A Excel kimutatásban vagy kimutatásban Kimutatásdiagram az adatok mezőelrendezésének módosításával. A Kimutatás mezőlista használatával mezőket adhat hozzá, rendezhet át és távolíthat el, hogy a kimutatások vagy kimutatások Kimutatásdiagram a kívánt módon.

Alapértelmezés szerint a kimutatás mezőlistán végrehajtott módosítások automatikusan frissülnek a jelentés elrendezésében. Ha nagy mennyiségű külső adat elérésekor javítania kell a teljesítményt, ideiglenesen átválthat manuális frissítésre.

Kimutatás létrehozásakor a Excel megjeleníti a kimutatás mezőlistát, így felvehet mezőket a kimutatásba, szükség szerint átrendezheti és áthelyezheti őket, illetve eltávolíthatja őket a kimutatásból. A Kimutatás mezőlista alapértelmezés szerint két szakaszt jelenít meg:

 • A mezőszakasz tetején a mezők kimutatáshoz való hozzáadásához és a kimutatásból való eltávolításához

 • A layout section at the bottom for reranging and repositioning fields

  Kimutatás mezőlista

A kimutatás mezőlistát a kimutatásablak mindkét oldalához Excel vízszintesen átméretezheti. A kimutatás mezőlistát fel is lehet függesni, ebben az esetben függőlegesen és vízszintesen is átméretezheti.

Ha nem látja a Kimutatás mezőlistát, kattintson a kimutatás bármely pontjára.

Ha bezárja a Kimutatás mezőlistát, újra meg tudja jelenni. Kattintson a jobb gombbal a kimutatásra, majd kattintson a Mezőlista megjelenítése parancsra. Kattinthat a menüszalag Mezőlista gombjára is (Kimutatáseszközök, Beállítások lap, Kimutatás megjelenítése csoport; Kimutatásdiagram eszközök, Elemzés lap, Csoport megjelenítése/elrejtése egy Kimutatásdiagram).

Ha nem látja a kimutatás mezőlistán a használni kívánt mezőket, frissítés kimutatásban vagy az Kimutatásdiagram-ban jelenítse meg az utolsó művelet óta hozzáadott új mezőket,számított mezőket, számított méreteket vagy dimenziókat (Kimutatáseszközök , Beállítások lap, Adatok csoport).

Fontos megérteni a Kimutatás mezőlista működését, és azt, hogy miként rendezheti a különböző típusú mezőket, hogy a kimutatások és kimutatások mezőelrendezésének létrehozásakor a kívánt eredményeket Kimutatásdiagram.

A Kimutatás mezőlista működése

1. A külső adatforrások egy vagy több mezőként (más néven oszlopként) rendezett strukturált adatokat tartalmaznak, amelyek megjelennek a mezőlistában.

2. Helyezzen át egy mezőt a Mezőlista Jelentésszűrő területére, amely egyidejűleg áthelyezi a kimutatás Jelentésszűrő területére.

3. Helyezzen át egy mezőt a mezőlista Oszlopcímkék területére, amely egyidejűleg áthelyezi a kimutatás Oszlopcímkék területére.

4. Helyezzen át egy mezőt a mezőlista Sorcímkék területére, amely egyidejűleg áthelyezi a kimutatás Sorcímkék területére.

5. Helyezzen át egy mezőt a mezőlista Értékek területére, amely egyidejűleg áthelyezi a kimutatás Értékek területére.

Mezőelrendezés létrehozásához használja az alábbi útmutatót, amely alapján az Érték, a Név és a Dimenzió mezőt a mezőszakaszból az elrendezési szakasz négy jelentésterülete felé mozgatja.

 • Értékmezők    Ha csak numerikus mezőhöz jelöl be jelölőnégyzetet, az alapértelmezés szerint az Értékek területre lesz áthelyezve.

 • Sor- és oszlopmezők    Egy mezőt csak egyszer vehet fel vagy a Jelentésszűrő, vagy a Sorcímkék vagy az Oszlopcímkék területre, akár numerikus, akár nem szám típusú adatról van szó. Ha ugyanazt a mezőt próbálja meg egynél több alkalommal hozzáadni – például az elrendezési szakasz Sorcímkék és Oszlopcímkék területeihez –, a mező automatikusan törlődik az eredeti területről, és az új területre kerül.

 • Measures    Az OLAP-adatforrások gyakran számos, különböző dimenziókból, hierarchiákból és szintekből állnak. Kattintson a kibontás Pluszjel , és csukja össze Mínuszjel gombokat, amíg meg nem találja a kívánt mezőket.

  Csak hierarchiákat, attribútumokat és elnevezett halmazokat mozgathat a Sorcímkék, az Oszlopcímkék és a Jelentésszűrők területre.

  Csak a mérőszámokat, a számított mérőszámokat és a fő teljesítménymutatókat (KPI-ket) mozgathatja az Értékek területre.

A Kimutatás mezőlista öt különböző nézetet kínál, amelyek tervezése és optimalizálása a különböző típusú kimutatások feladataihoz készült.

 1. A nézetváltáshoz kattintson a Mezőlista nézetek gombra a Kimutatás mezőlista tetején.

  A Megjelenítés gomb a Kimutatás mezőlistában

 2. A listában válasszon az alábbi nézetek közül:

Fields Section and Areas Section Stacked

Ez az alapértelmezett nézet, amely kevés mezőhöz készült.

Fields Section and Areas Section Side-By-Side

Ez a nézet mezők hozzáadására és eltávolítására lett kialakítva, ha az egyes területek négynél több mezőt tartalmaznak.

Csak mezők szakasz

Ez a nézet sok mező hozzáadására és eltávolítására készült.

Csak területszakasz (2:2)

Ez a nézet sok mező átrendezéséhez készült.

Csak területszakasz (1:4)

Ez a nézet sok mező átrendezéséhez készült.

Tipp:    A Mezők szakasz és a Területszakasz Halmozott és Mezők szakasz, valamint a Területek szakasz egymás melletti nézeteiben az egyes szakaszokat módosíthatja úgy, hogy az egérmutatót a szakaszelválasztó fölé húzza, amíg a mutató függőleges dupla nyílra Függőleges kétirányú nyíl vagy vízszintes dupla nyíllá Vízszintes kétirányú nyílnem változik. Húzza a dupla nyilat felfelé, lefelé, balra vagy jobbra a kívánt pontra, majd kattintson a dupla nyílra, vagy nyomja le az ENTERbillentyűt.

Miután létrehozott egy kimutatást vagy kimutatást Kimutatásdiagram, hozzáadhatja a jelentésben megjeleníteni kívánt adatokat tartalmazó mezőket. Az elrendezési szakasz minden területén általában egy-egy mezőt jelöl ki. Ha azonban egy adott mező különböző értékeit meg szeretne tudni, a mező több példányát is hozzáadhatja az Értékek területhez.

Ha a kimutatás egy olyan külső adatforráshoz csatlakozik, amely sok adatot tartalmaz, szűrhet egy vagy több mezőt, mielőtt mezőket vesz fel a kimutatásba, így csökkentheti a jelentés frissítéséhez szükséges időt.

A kimutatás mezőlistából mezőket adhat a kimutatáshoz vagy a kimutatáshoz, Kimutatásdiagram az alábbi lehetőségek közül választhat:

 • Ha egy mezőt az elrendezési szakasz kijelölt területére szeretne felvenni, jelölje be a kívánt mező jelölőnégyzetét a Adja meg a jelentéshez mező jelölőnégyzetét. Ezt követően szükség szerint később átrendezheti a mezőket.

  Megjegyzés:    Alapértelmezés szerint a nem számadatokat tartalmazó mezőket a program a Sorcímkék területhez, a számadatokat tartalmazó mezőket az Értékek területhez, az OLAP dátum- és időhierarchiákat pedig az Oszlopcímkék területhez veszi fel.

 • Ha egy mezőt az elrendezési szakasz egy bizonyos területére szeretne felvenni, kattintson a jobb gombbal a mező nevére a Jelentéshez hozzáadni kívánt mezők kiválasztása mezőben, majd kattintson a Hozzáadás a jelentésszűrőhöz ,a Hozzáadás az oszlopcímkékhez, a Hozzáadás a sorcímkékhez vagy a Hozzáadás az értékekhez parancsra.

 • Ha egy mezőt az elrendezési szakasz egy területére szeretne húzni, kattintson a Jelentésbe felvenni kívánt mezők kiválasztása mezőben egy mezőre, tartsa lenyomva az egérgombot, majd húzza azt a mezőszakaszból a kívánt elrendezési szakaszba.

Előfordulhat, hogy egy olyan kimutatásban, amely egy Excel-munkalapon vagy egy OLAP-adatforrásból származó külső adatokon alapul, előfordulhat, hogy ugyanazt Excel mezőt több alkalommal is hozzá szeretné adni az Értékek területhez. Ezt akkor is megadhatja, ha az adattípus numerikus vagy nem numerikus. Előfordulhat például, hogy egymás mellé helyezve szeretné összehasonlítani a bruttó és nettó haszonkulcsokat, a minimum és maximum értékesítési adatokat, vagy az ügyfelek számát és a vevők százalékos arányát.

 1. Kattintson egy mezőre a Kimutatás mezőlistán, a Adja meg a kimutatáshoz hozzáadni kívánt mezőket mezőben, tartsa lenyomva az egérgombot, és húzza az elrendezési szakasz Értékek területére.

 2. Az 1. lépés megismétlével hozzon létre annyi másolatot a mezőről, amennyit az Érték területen szeretne megjeleníteni.

 3. A kimutatásban módosítsa az összesítő függvényt vagy az egyéni számítást úgy, ahogyan szeretné a mező minden példányában.

  Tipp:   A másolt mezők nevét is módosíthatja.

Megjegyzések    

 • Amikor két vagy több mezőt ad az Értékek területhez, akár ugyanannak a mezőnek a másolatai, akár különböző mezők, a mezőlista automatikusan felvesz egy Értékoszlop címkét az Értékek területre. Ezzel a mezővel felfelé és lefelé mozgathatja a mező pozícióit az Értékek területen. Az Értékek oszlopcímkét akár az Oszlopcímkék területre vagy a Sorcímkék területre is áthelyezheti. Az Értékek oszlopcímkét azonban nem tudja áthelyezni a Jelentésszűrők területre.

 • Egy mezőt csak egyszer vehet fel vagy a Jelentésszűrő, vagy a Sorcímkék vagy az Oszlopcímkék területre, akár numerikus, akár nem szám típusú adatról van szó. Ha ugyanazt a mezőt próbálja meg egynél több alkalommal hozzáadni – például az elrendezési szakasz Sorcímkék és Oszlopcímkék területeihez –, a mező automatikusan törlődik az eredeti területről, és az új területre kerül.

 • Ugyanazt a mezőt úgy is hozzáadhatja az Értékek területhez, hogy olyan képletet (más néven számított mezőt)használ, amely ugyanazt a mezőt használja a képletben.

 • A Kimutatás mezőlistán a Adja meg a jelentéshez hozzáadni mezőit mezőben hagyja az egérmutatót egy mezőnév fölé, majd kattintson a mező neve melletti szűrő legördülő nyílra.

  A Szűrő menüben válassza ki a kívánt szűrőbeállításokat.

A kimutatás mezőlistán átrendezheti a meglévő mezőket, illetve áthelyezheti őket az elrendezési szakasz alján található négy terület egyikének használatával:

PivotTable

Leírás

Értékek

Összesített numerikus adatok megjelenítésére használható.

Sorcímkék

Összesített numerikus adatok megjelenítésére használható.

Oszlopcímkék

A jelentés szélén a mezők, mint oszlopok megjelenítésére használható. A pozícióban lejjebb lévő oszlop a közvetlenül fölötte lévő oszlopba van ágyazva.

Jelentésszűrő

A jelentésszűrőben megadott elem alapján a teljes jelentés szűrésére használható.

Kimutatásdiagram

Leírás

Értékek

Összesített numerikus adatok megjelenítésére használható.

Tengelymezők (Kategóriák)

A diagramban a mezők tengelyként való megjelenítésére használható.

Jelmagyarázat mezői (adatsor)

A mezők megjelenítésére használható a diagram jelmagyarázatában.

Jelentésszűrő

A jelentésszűrőben megadott elem alapján a teljes jelentés szűrésére használható.

A kimutatás mezőinek átrendezéséhez kattintson a mező nevére az egyik területen, majd válassza az alábbi parancsok egyikét:

Feljebb

A mezőt a területen egy pozícióval felfelé mozgatja.

Lejjebb

A mezőt lejjebb mozgatja a területen.

Áthelyezés az elejére

A mezőt áthelyezi a terület elejére.

Áthelyezés a végére

A mezőt áthelyezi a terület végére.

Áthelyezés a jelentésszűrőbe

Áthelyezi a mezőt a Jelentésszűrő területre.

Áthelyezés a sorcímkékhez

A mezőt áthelyezi a Sorcímkék területre.

Áthelyezés az oszlopcímkékhez

A mezőt áthelyezi az Oszlopcímkék területre.

Áthelyezés az értékekhez

A mezőt áthelyezi az Értékek területre.

Értékmező-beállítások, Mezőbeállítások

Megjeleníti a Gépház vagy az Értékmező Gépház párbeszédpanelt. Az egyes beállításokról a párbeszédpanel tetején látható Súgó gombra Gomb kattintva tudhat meg többet.

Tipp:    Másik lehetőségként kattintson egy mezőnévre, tartsa lenyomva az egérgombot, és húzza a mezőt a mezők szakaszából az elrendezési szakasz kívánt területére, vagy fordítva, vagy helyezze át egy másik területre.

A mező eltávolításához a kimutatás mezőlistában tegye a következők valamelyikét:

 • A Jelölje ki a jelentéshez hozzáadni kívánt mezőket mezőben törölje az eltávolítani kívánt mező jelölőnégyzetének jelölését.

  Megjegyzés:    Ha törli a jelölést egy jelölőnégyzetből, a mező összes példánya el lesz távolítva a jelentésből.

 • Az elrendezési területen kattintson az eltávolítani kívánt mezőre, majd a Mező eltávolítása parancsra.

 • Az elrendezési területen kattintson az eltávolítani kívánt mezőre, tartsa lenyomva az egérgombot, és húzza a kimutatás mezőlistán kívülre.

Alapértelmezés szerint a kimutatás mezőlistán végrehajtott módosítások automatikusan frissülnek a jelentés elrendezésében. Ha nagy mennyiségű külső adat elérésekor javítania kell a teljesítményt, ideiglenesen átválthat manuális frissítési módra. A manuális frissítési mód lehetővé teszi mezők gyors hozzáadását, áthelyezését és eltávolítását a kimutatás mezőlistából. A jelentést azonban csak akkor használhatja, ha visszakapcsolja az automatikus frissítési módot.

 1. A kimutatás manuális frissítésének engedélyezéséhez a Kimutatás mezőlista alján jelölje be az Elrendezési frissítés elhalasztva jelölőnégyzetet.

  Figyelem    Miután beállította a kimutatás elrendezését manuális frissítésre, bezárja a kimutatás mezőlistát, a Csak mezők nézetre vált, vagy kilép az Excel a kimutatáson jóváhagyás nélkül elveti az elrendezésen végrehajtott összes módosítást.

 2. A kimutatás mezőlistán módosíthatja a mezőelrendezést, majd a Frissítés gombra kattintva manuálisan frissítheti az elrendezést a kimutatásban.

 3. Ha a mezőlista jelentéselrendezésének módosítása után vissza akar térni az automatikus frissítéshez, törölje a jelölést az Elrendezési frissítés elhalasztás jelölőnégyzetből.

Megjegyzés:    A kimutatások a munkafüzet minden egyes megnyitásakor automatikusan frissülnek.

Kimutatás létrehozásakor a Excel megjeleníti a kimutatás mezőlistát, így felvehet mezőket a kimutatásba, szükség szerint átrendezheti és áthelyezheti őket, illetve eltávolíthatja őket a kimutatásból. A Kimutatás mezőlista alapértelmezés szerint két szakaszt jelenít meg:

 • A mezőszakasz tetején a mezők kimutatáshoz való hozzáadásához és a kimutatásból való eltávolításához

 • A layout section at the bottom for reranging and repositioning fields

  Kimutatás mezőlista

A kimutatás mezőlistát a kimutatásablak mindkét oldalához Excel vízszintesen átméretezheti. A kimutatás mezőlistát fel is lehet függesni, ebben az esetben függőlegesen és vízszintesen is átméretezheti.

Ha nem látja a Kimutatás mezőlistát, kattintson a kimutatás bármely pontjára.

Ha bezárja a Kimutatás mezőlistát, újra meg tudja jelenni. A Control menüben kattintson a kimutatásra, majd a Mezőlista megjelenítése parancsra. A Kimutatástáblázat elemzése lapon a Mezőlista gombra is kattinthat.

Ha nem látja a használni kívánt mezőket a Kimutatás mezőlistában, frissítse a kimutatást, és jelenítse meg az utolsó művelet óta hozzáadott új mezőket, számított mezőket, számított méreteket vagy dimenziókat: Kimutatástáblázat elemzése és > frissítés.

Mezőelrendezés létrehozásához használja az alábbi útmutatót, amely alapján az Érték, a Név és a Dimenzió mezőt a mezőszakaszból az elrendezési szakasz négy jelentésterülete felé mozgatja.

 • Értékmezők    Ha csak numerikus mezőhöz jelöl be jelölőnégyzetet, az alapértelmezés szerint az Értékek területre lesz áthelyezve.

 • Sor- és oszlopmezők    Egy mezőt csak egyszer vehet fel vagy a Jelentésszűrő, vagy a Sorcímkék vagy az Oszlopcímkék területre, akár numerikus, akár nem szám típusú adatról van szó. Ha ugyanazt a mezőt próbálja meg egynél több alkalommal hozzáadni – például az elrendezési szakasz Sorcímkék és Oszlopcímkék területeihez –, a mező automatikusan törlődik az eredeti területről, és az új területre kerül.

 • Measures    Az OLAP-adatforrások gyakran számos, különböző dimenziókból, hierarchiákból és szintekből állnak. Kattintson a kibontás Pluszjel , és csukja össze Mínuszjel gombokat, amíg meg nem találja a kívánt mezőket.

  Csak hierarchiákat, attribútumokat és elnevezett halmazokat mozgathat a Sorcímkék, az Oszlopcímkék és a Jelentésszűrők területre.

  Csak a mérőszámokat, a számított mérőszámokat és a fő teljesítménymutatókat (KPI-ket) mozgathatja az Értékek területre.

Miután létrehozott egy kimutatást vagy kimutatást Kimutatásdiagram, hozzáadhatja a jelentésben megjeleníteni kívánt adatokat tartalmazó mezőket. Az elrendezési szakasz minden területén általában egy-egy mezőt jelöl ki. Ha azonban egy adott mező különböző értékeit meg szeretne tudni, a mező több példányát is hozzáadhatja az Értékek területhez.

Ha a kimutatás egy olyan külső adatforráshoz csatlakozik, amely sok adatot tartalmaz, szűrhet egy vagy több mezőt, mielőtt mezőket vesz fel a kimutatásba, így csökkentheti a jelentés frissítéséhez szükséges időt.

A kimutatás mezőlistából mezőket adhat a kimutatáshoz vagy a kimutatáshoz, Kimutatásdiagram az alábbi lehetőségek közül választhat:

 • Ha egy mezőt az elrendezési szakasz egy kijelölt területén szeretne látni, a Kimutatásmezők párbeszédpanelen jelölje be a kívánt mező jelölőnégyzetét. Ezt követően szükség szerint később átrendezheti a mezőket.

  Megjegyzés:    Alapértelmezés szerint a nem számadatokat tartalmazó mezőket a program a Sorcímkék területhez, a számadatokat tartalmazó mezőket az Értékek területhez, az OLAP dátum- és időhierarchiákat pedig az Oszlopcímkék területhez veszi fel.

 • Ha egy mezőt az elrendezési szakasz egy területére szeretne húzni, kattintson egy mezőre a Kimutatásmezők párbeszédpanelen, tartsa lenyomva az egérgombot, majd húzza a mezőszakaszból a kívánt elrendezési szakaszba.

Előfordulhat, hogy egy olyan kimutatásban, amely egy Excel-munkalapon vagy egy OLAP-adatforrásból származó külső adatokon alapul, előfordulhat, hogy ugyanazt Excel mezőt több alkalommal is hozzá szeretné adni az Értékek területhez. Ezt akkor is megadhatja, ha az adattípus numerikus vagy nem numerikus. Előfordulhat például, hogy egymás mellé helyezve szeretné összehasonlítani a bruttó és nettó haszonkulcsokat, a minimum és maximum értékesítési adatokat, vagy az ügyfelek számát és a vevők százalékos arányát.

 1. Kattintson egy mezőre a Kimutatás mezőlistán, tartsa lenyomva az egérgombot, és húzza az elrendezési szakasz Értékek területére.

 2. Az 1. lépés megismétlével hozzon létre annyi másolatot a mezőről, amennyit az Érték területen szeretne megjeleníteni.

 3. A kimutatásban módosítsa az összesítő függvényt vagy az egyéni számítást úgy, ahogyan szeretné a mező minden példányában.

  Tipp:    A másolt mezők nevét is módosíthatja.

Megjegyzések    

 • Amikor két vagy több mezőt ad az Értékek területhez, akár ugyanannak a mezőnek a másolatai, akár különböző mezők, a mezőlista automatikusan felvesz egy Értékoszlop címkét az Értékek területre. Ezzel a mezővel felfelé és lefelé mozgathatja a mező pozícióit az Értékek területen. Az Értékek oszlopcímkét akár az Oszlopcímkék területre vagy a Sorcímkék területre is áthelyezheti. Az Értékek oszlopcímkét azonban nem tudja áthelyezni a Jelentésszűrők területre.

 • Egy mezőt csak egyszer vehet fel vagy a Jelentésszűrő, vagy a Sorcímkék vagy az Oszlopcímkék területre, akár numerikus, akár nem szám típusú adatról van szó. Ha ugyanazt a mezőt próbálja meg egynél több alkalommal hozzáadni – például az elrendezési szakasz Sorcímkék és Oszlopcímkék területeihez –, a mező automatikusan törlődik az eredeti területről, és az új területre kerül.

 • Ugyanazt a mezőt úgy is hozzáadhatja az Értékek területhez, hogy olyan képletet (más néven számított mezőt)használ, amely ugyanazt a mezőt használja a képletben.

A mező eltávolításához a kimutatás mezőlistában tegye a következők valamelyikét:

 • A Kimutatásmezők párbeszédpanelen törölje az eltávolítani kívánt mező jelölőnégyzetének jelölését.

  Megjegyzés:    Ha törli a jelölést egy jelölőnégyzetből, a mező összes példánya el lesz távolítva a jelentésből.

 • Az elrendezési területen kattintson az eltávolítani kívánt mezőre, tartsa lenyomva az egérgombot, és húzza a kimutatás mezőlistán kívülre.

Kimutatás létrehozásakor a Excel megjeleníti a kimutatás mezőlistát, így felvehet mezőket a kimutatásba, szükség szerint átrendezheti és áthelyezheti őket, illetve eltávolíthatja őket a kimutatásból. A Kimutatás mezőlista alapértelmezés szerint két szakaszt jelenít meg:

 • A mezőszakasz tetején a mezők kimutatáshoz való hozzáadásához és a kimutatásból való eltávolításához

 • A layout section at the bottom for reranging and repositioning fields

A Kimutatás mezőlista megnyitásához kattintson a jobb gombbal a kimutatásra, majd kattintson a Mezőlista megjelenítése parancsra. 

Ha nem látja a kimutatás mezőlistán a használni kívánt mezőket frissítés, a kimutatásban vagy az Kimutatásdiagram-ban jelenítse meg a legutóbbi művelet óta hozzáadott új mezőket, számított mezőket, számított méreteket vagy dimenziókat. Kattintson a jobb gombbal a kimutatásra, és válassza a Frissítés lehetőséget.

Mezőelrendezés létrehozásához használja az alábbi útmutatót, amely alapján az Érték, a Név és a Dimenzió mezőt a mezőszakaszból az elrendezési szakasz négy jelentésterülete felé mozgatja.

 • Értékek    Ha csak numerikus mezőhöz jelöl be jelölőnégyzetet, az alapértelmezés szerint az ÉRTÉKEK területre lesz áthelyezve.

 • Sorok és oszlopok    Mezőt csak egyszer adhat hozzá a SZŰRŐK,a SOROKvagy az OSZLOPOK területhez, akár numerikus, akár nem szám adattípusú. Ha ugyanazt a mezőt több alkalommal is megpróbálja hozzáadni – például az elrendezési szakasz SOROK és OSZLOPOK területeihez –, a mező automatikusan törlődik az eredeti területről, és az új területre kerül.

Miután létrehozott egy kimutatást vagy kimutatást Kimutatásdiagram, hozzáadhatja a jelentésben megjeleníteni kívánt adatokat tartalmazó mezőket. Az elrendezési szakasz minden területén általában egy-egy mezőt jelöl ki. Ha azonban egy adott mező különböző értékeit meg szeretne tudni, a mező több példányát is hozzáadhatja az Értékek területhez.

Ha a kimutatás egy olyan külső adatforráshoz csatlakozik, amely sok adatot tartalmaz, szűrhet egy vagy több mezőt, mielőtt mezőket vesz fel a kimutatásba, így csökkentheti a jelentés frissítéséhez szükséges időt.

A kimutatás mezőlistából mezőket adhat a kimutatáshoz vagy a kimutatáshoz, Kimutatásdiagram az alábbi lehetőségek közül választhat:

 • Ha egy mezőt az elrendezési szakasz kijelölt területén szeretne látni, a Mezők kiválasztása mezőben jelölje be a kívánt mező jelölőnégyzetét. Ezt követően szükség szerint később átrendezheti a mezőket.

  Megjegyzés: Alapértelmezés szerint a nem számadatokat tartalmazó mezőket a sorok, a számadatokat tartalmazó mezőket az ÉRTÉKEK területhez, az OLAP dátum- és időhierarchiákat pedig az OSZLOPOK területhez veszi fel.

 • Ha egy mezőt az elrendezési szakasz egy adott területére kell áthelyezni, a Mezők kiválasztása mezőben helyezze az egérmutatót egy mező neve fölé, majd kattintson a mező neve melletti piros legördülő nyílraa mezőnévre, majd kattintson az Áthelyezés a jelentésszűrőbe, az Áthelyezés az oszlopfeliratba, az Áthelyezés a sorfeliratba vagy az Áthelyezés az értékekhezelemre.

 • Ha egy mezőt az elrendezési szakasz egy területére szeretne húzni, kattintson a Jelentésbe felvenni kívánt mezők kiválasztása mezőben egy mezőre, tartsa lenyomva az egérgombot, majd húzza azt a mezőszakaszból a kívánt elrendezési szakaszba.

Előfordulhat, hogy egy olyan kimutatásban, amely egy Excel-munkalapon vagy egy OLAP-adatforrásból származó külső adatokon alapul, előfordulhat, hogy ugyanazt Excel mezőt több alkalommal is hozzá szeretné adni az Értékek területhez. Ezt akkor is megadhatja, ha az adattípus numerikus vagy nem numerikus. Előfordulhat például, hogy egymás mellé helyezve szeretné összehasonlítani a bruttó és nettó haszonkulcsokat, a minimum és maximum értékesítési adatokat, vagy az ügyfelek számát és a vevők százalékos arányát.

 1. Kattintson egy mezőre a Kimutatás mezőlista Mező kiválasztása mezőjében, tartsa lenyomva az egérgombot, és húzza az elrendezési szakasz Értékek területére.

 2. Az 1. lépés megismétlével hozzon létre annyi másolatot a mezőről, amennyit az Érték területen szeretne megjeleníteni.

 3. A kimutatásban módosítsa az összesítő függvényt vagy az egyéni számítást úgy, ahogyan szeretné a mező minden példányában.

  Tipp: A másolt mezők nevét is módosíthatja.

Megjegyzések: 

 • Amikor két vagy több mezőt ad az Értékek területhez, akár ugyanannak a mezőnek a másolatai, akár különböző mezők, a mezőlista automatikusan felvesz egy Értékoszlop címkét az Értékek területre. Ezzel a mezővel felfelé és lefelé mozgathatja a mező pozícióit az Értékek területen. Az Értékek oszlopcímkét akár az Oszlopcímkék területre vagy a Sorcímkék területre is áthelyezheti. Az Értékek oszlopcímkét azonban nem tudja áthelyezni a Jelentésszűrők területre.

 • Egy mezőt csak egyszer vehet fel vagy a Jelentésszűrő, vagy a Sorcímkék vagy az Oszlopcímkék területre, akár numerikus, akár nem szám típusú adatról van szó. Ha ugyanazt a mezőt próbálja meg egynél több alkalommal hozzáadni – például az elrendezési szakasz Sorcímkék és Oszlopcímkék területeihez –, a mező automatikusan törlődik az eredeti területről, és az új területre kerül.

 • Ugyanazt a mezőt úgy is hozzáadhatja az Értékek területhez, hogy olyan képletet (más néven számított mezőt)használ, amely ugyanazt a mezőt használja a képletben.

 • A Kimutatásmezők lista Mezők kiválasztása mezőjében hagyja az egérmutatót egy mező neve fölé, majd kattintson a mező neve melletti piros legördülő nyílra, és válassza a Szűrés lehetőséget.

A Kimutatásmezők vagy a Kimutatásmezők Kimutatásdiagram listában átrendezheti a meglévő mezőket, illetve áthelyezheti őket az elrendezési szakasz alján található négy terület egyikének használatával:

PivotTable

Leírás

SZŰRŐK

A jelentésszűrőben megadott elem alapján a teljes jelentés szűrésére használható.

OSZLOPOK

A jelentés szélén a mezők, mint oszlopok megjelenítésére használható. A pozícióban lejjebb lévő oszlop a közvetlenül fölötte lévő oszlopba van ágyazva.

ROWS

Összesített numerikus adatok megjelenítésére használható.

VALUES

Összesített numerikus adatok megjelenítésére használható.

Kimutatásdiagram

Leírás

SZŰRŐK

A jelentésszűrőben megadott elem alapján a teljes jelentés szűrésére használható.

JELMAGYARÁZAT (ADATSOR)

A mezők megjelenítésére használható a diagram jelmagyarázatában.

TENGELY (CAEGORIES)

A diagramban a mezők tengelyként való megjelenítésére használható.

VALUES

Összesített numerikus adatok megjelenítésére használható.

A kimutatás mezőinek átrendezéséhez kattintson a mező nevére az egyik területen, majd válassza az alábbi parancsok egyikét:

Feljebb

A mezőt a területen egy pozícióval felfelé mozgatja.

Lejjebb

A mezőt lejjebb mozgatja a területen.

Áthelyezés az elejére

A mezőt áthelyezi a terület elejére.

Áthelyezés a végére

A mezőt áthelyezi a terület végére.

Áthelyezés a jelentésszűrőbe

Áthelyezi a mezőt a Jelentésszűrő területre.

Áthelyezés a sorcímkékhez

A mezőt áthelyezi a Sorcímkék területre.

Áthelyezés az oszlopcímkékhez

A mezőt áthelyezi az Oszlopcímkék területre.

Áthelyezés az értékekhez

A mezőt áthelyezi az Értékek területre.

Értékmező-beállítások, Mezőbeállítások

Megjeleníti a Gépház vagy az Értékmező Gépház párbeszédpanelt.

Tipp: Másik lehetőségként kattintson egy mezőnévre, tartsa lenyomva az egérgombot, és húzza a mezőt a mezők szakaszából az elrendezési szakasz kívánt területére, vagy fordítva, vagy helyezze át egy másik területre.

Mező eltávolításához a Mezőlista területen tegye a következők valamelyikét:

 • A Mezők kiválasztása párbeszédpanelen törölje az eltávolítani kívánt mező jelölőnégyzetének jelölését.

  Megjegyzés: Ha törli a jelölést egy jelölőnégyzetből, a mező összes példánya el lesz távolítva a jelentésből.

 • Az elrendezési területen kattintson az eltávolítani kívánt mezőre, majd a Mező eltávolítása parancsra.

 • Az elrendezési területen kattintson az eltávolítani kívánt mezőre, tartsa lenyomva az egérgombot, és húzza a kimutatás mezőlistán kívülre.

További segítségre van szüksége?

Kérdéseivel mindig felkeresheti az Excel technikai közösség egyik szakértőjét, vagy segítséget kérhet az Answers-közösségben.

Lásd még

Kimutatás létrehozása

Kimutatásmezők elrendezése a mezőlista használatával

Kimutatásdiagram létrehozása

Adatszűrés szeletelők használatával

Kimutatás-idősor létrehozása dátum szerinti szűréshez

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás a Microsoft Insiderek

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük visszajelzését!

×