy módosításához kattintson a kívánt színre, vagy válassza a nincs kitöltéslehetőséget.

   Ha olyan színt szeretne módosítani, amely nem szerepel a színösszeállítás ben, kattintson a További színekelemre, majd válassza ki a kívánt színt a szokásos lapon, vagy keverje el a saját színét az Egyéni lapon. Az egyéni színek és a Szokásos lapon található színek nem frissülnek a dokumentumtéma későbbi módosításakor.

   A kitöltés átlátszóságát úgy is módosíthatja, hogy a További színeklehetőségre kattint. A Színek párbeszédpanel alsó területén állítsa az Átlátszóság csúszkát a kívánt értékre, vagy a csúszka mellett található mezőben adja meg az értéket. Az átlátszóság értékét 0% (nem átlátszó, ez az alapértelmezett beállítás) és 100% (teljesen átlátszó) között állíthatja.

  • Kitöltési kép hozzáadásához vagy módosításához kattintson a képelemre, keresse meg a használni kívánt képet, majd kattintson a Beszúrásgombra.

  • Kitöltési átmenet hozzáadásához vagy módosításához mutasson a színátmenetpontra, majd kattintson a kívánt színátmenet-variációra.

   Az átmenet testreszabásához válassza a További színátmenetek parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Ha a kitöltéshez anyagmintát szeretne használni, vagy módosítani szeretné az anyagmintás kitöltést, mutasson az Anyagminta pontra, majd kattintson a kívánt anyagmintára.

   Az anyagminta testreszabásához válassza a További anyagminták parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

Megjegyzés: A minta kitöltése nem érhető el a PowerPointban. Az alakzatokhoz azonban Hozzáadhat kitöltéseket. További információért olvassa el a nincs több minta kitöltése a PowerPoint 2007-bancímű témakört.

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelyhez kitöltést szeretne adni.

  Ha ugyanazt a kitöltést több alakzathoz vagy szövegmezőhöz szeretné hozzáadni, kattintson az első elemre, majd a SHIFT billentyűt lenyomva tartva kattintson a többi elemre.

 2. A Rajzeszközök vagy szövegdoboz-eszközökeszközcsoport Formátum lapján kattintson az alakzat stílusa vagy a szövegmező stílusa csoportban az alakzat kitöltéseelemre, majd hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

  Szövegdobozeszközök, Formátum lap

  • Kitöltési szín hozzáadásához vagy módosításához kattintson a kívánt színre, vagy válassza a nincs kitöltéslehetőséget.

   Ha olyan színt szeretne módosítani, amely nem szerepel a színösszeállítás ben, kattintson a További színekelemre, majd válassza ki a kívánt színt a szokásos lapon, vagy keverje el a saját színét az Egyéni lapon. Az egyéni színek és a Szokásos lapon található színek nem frissülnek a dokumentumtéma későbbi módosításakor.

   Az átlátszóságot úgy is beállíthatja, hogy a További színeklehetőségre kattint. A Színek párbeszédpanel alsó területén állítsa az Átlátszóság csúszkát a kívánt értékre, vagy a csúszka mellett található mezőben adja meg az értéket. Az átlátszóság értékét 0% (nem átlátszó, ez az alapértelmezett beállítás) és 100% (teljesen átlátszó) között állíthatja.

  • Képes kitöltés hozzáadásához vagy módosításához kattintson a Kép parancsra, keresse meg azt a mappát, amely a beszúrni kívánt képet tartalmazza, kattintson a képfájlra, majd a Beszúrás gombra.

  • Kitöltési átmenet hozzáadásához vagy módosításához mutasson a színátmenetpontra, majd kattintson a kívánt színátmenet-variációra.

   Az átmenet testreszabásához válassza a További színátmenetek parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Ha a kitöltéshez anyagmintát szeretne használni, vagy módosítani szeretné az anyagmintás kitöltést, mutasson az Anyagminta pontra, majd kattintson a kívánt anyagmintára.

   Az anyagminta testreszabásához válassza a További anyagminták parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Minta hozzáadásához vagy módosításához kattintson a mintázatelemre, majd válassza ki a kívánt beállításokat.

Vissza a lap tetejére

Effektus hozzáadása vagy módosítása

Válasszon egy Microsoft Office-alkalmazást a legördülő listából.

 • Melyik alkalmazást használja?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Word
 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelyhez effektust szeretne hozzáadni.

  Ha ugyanazt a hatásokat több alakzathoz vagy szövegmezőhöz szeretné hozzáadni, kattintson az első elemre, majd a SHIFT billentyűt lenyomva tartva kattintson a többi elemre.

 2. A Rajzeszközökeszközcsoport Formátum lapjának alakzatok stílusa csoportjában kattintson az effektusokgombra, majd hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

  Rajzeszközök eszközcsoport, Formátum lap

  • Beépített effektuskombinációk hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Beállított pontra, majd kattintson a kívánt effektusra.

   Beépített effektus testreszabásához kattintson a Térhatás beállításai parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Árnyék hozzáadásához vagy módosításához mutasson az Árnyék pontra, majd kattintson a kívánt árnyékra.

   Az árnyék testreszabásához kattintson az Árnyékbeállítások parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Tükröződés hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Tükröződés pontra, majd kattintson a kívánt tükröződéstípusra.

  • Ragyogás hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Ragyogás pontra, majd kattintson a kívánt ragyogástípusra.

   A ragyogás színének testreszabásához válassza a További ragyogó színek lehetőséget, majd válassza ki a kívánt színt. Ha olyan színre szeretne váltani, amely nem szerepel a színösszeállításban, kattintson a További színek elemre, majd kattintson a kívánt színre a Szokásos lapon, vagy keverje ki maga a megfelelő színt az Egyéni lapon. Az egyéni színek és a Szokásos lapon található színek nem frissülnek a dokumentumtéma későbbi módosításakor.

  • Finom él felvételéhez vagy módosításához mutasson a Finom élek pontra, majd kattintson a megfelelő méretre.

  • Él hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Fazetta pontra, majd jelölje ki a kívánt típust.

   Fazetta testreszabásához válassza a Térhatás beállításai parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Térbeli forgatás hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Térbeli forgatás pontra, majd jelölje ki a kívánt típust.

   A forgatás testreszabásához kattintson a Térbeli forgatás beállításai parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

   Megjegyzések: 

   • Több egyedi effektus hozzáadásával egyéni effektust hozhat létre a fentiekben ismertetett második lépés ismétlésével.

   • Ha térhatású effektust (például fazetta vagy térbeli forgatás) ad hozzá, és finom éleket ad hozzá, akkor nem fog megjelenni az alakzat vagy a szövegdoboz módosítása, mert a térbeli effektus elsőbbséget élvez. Ha azonban törli a térhatású effektet, a puha él hatás látható.

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelyhez effektust szeretne hozzáadni.

  Ha ugyanazt a hatásokat több alakzathoz vagy szövegmezőhöz szeretné hozzáadni, kattintson az első elemre, majd a SHIFT billentyűt lenyomva tartva kattintson a többi elemre.

 2. A Rajzeszközök vagy szövegdoboz-eszközökeszközcsoport Formátum lapján kattintson az alakzat stílusa vagy a szövegmező stílusa csoportban az alakzat kitöltéseelemre, majd hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

  Szövegdobozeszközök, Formátum lap

  • Árnyék hozzáadásához vagy módosításához kattintson az árnyékok csoportban az árnyékokgombra, majd válassza ki a kívánt árnyékot.

   Az árnyék színének testreszabásához mutasson az Árnyék színepontra, majd kattintson a kívánt színre.

   Ha olyan színt szeretne módosítani, amely nem szerepel a színösszeállítás ben, kattintson a további árnyékolásokelemre, majd válassza ki a kívánt színt a szokásos lapon, vagy keverje el a saját színét az Egyéni lapon. Az egyéni színek és a Szokásos lapon található színek nem frissülnek a dokumentumtéma későbbi módosításakor.

  • Térhatás hozzáadásához vagy módosításához a térbeli effektusok csoportban kattintson a térhatású effektusokelemre, majd adja meg a kívánt beállításokat.

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelyhez effektust szeretne hozzáadni.

  Ha ugyanazt a hatásokat több alakzathoz vagy szövegmezőhöz szeretné hozzáadni, kattintson az első elemre, majd a SHIFT billentyűt lenyomva tartva kattintson a többi elemre.

 2. A Rajzeszközökeszközcsoport Formátum lapjának alakzatok stílusa csoportjában kattintson az effektusokgombra, majd hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

  Rajzeszközök eszközcsoport, Formátum lap

  • Beépített effektuskombinációk hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Beállított pontra, majd kattintson a kívánt effektusra.

   Beépített effektus testreszabásához kattintson a Térhatás beállításai parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Árnyék hozzáadásához vagy módosításához mutasson az Árnyék pontra, majd kattintson a kívánt árnyékra.

   Az árnyék testreszabásához kattintson az Árnyékbeállítások parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Tükröződés hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Tükröződés pontra, majd kattintson a kívánt tükröződéstípusra.

  • Ragyogás hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Ragyogás pontra, majd kattintson a kívánt ragyogástípusra.

   A ragyogás színének testreszabásához válassza a További ragyogó színek lehetőséget, majd válassza ki a kívánt színt. Ha olyan színre szeretne váltani, amely nem szerepel a színösszeállításban, kattintson a További színek elemre, majd kattintson a kívánt színre a Szokásos lapon, vagy keverje ki maga a megfelelő színt az Egyéni lapon. Az egyéni színek és a Szokásos lapon található színek nem frissülnek a dokumentumtéma későbbi módosításakor.

  • Finom él felvételéhez vagy módosításához mutasson a Finom élek pontra, majd kattintson a megfelelő méretre.

  • Él hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Fazetta pontra, majd jelölje ki a kívánt típust.

   Fazetta testreszabásához válassza a Térhatás beállításai parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Térbeli forgatás hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Térbeli forgatás pontra, majd jelölje ki a kívánt típust.

   A forgatás testreszabásához kattintson a Térbeli forgatás beállításai parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

   Megjegyzések: 

   • Több egyedi effektus hozzáadásával egyéni effektust hozhat létre a fentiekben ismertetett második lépés ismétlésével.

   • Ha térhatású effektust (például fazetta vagy térbeli forgatás) ad hozzá, és finom éleket ad hozzá, akkor nem fog megjelenni az alakzat vagy a szövegdoboz módosítása, mert a térbeli effektus elsőbbséget élvez. Ha azonban törli a térhatású effektet, a puha él hatás látható.

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelyhez effektust szeretne hozzáadni.

  Ha ugyanazt a hatásokat több alakzathoz vagy szövegmezőhöz szeretné hozzáadni, kattintson az első elemre, majd a SHIFT billentyűt lenyomva tartva kattintson a többi elemre.

 2. A Rajzeszközök vagy szövegdoboz-eszközökeszközcsoport Formátum lapján kattintson az alakzat stílusa vagy a szövegmező stílusa csoportban az alakzat kitöltéseelemre, majd hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

  Szövegdobozeszközök, Formátum lap

  • Árnyék hozzáadásához vagy módosításához kattintson az árnyékok csoportban az árnyékokgombra, majd válassza ki a kívánt árnyékot.

   Az árnyék színének testreszabásához mutasson az Árnyék színepontra, majd kattintson a kívánt színre.

   Ha olyan színt szeretne módosítani, amely nem szerepel a színösszeállítás ben, kattintson a további árnyékolásokelemre, majd válassza ki a kívánt színt a szokásos lapon, vagy keverje el a saját színét az Egyéni lapon. Az egyéni színek és a Szokásos lapon található színek nem frissülnek a dokumentumtéma későbbi módosításakor.

  • Térhatás hozzáadásához vagy módosításához a térbeli effektusok csoportban kattintson a térhatású effektusokelemre, majd adja meg a kívánt beállításokat.

Vissza a lap tetejére

Kitöltés törlése

Válasszon egy Microsoft Office-alkalmazást a legördülő listából.

 • Melyik alkalmazást használja?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Word
 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelynek a kitöltését törölni kívánja.

  Ha ugyanazt a kitöltést több alakzatból vagy szövegdobozból szeretné törölni, kattintson az első elemre, majd nyomja le és tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, miközben rákattint a többire.

 2. A Rajzeszközökeszközcsoport Formátum lapjának alakzatok stílusa csoportjában kattintson az alakzat kitöltéseelemre, majd a Nincs kitöltéselemre.

  Az Alakzatstílusok csoport

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelynek a kitöltését törölni kívánja.

  Ha ugyanazt a kitöltést több alakzatból vagy szövegdobozból szeretné törölni, kattintson az első elemre, majd nyomja le és tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, miközben rákattint a többire.

 2. A Rajzeszközök vagy szövegdoboz-eszközökeszközcsoport Formátum lapján kattintson az alakzat stílusa vagy a szövegmező stílusa csoportban az alakzat kitöltéseelemre, majd a Nincs kitöltéselemre.

  Text Box Styles group

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelynek a kitöltését törölni kívánja.

  Ha ugyanazt a kitöltést több alakzatból vagy szövegdobozból szeretné törölni, kattintson az első elemre, majd nyomja le és tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, miközben rákattint a többire.

 2. A Rajzeszközökeszközcsoport Formátum lapjának alakzatok stílusa csoportjában kattintson az alakzat kitöltéseelemre, majd a Nincs kitöltéselemre.

  Az Alakzatstílusok csoport

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelynek a kitöltését törölni kívánja.

  Ha ugyanazt a kitöltést több alakzatból vagy szövegdobozból szeretné törölni, kattintson az első elemre, majd nyomja le és tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, miközben rákattint a többire.

 2. A Rajzeszközök vagy szövegdoboz-eszközökeszközcsoport Formátum lapján kattintson az alakzat stílusa vagy a szövegmező stílusa csoportban az alakzat kitöltéseelemre, majd a Nincs kitöltéselemre.

  Text Box Styles group

Vissza a lap tetejére

Effektus törlése

Válasszon egy Microsoft Office-alkalmazást a legördülő listából.

 • Melyik alkalmazást használja?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Word
 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelyből törölni szeretné az effektust.

  Ha több alakzat vagy szövegdoboz közül ugyanazt a hatásokat szeretné törölni, kattintson az első elemre, majd a SHIFT billentyűt lenyomva tartva kattintson a többi elemre.

 2. A Rajzeszközökeszközcsoport Formátum lapjának alakzatok stílusa csoportjában kattintson az effektusokgombra, majd hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

  Az Alakzatstílusok csoport

  • Ha egy beépített effektust szeretne törölni, mutasson a készletelemre, majd kattintson a nincsbeállítás elemre.

  • Ha az árnyékot szeretné törölni, mutasson az Árnyék pontra, majd válassza a Nincs árnyék elemet.

  • Ha a tükröződést szeretné törölni, mutasson a Tükröződés pontra, majd válassza a Tükröződésmentes elemet.

  • Ha a ragyogást szeretné törölni, mutasson a Ragyogás pontra, majd válassza a Ragyogás nélkül elemet.

  • Ha a finom éleket szeretné törölni, mutasson a Finom élek pontra, majd válassza a Finom élek nélkül lehetőséget.

  • Ha egy élet szeretne törölni, mutasson a Fazetta pontra, majd válassza a Nincs fazetta elemet.

  • Ha a térbeli forgatást szeretné törölni, mutasson a Térbeli forgatás pontra, majd válassza a Nincs forgatás elemet.

Több egyedi effektus törléséhez ismételje meg a fenti második lépést.

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelyből törölni szeretné az effektust.

  Ha több alakzat vagy szövegdoboz közül ugyanazt a hatásokat szeretné törölni, kattintson az első elemre, majd a SHIFT billentyűt lenyomva tartva kattintson a többi elemre.

 2. A Rajzeszközök vagy a szövegdoboz eszközeieszközcsoport Formátum lapján végezze el az alábbi műveletek egyikét:

  Text Box Tools, Format tab, Effects buttons

  • Ha törölni szeretne egy árnyékot, a Shadow Effects csoportban kattintson az árnyékokgombra, majd a nincs árnyék effektusparancsra.

  • Térhatás törléséhez a térhatású effektusok csoportban kattintson a térhatású effektusokelemre, majd a nincs térbeli effektuselemre.

Megjegyzés: Ha nem látható a Rajzeszközök, a szövegdobozvagy a Formátum lap, győződjön meg arról, hogy az alakzatra vagy a szövegdobozra kattintott.

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelyből törölni szeretné az effektust.

  Ha több alakzat vagy szövegdoboz közül ugyanazt a hatásokat szeretné törölni, kattintson az első elemre, majd a SHIFT billentyűt lenyomva tartva kattintson a többi elemre.

 2. A Rajzeszközökeszközcsoport Formátum lapjának alakzatok stílusa csoportjában kattintson az effektusokgombra, majd hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

  Az Alakzatstílusok csoport

  • Ha egy beépített effektust szeretne törölni, mutasson a készletelemre, majd kattintson a nincsbeállítás elemre.

  • Ha az árnyékot szeretné törölni, mutasson az Árnyék pontra, majd válassza a Nincs árnyék elemet.

  • Ha a tükröződést szeretné törölni, mutasson a Tükröződés pontra, majd válassza a Tükröződésmentes elemet.

  • Ha a ragyogást szeretné törölni, mutasson a Ragyogás pontra, majd válassza a Ragyogás nélkül elemet.

  • Ha a finom éleket szeretné törölni, mutasson a Finom élek pontra, majd válassza a Finom élek nélkül lehetőséget.

  • Ha egy élet szeretne törölni, mutasson a Fazetta pontra, majd válassza a Nincs fazetta elemet.

  • Ha a térbeli forgatást szeretné törölni, mutasson a Térbeli forgatás pontra, majd válassza a Nincs forgatás elemet.

Több egyedi effektus törléséhez ismételje meg a fenti második lépést.

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelyből törölni szeretné az effektust.

  Ha több alakzat vagy szövegdoboz közül ugyanazt a hatásokat szeretné törölni, kattintson az első elemre, majd a SHIFT billentyűt lenyomva tartva kattintson a többi elemre.

 2. A Rajzeszközök vagy a szövegdoboz eszközeieszközcsoport Formátum lapján végezze el az alábbi műveletek egyikét:

  Text Box Tools, Format tab, Effects buttons

  • Ha törölni szeretne egy árnyékot, a Shadow Effects csoportban kattintson az árnyékokgombra, majd a nincs árnyék effektusparancsra.

  • Térhatás törléséhez a térhatású effektusok csoportban kattintson a térhatású effektusokelemre, majd a nincs térbeli effektuselemre.

Megjegyzés: Ha nem látható a Rajzeszközök, a szövegdobozvagy a Formátum lap, győződjön meg arról, hogy az alakzatra vagy a szövegdobozra kattintott.

Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×