Prisijunkite prie „Microsoft“
Prisijunkite arba sukurkite paskyrą.
Sveiki,
Pasirinkti kitą paskyrą.
Turite kelias paskyras
Pasirinkite paskyrą, kurią naudodami norite prisijungti.
„Excel“ funkcijos (pagal abėcėlę)

Spustelėkite raidę, kad pereitumėte prie funkcijų, prasidedančių šia raide. Arba paspauskite Ctrl + F, norėdami rasti funkciją, įvedę kelias pirmąsias raides arba aprašomąjį žodį. Norėdami gauti išsamios informacijos apie funkciją, spustelėkite jos pavadinimą pirmame stulpelyje.

A   B   C   D   E    F   G   H   I   J    K   L    M   

N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

Pastaba: Versijos žymekliai nurodo „Excel“ versiją, kai atsirado kokia nors funkcija. Šios funkcijos negalimos ankstesnėse versijose.

Svarbu: Apskaičiuoti formulių ir tam tikrų „Excel“ darbalapio funkcijų rezultatai gali skirtis „Windows“ kompiuteryje su x86 arba x86-64 architektūra ir „Windows RT“ kompiuteryje su ARM architektūra. Sužinokite daugiau apie skirtumus.

Funkcijos pavadinimas

Tipas ir aprašas

BYCOL
„Office 365“ mygtukas

Logical:    Kiekvienam stulpeliui pritaiko LAMBDA ir pateikia rezultatų masyvą

BYROW
„Office 365“ mygtukas

Logical:    Taiko LAMBDA kiekvienai eilutei ir pateikia rezultatų masyvą

CHOOSECOLS
„Office 365“ mygtukas

Lookup and reference:    Pateikia nurodytus stulpelius iš masyvo

CHOOSEROWS
„Office 365“ mygtukas

Lookup and reference:    Pateikia nurodytas eilutes iš masyvo

DROP
„Office 365“ mygtukas

Lookup and reference:    Masyvo pradžioje arba pabaigoje neįtraukia nurodyto eilučių arba stulpelių skaičiaus

EXPAND
„Office 365“ mygtukas

Lookup and reference:    Išplečia arba papildo masyvą iki nurodytų eilučių ir stulpelių matmenų

Funkcija ABS

Math and trigonometry:    Pateikia absoliučiąją skaičiaus reikšmę

Funkcija ACCRINT

Financial:    Pateikia vertybinio popieriaus, už kurį mokamos periodinės palūkanos, sukauptas palūkanas

Funkcija ACCRINTM

Financial:    Pateikia vertybinio popieriaus, už kurį palūkanos mokamos suėjus išpirkimo terminui, sukauptas palūkanas

Funkcija ACOS

Math and trigonometry:    Pateikia skaičiaus arkkosinusą

Funkcija ACOSH

Math and trigonometry:    Pateikia skaičiaus atvirkštinį hiperbolinį kosinusą

Funkcija ACOT
„Excel 2013“

Math and trigonometry:    Pateikia skaičiaus arkkotangentą

Funkcija ACOTH
„Excel 2013“

Math and trigonometry:    Pateikia hiperbolinį skaičiaus arkkotangentą

Funkcija ADDRESS

Lookup and reference:    Pateikia vieno darbalapio langelio nuorodą kaip tekstą

Funkcija AGGREGATE

Math and trigonometry:    Sąraše arba duomenų bazėje pateikia agreguotą reikšmę

Funkcija AMORDEGRC

Financial:    Pateikia kiekvieno ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimą, apskaičiuotą naudojant nusidėvėjimo koeficientą

Funkcija AMORLINC

Financial:    Pateikia kiekvieno ataskaitinio laikotarpio nusidėvėjimą

Funkcija AND

Logical:    Pateikia TRUE (teisinga), jei visi argumentai yra TRUE (teisingi)

Funkcija ARABIC
„Excel 2013“

Math and trigonometry:    Romėnišką skaitmenį konvertuoja į arabišką kaip skaičių

Funkcija AREAS

Lookup and reference:    Pateikia nuorodos sričių skaičių

Funkcija ARRAYTOTEXT
„Office 365“ mygtukas

Text:    Pateikia teksto reikšmių masyvą iš bet kurio nurodyto diapazono

Funkcija ASC

Text:    Keičia simbolių eilutėje esančias viso pločio (dviejų baitų) anglų kalbos raides arba katakana į pusės pločio (vieno baito) simbolius

Funkcija ASIN

Math and trigonometry:    Pateikia skaičiaus arksinusą

Funkcija ASINH

Math and trigonometry:    Pateikia skaičiaus atvirkštinį hiperbolinį sinusą

Funkcija ATAN

Math and trigonometry:    Pateikia skaičiaus arktangentą

Funkcija ATAN2

Math and trigonometry:    Pateikia x ir y koordinačių arktangentą

Funkcija ATANH

Math and trigonometry:    Pateikia skaičiaus atvirkštinį hiperbolinį tangentą

Funkcija AVEDEV

Statistical:    Pateikia duomenų taškų absoliučiųjų nuokrypių nuo vidurkio vidurkį

Funkcija AVERAGE

Statistical:    Pateikia savo argumentų vidurkį

Funkcija AVERAGEA

Statistical:    Pateikia savo argumentų vidurkį, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

Funkcija AVERAGEIF

Statistical:    Pateikia visų diapazono langelių, atitinkančių nurodytus kriterijus, vidurkį (aritmetinį vidurkį)

Funkcija AVERAGEIFS

Statistical:    Pateikia visų langelių, atitinkančių kelis nurodytus kriterijus, vidurkį (aritmetinį vidurkį).

Funkcija BAHTTEXT

Text:    Konvertuoja skaičius į tekstą, naudodama ß (baht) formatą

Funkcija BASE

Math and trigonometry:    Skaičių paverčia į tekstinę išraišką su suteiktu „radix“ (pagrindu)

Funkcija BESSELI

Engineering:    Pateikia modifikuotą Beselio funkciją In(x)

Funkcija BESSELY

Engineering:    Pateikia Beselio funkciją Yn(x)

Funkcija BESSELJ

Engineering:    Pateikia Beselio funkciją Jn(x)

Funkcija BESSELK

Engineering:    Pateikia modifikuotą Beselio funkciją Kn(x)

Funkcija BETA.DIST
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia beta kumuliacinę pasiskirstymo funkciją

Funkcija BETA.INV
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia funkciją, kuri yra atvirkštinė nurodyto beta skirstinio kumuliacinei pasiskirstymo funkcijai

Funkcija BETADIST

Compatibility:    Pateikia beta kumuliacinę pasiskirstymo funkciją

„Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija BETAINV

Compatibility:    Pateikia funkciją, kuri yra atvirkštinė nurodyto beta skirstinio kumuliacinei pasiskirstymo funkcijai

„Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija BIN2DEC

Engineering:    Konvertuoja dvejetainį skaičių į dešimtainį

Funkcija BIN2HEX

Engineering:    Konvertuoja dvejetainį skaičių į šešioliktainį

Funkcija BIN2OCT

Engineering:    Konvertuoja dvejetainį skaičių į aštuntainį

Funkcija BINOM.DIST
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia atskiro nario binominio skirstinio tikimybę

Funkcija BINOM.DIST.RANGE
„Excel 2013“

Statistical:    Naudodama binominį skirstinį, pateikia bandymo rezultato tikimybę

Funkcija BINOM.INV
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia mažiausią reikšmę, kurios kumuliacinis binominis skirstinys yra mažesnis už kriterijaus reikšmę arba jai lygus

Funkcija BINOMDIST

Compatibility:    Pateikia atskiro nario binominio skirstinio tikimybę

„Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija BITAND
„Excel 2013“

Engineering:    Pateikia dviejų skaičių reikšmę 'AND' bitais

Funkcija BITLSHIFT
„Excel 2013“

Engineering:    Pateikia skaičių reikšmių, pasislinkusių kairėn per poslinkio_kiekio bitus

Funkcija BITOR
„Excel 2013“

Engineering:    Pateikia dviejų skaičių reikšmę OR

Funkcija BITRSHIFT
„Excel 2013“

Engineering:    Pateikia skaičių reikšmių, pasislinkusių dešinėn per poslinkio_kiekio bitus

Funkcija BITXOR
„Excel 2013“

Engineering:    Pateikia dviejų skaičių reikšmę „Exclusive OR“ bitais

Funkcija CALL

Add-in and Automation:    Iškviečia procedūrą dinaminių saitų bibliotekoje arba kodų ištekliuose

Funkcija CEILING

Compatibility:    Suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba iki artimiausio reikšmingo kartotinio

Funkcija CEILING.MATH
„Excel 2013“

Math and trigonometry:    Suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba artimiausio didesnio reikšmingumo kartotinio

Funkcija CEILING.PRECISE

Math and trigonometry:    Suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba iki artimiausio reikšmingo kartotinio. Skaičius apvalinamas neatsižvelgiant į skaičiaus ženklą.

Funkcija CELL

Information:    Pateikia informaciją apie langelio formatavimą, vietą arba turinį

Ši funkcija negalima „Internetinė „Excel““.

Funkcija CHAR

Text:    Pateikia simbolį, išreikštą kodo numeriu

Funkcija CHIDIST

Compatibility:    Pateikia chi kvadrato skirstinio vienpusę tikimybę

Pastaba: „Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija CHIINV

Compatibility:    Pateikia chi kvadrato skirstinio atvirkštinę vienpusę tikimybę

Pastaba: „Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija CHISQ.DIST
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia kumuliacinės beta tikimybės tankio funkciją

Funkcija CHISQ.DIST.RT
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia chi kvadrato skirstinio vienpusę tikimybę

Funkcija CHISQ.INV
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia kumuliacinės beta tikimybės tankio funkciją

Funkcija CHISQ.INV.RT
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia chi kvadrato skirstinio atvirkštinę vienpusę tikimybę

Funkcija CHISQ.TEST
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia nepriklausomumo testą

Funkcija CHITEST

Compatibility:    Pateikia nepriklausomumo testą

Pastaba: „Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija CHOOSE

Lookup and reference:    Iš reikšmių sąrašo išrenka reikšmę

Funkcija CLEAN

Text:    Pašalina iš teksto visus nespausdintinus simbolius

Funkcija CODE

Text:    Pateikia teksto eilutės pirmojo simbolio skaitinį kodą

Funkcija COLUMN

Lookup and reference:    Pateikia nuorodos stulpelio numerį

Funkcija COLUMNS

Lookup and reference:    Pateikia nuorodos stulpelių skaičių

Funkcija COMBIN

Math and trigonometry:    Pateikia nurodyto objektų skaičiaus kombinacijų skaičių

Funkcija COMBINA
„Excel 2013“

Math and trigonometry:   
Pateikia nurodyto elementų kiekio kombinacijų su pasikartojimais skaičių

Funkcija COMPLEX

Engineering:    Konvertuoja faktinius ir tariamus koeficientus į kompleksinį skaičių

Funkcija CONCAT
2019

Text:    Sujungia tekstą iš kelių diapazonų ir (arba) eilučių, tačiau nepateikia skyriklio arba IgnoreEmpty argumentų.

Funkcija CONCATENATE

Text:    Sujungia kelis teksto elementus į vieną teksto elementą

Funkcija CONFIDENCE

Compatibility:    Pateikia generalinės aibės vidurkio pasikliautinąjį intervalą

„Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija CONFIDENCE.NORM
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia generalinės aibės vidurkio pasikliautinąjį intervalą

Funkcija CONFIDENCE.T
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia generalinės aibės vidurkio pasikliautinąjį intervalą, naudodama Studento t skirstinį

Funkcija CONVERT

Engineering:    Konvertuoja vienos matavimo sistemos skaičių į kitos sistemos skaičių

Funkcija CORREL

Statistical:    Pateikia dviejų duomenų rinkinių koreliacijos koeficientą

Funkcija COS

Math and trigonometry:    Pateikia skaičiaus kosinusą

Funkcija COSH

Math and trigonometry:    Pateikia hiperbolinį skaičiaus kosinusą

Funkcija COT
„Excel 2013“

Math and trigonometry:    Pateikia hiperbolinį skaičiaus kosinusą

Funkcija COTH
„Excel 2013“

Math and trigonometry:    Pateikia kampo kotangentą

Funkcija COUNT

Statistical:    Apskaičiuoja, kiek skaičių yra argumentų sąraše

Funkcija COUNTA

Statistical:    Apskaičiuoja, kiek reikšmių yra argumentų sąraše

Funkcija COUNTBLANK

Statistical:    Apskaičiuoja, kiek diapazone yra tuščių langelių

Funkcija COUNTIF

Statistical:    Apskaičiuoja, kiek diapazone yra langelių, kurie atitinka nurodytus kriterijus

Funkcija COUNTIFS

Statistical:    Apskaičiuoja, kiek diapazone yra langelių, kurie atitinka kelis kriterijus

Funkcija COUPDAYBS

Financial:    Pateikia dienų skaičių nuo kupono laikotarpio pradžios iki apmokėjimo datos

Funkcija COUPDAYS

Financial:    Pateikia kupono laikotarpio, į kurį įtraukta apmokėjimo data, dienų skaičių

Funkcija COUPDAYSNC

Financial:    Pateikia dienų skaičių nuo apmokėjimo datos iki kitos kupono datos

Funkcija COUPNCD

Financial:    Pateikia kitą kupono datą po apmokėjimo datos

Funkcija COUPNUM

Financial:    Pateikia kuponų, kuriuos reikia apmokėti nuo apmokėjimo datos iki termino pabaigos datos, skaičių

Funkcija COUPPCD

Financial:    Pateikia ankstesnę kupono datą, esančią prieš apmokėjimo datą

Funkcija COVAR

Compatibility:    Pateikia kovariaciją, nuokrypio porų sandaugų vidurkį

„Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija COVARIANCE.P
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia kovariaciją, nuokrypio porų sandaugų vidurkį

Funkcija COVARIANCE.S
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia pavyzdžio kovariaciją, dviejų duomenų rinkinių kiekvienos duomenų taškų poros sandaugų nuokrypių vidurkį

Funkcija CRITBINOM

Compatibility:    Pateikia mažiausią reikšmę, kurios kumuliacinis binominis skirstinys yra mažesnis už kriterijaus reikšmę arba jai lygus

„Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija CSC
„Excel 2013“

Math and trigonometry:    Pateikia kampo kosekantą

Funkcija CSCH
„Excel 2013“

Math and trigonometry:    Pateikia kampo hiperbolinį kosekantą

Funkcija CUBEKPIMEMBER

Cube:    Pateikia pagrindinio efektyvumo indikatoriaus (KPI) pavadinimą, ypatybę, matą ir langelyje rodo pavadinimą bei ypatybę. KPI yra kiekybiškai nustatomas matas, pvz., mėnesio bendrasis pelnas arba ketvirčio darbuotojų apyvarta, naudojama organizacijos našumui stebėti.

Funkcija CUBEMEMBER

Cube:    Pateikia narį arba kortežą iš kubo hierarchijos. Naudokite norėdami patikrinti, ar narys arba kortežas yra kube.

Funkcija CUBEMEMBERPROPERTY

Cube:    Pateikia nario ypatybės reikšmę iš kubo. Naudokite norėdami patikrinti, ar nario pavadinimas egzistuoja kube, ir pateikti nurodytą šio nario ypatybę.

Funkcija CUBERANKEDMEMBER

Cube:    Pateikia n-tąjį (arba klasifikuotą) rinkinio narį. Naudokite norėdami pateikti vieną ar daugiau rinkinio elementų, pvz., geriausią pardavėją arba 10 geriausių studentų.

Funkcija CUBESET

Cube:    Apibrėžia apskaičiuotąjį narių ar kortežų rinkinį siųsdama rinkinio išraišką į kubą, esantį serveryje, kuris sukuria rinkinį ir pateikia jį „Microsoft Office Excel“.

Funkcija CUBESETCOUNT

Cube:    Pateikia rinkinio elementų skaičių.

Funkcija CUBEVALUE

Cube:    Pateikia agreguotą reikšmę iš kubo.

Funkcija CUMIPMT

Financial:    Pateikia tarp dviejų laikotarpių išmokėtas sukauptas palūkanas

Funkcija CUMPRINC

Financial:    Pateikia tarp dviejų laikotarpių susikaupusią pagrindinę paskolos sumą

Funkcija DAY

Date and time:    Konvertuoja eilės numerį į mėnesio dieną

Funkcija DAYS
„Excel 2013“

Date and time:    Pateikia dienų skaičių tarp dviejų datų

Funkcija DAYS360

Date and time:    Apskaičiuoja dienų skaičių tarp dviejų datų pagal 360 dienų metus

Funkcija DATE

Date and time:    Pateikia konkrečios datos eilės numerį

Funkcija DATEDIF

Date and time:    Apskaičiuoja dienų, mėnesių ar metų skaičių tarp dviejų datų. Ši funkcija yra naudinga formulėse, kuriose reikia apskaičiuoti amžių.

Funkcija DATEVALUE

Date and time:    Konvertuoja tekstu išreikštą datą į eilės numerį

Funkcija DAVERAGE

Database:    Pateikia pasirinktų duomenų bazės įrašų vidurkį

Funkcija DB

Financial:    Pateikia turto nusidėvėjimą per nurodytą laikotarpį, apskaičiuotą naudojant fiksuotos mažėjančios vertės metodą

Funkcija DBCS
„Excel 2013“

Text:    Keičia simbolių eilutėje esančias pusės pločio (vieno baito) anglų kalbos raides arba katakana į viso pločio (dviejų baitų) simbolius

Funkcija DCOUNT

Database:    Apskaičiuoja duomenų bazės langelius, kuriuose yra skaičių

Funkcija DCOUNTA

Database:    Apskaičiuoja užpildytus duomenų bazės langelius

Funkcija DDB

Financial:    Pateikia turto nusidėvėjimą per nurodytą laikotarpį, apskaičiuotą naudojant dvigubą mažėjančios vertės metodą arba kitą jūsų nurodytą metodą

Funkcija DEC2BIN

Engineering:    Konvertuoja dešimtainį skaičių į dvejetainį

Funkcija DEC2HEX

Engineering:    Konvertuoja dešimtainį skaičių į šešioliktainį

Funkcija DEC2OCT

Engineering:    Konvertuoja dešimtainį skaičių į aštuntainį

Funkcija DECIMAL
„Excel 2013“

Math and trigonometry:    Konvertuoja duotojo pagrindo skaičiaus teksto atvaizdavimą į dešimtainį skaičių

Funkcija DEGREES

Math and trigonometry:    Konvertuoja radianus į laipsnius

Funkcija DELTA

Engineering:    Patikrina, ar dvi reikšmės yra lygios

Funkcija DEVSQ

Statistical:    Pateikia nuokrypių kvadrato sumą

Funkcija DGET

Database:    Iš duomenų bazės išrenka tam tikrą įrašą, kuris atitinka nurodytą kriterijų

Funkcija DISC

Financial:    Pateikia vertybinio popieriaus diskonto palūkanas

Funkcija DMAX

Database:    Iš pasirinktų duomenų bazės įrašų pateikia didžiausią reikšmę

Funkcija DMIN

Database:    Iš pasirinktų duomenų bazės įrašų pateikia mažiausią reikšmę

Funkcija DOLLAR

Text:    Konvertuoja skaičius į tekstą, naudodama $ (dolerio) valiutos formatą

Funkcija DOLLARDE

Financial:    Konvertuoja trupmena išreikštą kainą eurais į kainą eurais, išreikštą dešimtainiu skaičiumi

Funkcija DOLLARFR

Financial:    Konvertuoja dešimtainiu skaičiumi išreikštą kainą eurais į kainą eurais, išreikštą trupmena

Funkcija DPRODUCT

Database:    Sudaugina konkretaus duomenų bazės įrašų lauko reikšmes, kurios atitinka nurodytą kriterijų

Funkcija DSTDEV

Database:    Apskaičiuoja dalies pasirinktų duomenų bazės įrašų standartinį nuokrypį

Funkcija DSTDEVP

Database:    Apskaičiuoja visos pasirinktų duomenų bazės įrašų aibės standartinį nuokrypį

Funkcija DSUM

Database:    Sudeda duomenų bazės įrašų lauko stulpelyje esančius skaičius, kurie atitinka nurodytus kriterijus

Funkcija DURATION

Financial:    Pateikia metinę vertybinio popieriaus vertę atsižvelgiant į palūkanų normos pokyčius, kai palūkanos mokamos reguliariai

Funkcija DVAR

Database:    Apskaičiuoja pasirinktų duomenų bazės įrašų dispersiją

Funkcija DVARP

Database:    Apskaičiuoja visos pasirinktų duomenų bazės įrašų aibės dispersiją

Funkcija EDATE

Date and time:    Pateikia datos, kuri nurodo mėnesių skaičių prieš arba po pradžios datos, eilės numerį

Funkcija EFFECT

Financial:    Pateikia taikomą metinę palūkanų normą

Funkcija ENCODEURL
„Excel 2013“

Web:    Pateikia URL užkoduotą eilutę

Ši funkcija negalima „Internetinė „Excel““.

Funkcija EOMONTH

Date and time:    Pateikia paskutinės mėnesio dienos, kuri yra prieš arba po nurodyto mėnesių skaičiaus, eilės numerį

Funkcija ERF

Engineering:    Pateikia paklaidos funkciją

Funkcija ERF.PRECISE
„Excel 2010“

Engineering:    Pateikia paklaidos funkciją

Funkcija ERFC

Engineering:    Pateikia papildančią paklaidos funkciją

Funkcija ERFC.PRECISE
„Excel 2010“

Engineering:    Pateikia papildomą ERF funkciją, integruotą tarp x ir begalybės

Funkcija ERROR.TYPE

Information:    Pateikia skaičių, atitinkantį paklaidos tipą

Funkcija EUROCONVERT

Add-in and Automation:    Konvertuoja skaičių į eurus, iš eurų – į Europos šalies valiutą arba iš vienos Europos šalies valiutos į kitą, naudojant eurą kaip tarpinę valiutą (trianguliacija).

Funkcija EVEN

Math and trigonometry:    Suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo lyginio skaičiaus

Funkcija EXACT

Text:    Patikrina, ar dvi teksto reikšmės yra identiškos

Funkcija EXP

Math and trigonometry:    Pateikia e pakeltą iki nurodyto skaičiaus laipsnio

Funkcija EXPON.DIST
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia eksponentinį skirstinį

Funkcija EXPONDIST

Compatibility:    Pateikia eksponentinį skirstinį

„Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija F.DIST
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia F tikimybinį skirstinį

Funkcija F.DIST.RT
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia F tikimybinį skirstinį

Funkcija F.INV
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia atvirkštinį F tikimybinį skirstinį

Funkcija F.INV.RT
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia atvirkštinį F tikimybinį skirstinį

Funkcija F.TEST
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia F testo rezultatą

Funkcija FACT

Math and trigonometry:    Pateikia skaičiaus faktorialą

Funkcija FACTDOUBLE

Math and trigonometry:    Pateikia dvigubą skaičiaus faktorialą

Funkcija FALSE

Logical:    Pateikia loginę reikšmę FALSE (klaidinga)

Funkcija FDIST

Compatibility:    Pateikia F tikimybinį skirstinį

„Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija FILTER

„Office 365“ mygtukas

Lookup and reference:    Filtruoja duomenų diapazoną pagal jūsų apibrėžtus kriterijus

Funkcija FILTERXML
„Excel 2013“

Web:    Pateikia konkrečius duomenis iš XML turinio, naudojant nustatytą XPath

Ši funkcija negalima „Internetinė „Excel““.

Funkcija FINV

Compatibility:    Pateikia atvirkštinį F tikimybinį skirstinį

„Excel 2007“ tai yra statistinė funkcija.

Funkcija FISHER

Statistical:    Pateikia Fišerio transformaciją

Funkcija FISHERINV

Statistical:    Pateikia atvirkštinę Fišerio transformaciją

Funkcija FIXED

Text:    Formatuoja skaičius kaip tekstą su fiksuotais dešimtainiais skaičiais

Funkcija FLOOR

Compatibility:    Suapvalina skaičių iki mažesnio skaičiaus

„Excel 2007“ ir „Excel 2010“ tai yra matematinė ir trigonometrinė funkcija.

Funkcija FLOOR.MATH
„Excel 2013“

Math and trigonometry:    Suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba iki artimiausio reikšmingo kartotinio

Funkcija FLOOR.PRECISE

Math and trigonometry:    Suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba iki artimiausio reikšmingo kartotinio. Skaičius apvalinamas neatsižvelgiant į skaičiaus ženklą.

Funkcija FORECAST

Statistical:    Pateikia reikšmę pagal tiesinį trendą

„Excel 2016“ ši funkcija pakeista FORECAST.LINEAR, kuri yra naujų prognozavimo funkcijų dalis, tačiau ją vis dar galima naudoti dėl suderinamumo su ankstesnėmis versijomis.

Funkcija FORECAST.ETS
Excel 2016

Statistical:    Pateikia būsimą reikšmę pagal esamas (retrospektyvines) reikšmes naudodama Eksponentinio glotninimo (ETS) algoritmo AAA versiją

Funkcija FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Statistical:    Pateikia prognozės reikšmės pasikliovimo intervalą nurodyta tiksline data

Funkcija FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Statistical:    Pateikia nurodytos laiko sekos „Excel“ aptinkamą pasikartojančio modelio ilgį

Funkcija FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Statistical:    Pateikia statistinę reikšmę kaip laiko sekų prognozių rezultatą

Funkcija FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Statistical:    Pateikia būsimą reikšmę pagal esamas reikšmes

Funkcija FORMULATEXT
„Excel 2013“

Lookup and reference:    Duotoje nuorodoje pateikia formulę kaip tekstą

Funkcija FREQUENCY

Statistical:    Pateikia dažnio skirstinį kaip vertikalų masyvą

Funkcija FTEST

Compatibility:    Pateikia F testo rezultatą

„Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija FV

Financial:    Pateikia būsimą investicijos vertę

Funkcija FVSCHEDULE

Financial:    Pateikia būsimą pradinės paskolos vertę po to, kai bus pritaikytos sudėtinių palūkanų normos

Funkcija GAMMA
„Excel 2013“

Statistical:    Pateikia funkcijos Gamma reikšmę

Funkcija GAMMA.DIST
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia gama skirstinį

Funkcija GAMMA.INV
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia atvirkštinį gama kumuliacinį skirstinį

Funkcija GAMMADIST

Compatibility:    Pateikia gama skirstinį

„Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija GAMMAINV

Compatibility:    Pateikia atvirkštinį gama kumuliacinį skirstinį

„Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija GAMMALN

Statistical:    Pateikia gama funkcijos natūralųjį logaritmą Γ(x)

Funkcija GAMMALN.PRECISE
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia gama funkcijos natūralųjį logaritmą Γ(x)

Funkcija GAUSS
„Excel 2013“

Statistical:    Pateikia reikšmę, kuri yra 0,5 mažesnė už standartinį normalųjį integralinį skirstinį

Funkcija GCD

Math and trigonometry:    Pateikia didžiausią bendrąjį daliklį

Funkcija GEOMEAN

Statistical:    Pateikia geometrinį vidurkį

Funkcija GESTEP

Engineering:    Patikrina, ar skaičius yra didesnis nei nustatyta ribinė reikšmė

Funkcija GETPIVOTDATA

Lookup and reference:    Pateikia duomenis, saugomus „PivotTable“ ataskaitoje

Funkcija GROWTH

Statistical:    Pateikia eksponentinio trendo reikšmes

Funkcija HARMEAN

Statistical:    Pateikia harmoninį vidurkį

Funkcija HEX2BIN

Engineering:    Konvertuoja šešioliktainį skaičių į dvejetainį

Funkcija HEX2DEC

Engineering:    Konvertuoja šešioliktainį skaičių į dešimtainį

Funkcija HEX2OCT

Engineering:    Konvertuoja šešioliktainį skaičių į aštuntainį

Funkcija HYPERLINK

Lookup and reference:    Sukuria nuorodą ar saitą, kuris atidaro dokumentą, saugomą tinklo serveryje, intranete ar internete

Funkcija HYPGEOM.DIST

Statistical:    Pateikia hipergeometrinį skirstinį

Funkcija HYPGEOMDIST

Compatibility:    Pateikia hipergeometrinį skirstinį

„Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija HLOOKUP

Lookup and reference:    Peržiūri viršutinę masyvo eilutę ir pateikia nurodyto langelio reikšmę

Funkcija HOUR

Date and time:    Konvertuoja eilės numerį į valandą

Funkcija YEAR

Date and time:    Konvertuoja eilės numerį į metus

Funkcija YEARFRAC

Date and time:    Pateikia metų dalį, nurodančią dienų skaičių tarp start_date (pradžios datos) ir end_date (pabaigos datos)

Funkcija IF

Logical:    Nurodo atliktiną loginį testą

Funkcija IFERROR

Logical:    Jei formulė randa klaidą, pateikia nurodytą reikšmę; kitu atveju pateikia formulės rezultatą

Funkcija IFNA
„Excel 2013“

Logical:    Jei išraiškos rezultatas yra #N/A, grąžina reikšmę, kurią nurodote. Kitu atveju grąžinamas išraiškos rezultatas

Funkcija IFS
2019

Logical:    Tikrina, ar yra viena ar daugiau tenkinančių sąlygų, ir pateikia reikšmę, kuri atitinka pirmą TRUE (teisinga) sąlygą.

Funkcija YIELD

Financial:    Pateikia vertybinio popieriaus, už kurį mokamos periodinės palūkanos, pelną

Funkcija YIELDDISC

Financial:    Pateikia vertybinio popieriaus, pvz., iždo vekselio, kuriam taikomas diskontas, metinį pelną

Funkcija YIELDMAT

Financial:    Pateikia vertybinio popieriaus, už kurį palūkanos mokamos suėjus išpirkimo terminui, metinį pelną

Funkcija IMABS

Engineering:    Pateikia kompleksinio skaičiaus absoliučiąją reikšmę (modulį)

Funkcija IMAGE

Paieška ir nuoroda: Pateikia vaizdą iš nurodyto šaltinio

Funkcija IMAGINARY

Engineering:    Pateikia tariamą kompleksinio skaičiaus koeficientą

Funkcija IMARGUMENT

Engineering:    Pateikia teta argumentą, kampą, išreikštą radianais

Funkcija IMCONJUGATE

Engineering:    Pateikia kompleksinio skaičiaus sudėtinę jungtinę

Funkcija IMCOS

Engineering:    Pateikia kompleksinio skaičiaus kosinusą

Funkcija IMCOSH
„Excel 2013“

Engineering:    Pateikia hiperbolinį kompleksinio skaičiaus kosinusą

Funkcija IMCOT
„Excel 2013“

Engineering:    Pateikia kompleksinio skaičiaus kotangentą

Funkcija IMCSC
„Excel 2013“

Engineering:    Pateikia kompleksinio skaičiaus kosekantą

Funkcija IMCSCH
„Excel 2013“

Engineering:    Pateikia hiperbolinį kompleksinio skaičiaus kosekantą

Funkcija IMDIV

Engineering:    Pateikia dviejų kompleksinių skaičių dalmenį

Funkcija IMEXP

Engineering:    Pateikia kompleksinio skaičiaus eksponentinę funkciją

Funkcija IMLN

Engineering:    Pateikia kompleksinio skaičiaus natūrinį logaritmą

Funkcija IMLOG10

Engineering:    Pateikia kompleksinio skaičiaus dešimtainį logaritmą

Funkcija IMLOG2

Engineering:    Pateikia kompleksinio skaičiaus dvejetainį logaritmą

Funkcija IMPOWER

Engineering:    Pateikia kompleksinį skaičių, pakeltą sveikuoju laipsniu

Funkcija IMPRODUCT

Engineering:    Pateikia kompleksinių skaičių sandaugą

Funkcija IMREAL

Engineering:    Pateikia faktinį kompleksinio skaičiaus koeficientą

Funkcija IMSEC
„Excel 2013“

Engineering:    Pateikia kompleksinio skaičiaus sekantą

Funkcija IMSECH
„Excel 2013“

Engineering:    Pateikia hiperbolinį kompleksinio skaičiaus sekantą

Funkcija IMSIN

Engineering:    Pateikia kompleksinio skaičiaus sinusą

Funkcija IMSINH
„Excel 2013“

Engineering:    Pateikia kompleksinio skaičiaus hiperbolinį sinusą

Funkcija IMSQRT

Engineering:    Pateikia kompleksinio skaičiaus kvadratinę šaknį

Funkcija IMSUB

Engineering:    Pateikia dviejų kompleksinių skaičių skirtumą

Funkcija IMSUM

Engineering:    Pateikia kompleksinių skaičių sumą

Funkcija IMTAN
„Excel 2013“

Engineering:    Pateikia kompleksinio skaičiaus tangentą

Funkcija INDEX

Lookup and reference:    Naudoja indeksą reikšmei iš nuorodos arba masyvo pasirinkti

Funkcija INDIRECT

Lookup and reference:    Pateikia nuorodą, kurią nurodo teksto reikšmė

Funkcija INFO

Information:    Pateikia informaciją apie dabartinę operacinę aplinką

Ši funkcija negalima „Internetinė „Excel““.

Funkcija INT

Math and trigonometry:    Suapvalina skaičių iki artimiausio mažesnio sveikojo skaičiaus

Funkcija INTERCEPT

Statistical:    Pateikia linijinės regresijos linijos atkarpą

Funkcija INTRATE

Financial:    Pateikia visiškai investuoto vertybinio popieriaus palūkanų normą

Funkcija IPMT

Financial:    Pateikia nurodyto laikotarpio investicijos palūkanas

Funkcija IRR

Financial:    Pateikia pinigų srautų sekos vidinę palūkanų normą

Funkcija ISBLANK

Information:    Pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmės nėra

Funkcija ISERR

Information:    Pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra bet kokia klaidos reikšmė, išskyrus #N/A

Funkcija ISERROR

Information:    Pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra klaidos reikšmė

Funkcija ISEVEN

Information:    Pateikia TRUE (teisinga), jei skaičius lyginis

Funkcija ISFORMULA
„Excel 2013“

Information:    Pateikia reikšmę TRUE (teisinga), jei yra nuoroda į langelį, kuriame yra formulė

Funkcija ISLOGICAL

Information:    Pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra loginė reikšmė

Funkcija ISNA

Information:    Pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra klaidos reikšmė #N/A

Funkcija ISNONTEXT

Information:    Pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė nėra tekstas

Funkcija ISNUMBER

Information:    Pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra skaičius

Funkcija ISO.CEILING
„Excel 2013“

Math and trigonometry:    Pateikia skaičių, suapvalintą iki artimiausio sveikojo skaičiaus arba iki artimiausio reikšmingo kartotinio

Funkcija ISODD

Information:    Pateikia TRUE (teisinga), jei skaičius nelyginis

Funkcija ISOWEEKNUM
„Excel 2013“

Date and time:    Pateikia konkrečios datos metų ISO savaitės numerį.

Funkcija ISPMT

Financial:    Apskaičiuoja palūkanas, sumokėtas per nurodytą investicinį laikotarpį

Funkcija ISREF

Information:    Pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra nuoroda

Funkcija ISTEXT

Information:    Pateikia TRUE (teisinga), jei reikšmė yra tekstas

Funkcija JIS

Text:    Keičia simbolių eilutėje esančias pusės pločio (vieno baito) į viso pločio (dviejų baitų) simbolius

Funkcija KURT

Statistical:    Pateikia duomenų rinkinio ekscesą

Funkcija LARGE

Statistical:    Pateikia k-tąją didžiausią duomenų rinkinio reikšmę

Funkcija LCM

Math and trigonometry:    Pateikia mažiausią bendrąjį daugiklį

Funkcija LINEST

Statistical:    Pateikia tiesinio trendo parametrus

Funkcija LN

Math and trigonometry:    Pateikia skaičiaus natūrinį logaritmą

Funkcija LOG

Math and trigonometry:    Pateikia skaičiaus logaritmą į nurodytą bazę

Funkcija LOG10

Math and trigonometry:    Pateikia dešimtainį skaičiaus logaritmą

Funkcija LOGEST

Statistical:    Pateikia eksponentinio trendo parametrus

Funkcija LOGINV

Compatibility:    Pateikia atvirkštinį lognormalųjį kumuliacinį skirstinį

Funkcija LOGNORM.DIST
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia kaupiamąjį lognormalųjį skirstinį

Funkcija LOGNORM.INV
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia atvirkštinį lognormalųjį kumuliacinį skirstinį

Funkcija LOGNORMDIST

Compatibility:    Pateikia kaupiamąjį lognormalųjį skirstinį

Funkcija LOOKUP

Lookup and reference:    Peržiūri vektoriaus arba masyvo reikšmes

Funkcija LOWER

Text:    Konvertuoja tekstą į tekstą mažosiomis raidėmis

Funkcija MATCH

Lookup and reference:    Peržiūri nuorodos arba masyvo reikšmes

Funkcija MAX

Statistical:    Pateikia didžiausią argumentų sąraše esančią reikšmę

Funkcija MAXA

Statistical:    Pateikia didžiausią argumentų sąrašo reikšmę, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

Funkcija MAXIFS
2019

Statistical:    Pateikia didžiausią langelių, atitinkančių tam tikrą sąlygų ar kriterijų rinkinį, reikšmę

Funkcija MDETERM

Math and trigonometry:    Pateikia masyvo matricos determinantą

Funkcija MDURATION

Financial:    Pateikia Macauley modifikuotą vertybinio popieriaus vertę atsižvelgiant į palūkanų normos pokyčius, tariant, jog nominali jo vertė yra 100 EUR

Funkcija MEDIAN

Statistical:    Pateikia nurodytų skaičių medianą

Funkcija MIN

Statistical:    Pateikia mažiausią argumentų sąraše esančią reikšmę

Funkcija MINA

Statistical:    Pateikia mažiausią argumentų sąrašo reikšmę, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

Funkcija MINIFS
2019

Statistical:    Pateikia mažiausią langelių, atitinkančių tam tikrą sąlygų ar kriterijų rinkinį, reikšmę.

Funkcija MINUTE

Date and time:    Konvertuoja eilės numerį į minutę

Funkcija MINVERSE

Math and trigonometry:    Pateikia masyvo atvirkštinę matricą

Funkcija MIRR

Financial:    Pateikia vidinę palūkanų normą, kai teigiamiems ir neigiamiems pinigų srautams taikomos skirtingos normos

Funkcija MMULT

Math and trigonometry:    Pateikia dviejų masyvų matricinę sandaugą

Funkcija MOD

Math and trigonometry:    Pateikia dalybos liekaną

Funkcija MODE

Compatibility:    Pateikia duomenų rinkinio bendrąją reikšmę

„Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija MODE.MULT
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia duomenų masyve ar diapazone dažniausiai pasitaikančių ar pasikartojančių reikšmių vertikalų masyvą

Funkcija MODE.SNGL
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia duomenų rinkinio bendrąją reikšmę

Funkcija MONTH

Date and time:    Konvertuoja eilės numerį į mėnesį

Funkcija MROUND

Math and trigonometry:    Pateikia skaičių, suapvalintą iki norimo kartotinio

Funkcija MULTINOMIAL

Math and trigonometry:    Pateikia skaičių rinkinio daugianarį

Funkcija MUNIT
„Excel 2013“

Math and trigonometry:    Pateikia vieneto matricą arba nurodytą dimensiją

Funkcija N

Information:    Pateikia reikšmę, konvertuotą į skaičių

Funkcija NA

Information:    Pateikia klaidos reikšmę #N/A

Funkcija NEGBINOM.DIST
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia neigiamą binominį skirstinį

Funkcija NEGBINOMDIST

Compatibility:    Pateikia neigiamą binominį skirstinį

„Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija NETWORKDAYS

Date and time:    Pateikia visų darbo dienų tarp dviejų datų skaičių

Funkcija NETWORKDAYS.INTL
„Excel 2010“

Date and time:    Pateikia visų darbo dienų, esančių tarp dviejų datų, skaičių, naudojant parametrus, nurodančius kurios ir kiek iš jų bus savaitgalį

Funkcija NOMINAL

Financial:    Pateikia metinę nominaliąją palūkanų normą

Funkcija NORM.DIST
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia normalųjį kumuliacinį skirstinį

Funkcija NORM.INV
„Excel 2010“

Compatibility:    Pateikia atvirkštinį normalųjį kumuliacinį skirstinį

Pastaba: „Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija NORM.S.DIST
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia standartinį normalųjį kumuliacinį skirstinį

Funkcija NORM.S.INV
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia atvirkštinį standartinį normalųjį kumuliacinį skirstinį

Funkcija NORMDIST

Compatibility:    Pateikia normalųjį kumuliacinį skirstinį

„Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija NORMINV

Statistical:    Pateikia atvirkštinį normalųjį kumuliacinį skirstinį

Funkcija NORMSDIST

Compatibility:    Pateikia standartinį normalųjį kumuliacinį skirstinį

„Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija NORMSINV

Compatibility:    Pateikia atvirkštinį standartinį normalųjį kumuliacinį skirstinį

„Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija NOT

Logical:    Keičia argumento logiką

Funkcija NOW

Date and time:    Pateikia esamos datos ir laiko eilės numerį

Funkcija NPER

Financial:    Pateikia investicijos laikotarpių skaičių

Funkcija NPV

Financial:    Pateikia dabartinę grynąją investicijų vertę, apskaičiuotą remiantis periodinių pinigų srautų sekomis ir diskonto norma

Funkcija NUMBERVALUE
„Excel 2013“

Text:    Konvertuoja tekstą į skaičius nuo lokalės nepriklausomu būdu

Funkcija OCT2BIN

Engineering:    Konvertuoja aštuntainį skaičių į dvejetainį

Funkcija OCT2DEC

Engineering:    Konvertuoja aštuntainį skaičių į dešimtainį

Funkcija OCT2HEX

Engineering:    Konvertuoja aštuntainį skaičių į šešioliktainį

Funkcija ODD

Math and trigonometry:    Suapvalina skaičių iki artimiausio sveikojo nelyginio skaičiaus

Funkcija ODDFYIELD

Financial:    Pateikia vertybinio popieriaus pelną, kai pirmasis laikotarpis kitoks

Funkcija ODDFPRICE

Financial:    Pateikia nominaliąją vertybinio popieriaus vertę 100 EUR, kai pirmasis laikotarpis kitoks

Funkcija ODDLYIELD

Financial:    Pateikia vertybinio popieriaus pelną, kai paskutinis laikotarpis kitoks

Funkcija ODDLPRICE

Financial:    Pateikia nominaliąją vertybinio popieriaus vertę 100 EUR, kai paskutinis laikotarpis kitoks

Funkcija OFFSET

Lookup and reference:    Pateikia nurodytos nuorodos poslinkį

Funkcija OR

Logical:    Pateikia TRUE (teisinga), jei kuris nors argumentas yra TRUE (teisingas)

Funkcija PDURATION
„Excel 2013“

Financial:    Pateikia laikotarpius, būtinus, kad investicijos pasiektų konkrečią reikšmę

Funkcija PEARSON

Statistical:    Pateikia Pirsono sandaugos momentinės koreliacijos koeficientą

Funkcija PERCENTILE

Compatibility:    Pateikia k-tąjį diapazono reikšmių procentilį

„Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija PERCENTILE.EXC
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia k-tąjį diapazono reikšmių procentilį, kai k yra diapazone 0..1, neimtinai

Funkcija PERCENTILE.INC
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia k-tąjį diapazono reikšmių procentilį

Funkcija PERCENTRANK

Compatibility:    Pateikia duomenų rinkinio procentinę reikšmę

„Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija PERCENTRANK.EXC
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia duomenų rinkinio reikšmės poziciją kaip duomenų rinkinio procentą (0..1, neimtinai)

Funkcija PERCENTRANK.INC
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia duomenų rinkinio procentinę reikšmę

Funkcija PERMUT

Statistical:    Pateikia nurodyto skaičiaus objektų keitinių skaičių

Funkcija PERMUTATIONA
„Excel 2013“

Statistical:    Pateikia duotų objektų skaičiaus perstatų kiekį (su pasikartojimais), kurie gali būti pasirenkami iš bendro objektų kiekio

Funkcija PHI
„Excel 2013“

Statistical:    Pateikia standartinio normaliojo skirstinio tankio funkcijos reikšmę

Funkcija PHONETIC

Text:    Išgauna fonetinius simbolius (furigana) iš teksto eilutės

Funkcija PI

Math and trigonometry:    Pateikia pi reikšmę

Funkcija PMT

Financial:    Pateikia kasmetinės išmokos periodinį mokėjimą

Funkcija POISSON

Compatibility:    Pateikia Puasono skirstinį

„Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija POISSON.DIST
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia Puasono skirstinį

Funkcija POWER

Math and trigonometry:    Pateikia skaičiaus kėlimo tam tikru laipsniu rezultatą

Funkcija PPMT

Financial:    Pateikia nurodyto laikotarpio paskolos mokėjimą už investiciją

Funkcija PRICE

Financial:    Pateikia vertybinio popieriaus, už kurį mokamos periodinės palūkanos, 100 EUR nominaliosios vertės kainą

Funkcija PRICEDISC

Financial:    Pateikia vertybinio popieriaus, kuriam taikomas diskontas, 100 EUR nominaliosios vertės kainą

Funkcija PRICEMAT

Financial:    Pateikia vertybinio popieriaus, už kurį palūkanos mokamos suėjus išpirkimo terminui, 100 EUR nominaliosios vertės kainą

Funkcija PROB

Statistical:    Pateikia tikimybę, kad diapazono reikšmės yra tarp dviejų ribų

Funkcija PRODUCT

Math and trigonometry:    Sudaugina savo argumentus

Funkcija PROPER

Text:    Visus teksto reikšmės žodžius parašo didžiąja raide

Funkcija PV

Financial:    Pateikia dabartinę investicijos vertę

Funkcija QUARTILE

Compatibility:    Pateikia duomenų rinkinio kvartilį

„Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija QUARTILE.EXC
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia duomenų rinkinio kvartilį, remiantis procentilio reikšmėmis 0..1, neimtinai

Funkcija QUARTILE.INC
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia duomenų rinkinio kvartilį

Funkcija QUOTIENT

Math and trigonometry:    Pateikia dalybos sveikąją dalį

Funkcija RADIANS

Math and trigonometry:    Konvertuoja laipsnius į radianus

Funkcija RAND

Math and trigonometry:    Pateikia atsitiktinį skaičių nuo 0 iki 1

Funkcija RANDARRAY

„Office 365“ mygtukas

Math and trigonometry:    Pateikia atsitiktinių skaičių nuo 0 iki 1 masyvą. Tačiau galite nurodyti norimų užpildyti eilučių ir stulpelių skaičių, mažiausias ir didžiausias reikšmes ir ar grąžinti sveikuosius skaičius, ar dešimtaines reikšmes.

Funkcija RANDBETWEEN

Math and trigonometry:    Pateikia atsitiktinį skaičių, kurio reikšmė yra tarp jūsų nurodytų skaičių

Funkcija RANK

Compatibility:    Pateikia skaičiaus poziciją skaičių sąraše

„Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija RANK.AVG
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia skaičiaus poziciją skaičių sąraše

Funkcija RANK.EQ
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia skaičiaus poziciją skaičių sąraše

Funkcija RATE

Financial:    Pateikia kasmetinės išmokos laikotarpio palūkanų normą

Funkcija RECEIVED

Financial:    Pateikia sumą, kuri suėjus išpirkimo terminui buvo gauta už visiškai investuotus vertybinius popierius

Funkcija REGISTER.ID

Add-in and Automation:    Pateikia registro ID, kuris žymi nurodytą dinaminių saitų biblioteką (DLL) arba kodų išteklių, kurie buvo anksčiau užregistruoti

Funkcija REPT

Text:    Kartoja tekstą nurodytą kartų skaičių

Funkcija ROMAN

Math and trigonometry:    Arabiškus skaitmenis konvertuoja į romėniškus skaitmenis kaip tekstą

Funkcija ROUND

Math and trigonometry:    Suapvalina skaičių iki nurodyto skaitmenų skaičiaus

Funkcija ROUNDDOWN

Math and trigonometry:    Suapvalina skaičių iki mažesnio skaičiaus

Funkcija ROUNDUP

Math and trigonometry:    Suapvalina skaičių iki didesnio skaičiaus

Funkcija ROW

Lookup and reference:    Pateikia nuorodos eilutės numerį

Funkcija ROWS

Lookup and reference:    Pateikia nuorodos eilučių skaičių

Funkcija RRI
„Excel 2013“

Financial:    Pateikia investicijų augimo palūkanų normos ekvivalentą

Funkcija RSQ

Statistical:    Pateikia Pirsono sandaugos momentinės koreliacijos koeficiento kvadratą

Funkcija RTD

Lookup and reference:    Gauna duomenis realiuoju laiku iš programos, kuri palaiko COM automatizaciją

Funkcija SEC
„Excel 2013“

Math and trigonometry:    Pateikia kampo sekantą

Funkcija SECH
„Excel 2013“

Math and trigonometry:    Pateikia kampo hiperbolinį sekantą

Funkcija SECOND

Date and time:    Konvertuoja eilės numerį į sekundę

Funkcija SEQUENCE

„Office 365“ mygtukas

Math and trigonometry:    Sugeneruoja masyvo sekos skaičius, pvz., 1, 2, 3, 4

Funkcija SERIESSUM

Math and trigonometry:    Pateikia laipsninės eilutės sumą pagal formulę

Funkcija SHEET
„Excel 2013“

Information:    Pateikia nuorodos lape esančių lapų skaičių

Funkcija SHEETS
„Excel 2013“

Information:    Pateikia nuorodos lapų skaičių

Funkcija SYD

Financial:    Pateikia nurodyto laikotarpio turto metų skaičiaus nusidėvėjimą

Funkcija SIGN

Math and trigonometry:    Pateikia skaičiaus ženklą

Funkcija SIN

Math and trigonometry:    Pateikia nurodyto kampo sinusą

Funkcija SINH

Math and trigonometry:    Pateikia skaičiaus hiperbolinį sinusą

Funkcija SKEW

Statistical:    Pateikia skirstinio asimetriškumą

Funkcija SKEW.P
„Excel 2013“

Statistical:    Pateikia skirstinio nuokrypį nuo visumos: skirstinio aplink vidurkį asimetrijos laipsnio apibūdinimas

Funkcija SLN

Financial:    Pateikia tiesiogiai proporcingą vieno laikotarpio turto nusidėvėjimą

Funkcija SLOPE

Statistical:    Pateikia linijinės regresijos linijos nuolydį

Funkcija SMALL

Statistical:    Pateikia k-ąją mažiausią duomenų rinkinio reikšmę

Funkcija SORT

„Office 365“ mygtukas

Lookup and reference:    Rikiuoja diapazono arba masyvo turinį

Funkcija SORTBY

„Office 365“ mygtukas

Lookup and reference:    Rikiuoja turinį diapazone arba masyve pagal reikšmes atitinkamame diapazone arba masyve

Funkcija SQRT

Math and trigonometry:    Pateikia teigiamą kvadratinę šaknį

Funkcija SQRTPI

Math and trigonometry:    Pateikia (skaičiaus * pi) kvadratinę šaknį

Funkcija STANDARDIZE

Statistical:    Pateikia normalizuotą reikšmę

Funkcija STDEV

Compatibility:    Apskaičiuoja standartinį imties nuokrypį

Funkcija STDEV.P
„Excel 2010“

Statistical:    Apskaičiuoja standartinį visos aibės nuokrypį

Funkcija STDEV.S
„Excel 2010“

Statistical:    Apskaičiuoja standartinį imties nuokrypį

Funkcija STDEVA

Statistical:    Apskaičiuoja imties standartinį nuokrypį, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

Funkcija STDEVP

Compatibility:    Apskaičiuoja standartinį visos aibės nuokrypį

„Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija STDEVPA

Statistical:    Apskaičiuoja standartinį visos aibės nuokrypį, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

Funkcija STEYX

Statistical:    Pateikia kiekvienos regresijos x reikšmės prognozuotą y reikšmės standartinę klaidą

Funkcija STOCKHISTORY

Financial:    Gaunami istoriniai duomenys apie finansinę priemonę

Funkcija SUBSTITUTE

Text:    Teksto eilutėje seną tekstą keičia nauju

Funkcija SUBTOTAL

Math and trigonometry:    Pateikia sąrašo ar duomenų bazės tarpinę sumą

Funkcija SUM

Math and trigonometry:    Sudeda savo argumentus

Funkcija SUMIF

Math and trigonometry:    Sudeda langelius pagal nurodytą kriterijų

Funkcija SUMIFS

Math and trigonometry:    Įtraukia į diapazoną langelius, kurie atitinka kelis kriterijus

Funkcija SUMPRODUCT

Math and trigonometry:    Pateikia atitinkamų masyvo komponentų sandaugų sumą

Funkcija SUMSQ

Math and trigonometry:    Pateikia argumentų kvadratų sumą

Funkcija SUMX2MY2

Math and trigonometry:    Pateikia dviejų masyvų atitinkamų reikšmių kvadratų skirtumų sumą

Funkcija SUMX2PY2

Math and trigonometry:    Pateikia dviejų masyvų atitinkamų reikšmių kvadratų sumų sumą

Funkcija SUMXMY2

Math and trigonometry:    Pateikia dviejų masyvų atitinkamų reikšmių skirtumų kvadratų sumą

Funkcija SWITCH
„Office 365“ mygtukas
2019

Logical:    Įvertina reiškinį pagal reikšmių sąrašą ir pateikia rezultatą, atitinkantį pirmąją sutampančią reikšmę. Jei atitikmens nėra, gali būti pateikta pasirinktinė numatytoji reikšmė.

Funkcija T

Text:    Konvertuoja argumentus į tekstą

Funkcija T.DIST
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia Studento t skirstinio procentinius punktus (tikimybės)

Funkcija T.DIST.2T
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia Studento t skirstinio procentinius punktus (tikimybės)

Funkcija T.DIST.RT
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia Studento t skirstinį

Funkcija T.INV
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia Studento t skirstinio t reikšmę kaip tikimybės ir laisvės laipsnio funkciją

Funkcija T.INV.2T
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia atvirkštinį Studento t skirstinį

Funkcija T.TEST
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia tikimybę, susietą su Studento t testu

Funkcija TAN

Math and trigonometry:    Pateikia skaičiaus tangentą

Funkcija TANH

Math and trigonometry:    Pateikia hiperbolinį skaičiaus tangentą

Funkcija TBILLEQ

Financial:    Pateikia iždo vekselio vertę, kuri yra lygi obligacijos duodamam pelnui

Funkcija TBILLYIELD

Financial:    Pateikia iždo vekselio pelną

Funkcija TBILLPRICE

Financial:    Pateikia iždo vekselio 100 EUR nominaliosios vertės kainą

Funkcija TDIST

Compatibility:    Pateikia Studento t skirstinį

Funkcija TEXT

Text:    Formatuoja skaičių ir konvertuoja jį į tekstą

Funkcija TIME

Date and time:    Pateikia konkretaus laiko eilės numerį

Funkcija TIMEVALUE

Date and time:    Konvertuoja tekstu išreikštą laiką į eilės numerį

Funkcija TINV

Compatibility:    Pateikia atvirkštinį Studento t skirstinį

Funkcija TYPE

Information:    Pateikia skaičių, nurodantį reikšmės duomenų tipą

Funkcija TODAY

Date and time:    Pateikia šiandienos datos eilės numerį

Funkcija TRANSPOSE

Lookup and reference:    Pateikia masyvo transponavimą

Funkcija TREND

Statistical:    Pateikia tiesinio trendo reikšmes

Funkcija TRIM

Text:    Iš teksto pašalina tarpus

Funkcija TRIMMEAN

Statistical:    Pateikia duomenų rinkinio vidinės dalies vidurkį

Funkcija TRUE

Logical:    Pateikia loginę reikšmę TRUE (teisinga)

Funkcija TRUNC

Math and trigonometry:    Sumažina skaičių iki sveikojo skaičiaus

Funkcija TTEST

Compatibility:    Pateikia tikimybę, susietą su Studento t testu

„Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija UNICHAR
„Excel 2013“

Text:    Pateikia „Unicode“ simbolį, kurį nurodo duota skaitinė reikšmė

Funkcija UNICODE
„Excel 2013“

Text:    Pateikia skaičių (simbolio kodą), atitinkantį pirmąjį teksto simbolį

Funkcija UNIQUE

„Office 365“ mygtukas

Lookup and reference:    Pateikia sąrašo arba diapazono unikalių reikšmių sąrašą

Funkcija UPPER

Text:    Konvertuoja tekstą į tekstą didžiosiomis raidėmis

Funkcija VALUE

Text:    Konvertuoja teksto argumentą į skaičių

Funkcija VAR

Compatibility:    Apskaičiuoja imties dispersiją

„Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija VAR.P
„Excel 2010“

Statistical:    Apskaičiuoja visos aibės dispersiją

Funkcija VAR.S
„Excel 2010“

Statistical:    Apskaičiuoja imties dispersiją

Funkcija VARA

Statistical:    Apskaičiuoja imties dispersiją, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

Funkcija VARP

Compatibility:    Apskaičiuoja visos aibės dispersiją

„Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija VARPA

Statistical:    Apskaičiuoja visos aibės dispersiją, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

Funkcija VDB

Financial:    Pateikia turto nusidėvėjimą per nurodytą laikotarpį arba laikotarpio dalį, kuris apskaičiuojamas naudojant mažėjančios vertės metodą

Funkcija VLOOKUP

Lookup and reference:    Peržiūri pirmąjį masyvo stulpelį ir pereina per eilutę, kad pateiktų langelio reikšmę

Funkcija WEBSERVICE
„Excel 2013“

Web:    Pateikia duomenis iš žiniatinklio tarnybos.

Ši funkcija negalima „Internetinė „Excel““.

Funkcija WEEKDAY

Date and time:    Konvertuoja eilės numerį į savaitės dieną

Funkcija WEEKNUM

Date and time:    Konvertuoja eilės numerį į skaičių, nurodantį savaitės numerį metuose

Funkcija WEIBULL

Compatibility:    Apskaičiuoja visos aibės dispersiją, įskaitant skaičius, tekstą ir logines reikšmes

„Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcija WEIBULL.DIST
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia Veibulio skirstinį

Funkcija WORKDAY

Date and time:    Pateikia datos, kuri yra prieš arba po nurodyto darbo dienų skaičiaus, eilės numerį

Funkcija WORKDAY.INTL
„Excel 2010“

Date and time:    Pateikia datos, esančios prieš nurodytą darbo dienų skaičių arba po jo, eilės numerį naudodama parametrus, nurodančius kurios dienos ir kiek dienų yra nedarbo dienos

Funkcija XIRR

Financial:    Pateikia pinigų srautų plano, kuris nebūtinai yra periodinis, vidinę palūkanų normą

Funkcija XLOOKUP

„Office 365“ mygtukas

Lookup and reference:    Atlieka paiešką diapazone arba masyve ir pateikia elementą, kuris atitinka pirmą rastą atitikmenį. Jei atitikmens nėra, tuomet XLOOKUP pateikia artimiausią (apytikrį) atitikmenį. 

Funkcija XMATCH

„Office 365“ mygtukas

Lookup and reference:    Pateikia santykinę elemento padėtį masyve arba langelių diapazone. 

Funkcija XNPV

Financial:    Pateikia pinigų srautų plano, kuris nebūtinai yra periodinis, dabartinę grynąją vertę

Funkcija XOR
„Excel 2013“

Logical:    Pateikia visų argumentų loginę „Exclusive OR“ reikšmę

Funkcija Z.TEST
„Excel 2010“

Statistical:    Pateikia z testo vienpusės tikimybės reikšmę

Funkcija ZTEST

Compatibility:    Pateikia z testo vienpusės tikimybės reikšmę

„Excel 2007“, tai yra statistinė funkcija.

Funkcijos FIND, FINDB

Text:    Vienoje teksto reikšmėje randa kitą reikšmę (atpažįsta didžiąsias ir mažąsias raides)

Funkcijos LEFT, LEFTB

Text:    Pateikia simbolius, esančius kairiajame teksto reikšmės krašte

Funkcijos LEN, LENB

Text:    Pateikia teksto eilutėje esančių simbolių skaičių

Funkcijos MID, MIDB

Text:    Pateikia teksto eilutėje esančių simbolių skaičių nuo nurodytos vietos

Funkcijos REPLACE, REPLACEB

Text:    Pakeičia teksto simbolius kitais

Funkcijos RIGHT, RIGHTB

Text:    Pateikia simbolius, esančius dešiniajame teksto reikšmės krašte

Funkcijos SEARCH, SEARCHB

Text:    Vienoje teksto reikšmėje randa kitą (neatpažįsta didžiųjų ir mažųjų raidžių)

HSTACK
„Office 365“ mygtukas

Lookup and reference:    Prideda masyvus horizontaliai ir nuosekliai, kad pateiktų didesnį masyvą

ISOMITTED
„Office 365“ mygtukas

Information:    Tikrina, ar trūksta LAMBDA reikšmės, ir pateikia TRUE arba FALSE

LAMBDA
„Office 365“ mygtukas

Logical:    Kurkite pasirinktines, pakartotinai panaudojamas funkcijas ir iškvieskite jas draugišku pavadinimu

LET
„Office 365“ mygtukas

Logical:    Priskiria pavadinimus skaičiavimo rezultatams

MAKEARRAY
„Office 365“ mygtukas

Logical:    Pateikia apskaičiuotąjį nurodytos eilutės ir stulpelio dydžio masyvą taikant LAMBDA

MAP
„Office 365“ mygtukas

Logical:    Pateikia masyvą, suformuotą susiejant kiekvieną masyvo (-ų) reikšmę su nauja reikšme taikant LAMBDA naujai reikšmei sukurti

REDUCE
„Office 365“ mygtukas

Logical:    Sumažina masyvą iki sukauptos reikšmės, kiekvienai reikšmei pritaikę LAMBDA ir grąžindami bendrą reikšmę kaupiklyje

SCAN
„Office 365“ mygtukas

Logical:    Nuskaito masyvą kiekvienai reikšmei pritaikę LAMBDA ir grąžina masyvą, kuriame yra kiekviena tarpinė reikšmė

TAKE
„Office 365“ mygtukas

Lookup and reference:    Masyvo pradžioje arba pabaigoje pateiki nurodyto vientisų eilučių arba stulpelių skaičių

TEXTAFTER
„Office 365“ mygtukas

Text:    Pateikiamas tekstas, esantis po nurodyto simbolio arba eilutės

TEXTBEFORE
„Office 365“ mygtukas

Text:    Pateikiamas tekstas, esantis prieš nurodytą simbolį arba eilutę

TEXTJOIN
„Office 365“ mygtukas

Text:    Sujungia tekstą iš kelių diapazonų ir (arba) eilučių

TEXTSPLIT
„Office 365“ mygtukas

Text:    Skaido teksto eilutes naudojant stulpelių ir eilučių skyriklius

TOCOL
„Office 365“ mygtukas

Lookup and reference:    Pateikia masyvą viename stulpelyje

TOROW
„Office 365“ mygtukas

Lookup and reference:    Pateikia masyvą vienoje eilutėje

VALUETOTEXT
„Office 365“ mygtukas

Text:    Pateikia tekstą iš bet kurios nurodytos reikšmės

VSTACK
„Office 365“ mygtukas

Look and reference:    Prideda masyvus vertikaliai ir nuosekliai, kad pateiktų didesnį masyvą

WRAPCOLS
„Office 365“ mygtukas

Look and reference:    Pateikia pateiktą reikšmių eilutę arba stulpelį pagal stulpelius po nurodyto elementų skaičiaus

WRAPROWS
„Office 365“ mygtukas

Look and reference:    Pateikia pateiktą reikšmių eilutę arba stulpelį pagal eilutes po nurodyto elementų skaičiaus

Puslapio viršus

Reikia daugiau pagalbos?

Visada galite paklausti „Excel“ technologijų bendruomenės specialisto arba gauti palaikymo bendruomenėse.

Susijusios temos

„Excel“ funkcijos (pagal kategoriją)

„Excel“ formulių apžvalga
Kaip išvengti sugadintų formulių
Formulių klaidų aptikimas

Reikia daugiau pagalbos?

Norite daugiau parinkčių?

Sužinokite apie prenumeratos pranašumus, peržiūrėkite mokymo kursus, sužinokite, kaip apsaugoti savo įrenginį ir kt.

Bendruomenės padeda užduoti klausimus ir į juos atsakyti, pateikti atsiliepimų ir išgirsti iš ekspertų, turinčių daug žinių.

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti kalbos kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?
Paspaudus mygtuką Pateikti, jūsų atsiliepimai bus naudojami tobulinant „Microsoft“ produktus ir paslaugas. Jūsų IT administratorius galės rinkti šiuos duomenis. Privatumo patvirtinimas.

Dėkojame už jūsų atsiliepimą!

×