Bejelentkezés Microsoft-fiókkal
Jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.
Üdvözöljük!
Válasszon másik fiókot.
Több fiókja van
Válassza ki a bejelentkezéshez használni kívánt fiókot.

A Kapcsolat tulajdonságai párbeszédpanelen megadhatja a külső adatforrásokkal létesítő kapcsolatok különféle beállításait, valamint használhatja, újra felhasználhatja vagy válthat a kapcsolatfájlok között. Ennek a párbeszédpanelnek a neve Gyakran Lekérdezés tulajdonságai, amikor a Power Query használatával importálja a külső adatforrást.

Fontos: Előfordulhat, hogy a külső adatokhoz való csatlakozás jelenleg le van tiltva a számítógépen. Ha egy munkafüzet megnyitásakor adatokhoz szeretne kapcsolódni, engedélyezze az adatkapcsolatokat az Adatvédelmi központ sávján, vagy a munkafüzetet mentse megbízható helyre. További információt a következő cikkekben talál: Megbízható hely hozzáadása, eltávolítása vagy módosítása a fájlok számára,Megbízható közzétevő hozzáadása, eltávolítása vagy megtekintése,illetve Saját beállítások megtekintése az Adatvédelmi központban.

Kapcsolat neve és Leírás mezői
Itt látható a kapcsolat neve és egy opcionális leírás. Ha módosítani szeretné a nevet és a leírást, kattintson a szövegre a mezőben, majd szerkessze a szöveget. 

Fontos    Ne nevezné át a lekérdezést vagy a kapcsolatot. Ezzel azt kockáztatja, hogy elveszíti a külső ODC-fájlra mutató hivatkozást vagy az adatmodell-táblára mutató hivatkozásokat egy lekérdezésben.

A Használat lapon található beállítások azt szabályozják, hogy a munkafüzet hogyan használja a kapcsolati adatokat.

Frissítési vezérlő:

Háttérfrissítés engedélyezése    Ha a háttérben futtatni a lekérdezést, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. Ha törli a jelölőnégyzet jelét, várnia kell, amíg a lekérdezés be nem fejeződik. Ha a háttérben futtat egy lekérdezést, használhatja az Excelt a lekérdezés futtatása közben.

Frissítés n percenként    Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a külső adatok rendszeres időközönként automatikusan frissüljön, majd adja meg az egyes frissítési műveletek közötti percek számát. A külső adatok automatikus frissítésének letiltásához törölje a jelölést a jelölőnégyzetből.

Adatok frissítése a fájl megnyitásakor    Ha bejellöm ezt a jelölőnégyzetet, az alkalmazás automatikusan frissíti a külső adatokat a munkafüzet megnyitásakor. A jelölőnégyzet jelölésének jelölését törölve azonnal megnyithatja a munkafüzetet külső adatok frissítése nélkül.

Adatok eltávolítása a külső adattartományból a munkafüzet mentése előtt    Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a munkafüzetet a lekérdezésdefinícióval, de a külső adatok nélkül szeretné menteni. A jelölőnégyzet jelölésének jelölését törölve mentse a lekérdezésdefiníciót és az adatokat a munkafüzetben. Ez a jelölőnégyzet csak akkor válik elérhetővé, ha bejelli az Adatfrissítés a fájl megnyitásakor jelölőnégyzetet.

OLAP-kiszolgálóformázás:

Meghatározza, hogy az OLAP-kiszolgáló következő formátumai a kiszolgálóról jelennek-e meg, és megjelennek-e az adatokkal együtt.

Számformátum    A számformátum, például pénznem, dátum vagy időpont engedélyezéséhez vagy letiltásához jelölje be a jelölőnégyzetet, vagy törölje a jelölését.

Betűstílus    A betűstílusok (például félkövér, dőlt, aláhúzott vagy áthúzott) engedélyezéséhez vagy letiltásához jelölje be a jelölőnégyzetet, vagy törölje a jelölését.

Kitöltőszín    A kitöltőszínek engedélyezéséhez vagy letiltásához jelölje be a jelölőnégyzetet, vagy törölje a jelölését.

Szövegszín    A szövegszínek engedélyezéséhez vagy letiltásához jelölje be a jelölőnégyzetet, vagy törölje a jelölését.

OLAP-részletezés:

A lekért rekordok maximális száma    Adjon meg egy 1 és 10 000 közötti számot a hierarchiában lévő adatszint kibontásakor beolvasható rekordok maximális számának megadásához.

Nyelv:

Adatok és hibák beolvasása az Office megjelenítési nyelvén( ha elérhető)    A lefordított adatok és hibák OLAP-kiszolgálóról való beolvasásának engedélyezéséhez vagy letiltásához jelölje be a jelölőnégyzetet, vagy törölje a jelölését.

A Definíció lapon található beállítások határozzák meg a kapcsolati adatok definícióját és a kapcsolati adatok forrását , akár a munkafüzetet, akár a kapcsolatfájlt.

Kapcsolat típusa    A használt kapcsolat típusát jeleníti meg, például Office-adatkapcsolat vagyMicrosoft Access-adatbázis.

Kapcsolatfájl    Megjeleníti a kapcsolati adatok tárolására használt aktuális kapcsolatfájlt, és lehetővé teszi a módosított vagy új kapcsolatfájlra való váltást. Ha ez a mező üres, soha nem használt, vagy azt használta, majd módosította úgy, hogy megszakadt a kapcsolatfájlra mutató hivatkozás.

Ha újra létre szeretné hozni a kapcsolatfájlra mutató hivatkozást, például azért, mert frissült, és az új verziót szeretné használni, vagy ha módosítani szeretné az aktuális kapcsolatot, és egy másik kapcsolatfájlt szeretne használni, kattintson a Tallózás gombra, amely megjeleníti az Adatforrás kiválasztása párbeszédpanelt. Ezután kijelölheti a módosított kapcsolatfájlt, egy másik kapcsolatfájlt, vagy létrehozhat egy új kapcsolatfájlt az Új forrás gombra kattintva, amely elindítja az Adatkapcsolat varázslót.

Győződjön meg arról, hogy az új kapcsolatfájl összhangban van az adatkapcsolattal található objektummal. A kapcsolatot módosíthatja, de az alábbi objektumok között nem válthat:

 • OLAP-kimutatás vagy kimutatásdiagram

 • Nem OLAP-kimutatás vagy kimutatásdiagram

 • Excel-táblázat

 • Szövegfájl

 • XML-táblázat

 • Weblapra lekérdezhető webes lekérdezés

Mindig kapcsolatfájl használata    Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, hogy a program mindig a kapcsolatfájl legfrissebb verzióját használja az adatok megjelenítésekor vagy frissítések frissítésekjén. Törölje a jelölőnégyzet be jelölését az Excel-munkafüzetben található kapcsolati adatok alkalmazáshoz.

Fontos: Ha a kapcsolatfájl nem érhető el, az Excel a munkafüzetben mentett kapcsolati adatokat használva létesít kapcsolatot. Ha gondoskodni szeretne arról, hogy mindig a kapcsolatfájl legfrissebb verzióját használja, győződjön meg arról, hogy a kapcsolatfájl elérhető és hozzáférhető.

Kapcsolati karakterlánc    Az aktuális kapcsolati adatokat kapcsolati karakterlánc formájában jeleníti meg. Használjon kapcsolati karakterláncot az összes kapcsolati adat ellenőrzéséhez és bizonyos kapcsolati adatok szerkesztéséhez, amelyek nem módosíthatók a Kapcsolat tulajdonságai párbeszédpanelen keresztül.

Jelszó mentése    Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha menteni jelszó a kapcsolatfájlba. A mentett jelszó nem titkosított. Ha első alkalommal jelentkezik be az adatforrásba, akkor törölje a jelölést a jelölőnégyzetből, ha felhasználónevet és jelszót kell megadni. Ez a jelölőnégyzet nem vonatkozik a szövegfájlból vagy webes lekérdezésből benyert adatokra.

Fontos: Lehetőség szerint ne mentse a bejelentkezési adatokat az adatforrásokhoz való csatlakozáskor. A fájl esetleg kódolatlan formában tárolhatja ezeket az információkat, így az ártó szándékú felhasználók hozzáférhetnek a felhasználónévhez és a jelszóhoz, és jogosulatlanul érhetik el az adatforrást.

Parancstípus    Válasszon az alábbi parancstípusok közül:

 • SQL

 • Táblázat

 • Alapértelmezett állás

Ha OLAP-adatforráshoz van kapcsolat, a kocka jelenik meg, de a parancstípus nem változtatható meg.

Parancsszöveg     A parancstípus alapján visszaadott adatokat adja meg. Ha például a tábla parancstípusa Tábla,megjelenik a tábla neve. Ha a parancs típusa SQL,a visszaadott adatok megadására használt SQL-lekérdezés jelenik meg. Ha módosítani szeretné a parancs szövegét, kattintson a szövegre a mezőben, majd szerkessze a szöveget.

Excel Services    A Hitelesítési beállítások gombra kattintva jelenítse meg az Excel Services hitelesítési beállításai párbeszédpanelt, és adja meg a hitelesítési módszert, amikor az Excel Servicesben megjelenített munkafüzethez kapcsolódik az adatforráshoz. Az adatforrásba való bejelentkezéshez válasszon az alábbi lehetőségek közül:

 • Windows-hitelesítés:    Akkor válassza ezt a beállítást, ha az aktuális felhasználó Windows-felhasználónevét és -jelszavát szeretné használni. Ez a legbiztonságosabb módszer, de sok felhasználó esetén hatással lehet a teljesítményre.

 • SSS    Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a Biztonságos társzolgáltatás szolgáltatást használja, majd adja meg a megfelelő azonosító karakterláncot az SSS-azonosító szövegmezőben. A webhely rendszergazdája konfigurálhat egy SharePoint-webhelyet egy biztonságos társzolgáltatás-adatbázis használatára, amelyben tárolhatja a felhasználónevet és a jelszót. Sok felhasználó esetén ez a módszer lehet a leghatékonyabb.

 • Nincs    Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a kapcsolati karakterláncban mentett adatokat felhasználhatja a hitelesítéshez, például a Jelszó mentése jelölőnégyzet bejellése esetén.

  Fontos: Lehetőség szerint ne mentse a bejelentkezési adatokat az adatforrásokhoz való csatlakozáskor. A fájl esetleg kódolatlan formában tárolhatja ezeket az információkat, így az ártó szándékú felhasználók hozzáférhetnek a felhasználónévhez és a jelszóhoz, és jogosulatlanul érhetik el az adatforrást.

Megjegyzés: A hitelesítési beállítást csak a Microsoft Excel Services használja, az asztali Excel program nem. Ha gondoskodni szeretne arról, hogy ugyanazok az adatok elérhetők legyen, akár az Excelben, akár az Excel Servicesben nyitja meg a munkafüzetet, győződjön meg arról, hogy a kapcsolat hitelesítési beállításai azonosak az Excelben és az Excel Servicesben.

Lekérdezés szerkesztése    Erre a gombra kattintva módosíthatja az adatforrásból való adatlekéréshez használt lekérdezést. Az adatforrás típusától függően az alábbi lehetőségek közül választhat:

 • A Power Query szerkesztője minden importált adatforráshoz.

 • Office-adatkapcsolatfájl (.odc) OLEDB-kapcsolat esetén az Adatkapcsolat varázsló

 • Microsoft Query egy ODBC-kapcsolathoz.

 • Weblap Webes lekérdezés szerkesztése párbeszédpanelje.

 • Szövegfájl Szövegbeimportelő varázslója

Megjegyzés: A lekérdezés nem szerkeszthető, ha a kapcsolati adatok jelenleg kapcsolatfájlhoz vannak csatolva.

Paraméterek     Erre a gombra kattintva jelenítse meg a Paraméterek párbeszédpanelt, és szerkessze egy Microsoft Query- vagy weblekérdezés-kapcsolat paraméterének adatait.

Kapcsolatfájl exportálása    Erre a gombra kattintva megjelenik a Fájl mentése párbeszédpanel, és egy kapcsolatfájlba mentheti az aktuális kapcsolatadatokat. További információ: Külső adatokhoz való kapcsolatok létrehozása, szerkesztése és kezelése.

Információkat jelenít meg a munkafüzetben használt lekérdezésekkel kapcsolatban. Ha a lekérdezés és a kapcsolat adatai ODC-fájlból származik, semmi sem jelenik meg.

Lap    Annak a munkalapnak a neve, amely a lekérdezést rendelkezik.

név    A lekérdezés neve.

Hely   A lekérdezés cellatartománya.

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése

Oktatóanyagok megismerése >

Új szolgáltatások listájának lekérése

CSATLAKOZZON A MICROSOFT 365 INSIDERSHEZ >

Hasznos volt ez az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi volt hatással a felhasználói élményére?

Köszönjük a visszajelzését!

×