Prisijunkite prie „Microsoft“
Prisijunkite arba sukurkite paskyrą.
Sveiki,
Pasirinkti kitą paskyrą.
Turite kelias paskyras
Pasirinkite paskyrą, kurią naudodami norite prisijungti.

Norėdami gauti išsamios informacijos apie funkciją, spustelėkite jos pavadinimą pirmame stulpelyje.

Pastaba: Versijos žymekliai nurodo „Excel“ versiją, kai atsirado kokia nors funkcija. Šios funkcijos negalimos ankstesnėse versijose. Pvz., versijos žymeklis 2013 nurodo, kad ši funkcija galima „Excel 2013“ ir visose vėlesnėse versijose.

Funkcija

Aprašas

Funkcija AVEDEV

Grąžina duomenų taškų absoliučių nuokrypių nuo vidurkio vidurkį

Funkcija AVERAGE

Grąžina argumentų vidurkį

Funkcija AVERAGEA

Grąžina argumentų vidurkį, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

Funkcija AVERAGEIF

Grąžina visų diapazono langelių, atitinkančių nurodytus kriterijus, vidurkį (aritmetinį vidurkį)

Funkcija AVERAGEIFS

Grąžina visų langelių, atitinkančių kelis kriterijus, vidurkį (aritmetinį vidurkį)

Funkcija BETA.DIST
Excel 2010

Grąžina beta kumuliacinę pasiskirstymo funkciją

Funkcija BETA.INV
Excel 2010

Grąžina funkciją, kuri yra atvirkštinė nurodyto beta pasiskirstymo kumuliacinei pasiskirstymo funkcijai

Funkcija BINOM.DIST
Excel 2010

Grąžina atskiro nario binominio pasiskirstymo tikimybę

Funkcija BINOM.DIST.RANGE
Excel 2013

Naudodama binominį skirstinį, pateikia bandymo rezultato tikimybę

Funkcija BINOM.INV
Excel 2010

Grąžina mažiausią reikšmę, kurios sukauptasis binominis pasiskirstymas yra mažesnis ar lygus kriterijaus reikšmei

Funkcija CHISQ.DIST
Excel 2010

Grąžina integraliąją beta tikimybės tankio funkciją.

Funkcija CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Grąžina chi kvadrato skirstinio vienpusę tikimybę

Funkcija CHISQ.INV
Excel 2010

Grąžina integraliąją beta tikimybės tankio funkciją.

Funkcija CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Grąžina atvirkštinę chi kvadrato skirstinio vienpusę tikimybę

Funkcija CHISQ.TEST
Excel 2010

Grąžina nepriklausomumo testą

Funkcija CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Grąžina generalinės aibės vidurkio pasikliautinį intervalą

Funkcija CONFIDENCE.T
Excel 2010

Grąžina generalinės aibės vidurkio pasikliautinąjį intervalą, naudodama Studento t skirstinį

Funkcija CORREL

Grąžina dviejų duomenų rinkinių koreliacijos koeficientą

Funkcija COUNT

Apskaičiuoja, kiek skaičių yra argumentų sąraše

Funkcija COUNTA

Apskaičiuoja, kiek verčių yra argumentų sąraše

Funkcija COUNTBLANK

Apskaičiuoja, kiek diapazone yra tuščių langelių

Funkcija COUNTIF

Apskaičiuoja, kiek diapazone yra langelių, kurie atitinka reikiamus kriterijus

Funkcija COUNTIFS

Apskaičiuoja, kiek diapazone yra langelių, kurie atitinka kelis kriterijus

Funkcija COVARIANCE.P
Excel 2010

Grąžina kovariaciją, produktų nuokrypio porų vidurkį

Funkcija COVARIANCE.S
Excel 2010

Grąžina pavyzdžio kovariaciją, kiekvienos duomenų taškų poros dviejuose duomenų rinkiniuose sandaugų nuokrypių vidurkį

Funkcija DEVSQ

Grąžina nuokrypių kvadrato sumą

Funkcija EXPON.DIST
Excel 2010

Grąžina eksponentinį pasiskirstymą

Funkcija F.DIST
Excel 2010

Grąžina F tikimybės skirstinį

Funkcija F.DIST.RT
Excel 2010

Grąžina F tikimybės skirstinį

Funkcija F.INV
Excel 2010

Grąžina atvirkštinį F tikimybės skirstinį

Funkcija F.INV.RT
Excel 2010

Grąžina atvirkštinį F tikimybės skirstinį

Funkcija F.TEST
Excel 2010

Grąžina F testo rezultatą

Funkcija FISHER

Grąžina Fišerio transformaciją

Funkcija FISHERINV

Grąžina atvirkštinę Fišerio transformaciją

Funkcija FORECAST

pateikia reikšmę pagal tiesinį trendą

Pastaba: „Excel 2016“ ši funkcija pakeista FORECAST.LINEAR, kuri yra naujų prognozavimo funkcijų dalis, tačiau ją vis dar galima naudoti dėl suderinamumo su ankstesnėmis versijomis.

Funkcija FORECAST.ETS
Excel 2016

Pateikia būsimą reikšmę pagal esamas (retrospektyvines) reikšmes naudodama Eksponentinio glotninimo (ETS) algoritmo AAA versiją.

Funkcija FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Pateikia prognozės reikšmės pasikliovimo intervalą nurodytą tikslinę datą

Funkcija FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Pateikia nurodytos laiko sekos „Excel“ aptinkamą pasikartojančio modelio ilgį

Funkcija FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Pateikia statistinę reikšmę kaip laiko sekų prognozių rezultatą

Funkcija FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Pateikia būsimą reikšmę pagal esamas reikšmes

Funkcija FREQUENCY

Grąžina dažnio skirstinį kaip vertikalų masyvą

Funkcija GAMMA
Excel 2013

Pateikia gamma funkcijos reikšmę

Funkcija GAMMA.DIST
Excel 2010

Grąžina gama skirstinį

Funkcija GAMMA.INV
Excel 2010

Grąžina atvirkštinį gama kumuliacinį pasiskirstymą

Funkcija GAMMALN

Grąžina gama funkcijos natūralųjį logaritmą Γ(x)

Funkcija GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Grąžina gama funkcijos natūralųjį logaritmą Γ(x)

Funkcija GAUSS
Excel 2013

Grąžina reikšmę, kuri yra 0,5 mažesnė už standartinį normalųjį integralinį skirstinį

Funkcija GEOMEAN

Grąžina geometrinį vidurkį

Funkcija GROWTH

Grąžina eksponentinės dalies reikšmes

Funkcija HARMEAN

Grąžina harmoninį vidurkį

Funkcija HYPGEOM.DIST

Grąžina hipergeometrinį paskirstymą

Funkcija INTERCEPT

Grąžina koordinačių ašies linijinę regresijos liniją

Funkcija KURT

Grąžina duomenų rinkinio ekscesą

Funkcija LARGE

Grąžina k-tąją didžiausią duomenų rinkinio reikšmę

Funkcija LINEST

Grąžina linijinės dalies parametrus

Funkcija LOGEST

Grąžina eksponentinės dalies parametrus

Funkcija LOGNORM.DIST
Excel 2010

Grąžina integralųjį lognormalųjį skirstinį

Funkcija LOGNORM.INV
Excel 2010

Grąžina atvirkštinį lognormalųjį sukauptąjį skirstinį

Funkcija MAX

Grąžina didžiausią argumentų sąraše esančią reikšmę

Funkcija MAXA

Grąžina didžiausią argumentų sąrašo reikšmę, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

Funkcija MAXIFS
Excel 2016

Pateikia didžiausią langelių, atitinkančių tam tikrą sąlygų ar kriterijų rinkinį, reikšmę

Funkcija MEDIAN

Grąžina duotų skaičių medianą

Funkcija MIN

Grąžina mažiausią argumentų sąraše esančią reikšmę

Funkcija MINIFS
Excel 2016

Pateikia mažiausią langelių, atitinkančių tam tikrą sąlygų ar kriterijų rinkinį, reikšmę.

Funkcija MINA

Grąžina mažiausią argumentų sąrašo reikšmę, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

Funkcija MODE.MULT
Excel 2010

Grąžina duomenų masyve ar diapazone dažniausiai pasitaikančių ar pasikartojančių reikšmių vertikalų masyvą.

Funkcija MODE.SNGL
Excel 2010

Grąžina duomenų rinkinio bendrąją reikšmę

Funkcija NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Grąžina neigiamą binominį skirstinį

Funkcija NORM.DIST
Excel 2010

Grąžina normalųjį integralinį skirstinį

Funkcija NORM.INV
Excel 2010

Grąžina atvirkštinį normalųjį integralinį skirstinį

Funkcija NORM.S.DIST
Excel 2010

Grąžina standartinį normalųjį integralinį skirstinį

Funkcija NORM.S.INV
Excel 2010

Grąžina atvirkštinį standartinį normalųjį integralinį skirstinį

Funkcija PEARSON

Grąžina Pirsono sandaugos momentinės koreliacijos koeficientą

Funkcija PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Grąžina k-ąjį reikšmių diapazone procentilį, kai k yra diapazone 0..1, neimtinai

Funkcija PERCENTILE.INC
Excel 2010

Grąžina k-ąją diapazono verčių procentilio reikšmę

Funkcija PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Grąžina duomenų rinkinio reikšmės poziciją kaip duomenų rinkinio procentą (0..1, neimtinai).

Funkcija PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Grąžina duomenų rinkinio procentinę reikšmę

Funkcija PERMUT

Grąžina duotų objektų skaičiaus perstatų kiekį

Funkcija PERMUTATIONA
Excel 2013

Grąžina duotų objektų skaičiaus perstatų kiekį (su pasikartojimais), kurie gali būti pasirenkami iš bendro objektų kiekio

Funkcija PHI
Excel 2013

Grąžina standartinio normaliojo skirstinio tankio funkcijos reikšmę

Funkcija POISSON.DIST
Excel 2010

Grąžina Puasono skirstinį

Funkcija PROB

Grąžina tikimybę, kad diapazono reikšmės yra tarp dviejų apribojimų

Funkcija QUARTILE.EXC
Excel 2010

Grąžina duomenų rinkinio kvartilį, remiantis procentilio reikšmėmis 0..1, neimtinai

Funkcija QUARTILE.INC
Excel 2010

Grąžina duomenų rinkinio kvartilį

Funkcija RANK.AVG
Excel 2010

Grąžina skaičiaus poziciją skaičių sąraše

Funkcija RANK.EQ
Excel 2010

Grąžina skaičiaus poziciją skaičių sąraše

Funkcija RSQ

Grąžina Pirsono sandaugos momentinės koreliacijos koeficiento kvadratą

Funkcija SKEW

Grąžina skirstinio antisimetriškumą

Funkcija SKEW.P
Excel 2013

Grąžina skirstinio nuokrypį nuo visumos: skirstinio aplink vidurkį asimetrijos laipsnio apibūdinimas

Funkcija SLOPE

Grąžina linijinės regresijos linijos nuolydį

Funkcija SMALL

Grąžina k-ąją mažiausią duomenų rinkinio reikšmę

Funkcija STANDARDIZE

Grąžina normalizuotą reikšmę

Funkcija STDEV.P
Excel 2010

Apskaičiuoja standartinį visos aibės skirstinį

Funkcija STDEV.S
Excel 2010

Apytiksliai apskaičiuoja standartinį imties nuokrypį

Funkcija STDEVA

Apskaičiuoja imties standartinį nuokrypį, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

Funkcija STDEVPA

Apskaičiuoja standartinį visos aibės skirstinį, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

Funkcija STEYX

Grąžina kiekvienai x reikšmei regresijoje prognozuotos y reikšmės standartinę klaidą

Funkcija T.DIST
Excel 2010

Grąžina Studento t skirstinio procentinius punktus (tikimybės)

Funkcija T.DIST.2T
Excel 2010

Grąžina Studento t skirstinio procentinius punktus (tikimybės)

Funkcija T.DIST.RT
Excel 2010

Grąžina studento t-skirstinį

Funkcija T.INV
Excel 2010

Grąžina Studento t skirstinio t reikšmę kaip tikimybės ir laisvės laipsnio funkciją.

Funkcija T.INV.2T
Excel 2010

Grąžina atvirkštinį studento t-skirstinį

Funkcija T.TEST
Excel 2010

Grąžina tikimybę, susietą su Studento t testu

Funkcija TREND

Grąžina linijinės dalies reikšmes

Funkcija TRIMMEAN

Grąžina duomenų rinkinio vidinės dalies vidurkį

Funkcija VAR.P
Excel 2010

Apskaičiuoja visos aibės dispersiją

Funkcija VAR.S
Excel 2010

Remdamasis imtimi įvertina dispersiją

Funkcija VARA

Apskaičiuoja imties dispersiją, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

Funkcija VARPA

Apskaičiuoja visos aibės dispersiją, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

Funkcija WEIBULL.DIST
Excel 2010

Grąžina Weibull skirstinį

Funkcija Z.TEST
Excel 2010

Grąžina z testo vienpusę tikimybės reikšmę

Svarbu: Apskaičiuoti formulių ir tam tikrų „Excel“ darbalapio funkcijų rezultatai gali skirtis „Windows“ kompiuteryje su x86 arba x86-64 architektūra ir „Windows RT“ kompiuteryje su ARM architektūra. Sužinokite daugiau apie skirtumus.

Susijusios temos

"Excel" funkcijos (pagal kategoriją)
"Excel" funkcijos (pagal abėcėlę)

Reikia daugiau pagalbos?

Norite daugiau parinkčių?

Sužinokite apie prenumeratos pranašumus, peržiūrėkite mokymo kursus, sužinokite, kaip apsaugoti savo įrenginį ir kt.

Bendruomenės padeda užduoti klausimus ir į juos atsakyti, pateikti atsiliepimų ir išgirsti iš ekspertų, turinčių daug žinių.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti kalbos kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?
Paspaudus mygtuką Pateikti, jūsų atsiliepimai bus naudojami tobulinant „Microsoft“ produktus ir paslaugas. Jūsų IT administratorius galės rinkti šiuos duomenis. Privatumo patvirtinimas.

Dėkojame už jūsų atsiliepimą!

×