Susijusios temos
×
Skaidrės ir maketai
Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.
Skaidrės ir maketai

Skaidrės maketo taikymas

Kiekviena „PowerPoint“ tema apima skaidrių maketų rinkinį – iš anksto apibrėžtą skaidrių turinio išdėstymą. „Vietos rezervavimo ženklo“ laukai leidžia naudoti turinį šiek tiek keičiant formatą rankiniu būdu arba jo nekeičiant. Galima pasirinkti maketą iš „PowerPoint“ meniu, tada įterpti žodžių ir grafinių elementų. 

Iš anksto nustatyti maketai apima pavadinimo skaidrę, bendrąjį maketo pavadinimą ir turinį, palyginimo šalia maketą ir nuotraukų su antrašte maketą.

Jūsų naršyklė nepalaiko vaizdo įrašo.

Daugiau informacijos apie skaidrių maketus žr. Kas yra skaidrės maketas?

Tvarkykite skaidrių turinį pasirinkdami skirtingus skaidrių maketus pagal savo skonį ir pageidavimus arba padarykite turinį aiškesnį ir lengviau skaitomą.

 1. Pasirinkite skaidrę, kurios maketą norite keisti.

 2. Pasirinkite Pagrindinis > Maketas.

 3. Spustelėkite norimą maketą.

  Maketai apima tekstui, vaizdo įrašams, paveikslėliams, diagramoms, figūroms, iliustracijoms, fonui ir kitiems elementams skirtus vietos rezervavimo ženklus. Maketuose taip pat yra tų objektų formatavimas, pvz., temos spalvos, šriftai ir efektai.

  Pastaba: Jei atlikti maketo pakeitimai jums nepatinka ir norite grąžinti pradinį maketą, pasirinkite Pagrindinis > Nustatyti iš naujo. Panaudojus parinktį Nustatyti iš naujo, nepanaikinamas pridėtas turinys.

Skaidrių padėties keitimas

Atskiroje žinyno temoje aprašoma, kaip perjungti iš stačios padėties į gulsčią ir atvirkščiai:

Gulsčios skaidrės padėtis gulsčias
Stačios skaidrės padėtis stačias

Taip pat žr.

Įprasto skaidrės maketo pasirinkimas

 1. Rodinio Įprastas skirtuke Pagrindinis spustelėkite Maketas.

 2. Pasirinkite geriausiai jūsų skaidrės turinį atitinkantį maketą.

  Skirtuke Pagrindinis spustelėkite Maketas, kad pakeistumėte skaidrių išvaizdą

Skaidrės maketo tinkinimas

 1. Skirtuke Rodinys spustelėkite Skaidrių ruošinys.

  „PPT for Mac“ komanda Skaidrių ruošinys
 2. Skaidrių maketai rodomi kaip miniatiūros kairiojoje srityje po skaidrės šablonu.

  Miniatiūrų sritis, kurioje rodomi redaguojant skaidrių maketą pateikiami maketai
 3. Atlikite vieną arba abu šiuos veiksmus:

  • Spustelėkite norimą maketą ir tinkinkite jį. Galite įtraukti, pašalinti arba keisti vietos rezervavimo ženklų dydį, taip pat galite naudoti skirtuką Pagrindinis ir daryti šriftų, spalvų ir kitų dizaino elementų keitimus.

  • Spustelėkite Įterpti maketą, jei norite įtraukti naują skaidrę ir ją formatuoti.

 4. Spustelėkite Uždaryti ruošinį, jei norite užbaigti maketų redagavimą.

  Pakeistą skaidrės maketą galėsite įterpti kaip naują skaidrę bet kurioje pateikties vietoje.

Pakeitimų įrašymas kaip naujos temos

 1. Spustelėkite Dizainas nukreipkite žymiklį į bet kurią temą.

 2. Spustelėkite rodyklę žemyn, kuri pateikiama po temų sritimi.

 3. Spustelėkite Įrašyti dabartinę temą, suteikite temai pavadinimą ir spustelėkite Įrašyti. Jūsų naujoje temoje bus naujai pataisytas skaidrių maketas ir jį galėsite pasiekti temų galerijoje.

Skaidrių padėties keitimas

Norėdami perjungti stačią ir gulsčią padėtį, žr. skiltį „Padėties keitimas“.

Gulsčios skaidrės padėtis gulsčias
Stačios skaidrės padėtis stačias

Susijusi informacija

Naujos skaidrių maketo įtraukimas į skaidrių ruošinį

 1. Meniu Rodinys nukreipkite į Ruošinys, tada spustelėkite Skaidrių ruošinys.

 2. Naršymo srityje spustelėkite skaidrių ruošinį. Skaidrių ruošinys yra viršutinė skaidrė naršymo srityje.

 3. Spustelėkite skirtuką Skaidrių ruošinys, tada dalyje Skaidrių ruošinys spustelėkite Naujas maketas.

  Skirtukas Skaidrių ruošinys, grupė Skaidrių ruošinys

  „PowerPoint“ įterpia naują skaidrės maketą su pavadinimui ir poraštėms skirtais vietos rezervavimo ženklais.

 4. Atlikite visus papildomus naujos skaidrės maketo pakeitimus.

  Pastaba: Daugiau informacijos apie tai, kaip dar labiau pakeisti skaidrės maketą, ieškokite Vietos rezervavimo ženklų pridėjimas arba pašalinimas iš skaidrės maketo.

 5. Kai baigsite pakeitimus skaidrių ruošinio rodinyje, pranešimų juostoje spustelėkite Uždaryti ruošinį, kad grįžtumėte į įprastą rodinį.

  Patarimas: Skaidrių ruošinio ir atitinkamų skaidrių maketų pakeitimai laikinai įtraukiami į temą, kuri taikoma jūsų pateikčiai. Jei pritaikysite kitą temą, skaidrių ruošinio pakeitimai bus anuliuoti. Jei norite išsaugoti keitimus ateičiai, skirtuke Temos (esančiame dalyje Temos) spustelėkite Įrašyti temą.

Skaidrės maketo dublikato kūrimas skaidrių ruošinyje

Galite naudoti pasirinktinius maketus ir sukurti maketų seriją, kurioje maketų išvaizda būtų vienoda, bet skirtųsi turinys. Pvz., galite sukurti pirmą maketą su įmonės logotipu kairiajame kampe ir tekstiniu vietos rezervavimo ženklu, tada padaryti to pasirinktinio maketo dublikatą ir pakeisti vietos rezervavimo ženklą lentele.

 1. Meniu Rodinys nukreipkite į Ruošinys, tada spustelėkite Skaidrių ruošinys.

 2. Naršymo srityje spustelėkite skaidrės maketą, kurį norite pakeisti. Skaidrių maketai yra po skaidrių ruošiniu, kuris yra viršutinė skaidrė naršymo srityje.

 3. Meniu Įterpimas spustelėkite Dubliuoti maketą.

 4. Atlikite visus papildomus naujos skaidrės maketo pakeitimus.

  Pastaba: Daugiau informacijos apie tai, kaip dar labiau pakeisti skaidrės maketą, ieškokite Vietos rezervavimo ženklų pridėjimas arba pašalinimas iš skaidrės maketo.

 5. Kai baigsite pakeitimus skaidrių ruošinio rodinyje, pranešimų juostoje spustelėkite Uždaryti ruošinį, kad grįžtumėte į įprastą rodinį.

  Patarimas: Skaidrių ruošinio ir atitinkamų skaidrių maketų pakeitimai laikinai įtraukiami į temą, kurią pritaikėte pateikčiai. Jei pritaikysite kitą temą, skaidrių ruošinio pakeitimai bus anuliuoti. Jei norite išsaugoti keitimus ateičiai, skirtuke Temos (esančiame dalyje Temos) spustelėkite Įrašyti temą.

Skaidrės maketo panaikinimas skaidrių ruošinyje

Galite panaikinti bet kuriuos skaidrių maketus iš skaidrių ruošinio, išskyrus tuos, kurie naudojami dabartinėje pateiktyje.

 1. Meniu Rodinys nukreipkite į Ruošinys, tada spustelėkite Skaidrių ruošinys.

 2. Naršymo srityje spustelėkite skaidrės maketą, kurį norite panaikinti. Skaidrių maketai yra po skaidrių ruošiniu, kuris yra viršutinė skaidrė naršymo srityje.

 3. Spustelėkite skirtuką Skaidrių ruošinys, tada dalyje Skaidrių ruošinys spustelėkite Naikinti.

  Skirtukas Skaidrių ruošinys, grupė Skaidrių ruošinys

 4. Kai baigsite pakeitimus skaidrių ruošinio rodinyje, pranešimų juostoje spustelėkite Uždaryti ruošinį, kad grįžtumėte į įprastą rodinį.

  Patarimas: Skaidrių ruošinio ir atitinkamų skaidrių maketų pakeitimai laikinai įtraukiami į temą, kuri taikoma jūsų pateikčiai. Jei pritaikysite kitą temą, skaidrių ruošinio pakeitimai bus anuliuoti. Jei norite išsaugoti keitimus ateičiai, skirtuke Temos (esančiame dalyje Temos) spustelėkite Įrašyti temą.

Skaidrės maketo pervardijimas skaidrių ruošinyje

Galite pakeisti skaidrių maketo pavadinimą. Tai atlikus bus pakeistas to maketo pavadinimas, kuris rodomas meniu Nauja skaidrė arba Maketas skirtuke Pagrindinis.

 1. Meniu Rodinys nukreipkite į Ruošinys, tada spustelėkite Skaidrių ruošinys.

 2. Naršymo srityje spustelėkite skaidrės maketą, kurį norite pakeisti. Skaidrių maketai yra po skaidrių ruošiniu, kuris yra viršutinė skaidrė naršymo srityje.

 3. Spustelėkite skirtuką Skaidrių ruošinys, tada dalyje Skaidrių ruošinys spustelėkite Pervardyti.

  Skirtukas Skaidrių ruošinys, grupė Skaidrių ruošinys

 4. Lauke Maketo pavadinimas įveskite naują pavadinimą.

 5. Spustelėkite Pervardyti.

 6. Kai baigsite pakeitimus skaidrių ruošinio rodinyje, pranešimų juostoje spustelėkite Uždaryti ruošinį, kad grįžtumėte į įprastą rodinį.

  Patarimas: Skaidrių ruošinio ir atitinkamų skaidrių maketų pakeitimai laikinai įtraukiami į temą, kuri taikoma jūsų pateikčiai. Jei pritaikysite kitą temą, skaidrių ruošinio pakeitimai bus anuliuoti. Jei norite išsaugoti keitimus ateičiai, skirtuke Temos (esančiame dalyje Temos) spustelėkite Įrašyti temą.

Skaidrių padėties keitimas

Norėdami perjungti stačią ir gulsčią padėtį, žr. skiltį „Padėties keitimas“.

Gulsčios skaidrės padėtis gulsčias
Stačios skaidrės padėtis stačias

Susijusi informacija

Kiekvienas skaidrių maketas apima teksto, paveikslėlių, diagramų, figūrų ir kt. vietos rezervavimo ženklus. Kai norite skaidrėse išdėstyti turinį, geriausiai turinį atitinkančio skaidrių maketo pasirinkimas yra gera pradžia.

Įtraukdami naują skaidrę pasirinkite maketą:

 1. Skirtuke Pagrindinis spustelėkite Nauja skaidrė.

 2. Pasirinkite naujos skaidrės maketą ir spustelėkite Įtraukti skaidrę.

Pakeiskite esamos skaidrės maketą:

 1. Skirtuke Pagrindinis spustelėkite Maketas.

 2. Pasirinkite maketą, geriausiai atitinkantį skaidrės turinį, tada spustelėkite Keisti maketą.

  Skaidrės maketo keitimas

Skaidrių padėties keitimas

Norėdami perjungti stačią ir gulsčią padėtį, žr. skiltį „Padėties keitimas“.

Gulsčios skaidrės padėtis gulsčias
Stačios skaidrės padėtis stačias

Telefone arba planšetiniame kompiuteryje

 1. Bakstelėkite skaidrę, kurios maketą norite apibrėžti.

 2. Lango apačioje esančioje slankioje įrankių juostoje bakstelėkite Pagrindinis > Maketas:

  Mygtukas Maketas slankiojoje įrankių juostoje leidžia pasirinkti skaidrių maketą

 3. Bakstelėkite, kad galėtumėte pasirinkti norimą skaidrės maketą.

  Maketas pritaikomas. Galite toliau redaguoti skaidrę arba pereiti į kitą skaidrę.

Telefone arba planšetiniame kompiuteryje

 1. Bakstelėkite skaidrę, kurios maketą norite apibrėžti.

 2. Lango apačioje esančioje slankioje įrankių juostoje bakstelėkite Pagrindinis > Maketas:

  Mygtukas Maketas slankiojoje įrankių juostoje leidžia pasirinkti skaidrių maketą

 3. Bakstelėkite, kad galėtumėte pasirinkti norimą skaidrės maketą.

  Maketas pritaikomas. Galite toliau redaguoti skaidrę arba pereiti į kitą skaidrę.

Planšetiniame kompiuteryje:

 1. Bakstelėkite skaidrę, kurios maketą norite apibrėžti.

 2. Skirtuke Pagrindinis bakstelėkite Maketas.

 3. Bakstelėkite, kad galėtumėte pasirinkti norimą skaidrės maketą.

  Maketas pritaikomas. Galite toliau redaguoti skaidrę arba pereiti į kitą skaidrę.

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti kalbos kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×