Pierakstīties, izmantojot Microsoft
Pierakstieties vai izveidojiet kontu.
Sveicināti!
Atlasiet citu kontu.
Jums ir vairāki konti
Izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties pierakstīties.
Ekrāna lasītāja izmantošana, lai izpētītu un pārvietotos programmā PowerPoint

Šis raksts ir paredzēts personām ar redzes vai uztveres traucējumiem, kas izmanto ekrāna lasītāja programmu, piemēram, Microsoft diktoru, JAWS vai NVDA arMicrosoft 365 produktiem. Šis raksts ir daļa no Microsoft 365 ekrāna lasītājaatbalsta satura kopas, kurā varat atrast plašāku pieejamības informāciju par mūsu programmām. Lai saņemtu vispārīgu palīdzību, apmeklējiet Microsoft atbalsta sākumlapu.

Izmantojiet PowerPoint ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai izpētītu un pārvietotos dažādos skatos un pārvietotos efektīvi starp tiem. Mēs to testējam ar Diktoru, JAWS un NVDA, bet tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem, ja vien tie atbilst bieži lietotajiem pieejamības standartiem un metodēm.

Piezīmes.: 

Šajā tēmā

Navigācija galvenajā skatā

Lai pārvietotos pa PowerPoint un cikliski virzītos pa galvenā ekrāna elementiem, nospiediet taustiņu F6. Elementi ir tālāk secībā.

 • Aktīvais slaids

 • Statusa josla

 • Lentes cilnes

 • Piezīmju rūts (ja tā ir atvērta)

 • Sīktēlu rūts

Navigācija ekrāna elementā

 • Lai cikliski pārvietotos pašreizējā ekrāna elementā, nospiediet tabulēšanas taustiņu (uz priekšu) vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš (atpakaļ). Piemēram, nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārslēgtos starp aktīvā slaida teksta laukiem.

 • Lai atlasītu vienumu, nospiediet taustiņu Enter.

 • Lai meklētu izvēlnēs vai sarakstos, spiediet bulttaustiņus. Piemēram, lai pārvietotos starp slaidu sīktēliem sīktēlu rūtī, nospiediet lejupvērsto un augšupvērsto bulttaustiņu.

 • Lai izietu no izvēlnes vai režīma, nospiediet taustiņu Esc.

Padoms.: Lai ātri pārvietotu fokusu uz pirmo peldošo formu, piemēram, tekstlodziņu vai attēlu, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+5. Pēc tam, spiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārvietotos pa peldošajām formām. Lai atgrieztos parastajā navigācijā, nospiediet taustiņu Esc.

Navigācija ātrās piekļuves rīkjoslā

Ātrās piekļuves rīkjoslā ekrāna augšējā kreisajā stūrī ir, piemēram, poga Saglabāt.

 1. Lai naviģētu uz ātrās piekļuves rīkjoslu, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H. Tiek atskaņots "Home tab" (Cilne Sākums).

 2. Nospiediet augšupvērsto bultiņu. Fokuss tiek pārvietots uz ātrās piekļuves rīkjoslu.

 3. Lai naviģētu rīkjoslā, nospiediet kreiso un labo bulttaustiņu.

Navigācija uz programmas vadīklām

Programmas vadīklas ekrāna augšējā labajā stūrī ir, piemēram, pogas Minimizētun Aizvērt.

 1. Lai naviģētu uz programmas vadīklām, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+H. Tiek atskaņots "Home tab" (Cilne Sākums). Pēc tam nospiediet augšupvērsto bultiņu. Fokuss tiek pārvietots uz ātrās piekļuves rīkjoslu.

 2. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "Ribbon display options" (Lentes attēlojuma opcijas), un pēc tam nospiediet SR taustiņu+labo bultiņu, līdz tiek atskaņota jums nepieciešamās pogas.

Navigācija lentes cilnēs

Lentes cilnes grupē opcijas pēc dažādām kategorijām. Programmas PowerPoint cilnēs ir, piemēram, cilne Sākums ar teksta formatēšanas opcijām, cilne Ievietošana jaunu slaidu vai attēlu ievietošanai, cilne Noformējums prezentācijas izskata mainīšanai, cilne Slaidrāde slaidrādes iestatīšanai un sākšanai, kā arī cilne Skats, lai mainītu uz citu skatu.

 • Lai naviģētu uz lentes cilnēm, nospiediet taustiņu F6 vai taustiņu kombināciju Shift+F6, līdz tiek atskaņots pašlaik atlasītās lentes cilnes, piemēram: "Ribbon tabs, Selected, Design tab" (Lentes cilnes, atlasīts, cilne Noformējums).

 • Lai pārvietotos starp lentes cilnēm, spiediet kreiso vai labo bultiņu, līdz tiek atskaņots cilnes paziņojums. Cilne tiek atlasīta, un lente tiek parādīta zem cilnes.

 • Varat arī izmantot īsinājumtaustiņus, lai pārietu uz lentes cilni un atlasītu to. Papildinformāciju skatiet sadaļā Īsinājumtaustiņu izmantošana, veidojot PowerPoint prezentācijas.

Navigācija lentē

Lente atrodas zem lentes ciļņu rindas (JAWS to sauc par "apakšējo lenti"). Atlasot cilni, tiek parādīta cilnei specifiskā lente. Katrā lentē iekļautas opcijas, kas sakārtotas grupās. Piemēram, ja atlasāt cilni Ievietošana, varat izvēlēties dažādus elementus, piemēram, attēlus vai diagrammas, ko ievietot slaidā no lentes.

 • Lai pārietu uz lenti no atlasītās lentes cilnes, nospiediet tabulēšanas taustiņu. Tiek atskaņota pirmā opcija lentē.

 • Lai naviģētu lentē un pārvietotos starp opcijām lentē, nospiediet tabulēšanas taustiņu.

 • Lai atlasītu opciju, nospiediet taustiņu Enter vai atstarpes taustiņu.

 • Lai izvērstu sakļautu izvēlni, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+lejupvērstā bultiņa.

 • Varat arī izmantot īsinājumtaustiņus, lai strādātu ar lenti. Papildinformāciju skatiet sadaļā Īsinājumtaustiņu izmantošana, veidojot PowerPoint prezentācijas.

Pārslēgšanās starp skatiem

Papildus galvenajam skatam programmā PowerPoint šādi bieži izmantotie skati:

 • Izvēlne Fails , kas satur, piemēram, jaunas prezentācijas izveides opcijas un esošas prezentācijas atvēršanu vai saglabāšanu.

  • Lai atvērtu izvēlni Fails , nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F. Tiek atskaņots "File, info" (Fails, informācija).

  • Lai pārvietotos izvēlnē Fails , nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots nepieciešamais izvēlnes elements, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai atvērtu cilni ar papildu opcijām.

  • Lai pārvietotos papildu opciju cilnē, spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz atskan nepieciešamās opcijas atskaņotā opcija.

  • Lai izietu no izvēlnes Fails un atgrieztos galvenajā skatā, nospiediet taustiņu Esc.

 • Logs Opcijas , kurā iekļauti PowerPoint iestatījumi, piemēram, personalizēšana, vieglpiekļuve, korektūra un valodas preferences.

  • Lai atvērtu logu Opcijas , nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F, T. Tiek atskaņots "PowerPoint options window" (Papildu opciju logs). Fokuss ir vērsts uz opciju kategoriju rūti.

  • Lai naviģētu opciju kategorijās, spiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots vajadzīgās kategorijas nosaukums.

  • Lai pārvietotu fokusu uz atlasītās kategorijas opcijām, nospiediet tabulēšanas taustiņu.

  • Lai pārvietotos pa opcijām, nospiediet augšupvērsto un lejupvērsto bulttaustiņu, līdz atskan nepieciešamās opcijas atskaņotā opcija, pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai to atlasītu.

  • Lai izietu no loga Opcijas un atgrieztos galvenajā skatā, spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "OK" (Labi), un nospiediet taustiņu Enter. Lai atgrieztos galvenajā skatā, neveicot izmaiņas, nospiediet taustiņu Esc.

Norādījumus par to, kā strādāt ar slaidrādes skatu, skatiet rakstā Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint rādītu prezentāciju, vai Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai sniegtu PowerPoint prezentācijas.

Īpaši apsvērumi par PowerPoint

Lai būtu vieglāk lasīt un atlasīt saturu, varat palielināt kontrastu vai veikt krāsu inversiju datorā, izmantojot Windows augsta kontrasta iestatījumus. Lai ātri sāktu izmantot augsta kontrasta dizainu, nospiediet taustiņu kombināciju kreisais Alt+kreisais Shift+Print Screen un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai aktivizētu augsta kontrasta dizainu.

Windows piedāvā vairākus augsta kontrasta dizainus. Lai izvēlētos sev piemērotāko dizainu:

 1. Nospiediet Windows logotipa taustiņu un pēc tam meklēšanas lodziņā ierakstiet “augsts kontrasts”. Rakstīšanas gaitā tiek atjaunināti meklēšanas rezultāti.

 2. Nospiediet lejupvērsto bultiņu, līdz tiek atskaņots "Change high contrast theme" (Mainīt augsta kontrasta dizainu), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atvērts logs Augsta kontrasta iestatījumi.

 3. Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz tiek atskaņots "High contrast theme" (Augsta kontrasta dizains) un pēc tam pašreiz atlasītais dizains.

 4. Izmantojiet lejup un augšup vērsto bulttaustiņu, lai pārlūkotu augsta kontrasta dizainus, līdz atrodat sev piemērotāko.

 5. Nospiediet SR taustiņu+labo bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots "Apply button" (Poga Lietot), un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai aktivizētu atlasīto dizainu.

Meklēšanas izmantošana

Lai ātri atrastu opciju vai veiktu darbību, izmantojiet meklēšanas teksta lauku. Lai uzzinātu vairāk par meklēšanas līdzekli, skatiet rakstu Nepieciešamās informācijas atrašana, izmantojot līdzekli Microsoft Search.

Piezīme.: Atkarībā no izmantotās Microsoft 365 versijas, teksta lauku Meklēšana programmas loga augšdaļā, iespējams, sauc par Priekšāteikšana. Abi varianti nodrošina ļoti līdzīgu pieredzi, bet dažas opcijas un meklēšanas rezultāti var atšķirties.

 1. Atlasiet vienumu vai vietu dokumentā, prezentācijā vai izklājlapā, kurā vēlaties veikt darbību.

 2. Lai dotos uz meklēšanas teksta lauku, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Q.

 3. Ierakstiet darbības, kuru vēlaties veikt, meklēšanas vārdus. Piemēram, ja vēlaties pievienot sarakstu ar aizzīmēm, ierakstiet aizzīmes.

 4. Lai pārlūkotu meklēšanas rezultātus, spiediet lejupvērsto bulttaustiņu.

 5. Kad esat atradis vajadzīgo rezultātu, nospiediet taustiņu Enter, lai to atlasītu un veiktu darbību.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai sniegtu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem programmā Microsoft 365

Personām ar funkcionāliem traucējumiem pieejamu PowerPoint prezentāciju izveide

Izmantojiet PowerPoint darbam ar Android kopā ar iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack, lai izpētītu un pārvietotos dažādos skatos un pārvietotos efektīvi starp tiem.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Šajā tēmā tiek pieņemts, ka izmantojat iebūvēto Android ekrāna lasītāju TalkBack. Lai iegūtu papildinformāciju par TalkBack lietošanu, dodieties uz sadaļu Android pieejamība.

Šajā tēmā

Navigācija pa galvenajiem skatiem un ekrāna elementiem programmā PowerPoint

Varat naviģēt visos galvenajos skatos un elementus programmāPowerPoint skārienžesti: 

 • Lai naviģētu lasīšanas PowerPoint rediģēšanas un pēdējo skatu sarakstā, ar pirkstu pavelciet pa kreisi vai pa labi.

 • Lai pārvietotos pa ekrāna elementiem, piemēram, slaida satura apgabalu, ar vienu pirkstu pavelciet pa kreisi vai pa labi.

 • Lai izpētītu ekrāna saturu, velciet ar pirkstu pāri ekrānam.

 • Lai atlasītu vienumu, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 • Lai pārlūkotu izvēlnes vai sarakstus, pavelciet pa kreisi vai pa labi un pēc tam atlasiet vienumu ar dubultskārienu pie ekrāna.

 • Lai atvērtu kontekstjutīgo izvēlni (ja pieejama), veiciet dubultskārienu pie ekrāna ar diviem pirkstiem.

 • Lai izietu no izvēlnes, skata vai dialoglodziņa, pavelciet uz leju un pa kreisi.

Elementi skatā Pēdējie

Atverot lietojumprogrammu PowerPoint, tiek atvērts skats Pēdējie . Šajā skatā varat meklēt un atvērt esošu prezentāciju. Varat piekļūt arī jaunas prezentācijas izveides un lietojumprogrammas iestatījumu maiņas opcijām. Skatā Pēdējie ir šādi elementi:

 • Toolbar at the top of the screen

 • Pēdējo prezentāciju saraksts, kas sakārtotas kategorijās

 • Toolbar at the bottom of the screen

Elementi lasīšanas skatā

Atlasot prezentāciju un veicot dubultskārienu skatā Pēdējie , tiek atvērts lasīšanas skats. Šajā skatā varat sākt slaidrādi, kopīgot prezentāciju, pievienot komentārus un kopēt slaidus. Lasīšanas skatā ir šādi elementi:

 • Toolbar at the top of the screen

 • Slaidi prezentācijā

Rediģēšanas skata elementi

Rediģēšanas skatā varat pievienot saturu slaidiem, mainīt to izskatu un pievienot jaunus slaidus prezentācijai. Rediģēšanas skatā ir šādi elementi:

 • Toolbar at the top of the screen

 • Slaidu satura apgabals

 • Piezīmju rūts (ja tā ir atvērta)

 • Sīktēli

 • Kontekstjutīga rīkjosla ekrāna apakšdaļā

Navigācija lentes cilnēs

Kontekstam raksturīgās lentes cilnes sagrupē opcijas pēc dažādām kategorijām. Programmas PowerPoint cilnēs ir, piemēram, cilne Sākums ar teksta formatēšanas opcijām, cilne Ievietošana jaunu slaidu vai attēlu ievietošanai, cilne Noformējums prezentācijas izskata mainīšanai un cilne Slaidrāde slaidrādes iestatīšanai un sākšanai.

 • Lai pārietu uz lentes cilnēm, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots "Not checked, More options, switch" (Nav atzīmēts, Papildu opcijas, slēdzis), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atvērta pašlaik atlasītā lentes cilne. Tiek atskaņots cilnes nosaukums, piemēram, "Tab menu, Home selected" (Cilnes izvēlne, atlasīts Sākums).

 • Lai izvērstu lentes ciļņu izvēlni un pārietu uz citu lentes cilni, veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Pēc tam pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņota cilne, un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Atkarībā no tā, kas ir atlasīts galvenā satura apgabalā, parādās papildu cilnes. Piemēram, ja fokuss ir uz tabulas, izvēlnē tiek parādīta cilne Tabula. Veicot dubultskārienu pie izvēlnes elementiem, tiek atvērtas jaunas rediģēšanas opcijas.

Navigācija lentē

Lente atrodas zem lentes ciļņu rindas. Atlasot cilni, tiek parādīta cilnei specifiskā lente. Katrā lentē iekļautas opcijas, kas sakārtotas grupās.

 • Lai pārlūkotu lentes un apakšizvēlņu opcijas, pavelciet pa kreisi vai pa labi.

  Piezīme.: Ja opcijai ir apakšizvēlne, tiek atskaņots opcijas nosaukums un "Menu" (Izvēlne).

 • Lai atlasītu opciju, ekrānā veiciet dubultskārienu.

Pārslēgšanās starp skatiem

Papildus galvenajiem skatiem skatiem varat PowerPoint arī citus bieži izmantotos un noderīgus skatus. Lai efektīvi strādātu un PowerPoint, pārejiet no viena skata uz citu.

Pārslēgšanās no rediģēšanas vai lasīšanas skata uz skatu Pēdējie

Ja vēlaties, piemēram, atvērt citu prezentāciju vai piekļūt iestatījumiem, pārejiet no rediģēšanas vai lasīšanas skata uz pēdējo prezentāciju skatu.

 1. Veiciet vienu no šīm darbībām:

 • Lasīšanas skatā pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi.

 • Rediģēšanas skatā pavelciet uz leju un pa kreisi. Fokuss tiek pārvietots uz lasīšanas skatu. Vēlreiz pavelciet lejup un pēc tam pa kreisi.

Tiek atskaņots "Closing" (Aizverošās) un prezentācijas nosaukums. Fokuss tiek pārvietots uz skatu Pēdējie .

Pārslēgšanās no lasīšanas skata uz rediģēšanas skatu

Lai rediģētu slaidu, ir jāpārvietoas uz rediģēšanas skatu.

 1. Lasīšanas skatā pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots "Edit button" (Poga Rediģēt), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

  Tiek atvērts rediģēšanas skats, un fokuss ir vērsts uz pirmo slaidu sīktēlu rūtī.

Pārslēgšanās uz PowerPoint izvēlni un pārvietošanās to

Izvēlnē PowerPoint noderīgas opcijas, piemēram, jauna slaida vai piezīmju pievienošana, drukāšana un saglabāšana.

 1. Rediģēšanas skatā pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots "Menu" (Izvēlne), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Lai pārlūkotu izvēlnes opcijas, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņota nepieciešamās opcijas opcija, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Piezīme.: Lasīšanas skatā varat piekļūt PowerPoint opcijām.

Pārslēgšanās uz izvēlni Iestatījumi un navigācija tajās

Izvēlnē Iestatījumi varat piekļūt konta informācijai un programmas palīdzībai, kā arī ieslēgt vai izslēgt automātiskās piekļuves līdzekli.

 1. Lasīšanas vai rediģēšanas skatā pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots "Menu" (Izvēlne), un veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Lai pārlūkotu izvēlnes opcijas, pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņota nepieciešamās opcijas opcija, un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 3. Lai atgrieztos lasīšanas vai rediģēšanas skatā, pavelciet uz leju un pa kreisi.

Priekšāteikšanas izmantošana

Lai ātri atrastu komandu vai opciju, izmantojiet priekšāteikšanu meklēšanu.

 1. Rediģēšanas skatā pavelciet pa kreisi vai pa labi, līdz tiek atskaņots "Not checked, More options, switch" (Nav atzīmēts, Papildu opcijas, slēdzis), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 2. Pavelciet pa labi, līdz tiek atskaņots "Tell me button" (Poga Priekšāteikšana), un pēc tam veiciet dubultskārienu pie ekrāna. Tiek atskaņots: "Tell me what you want to do, edit box" (Pastāstiet, ko vēlaties darīt, rediģēšanas lodziņš). Veiciet dubultpieskārienu uz ekrāna.

 3. Izmantojiet ekrāntastatūru, lai ierakstītu meklējamo vārdu, piemēram, aizzīmes vaitabulu. Rakstīšanas gaitā tiek atjaunināti meklēšanas rezultātu saraksts.

 4. Lai pārlūkotu meklēšanas rezultātus, velciet pa kreisi vai labi, līdz dzirdama jums vēlā komanda vai opcija.

  Dažām komandām un opcijām var būt apakšizvēlnes ar papildu izvēlēm. TalkBack paziņo meklēšanas rezultātu, kam seko "Menu" (Izvēlne). Lai atvērtu izvēlni, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

 5. Lai atlasītu šo opciju, veiciet dubultskārienu pie ekrāna.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Ierīces iestatīšana darbam ar pieejamības līdzekļiem programmā Microsoft 365

Personām ar funkcionāliem traucējumiem pieejamu PowerPoint prezentāciju izveide

Izmantojiet PowerPoint darbam tīmeklī ar tastatūru un ekrāna lasītāju, lai izpētītu un pārvietotos dažādos skatos, kā arī pārvietotos starp tiem. Mēs to testējam ar rīku Diktors pārlūkprogrammā Microsoft Edge un JAWS un NVDA pārlūkprogrammā Chrome, tomēr tas var darboties ar citiem ekrāna lasītājiem un tīmekļa pārlūkprogrammām, ja vien tie atbilst bieži lietotajiem pieejamības standartiem un metodēm.

Piezīmes.: 

 • Jauni Microsoft 365 līdzekļi Microsoft 365 abonentiem tiek izlaisti pakāpeniski, tādēļ, iespējams, jūsu programmā šo līdzekļu vēl nav. Lai uzzinātu, kā ātrāk iegūt jaunus līdzekļus, pievienojieties Office Insider programmai.

 • Lai iegūtu papildinformāciju par ekrāna lasītājiem, dodieties uz Kā ekrāna lasītāji darbojas ar Microsoft 365.

 • Ja izmantojat PowerPoint darbam tīmeklī, iesakām kā tīmekļa pārlūkprogrammu izmantot Microsoft Edge. PowerPoint darbam tīmeklī darbojas tīmekļa pārlūkprogrammā, tāpēc īsinājumtaustiņi atšķiras no datora programmas īsinājumtaustiņiem. Piemēram, pāriešanai pie komandām un no tām ir jāizmanto taustiņu kombinācija Ctrl+F6, nevis taustiņš F6. Turklāt bieži lietotie īsinājumtaustiņi, piemēram, F1 (Palīdzība) un taustiņu kombinācija Ctrl+O (Atvērt), attiecas uz tīmekļa pārlūkprogrammu, nevis PowerPoint darbam tīmeklī.

Šajā tēmā

Navigācija galvenajā skatā

Lai naviģētu PowerPoint darbam tīmeklī skatu un cikliski virzītos pa ekrāna elementiem, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6. Elementi ir tālāk secībā.

 • Slaidu panelis, kurā redzams pašreizējā slaida saturs

 • Komentāru rūts (ja tā ir atvērta)

 • Slaidu piezīmju rūts (ja tā ir atvērta)

 • Statusa josla

 • Augšējā rīkjosla

 • Lente

 • Sīktēlu rūts

Navigācija ekrāna elementā

Lai naviģētu pašreizējā orientiera ekrāna elementos, izmantojiet šīs saīsnes:

 • Lai cikliski pārvietotos pa ekrāna elementiem, spiediet tabulēšanas taustiņu (uz priekšu) vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš (atpakaļ). Piemēram, nospiediet tabulēšanas taustiņu, lai pārslēgtos starp aktīvā slaida teksta laukiem.

 • Lai atlasītu vienumu, nospiediet taustiņu Enter.

 • Lai meklētu izvēlnēs vai sarakstos, spiediet bulttaustiņus. Piemēram, nospiediet lejupvērsto un augšupvērsto bulttaustiņu, lai sīktēlu rūtī pārvietotos starp slaidu sīktēliem.

 • Lai izietu no izvēlnes vai režīma, nospiediet taustiņu Esc.

Navigācija lentes cilnēs

Lentes cilnes grupē opcijas pēc dažādām kategorijām. Programmas PowerPoint cilnēs ir, piemēram, cilne Sākums ar teksta formatēšanas opcijām, cilne Ievietošana jaunu slaidu vai attēlu ievietošanai, cilne Noformējums prezentācijas izskata mainīšanai, cilne Slaidrāde slaidrādes iestatīšanai un sākšanai, kā arī cilne Skats, lai mainītu uz citu skatu.

Piezīmes.: Lai efektīvi izmantotu īsinājumtaustiņus lentes navigācijā, rīkojieties šādi:

 • Izslēgt vienkāršoto lenti Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+F6, līdz tiek atskaņots "List of Microsoft services" (Pakalpojumu saraksts). Spiediet tabulēšanas taustiņu, līdz atskan "On, Simplified ribbon" (Ieslēgts, vienkāršotā lente), pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Tiek atskaņots "Switch ribbon, OK" (Pārslēgt lenti, labi). Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu Enter.

 • Izslēdziet skenēšanas režīmu. Nospiediet SR taustiņu+atstarpes taustiņu, līdz tiek atskaņots "Scan off" (Skenēšana izslēgta).

 • Lai pārvietotu fokusu uz pašlaik atlasīto lentes cilni, nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Windows logotipa taustiņš.

 • Lai pārvietotos starp lentes cilnēm, nospiediet tabulēšanas taustiņu.

 • Lai atlasītu cilni, nospiediet taustiņu Enter.

 • Varat arī izmantot īsinājumtaustiņus, lai pārietu uz lentes cilni un atlasītu to.

Navigācija lentē

Lente atrodas zem lentes ciļņu rindas (JAWS to sauc par "apakšējo lenti"). Atlasot cilni, tiek parādīta cilnei specifiskā lente. Katrā lentē iekļautas opcijas, kas sakārtotas grupās. Piemēram, ja atlasāt cilni Ievietošana, varat izvēlēties dažādus elementus, piemēram, attēlus vai diagrammas, ko ievietot slaidā no lentes.

 • Nospiežot taustiņu Enter, lai atlasītu lentes cilni, fokuss tiek pārvietots uz pirmo opciju lentē.

 • Lai pārvietotos starp lentes opcijām, nospiediet tabulēšanas taustiņu.

 • Lai atlasītu opciju vai izvērstu sakļautu izvēlni, nospiediet taustiņu Enter.

 • Lai strādātu ar lenti, varat izmantot arī īsinājumtaustiņus.

Pārslēgšanās starp skatiem

Papildus galvenajam skatam izvēlnē PowerPointFails , kas satur opcijas, piemēram, jaunas prezentācijas izveidei un esošas prezentācijas atvēršanai vai saglabāšanai.

 • Lai atvērtu izvēlni Fails , nospiediet taustiņu kombināciju Alt+Windows logotipa taustiņš+F. Tiek atskaņots "Close menu" (Izvēlne Aizvērt).

 • Lai pārvietotos izvēlnē Fails , nospiediet augšupvērsto vai lejupvērsto bulttaustiņu, līdz tiek atskaņots nepieciešamais izvēlnes elements, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai atvērtu rūti ar papildu opcijām.

 • Lai pārvietotos papildu opciju rūtī, spiediet tabulēšanas taustiņu vai taustiņu kombināciju Shift+tabulēšanas taustiņš, līdz atskan nepieciešamās opcijas atskaņotā opcija.

 • Lai izietu no izvēlnes Fails un atgrieztos galvenajā skatā, nospiediet taustiņu Esc.

Norādījumus par to, kā strādāt ar slaidrādes skatu, skatiet rakstā Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint rādītu prezentāciju, vai Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai sniegtu PowerPoint prezentācijas.

Skatiet arī

Ekrāna lasītāja izmantošana darbā ar PowerPoint slaidiem

Ekrāna lasītāja izmantošana teksta pievienošanai un formatēšanai programmā PowerPoint

Ekrāna lasītāja izmantošana, lai programmā PowerPoint ievietotu un rediģētu attēlus un tabulas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai veidotu PowerPoint prezentācijas

Īsinājumtaustiņu izmantošana, lai sniegtu PowerPoint prezentācijas

Pamatuzdevumi prezentācijas izveidei programmā PowerPoint, izmantojot ekrāna lasītāju

Personām ar funkcionāliem traucējumiem pieejamu PowerPoint prezentāciju izveide

Tehniskais atbalsts lietotājiem ar funkcionāliem traucējumiem

Microsoft vēlas nodrošināt vislabāko iespējamo pieredzi visiem mūsu klientiem. Ja jums ir kādi funkcionālie traucējumi vai ir jautājumi par pieejamību, sazinieties ar Microsoft palīdzības dienestu saistībā ar funkcionāliem traucējumiem, lai saņemtu tehnisko palīdzību. Palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta komanda ir apmācīti daudzu populāru palīdzības tehnoloģiju lietošanā un var piedāvāt palīdzību angļu, spāņu, vācu un amerikāņu zīmju valodā. Lūdzu, apmeklējiet Microsoft palīdzības dienesta saistībā ar funkcionāliem traucējumiem vietni, lai uzzinātu kontaktinformāciju savā reģionā.

Ja esat lietotājs valsts iestādē, komercsektorā vai uzņēmumā, lūdzu, sazinieties ar palīdzības dienestu uzņēmumiem saistībā ar funkcionāliem traucējumiem.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pievienošanās diskusijai
Uzdot jautājumu kopienai
Atbalsta iespējas
Kontaktinformācija

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×