Microsoft Lync Server 2013 paziņojuma par konfidencialitāti papildinājums

Pēdējoreiz atjaunināts 2013. gada februārī

Saturs

Šī lapa ir Microsoft Lync produktu paziņojuma par konfidencialitāti papildinājums. Lai izprastu datu vākšanas un lietošanas principus, kas saistīti ar noteiktu Microsoft Lync produktu vai pakalpojumu, ieteicams izlasīt gan Microsoft Lync produktu paziņojumu par konfidencialitāti, gan šo papildinājumu.

Šajā paziņojuma par konfidencialitāti papildinājumā ir sniegta informācija par sakaru programmatūras Microsoft Lync 2013 izvietošanu jūsu uzņēmumā, kā arī par jau izvietotas programmatūras izmantošanu. Ja jūsu uzņēmums izmanto Lync Server kā tiešsaistes risinājuma vai pakalpojuma daļu (citiem vārdiem — ja kāda trešā puse, piemēram, korporācija Microsoft, vieso serverus, kuros darbojas šī programmatūra), šī informācija tiks nodota minētajai trešajai pusei. Lai iegūtu papildinformāciju par trešajai pusei nodoto datu izmantošanu, sazinieties ar uzņēmuma administratoru vai pakalpojumu sniedzēju.

Arhivēšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: organizācijām, uz kurām attiecas datu saglabāšanas prasības, ko nosaka nozares specifika vai normatīvie akti, vai kuras pašas ir noteikušas savas datu glabāšanas prasības, arhivēšana nodrošina iespēju arhivēt noteiktus ar Lync saistītas saziņas un lietojuma datus, lai pildītu šīs prasības.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: arhivēšana glabā gan vienādranga, gan vairāku personu savstarpējos tūlītējos ziņojumus, konferenču saturu, tostarp augšupielādēto saturu (piemēram, izdales materiālus) un ar pasākumu saistītu saturu (piemēram, pievienošanās, iziešana, augšupielāde, koplietošana un redzamības izmaiņas) uzņēmuma administratora konfigurētā serverī. Nevar arhivēt datus par failu pārsūtīšanu vienādranga režīmā, vienādranga sarunu audio/video, datus par vienādranga sarunas laikā veiktu lietojumprogrammu koplietošanu, konferenču anotācijām un aptaujām. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: sniedz organizācijai iespēju arhivēt saturu, lai pildītu datu saglabāšanas prasības, ko nosaka nozare, normatīvie akti vai pati organizācija.

Izvēle/vadība: arhivēšana pēc noklusējuma ir izslēgta. Šim līdzeklim nav pieejamas lietotāja vadības iespējas — to pārvalda uzņēmuma administrators.

 • No lapas Pārraudzības un arhivēšanas iestatījumi atjauniniet Arhivēšanas politiku un Arhivēšanas konfigurāciju.

Lai iespējotu Exchange integrēšanu:

 • No lapas Pārraudzības un arhivēšanas iestatījumi atjauniniet Arhivēšanas konfigurāciju.

Piezīme.: Pēc Exchange integrēšanas iespējošanas lietotāji, kas lieto Microsoft Exchange Server 2010 vai jaunāku versiju, ir jāpārvalda no Exchange vadības paneļa.

Darbību plūsma

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: darbību plūsmas līdzeklis sniedz lietotājiem iespēju skatīt kontaktpersonu sarakstā ietverto kontaktpersonu sabiedrisko sakaru atjauninājumus. Tas ļauj lietotājiem rādīt citiem savas pēdējās personiskās piezīmes, attēla izmaiņas, kā arī amata vai biroja atrašanās vietas izmaiņas.

Apkopotā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: izmantojot klātbūtnes informāciju, lietotāji programmatūrā Microsoft Lync 2013 publicē šādu informāciju:

 • korporatīvā attēla atjaunināšanas laiku (informācija no korporatīvā direktorija, piemēram, pakalpojuma Active Directory);

 • tīmekļa attēlu (kuru lietotājs ir augšupielādējis rādīšanai citiem) un atjaunināšanas laiku;

 • uzņēmumā ieņemamā amata maiņas laiku un amata nosaukumu (informācija no korporatīvā direktorija);

 • uzņēmuma biroja atrašanās vietas maiņas laiku un biroja atrašanās vietu (informācija no korporatīvā direktorija);

 • dažu pēdējā laikā publicēto personisko piezīmju vēsturi;

 • ārpus biroja piezīmi no Microsoft Exchange Server.

Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: šī informācija tiek koplietota ar lietotāja kontaktpersonu sarakstā esošām kontaktpersonām, kuras skata lietotāja darbību plūsmu un kuru privātuma līmenis ir Draugi un ģimene, Darbgrupa, Kolēģi vai Ārējas kontaktpersonas.

Izvēle/vadība: uzņēmuma administrators var konfigurēt iekšjoslas iestatījumu PersonalNoteHistoryDepth, kura vērtība nosaka saglabājamo lietotāja personisko piezīmju skaitu. Ja vērtība ir 0, piezīmju vēsture netiek saglabāta un tiek glabāta tikai pašreizējā piezīme (kā tas bija iepriekšējos laidienos). Katrs lietotājs var arī izvēlēties nepublicēt informāciju savā darbību plūsmā, atzīmējiet attiecīgo izvēles rūtiņu sava Lync klienta opciju dialogā.

Adrešu grāmatas pakalpojums

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: līdzeklis Adrešu grāmatas pakalpojums nodrošina programmatūras Lync Server klientiem, piemēram Lync 2010 un jaunākiem darbvirsmas klientiem, mobilo ierīču programmai Lync utt., kontaktpersonu meklēšanas iespēju.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: lietotājs ievada meklējamo virkni, kas tiek izmantota atbilstības meklēšanai adrešu grāmatas datu bāzē vai adrešu grāmatas lejupielādētajos failos. Visi atrastie meklētajai virknei atbilstošie ieraksti tiek nosūtīti klientam.

Informācijas lietošana: meklējamajā virknē ietvertā informācija tiek izmantota atbilstošu ierakstu meklēšanai.

Izvēle/vadība: adrešu grāmatas pakalpojuma līdzeklis pēc noklusējuma ir iespējots. Šo pakalpojumu nevar atspējot.

Zvanu pieņemšanas vadība

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: zvanu pieņemšanas vadības līdzeklis sniedz uzņēmuma administratoram iespēju kontrolēt pakalpojuma Lync Server audio/video plūsmas apjomu, kas tiek pārsūtīts, izmantojot WAN saiti.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: zvanu pieņemšanas vadības līdzekļa darbības laikā tiek vākta, apstrādāta un saņemta informācija par zvanītāja un zvana saņēmēja IP adresēm, abu pušu galapunktu atrašanās vietām (uzņēmuma tīklā vai ārpus tā), kā arī par to, vai zvans ir ārējs. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: uzņēmuma administrators var izmantot šo informāciju, lai administrētu noteiktas WAN saites lietošanu pakalpojuma Lync Server audio/video zvanu veikšanai uzņēmumā.

Izvēle/vadība: pēc noklusējuma zvanu pieņemšanas vadība ir izslēgta, un, lai to ieslēgtu, uzņēmuma administratoram ir jāatver programmatūras Lync Server vadības paneļa iestatījumu lapa Tīkla konfigurācija un jāatjaunina iestatījums Joslas platuma pārvaldības globālā politika.

Piezīme.: Zvanu pieņemšanas vadības politikas var ietekmēt ārkārtas pakalpojumus (tas nozīmē, ka ārkārtas pakalpojumi var tikt maršrutēti uz nepareizo maģistrāli).

Zvanu datu ierakstu informācijas vākšana un uzrādīšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: zvanu datu ierakstu informācijas vākšanas un uzrādīšana nodrošina informācijas par pakalpojuma Lync Server reģistrācijām, vienādranga sakariem un sapulcēm vākšanu un uzrādīšanu.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja šis līdzeklis ir iespējots, visu reģistrāciju, vienādranga sakaru un sapulču dati tiek saglabāti zvanu datu ierakstu datu bāzē (saturs netiek ierakstīts). Zvanu datu ierakstu informācija tiek glabāta uzņēmumā izvietotajā pārraudzības servera datu bāzē un tiek uzrādīta, izmantojot standarta pārraudzības servera pārskatu kopu. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: zvanu datu ierakstu informācija var tikt izmantota, lai pārskatītu reģistrāciju, vienādranga sakaru un sapulču vēsturi uzņēmuma ietvaros.

Izvēle/vadība: zvanu datu ierakstu informācija pēc noklusējuma ir ieslēgta, taču, lai to vāktu, uzņēmuma administratoram ir jāinstalē pārraudzības serveris, kas saistīts ar pārraudzības servera aizmugursistēmas datu bāzi. Uzņēmuma administrators var izmantot pārraudzības servera standarta pārskatus vai izveidot pielāgotus pārskatus, veidojot vaicājumus pārraudzības servera datu bāzei.

Zvanu deleģēšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: zvanu deleģēšana sniedz lietotājiem iespēju norādīt vienu vai vairākas personas (pārstāvjus), kuri šī lietotāja vārdā var veikt vai saņemt zvanus un iestatīt tiešsaistes sapulces vai pievienoties tām.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: norādot pārstāvjus, lietotājam, kas veic konfigurāciju, ir jānorāda pārstāvju kontaktinformācija. Lietotāji, kas iestatīti kā pārstāvji, saņems paziņojumu ar informāciju, ka kāda persona no viņu uzņēmuma ir norādījusi viņus kā pārstāvi. Kad pārstāvis (pārstāvji) atbild uz zvanu tās personas vārdā, kas norādījusi viņu kā pārstāvi, šī persona saņems paziņojumu pa e-pastu ar informāciju par šo notikumu. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: Lync izmanto pārstāvju kontaktinformāciju, lai nodrošinātu tiem iespēju pārstāvētās personas vārdā veikt vai saņemt zvanus un plānot sapulces vai pievienoties tām.

Izvēle/vadība: zvanu deleģēšana pēc noklusējuma ir izslēgta. Uzņēmuma administrators var organizācijā iespējot un atspējot zvanu deleģēšanu, iestatot EnableDelegation vērtību uz Patiess.

Piezīme.: Uzņēmuma administratori var konfigurēt programmas Exchange kalendāra pārstāvju sinhronizāciju ar Lync Server 2010 vai jaunāku versiju. Ja šis līdzeklis ir iespējots, programmas Exchange kalendāra pārstāvji, kuriem ir piešķirtas pietiekamas atļaujas (vismaz līmeņa Nerediģējošs autors atļaujas), programmā Lync tiek automātiski pievienoti kā pārstāvji. Tomēr tas neietekmē zvanu pāradresēšanas iestatījumus.

Zvanītāja ID

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: zvanītāja ID nodrošina zvana saņēmējam parādītā tālruņa numura vadību. Uzņēmuma administrators var izvēlēties pārrakstīt zvanītāja ID, norādot alternatīvu numuru, kas tiks rādīts kā zvanītāja ID visiem izejošajiem zvaniem no uzņēmuma vai uz noteiktu numuru kopu. Piemēram, administrators var konfigurēt zvanītāja ID tā, lai tiktu rādīts nevis lietotāja personiskais tālruņa numurs darbā, bet gan vispārīgais uzņēmuma tālruņa numurs.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: lietotāja tālruņa numurs vai alternatīvi konfigurēts tālruņa numurs. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: veicot zvanu, lietotāja tālruņa numurs vai alternatīvais numurs (ja tāds ir konfigurēts), tiek parādīts zvana saņēmējam.

Izvēle/vadība: lai atzīmētu izvēles rūtiņu Slēpt zvanītāja ID vai noņemtu tās atzīmi, ir jāatver programmatūras Lync Server vadības paneļa lapa Maršruts. Ja izvēles rūtiņa Slēpt zvanītāja ID nav atzīmēta, tiks rādīts zvanītāja tālruņa numurs. Ja izvēles rūtiņa Slēpt zvanītāja ID ir atzīmēta, ir jānorāda alternatīvs tālruņa numurs, kas tiks rādīts zvana saņēmējam.

Zvanītāja vārda rādīšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: parādāmajā vārdā ir ietverts lietotāja vārds, kas saglabāts Lync Server lokālajā repozitorijā (adrešu grāmatas pakalpojums). Lync Server lietotājiem veicot zvanus uz publiskā komutējamā tālruņu tīkla (PSTN) numuriem, šis līdzeklis nodrošina jebkādas parādāmā vārda informācijas sūtīšanu uz izejas PSTN vārteju/IP-PBX/sesijas robežas kontrolleri.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja pakalpojumā Lync Server nav iestatīti šīs informācijas nodrošināšanas konfidencialitātes ierobežojumi, tad, veicot izejošu zvanu no Lync Server tīkla, parādāmais vārds tiek sūtīts uz izejošo PSTN vārteju/IP-PBX/sesijas robežas kontrolleri. Pēc tam šī informācija var tikt rādīta zvana saņēmējam.

Informācijas lietošana: informācija tiek izmantota, lai zvana saņēmējs redzētu ne tikai zvanītāja tālruņa numuru, bet arī zvanītāja vārdu. Tā nav jāuzskata par vienīgo iespēju.

Izvēle/vadība: pašlaik pakalpojumā Lync Server nevar iestatīt parādāmā vārda informācijas nodrošināšanas konfidencialitātes ierobežojumus. Parādāmais vārds vienmēr tiek pārsūtīts no servera. Noteiktas PSTN vārtejas/IP-PBX/sesijas robežas kontrolleri, iespējams, var nodrošināt parādāmā vārda informācijas filtrēšanu vai aizstāšanu atkarībā no zvana virziena (ienākošais vai izejošais zvans).

Reģistrēšana klienta pusē

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: reģistrēšana klienta pusē vāc informāciju, ko otrā līmeņa atbalsta komanda var izmantot, lai noteiktu problēmas cēloni. Klienta puses žurnāli tiek glabāti lokāli lietotāja datorā.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja ir iespējota reģistrēšana klienta pusē, tiks reģistrēta un lietotāja datorā glabāta noteikta informācija par lietojumu. Klienta puses žurnālos tiek saglabātas, piemēram, sapulču tēmas un atrašanās vietas, sesijas inicializācijas protokola (SIP) ziņojumi; atbildes uz Lync uzaicinājumiem, informācija par katru tūlītējā ziņojuma saņēmēju un sūtītāju, ziņojuma maršrutu, lietotāju kontaktpersonu saraksts un klātbūtnes informācija, visu jūsu koplietoto lietojumprogrammu, pielikumu, Microsoft PowerPoint failu, balto tāfeļu un aptauju nosaukumi, iekļaujot visus koplietoto aptauju jautājumus un izvēlēto atbilžu variantu alfabētiskais rādītājs. Klienta puses žurnālos netiek saglabāts Lync sarunu saturs (tūlītējie ziņojumi, PowerPoint komplekti, balto tāfeļu saturs, piezīmes, detalizēta informācija par aptaujām utt.). Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: klienta puses žurnālos savākto informāciju var izmantot lietotāja klientu atbalsta dienests, vai to var nosūtīt korporācijai Microsoft, lai novērstu ar programmu Lync saistītas problēmas.

Izvēle/vadība: reģistrēšana klienta pusē pēc noklusējuma ir izslēgta. Uzņēmuma administrators var iespējot vai atspējot šo līdzekli savā uzņēmumā, iestatot ucEnableUserLogging vērtību 1.

Neatliekamās palīdzības dienesti (911)

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: ja uzņēmuma administrators ir nodrošinājis neatliekamās palīdzības dienestu līdzekļa pieejamību, šis līdzeklis sniedz programmai Lync iespēju nosūtīt informāciju par atrašanās vietu klienta izvēlētam trešās puses maršrutēšanas pakalpojumu sniedzējam. Kad tiek sastādīts neatliekamās palīdzības dienesta tālruņa numurs (piemēram, 911 ASV), trešās puses maršrutēšanas pakalpojumu sniedzējs nosūta informāciju par atrašanās vietu neatliekamās palīdzības dienestam. Ja šis līdzeklis ir iespējots, neatliekamās palīdzības dienestam tiek nosūtīta informācija par atrašanās vietu, kuru uzņēmuma administrators ir piešķīris katram lietotājam (piemēram, ēkas un biroja numurs) un ievadījis atrašanās vietu datu bāzē vai, ja šāda atrašanās vieta nav pieejama, informācija, ko lietotājs manuāli ir ievadījis laukā Atrašanās vieta. Ja lietotājs darba atrašanās vietā sastāda neatliekamās palīdzības dienesta tālruņa numuru, izmantojot programmu Lync ar bezvadu interneta savienojumu, neatliekamās palīdzības dienestam tiek nosūtīta tikai aptuvena informācija par atrašanās vietu, kas pamatota uz tā bezvadu galapunkta atrašanās vietu, ar kuru izveidots datora savienojums. Turklāt informāciju par šī bezvadu galapunkta atrašanās vietu manuāli ievada uzņēmuma administrators, tāpēc neatliekamās palīdzības dienestam nosūtītā informācija par atrašanās vietu var neatbilst faktiskajai lietotāja atrašanās vietai. Lai nodrošinātu pareizu šī līdzekļa darbību, uzņēmumam ir jāizmanto sertificēta risinājumu sniedzēja nodrošināts maršrutēšanas pakalpojums. Šis pakalpojums ir pieejams tikai ASV.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: Lync iegūst informāciju par atrašanās vietu, ko automātiski izveidojis informācijas par atrašanās vietu serveris vai lietotājs manuāli ievadījis laukā Atrašanās vieta. Šī informācija tiek glabāta lietotāja datora atmiņā, tāpēc, sastādot neatliekamās palīdzības dienesta tālruņa numuru, kopā ar zvanu tiek sūtīta arī šī informācija par atrašanās vietu, lai maršrutētu zvanu līdz atbilstošajam neatliekamās palīdzības dienestam, norādot lietotāja aptuveno atrašanās vietu. Informācija par lietotāja atrašanās vietu var tikt arī īsziņas formā nosūtīta vietējam drošības dienestam. Veicot zvanu neatliekamās palīdzības dienestam, zvana datu ierakstā tiek ietverta informācija par jūsu atrašanās vietu. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: informācija par atrašanās vietu tiek izmatota zvana maršrutēšanai līdz atbilstošajam neatliekamās palīdzības dienestam un neatliekamās palīdzības dienesta darbinieku nosūtīšanai. Šī informācija var tikt nosūtīta arī uzņēmuma drošības dienestam kā paziņojums, kas ietver informāciju par zvanītāja atrašanās vietu un atzvanīšanu.

Izvēle/vadība: šis līdzeklis pēc noklusējuma ir izslēgts. To iespējo uzņēmuma administrators.

Atspējošana:

Ārkārtas pakalpojumi pēc noklusējuma ir atspējoti. Ja uzņēmuma administrators tos ir iespējojis, var modificēt vai noņemt apakštīklu un/vai lietotāju atrašanās vietas politiku, kā arī var pārtraukt pakalpojumu sniedzēja nodrošinātā maršrutēšanas pakalpojuma izmantošanu.

Iespējošana:

Apakštīklam, no kura reģistrēsies vienoto sakaru klienti, lietotājiem vai abiem ir jādefinē atrašanās vietas politika, kas iespējo ārkārtas pakalpojumus. Ar pakalpojumu sniedzēju ir jāvienojas par ārkārtas pakalpojumu nodrošināšanu, kā arī ir jāizveido maršrutēšanas savienojums ar pakalpojumu sniedzēju.

Piezīme.: Uzņēmuma administrators var ierobežot neatliekamās palīdzības izsaukšanas iespēju, nodrošinot tās pieejamību tikai lietotāja darba atrašanās vietā, tādēļ, lai noskaidrotu neatliekamās palīdzības izsaukšanas funkcionalitātes pieejamību, ieteicams vērsties pie administratora.

Atrašanās vietas infrastruktūra

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: tiek aprēķināta informācija par lietotāja atrašanās vietu un laika joslu, un šī informācija tiek koplietota ar citiem, izmantojot klātbūtnes funkciju.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: izmantojot kādu no šīm metodēm, tiek vākti dati par lietotāja ģeogrāfisko atrašanās vietu: lietotājs manuāli ievada datus vai tos automātiski izveido uzņēmuma informācijas par atrašanās vietu serveris. Turklāt no lietotāja datora operētājsistēmas Windows tiek izgūta informācija par lietotāja laika zonu. Savāktajos datos par atrašanās vietu ir ietverta apraksta virkne, kā arī formatēta adreses informācija. Apraksta virkne ietver jebkādu informāciju, kas varētu citiem palīdzēt noteikt lietotāja atrašanās vietu (piemēram, Mājās vai Darbā), bet formatētā adreses informācija ir pasta adrese (piemēram, Bruņinieku iela 438, Rīga, LV-1011). Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: atrašanās vietas apraksts un dati par laika joslu tiek koplietoti ar citiem, izmantojot Lync klātbūtnes informāciju, saskaņā ar klātbūtnes konfidencialitātes konfigurāciju. Šī informācija ir redzama lietotāja kontaktpersonas vizītkartē. Ņemiet vērā, ka formatēta adrese (pasta adrese) netiek koplietota, izmantojot kontaktpersonas vizītkarti, taču tā var tikt nosūtīta neatliekamās palīdzības dienestam, ja lietotājs veic ārkārtas zvanu (piemēra, uz numuru 911). (Skatiet neatliekamās palīdzības dienesta līdzekļa aprakstu.)

Izvēle/Vadība: uzņēmuma administratoram ir pieejamas tālāk norādītās vadības iespējas.

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled: ja šī iestatījuma vērtība ir Patiess, izmantojot atrašanās vietas apgabala izvēlnes elementu Iestatīt atrašanās vietu, atrašanās vietas laukā var ievadīt atrašanās vietas nosaukumu un dialoglodziņā Atrašanās vieta var ievadīt visu informāciju. Ja šī iestatījuma vērtība ir Aplams, atrašanās vietas laukā var ievadīt ierobežotu atrašanās vietas nosaukuma informāciju. Turklāt, ja iestatījuma vērtība ir Patiess, veicot ārkārtas pakalpojumu zvanus, tiek koplietoti dati par atrašanās vietu. Ja iestatījuma vērtība ir Aplams, veicot ārkārtas pakalpojumu zvanus, dati par atrašanās vietu netiek koplietoti. Lietotāji nevar mainīt šos iestatījumus. Ņemiet vērā, ka neatkarīgi no šī iestatījuma vērtības, izmantojot klātbūtnes informāciju, tiek koplietots atrašanās vietas apraksts (no informācijas par atrašanās vietu servera izgūtais vai lietotāja ievadītais).

 • UseLocationForE911Only: ja šī iestatījuma vērtība ir Patiess, informācijas par atrašanās vietu serverī esošie dati par atrašanās vietu netiek automātiski koplietoti, izmantojot klātbūtnes informāciju. Ja šī iestatījuma vērtība ir Aplams, informācijas par atrašanās vietu serverī esošie dati par atrašanās vietu tiek automātiski koplietoti, izmantojot klātbūtnes informāciju.

 • PublishLocationDataDefault: izmantojot šo iestatījumu, var konfigurēt noklusējuma uzstādījumus visiem lietotājiem, kuri nav tieši izvēlējušies koplietot vai nekoplietot savas atrašanās vietas aprakstu, izmantojot klātbūtnes informāciju. Ja šī iestatījuma vērtība ir Aplams, informācija par atrašanās vietu pēc noklusējuma netiek koplietota.

 • LocationRequired: izmantojot šo iestatījumu, var noteikt, vai lietotājiem tiek parādīta uzvedne ar aicinājumu ievadīt atrašanās vietu. Šim iestatījumam ir trīs iespējamās vērtības: Yes (Jā), Disclaimer (Atruna) un No (Nē).

  • Yes (Jā). Ja nav ievadīti dati par atrašanās vietu, teksts Atrašanās vietas iestatīšana tiek rādīts sarkanā krāsā.

  • Disclaimer (Atruna). Ja nav ievadīti dati par atrašanās vietu, teksts Atrašanās vietas iestatīšana tiek rādīts sarkanā krāsā un tam blakus ir redzams simbols X. Lietotāji var noklikšķināt uz simbola X, lai skatītu atrunu. Piezīme. Ja uzņēmuma administrators izvēlas šo vērtību, tam ir jāizveido atrunas teksts.

  • No (Nē). Ja nav ievadīti dati par atrašanās vietu, teksts Atrašanās vietas iestatīšana tiek rādīts melnā krāsā.

Lync Web App serveris

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: lai izmantotu Microsoft Silverlight pārlūkprogrammas spraudņu programmu Lync Web App, kas nodrošina sapulču rīkošanas iespējas, jāizvieto Microsoft Lync Web App tīmekļa komponents.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: pirms lietotāja pievienošanas sapulcei, tiek veikta lietotāja autentifikācija, izmantojot lietotāja pierakstīšanās adresi, paroli un sapulces informāciju. Ar visiem sapulces dalībniekiem tiek koplietota informācija par programmu koplietošanu un darbvirsmas koplietošanu. Visi sapulces dalībnieki varēs skatīt lietotāja klātbūtnes informāciju un kontaktinformāciju.

Informācijas lietošana: pirms lietotāja pievienošanas sapulcei, tiek veikta lietotāja autentifikācija, izmantojot lietotāja pierakstīšanās adresi, paroli un sapulces informāciju.

Izvēle/vadība: Lync Web App tīmekļa komponents pēc noklusējuma ir iespējots.

Multivides satura apiešanas atrašanās vietas aspekti

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: izmantojot multivides satura apiešanu, tiek noteiktas Lync Server lietotāja un ar to saistīto PSTN vai PBX zvanu PSTN vārtejas/IP-PBX/sesijas robežas kontrollera noklusējuma lokālo multivides satura pārsūtīšanas pārtraukšanas IP adrešu atrašanās vietas. Ja abu elementu atrašanās vietas nodrošina labu savstarpējo savienojumu bez joslas platuma ierobežojuma un ir iespējota multivides satura apiešana, multivides dati tiek sūtīti tieši starp Lync Server lietotāju un PSTN vārteju/IP-PBX/sesijas robežas kontrolleri, apejot Lync Server starpniekserveri. Zvana signāls joprojām tiek sūtīts no Lync Server lietotāja uz Lync Server starpniekserveri un pēc tam uz PSTN vārteju/IP-PBX/sesijas robežas kontrolleri.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: lietotāja un PSTN vārtejas/IP-PBX/sesijas robežas kontrollera lokālo noklusējuma multivides satura pārsūtīšanas pārtraukšanas IP adrešu atrašanās vietas tiek noteiktas, atrodot katrai lokālajai noklusējuma multivides satura IP adresei atbilstošo apiešanas ID, kas ir saglabāts Lync Server konfigurāciju krātuvē. Apiešanas ID ir vispārēji unikāls identifikators, kas netiek filtrēts piekļuves starpniekserverī, tāpēc tas ir pieejams ārējiem lietotājiem, kā arī iekšējiem lietotājiem. Šis līdzeklis nesūta nekādu informāciju korporācijai Microsoft.

Informācijas lietošana: ja Lync Server lietotājs un PSTN vārteja/IP-PBX/sesijas robežas kontrolleris atrodas vienā vietā, ar abu elementu lokālās noklusējuma multivides satura IP adresēm saistītie apiešanas ID ir vienādi. Apiešanas ID saņēmējs konstatēs, ka vienādranga sūtītāja apiešanas ID atbilst saņēmēja apiešanas ID. Šajā gadījumā zvana multivides dati var tikt sūtīti tieši starp Lync Server lietotāju un PSTN vārteju/IP-PBX/sesijas robežas kontrolleri, apejot starpniekserveri.

Izvēle/Vadība: multivides satura apiešana pēc noklusējuma ir atspējota gan globāli, gan katrai maģistrālei līdz noteiktai PSTN vārtejai/IP-PBX/sesijas robežas kontrollerim. Lai to iespējotu globāli vai noteiktai maģistrālei, uzņēmuma administratoram ir jāizmanto viena no tālāk norādītajām metodēm.

Lync Server vadības paneļa izmantošana

 • Lai iespējotu globālo apiešanu, jānoklikšķina uz Tīkla konfigurācija, sarakstā jāveic dubultklikšķis uz konfigurācijas Globāli un pēc tam lapā Globālā iestatījuma rediģēšana ir jānoklikšķina uz Ieslēgt multivides satura apiešanu un jāatlasa granularitāte.

 • Lai iespējotu noteiktas maģistrāles apiešanu, jānoklikšķina uz Balss maršrutēšana, jānoklikšķina uz cilnes Maģistrāles konfigurācija, jāveic dubultklikšķis uz esošas maģistrāles un pēc tam jānoklikšķina uz Iespējot multivides satura apiešanu.

Microsoft Lync Server 2013 pārvaldības čaulas izmantošana

 • Lai iespējotu maģistrāles multivides satura apiešanu, var izmantot cmdlet komandas New-CsTrunkConfiguration vai Set-CsTrunkConfiguration.

 • Lai iespējotu globālo multivides satura apiešanu, var izmantot cmdlet komandas New-CsNetworkMediaBypassConfiguration un Set-CsNetworkConfiguration.

Sapulces pielikumi

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: sapulces pielikumi sniedz sapulces rīkotājiem iespēju augšupielādēt un koplietot failus ar sapulces dalībniekiem, parādot viņiem šos failus sapulcē vai ļaujot tos lejupielādēt vēlāk.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: sapulces pielikumus augšupielādē sapulces rīkotājs, un tie tiek glabāti serverī Lync Server. Uzņēmuma administrators var konfigurēt pielikumu glabāšanas laiku serverī. Sapulces rīkotājs un dalībnieki var lejupielādēt pielikumus, līdz rīkotājs tos izdzēš vai beidzas administratora konfigurētais glabāšanas periods. Pēc šī perioda beigām sapulces pielikums tiek izdzēsts. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: augšupielādētie sapulces pielikumi tiek koplietoti ar sapulces dalībniekiem, un viņi var tos lejupielādēt. Pielikumu pieejamību var ierobežot, nosakot konkrētas dalībnieku lomas, kuri tiem var piekļūt (rīkotājs, prezentētāji, visi). Ja kādai lomai ir noteikts piekļuves ierobežojums kādam pielikumam, tad lietotājiem, kam ir iestatīta šī loma, pielikumu sarakstā šis pielikums nebūs redzams.

Izvēle/vadība: sapulces pielikumi pēc noklusējuma ir iespējoti. Uzņēmuma administrators var iespējot vai atspējot šo līdzekli vienam vai visiem lietotājiem, izmantojot politiku AllowFileTransfer.

Vienādranga failu pārsūtīšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: vienādranga failu pārsūtīšana sniedz Lync lietotājiem iespēju savstarpēji pārsūtīt failus vienādranga (divu pušu) tūlītējo ziņojumu sarunās.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: pārsūtāmais fails tiek tieši pārsūtīts no faila īpašnieka otram sarunas dalībniekam. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: Lietotāji izvēlas sākt faila pārsūtīšanu, kā arī izvēlas pārsūtāmo failu. Faila saņēmējam ir īpaši jāpiekrīt saņemt failu. Faili, kas tiek koplietoti, izmantojot vienādranga failu pārsūtīšanu, netiek glabāti serverī Lync Server.

Izvēle/vadība: vienādranga failu pārsūtīšana pēc noklusējuma ir iespējota. Uzņēmuma administrators var iespējot vai atspējot šo līdzekli vienam vai visiem lietotājiem, izmantojot politiku EnableP2PFileTransfer.

Pastāvīga grupas tērzēšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: pastāvīgā tērzēšana sniedz lietotājiem iespēju sadarboties, izliekot ziņojumus pastāvīgās tērzētavās. Dati tiek pastāvīgi glabāti serverī, un tērzētavas dalībnieki var piekļūt tās datiem, tostarp vēstures datiem. Pastāvīgā grupas tērzēšana sniedz lietotājiem iespēju sarunāties grupā, meklēt grupas tērzēšanas sarunas, pievienoties tām un piedalīties tajās, meklēt saturu vienā vai vairākās tērzētavās un izveidot filtrus, lai sekotu sarunām par noteiktām tēmām.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: pastāvīgā grupas tērzēšana glabā grupas tērzēšanas sarunu saturu uzņēmuma administratora konfigurētā serverī. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: pastāvīgā grupas tērzēšana ir pastāvīga tērzēšana, kas noris līdzīgi kā tērzētavā, kur saruna nekad nebeidzas, jo tērzētavai nemitīgi pievienojas jauni vai to atstāj esošie dalībnieki. Lai to varētu nodrošināt, tērzēšanas saturs ir jāsaglabā pastāvīgi.

Izvēle/vadība: pastāvīgo grupas tērzēšanu ir jāiespējo uzņēmuma administratoram. Ja šis līdzeklis ir iespējots, administrators var iestatīt saglabāšanas periodu, serveri, kurā tiek glabāta šī informācija, ja atbilstības nolūkā vai citos nolūkos ir iespējota grupas tērzēšanas vēsture, un pārvaldīt/modificēt visus tērzētavas rekvizītus. Lietotājiem, kam ir dažādas lomas, ir dažādas piekļuves tiesības pastāvīgi glabātajiem datiem, kā norādīts sarakstā.

 • Administratori var no jebkuras tērzētavas izdzēst vecāko saturu (piemēram, saturu, kas izlikts pirms noteikta datuma), lai datu bāze nekļūtu pārmērīgi liela. Viņi var arī noņemt vai aizstāt ziņojumus, ko tie uzskata par kādai tērzētavai nepiemērotiem vai neatbilstošiem.

 • Lietotāji, tostarp ziņojumu autori, nevienā tērzētavā nevar dzēst saturu.

 • Tērzētavu pārvaldnieki var atspējot tērzētavas, bet nevar tās izdzēst. Pēc tērzētavas izveides to var izdzēst tikai administratori.

Personiskais attēls

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: personiskais attēls sniedz lietotājiem iespēju savā kontaktpersonas vizītkartē parādīt citām personām no savas organizācijas savu personisko attēlu. Ja lietotājs izvēlas savā kontaktpersonas vizītkartē parādīt savu personisko attēlu, citi Lync lietotāji var skatīt šo attēlu savā Lync kontaktpersonu sarakstā, izmantojot opciju Rādīt kontaktpersonu fotoattēlus. Ja lietotāji vēlas savu personisko attēlu rādīt citiem, viņi var izvēlēties parādīt noklusējuma attēlu, ko izmanto organizācija (ja uzņēmums ir iespējojis šo opciju), vai augšupielādēt savā datorā saglabātu attēlu.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: personiskā attēla koplietošanas preferences un augšupielādētie pielāgotie attēli. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: informācija tiek glabāta Lync serverī un lietota, lai nodrošinātu pielāgotu pieredzi un koplietotu ar citiem lietotājiem.

Izvēle/vadība: uzņēmuma administrators nosaka:

•vai lietotāji sākotnēji pēc noklusējuma kopīgo attēlus (šo iestatījumu var mainīt);

•maksimālo augšupielādējamā attēla lielumu;

•atļautos attēlu veidus.

PIN autentifikācija

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: PIN autentifikācija ir metode, kas tiek izmantota lietotāju autentifikācijai, tiem pievienojoties konferences automātisko dalībnieku sapulcēm, kā arī pirmo reizi izvietojot programmatūru Microsoft Lync Phone Edition. Lietotājs ievada tālruņa numuru vai paplašinājumu un PIN, kas programmatūrā Lync Server tiek izmantoti lietotāja akreditācijas datu pārbaudei. PIN var iestatīt lietotājs, vai to var nodrošināt uzņēmuma administrators.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: autentifikācijas laikā tiek vākta tālruņa numura vai paplašinājuma un lietotāja PIN informācija. Lync Server pārbauda šo informāciju, salīdzinot ar aizmugursistēmas datu bāzi. Drošības apsvērumu dēļ PIN tiek saglabāts aizmugursistēmas datu bāzē kā vienvirziena jaukšanas vērtība. Pēc PIN iestatīšanas to neviens vairs nevar apskatīt. PIN iestatīšanu vai atiestatīšanu var veikt lietotājs, administrators vai palīdzības dienesta lietotājs.

Ja administrators vai palīdzības dienesta lietotājs iestata vai atiestata PIN, tiek parādīts jaunais PIN un to pēc izvēles var e-pasta ziņojumā nosūtīt lietotājam. Pieejamo e-pasta ziņojuma veidni var pielāgot, un tajā ir sniegta informācija lietotājam par to, ka administrators vai palīdzības dienesta lietotājs, iespējams, ir apskatījis PIN un ka tāpēc ir ieteicams atkārtoti iestatīt PIN.

Informācijas lietošana: PIN programmatūrā Lync Server tiek izmantots lietotāja autentifikācijai, pievienojoties sapulcei vai izvietojot tālruņa darbības programmatūru Lync Phone Edition.

Izvēle/vadība: šis līdzeklis pēc noklusējuma ir iespējots. Lai atspējotu PIN autentifikācijas līdzekli, uzņēmuma administratoram ir jāatver Lync Server vadības paneļa lapa Drošības iestatījumi un jāatzīmē izvēles rūtiņa PIN autentifikācija.

Aptauja

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: aptaujas līdzeklis nodrošina sapulces rīkotājam iespēju ātri ievākt informāciju vai sarīkot sapulces un sarunas dalībnieku balsošanu. Šo informāciju var arī saglabāt un analizēt vēlāk pēc sapulces.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: individuālie balsojumi ir anonīmi. Apkopotie aptaujas rezultāti ir redzami visiem prezentētājiem, un jebkurš prezentētājs var tos parādīt visiem dalībniekiem. Aptaujas tiek glabātas pakalpojumā Lync Server atbilstoši uzņēmuma administratora definētajām sapulču satura termiņa beigu politikām. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: aptaujas līdzeklis uzlabo sadarbību, sniedzot prezentētājiem iespēju ātri noteikt dalībnieku vēlmes.

Izvēle/vadība: uzņēmuma administratoram ir pieejamas tālāk norādītās politikas.

 • EnableDataCollaboration: izmantojot šo politiku, uzņēmuma administrators var aizliegt visu datu sadarbības līdzekļu — Microsoft PowerPoint sadarbības, failu kopīgošanas, aptaujas, baltās tāfeles sadarbības un pielikumu līdzekļu — izmantošanu. Ja šīs politikas iestatījuma vērtība ir Aplams, līdzekļu līmeņa politikas šiem līdzekļiem nav jāņem vērā.

 • AllowPolling: izmantojot šo politiku, uzņēmuma administrators var iespējot vai atspējot aptaujas līdzekli. Šis līdzeklis pēc noklusējuma ir iespējots.

PowerPoint sadarbība

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: izmantojot PowerPoint sadarbības līdzekli, lietotāji var demonstrēt, skatīties un anotēt PowerPoint prezentācijas tiešsaistes sarunas vai sapulces laikā.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: visas šī līdzekļa funkcijas, tostarp PowerPoint prezentācijas augšupielādi, anotēšanu un vadību, kontrolē lietotāji. Jebkurš sarunas vai sapulces laikā prezentētais fails tiek pārsūtīts visiem sapulces dalībniekiem, un katrs dalībnieks var izgūt šo failu no mapes savā datorā. Faila īpašnieks vai prezentētājs var ierobežot citu iespējas saglabāt failu, tomēr ar to netiek ierobežota iespēja to izgūt vai skatīt. PowerPoint faili tiek glabāti pakalpojumā Lync Server saskaņā ar uzņēmuma administratora definētajām sapulces satura derīguma termiņa beigu politikām. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: sadarbība ar programmu PowerPoint palīdz sarunas dalībniekiem rādīt efektīvas prezentācijas un saņemt atsauksmes.

Izvēle/vadība: uzņēmuma administratoram ir pieejamas tālāk norādītās politikas.

 • EnableDataCollaboration. Izmantojot šo politiku, uzņēmuma administrators var aizliegt vai atļaut visu datu sadarbības līdzekļu — Microsoft PowerPoint sadarbības, failu kopīgošanas, aptaujas, baltās tāfeles sadarbības un pielikumu līdzekļu — izmantošanu. Ja šīs politikas iestatījuma vērtība ir Aplams, līdzekļu līmeņa politikas šiem līdzekļiem nav jāņem vērā.

 • AllowAnnotations. Izmantojot šo politiku, uzņēmuma administrators var aizliegt sapulces dalībniekiem anotēt programmas PowerPoint saturu.

Turklāt prezentētāji var noteikt PowerPoint prezentācijas anotēšanas ierobežojumus atbilstoši dalībnieka lomai (Nav, Tikai prezentētāji, Visi), izmantojot dialoglodziņu Sapulces opcijas. Šis iestatījums ir pieejams katrai sapulcei.

Klātbūtnes informācija un kontaktinformācija

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: klātbūtnes informācijas un kontaktinformācijas līdzeklis sniedz lietotājam iespēju skatīt citu lietotāju (gan uzņēmuma ietvaros, gan ārpus tā) klātbūtnes informāciju un kontaktinformāciju, kā arī kopīgot publicēto informāciju par sevi, piemēram, klātbūtnes informāciju, ieņemamo amatu, tālruņa numuru, atrašanās vietu un piezīmes. Uzņēmuma administrators var konfigurēt arī integrāciju ar programmām Microsoft Outlook un Microsoft Exchange Server, lai tiktu rādīti ziņojumi par lietotāja atrašanos ārpus biroja un cita statusa informācija (piemēram, informācija par lietotāja Outlook kalendārā ieplānotas tikšanās laiku).

Apkopotā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: lietotāja pierakstīšanās adrese un parole pieteikšanās un autentificēšanās nolūkā. Kontaktpersonas vizītkartē ir redzami visi papildu tālruņa numuri, kurus lietotājs vēlas publiskot; tāda informācija kā ziņojumi par atrašanos ārpus biroja un cita statusa informācija, ja administrators ir konfigurējis un programmā Outlook iespējojis integrāciju ar Microsoft Outlook un Microsoft Exchange Server; tostarp piezīmes vai informācija par pieejamību, ko lietotājs, iespējams, ievadījis manuāli. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: lai pieteiktos programmā Lync un izveidotu savienojumu ar Lync serveri, tiek izmantota pierakstīšanās adrese un parole. Atkarībā no lietotāja konfidencialitātes iestatījumu konfigurācijas citi Lync lietotāji un programmas varēs piekļūt klātbūtnes informācijai, kontaktinformācijai un statusa informācijai, ja tā ir publicēta, lai atvieglotu lietotāju savstarpējo saziņu.

Izvēle/vadība: lietotāji var izvēlēties publicēt vai nepublicēt informāciju par sevi, šos publicētās informācijas iestatījumus lietotāju vārdā var veikt arī uzņēmuma administrators. Uzņēmuma administrators var neļaut lietotājiem kontrolēt publicēto informāciju, izmantojot Lync Server vadības paneļa lapu Lietotāji un Tūlītējās ziņojumapmaiņas un klātbūtnes iestatījumi.

Konfidencialitātes režīms

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: konfidencialitātes režīms sniedz lietotājiem iespēju noteikt, kāda klātbūtnes informācijas (piemēram, Pieejams, Aizņemts, Netraucēt utt.) daļa tiek koplietota ar kontaktpersonu sarakstā ietvertajām kontaktpersonām.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja iestatījums Konfidencialitātes režīms tiek iespējots, programma Lync tiek pārslēgta režīmā, kas sniedz lietotājam iespēju pielāgot iestatījumus, lai to klātbūtnes informācija būtu pieejama tikai kontaktpersonu sarakstā ietvertajām kontaktpersonām. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: izmantojot šo iestatījumu, lietotāji var noteikt savas klātbūtnes informācijas koplietošanas veidu.

Izvēle/vadība:

 • Uzņēmuma administrators var iespējot konfidencialitātes režīmu kopas līmenī (izmantojot iekšjoslas iestatījumu EnablePrivacyMode). Ja tas ir iespējots, programmatūras Lync lietotājiem pierakstoties, pēc noklusējuma tiek aktivizēts konfidencialitātes režīms.

 • Ja serverī ir iespējots konfidencialitātes režīms (izmantojot administratora iestatījumus), lietotāji var izvēlēties, vai rādīt savu klātbūtnes informāciju visiem (standarta režīms) vai tikai kontaktpersonām (konfidencialitātes režīms).

 • Ja serverī ir iespējots standarta režīms (izmantojot administratora iestatījumus), lietotāji nevar pārslēgt programmatūru konfidencialitātes režīmā. Tie var darboties tikai standarta režīmā. Taču lietotāji var iepriekš atspējot konfidencialitātes režīmu, lai gadījumā, ja administrators vēlāk pārslēdz programmatūru konfidencialitātes režīmā, lietotājiem pierakstoties programmatūrā Lync, netiktu aktivizēts konfidencialitātes režīms.

Privātā līnija

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: privātās līnijas līdzeklis sniedz lietotājam iespēju izmantot nepublicētu papildu tālruņa numuru. Lietotājs var izvēlēties šo papildu tālruņa numuru padarīt pieejamu citiem.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: izmantojot privātās līnijas līdzekli, informācija tiek vākta līdzīgi, kā apstrādājot zvanus uz parastu publisku numuru — tāpat kā citiem zvaniem tiek saglabāti zvanu datu ieraksti.

Dažos gadījumos privātais tālruņa numurs tiek netīši sūtīts trešajai personai, piemēram, ja, zvanot uz privāto numuru, zvanītājs pārsūta zvanu citai personai.

Informācijas lietošana: šī informācija tiek izmantota, lai izveidotu zvanu veikšanas vēsturi. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu Zvanu datu ierakstu informācijas vākšana un uzrādīšana.

Izvēle/vadība: šim līdzeklim nav pieejamas lietotāja vai administratora vadības iespējas.

Sakaru kvalitātes datu vākšana un uzrādīšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: sakaru kvalitātes datu vākšanas un uzrādīšanas darbības laikā tiek vākta un uzrādīta informācija par Lync vienādranga saziņas un sapulču multivides satura kvalitāti.

Apkopotā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja uzņēmuma administrators iespējo sakaru kvalitāti, sakaru kvalitātes datu bāzē tiek ierakstīti Lync vienādranga saziņas un sapulču multivides satura kvalitātes dati. Programmas Lync saturs netiek ierakstīts. Sakaru kvalitātes dati tiek glabāti uzņēmumā izvietotajā pārraudzības servera aizmugursistēmas datu bāzē un tiek uzrādīti, izmantojot pārraudzības servera standarta pārskatu kopu. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: uzņēmuma administrators var piekļūt šai informācijai un to izmantot, lai apkopotu atsauksmes par sistēmas multivides satura kvalitāti. Tas attiecas arī uz lietotāju IP adresēm.

Izvēle/vadība. Sakaru kvalitātes datu vākšana pēc noklusējuma ir iespējota, taču, lai šos datus vāktu, uzņēmuma administratoram ir jāinstalē pārraudzības serveris, kas ir saistīts ar pārraudzības servera aizmugursistēmas datu bāzi. Uzņēmuma administrators var izmantot pārraudzības servera standarta pārskatus vai izveidot pielāgotus pārskatus, veidojot vaicājumus pārraudzības servera datu bāzei.

Uzņēmuma administratori var izslēgt sakaru kvalitātes pārskatus, izmantojot šo programmatūrai Lync Server paredzēto Windows PowerShell cmdlet komandu:

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Lomu piekļuves vadība

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: lomu piekļuves vadības līdzeklis sniedz iespēju piešķirt uzņēmuma administratora scenāriju administratora tiesības. Uzņēmuma administratora darbības pārvaldības interfeisā var ierobežot līdz īpaši atļautām darbībām, kuras veicot var modificēt objektus.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: izpildes laikā tiek novērtētas uzņēmuma administratora iespējas, pamatojoties uz lietotāja dalību grupās (jo īpaši Active Directory drošības grupās). Lomai pieejamās iespējas sistēmas ietvaros tiek konfigurētas centrālajā pārraudzības serverī.

Informācijas lietošana: uzņēmuma administrators konkrētam izvietojumam var konfigurēt papildu administratora lomas, kas paredzētas lomu piekļuves vadības līdzeklim. Uzņēmuma administrators var skatīt visas lomas, kas piešķirtas citam administratoram.

Izvēle/vadība: šī ir IT pārvaldības uzdevumu drošības/autorizācijas metode. Šis līdzeklis neietekmē lietotājus un nav tiem redzams.

Ierakstīšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: ierakstīšana sniedz iespēju sapulces dalībniekiem sapulces laikā tvert jebkuru audio, video, tūlītējās ziņojumapmaiņas (IM), programmu koplietošanas, Microsoft PowerPoint prezentāciju, balto tāfeļu un aptauju saturu, lai to arhivētu vai atskaņotu.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja sapulces dalībnieki veic sesijas ierakstu, ieraksts tiek saglabāts lokāli viņu datorā. Ja dalībnieki koplieto saturu sapulcē, kas tiek ierakstīta, šis saturs tiks iekļauts sapulces ierakstā. Brīdī, kad sapulces dalībnieks sāk ierakstīšanu, paziņojums par ieraksta sākšanu tiks pārsūtīts visiem dalībniekiem, kam ir saderīgi klienti un ierīces. Ierakstītas sesijas dalībnieki, kas izmanto nesaderīgus klientus vai ierīces, nesaņem paziņojumu par ierakstīšanu, taču šo dalībnieku darbības tiek ierakstītas. Tālāk ir sniegts nesaderīgo klientu un ierīču saraksts. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Nesaderīgie klienti:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2;

 • Microsoft Office Communicator 2007;

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2 laidiens);

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 laidiens);

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant.

Nesaderīgās ierīces:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition;

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition;

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition.

Piezīme.:  Neatkarīgi no izmantotā klienta vai ierīces, ja dalībnieks sapulces vai sarunas laikā lieto video pilnekrāna režīmā, šis dalībnieks saņem paziņojumu par ierakstīšanas sākšanu tikai pēc atgriešanās sarunas logā.

Informācijas lietošana. Ieraksts tiek saglabāts lokāli lietotāja datorā, un īpašnieks var to lietot vai kopīgot tāpat kā jebkura cita tipa failu. Ja ieraksta publicēšanas laikā rodas kļūmes, ierakstā var tikt netīši ietverti dati, kas tika tverti laikā, kad ierakstīšana bija pauzēta. Ja kādas publicēšanas darbības laikā rodas kļūme (skatiet statusu "Brīdinājums..." ierakstīšanas pārvaldniekā), ierakstus nedrīkst izplatīt citiem, pat ja šos ierakstus noteiktā veidā var atskaņot.

Izvēle/vadība: uzņēmuma administratoram ir pieejamas tālāk norādītās vadības iespējas.

 • AllowConferenceRecording. Pēc noklusējuma šīs politikas iestatījuma vērtība ir Aplams.

  • Ja lietotājs pāriet no vienādranga sarunas uz sapulci un šim lietotajam atbilstošās politikas iestatījuma vērtība ir Patiess, visi prezentētāji var veikt ierakstīšanu.

  • Ja lietotājs sāk ekspromta sapulci un šim lietotājam atbilstošās politikas iestatījuma vērtība ir Patiess, visi prezentētāji var veikt ierakstīšanu.

  • Ja lietotājs ir ieplānojis sapulci un laikā, kad tai pievienojas pirmais dalībnieks, lietotājam atbilstošās politikas iestatījuma vērtība ir Patiess, visi prezentētāji var veikt ierakstīšanu.

  • Ja šajos trīs gadījumos lietotājam (kurš pāriet uz sapulci, uzsāk to vai ieplāno to) atbilstošās politikas iestatījuma vērtība ir Aplams, neviens no prezentētājiem vai dalībniekiem nevar veikt ierakstīšanu.

  • Ja sapulces sesijas laikā politika tiek mainīta, jaunā politika, iespējams, stāsies spēka tikai pēc tam, kad visi dalībnieki būs izgājuši no sapulces un atkārtoti tai pievienojušies.

 • EnableP2PRecording. Pēc noklusējuma šīs politikas iestatījuma vērtība ir Aplams. Šis iestatījums tiek veikts, lietotājam pierakstoties programmatūrā Lync.

  • Ja šīs politikas iestatījuma vērtība ir Patiess, tad lietotājs var ierakstīt sarunu ar personu, kurai atbilstošās politikas iestatījuma vērtība arī ir Patiess.

  • Lietotāji var veikt ierakstīšanu tikai gadījumā, ja ierakstīšana ir atļauta abiem vienādranga saziņas dalībniekiem.

 • AllowExternalToRecord. Pēc noklusējuma šīs politikas iestatījuma vērtība ir Aplams. Ārējie lietotāji ietver gan ārējos, gan anonīmos lietotājus.

  • Sapulce. Politika AllowExternalToRecord tiek lietota brīdī, kad sapulcei pievienojas pirmais dalībnieks, un tikai gadījumā, ja politikas AllowConferenceRecording iestatījuma vērtība ir Patiess.

   • Ja šīs politikas iestatījuma vērtība ir Patiess un sapulcē ir atļauts veikt ierakstīšanu, ierakstīšanu drīkst veikt arī ārpus uzņēmuma esoši prezentētāji. Ja sapulces sesijas laikā tiek mainīta politika, jaunā politika stājas spēkā tikai pēc tam, kad visi dalībnieki ir izgājuši no sapulces un atkārtoti tai pievienojušies.

   • Ja šīs politikas iestatījuma vērtība ir Aplams un sapulcē ir atļauts veikt ierakstīšanu, ārpus uzņēmuma esošie prezentētāji nedrīkst veikt ierakstīšanu. Ja sapulces sesijas laikā tiek mainīta politika, jaunā politika, iespējams, stāsies spēkā tikai pēc tam, kad visi dalībnieki būs izgājuši no sapulces un atkārtoti tai pievienojušies.

  • Vienādranga sarunas. Politika AllowExternalToRecord tiek lietota vienādranga sarunām tikai gadījumā, ja politikas EnableP2PRecording iestatījuma vērtība ir Patiess.

   • Ja šīs politikas iestatījuma vērtība ir Patiess, ārpus uzņēmuma esošie lietotāji drīkst veikt ierakstīšanu.

   • Ja šīs politikas iestatījuma vērtība ir Aplams, ārpus uzņēmuma esošie lietotāji nedrīkst veikt ierakstīšanu, taču lietotājs, kas ir aizliedzis ierakstīšanu ārpus uzņēmuma, var veikt ierakstīšanu.

Atbilžu grupas pakalpojums — aģenta personības slēpšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: atbilžu grupas pakalpojums sniedz uzņēmuma administratoram iespēju izveidot un konfigurēt vienu vai vairākas nelielas atbilžu grupas, lai maršrutētu ienākošos tālruņa zvanus līdz vienam vai vairākiem norādītajiem aģentiem vai lietotājiem un veidotu tālruņa zvanu rindu. Šis līdzeklis sniedz atbilžu grupas pakalpojuma aģentam iespēju apstrādāt zvanus, automātiski neatklājot savu identitāti attālajai pusei.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja attālā puse izmanto Microsoft saziņas klientu vai PSTN tālruni, aģenta identitāte netiek vizuāli attēlota, taču, ja anonīmam balss zvanam ir pievienota tūlītējās ziņojumapmaiņas modalitāte, aģenta identitāte tiek pārsūtīta sesijas apraksta protokola (SDP) pakotnēs. Tāpēc identitāti var izgūt, izmantojot klienta trasēšanu. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: ja tiek izmantots saziņas klients, ko nenodrošina korporācija Microsoft, lietotāja interfeisā var būt redzama informācija par aģentu, tādējādi atklājot aģenta identitāti. Tas var attālajai pusei sniegt iespēju sazināties tieši ar aģentu, neizmantojot atbilžu grupas pakalpojumu.

Izvēle/vadība: šim līdzeklim nav pieejamas lietotāja vai administratora vadības iespējas.

Reģistrēšana servera pusē

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: izmantojot reģistrēšanas servera pusē līdzekli, uzņēmuma administrators var vākt datus par dažāda tipa datplūsmu uz jebkuru domēnu un no tā vai par vienoto resursu identifikatoru (Uniform Resource Identifier — URI).

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja uzņēmuma administrators programmā Lync iespējo reģistrēšanu, žurnālfailos tiek iekļauti dati par datplūsmu uz konkrētu domēnu vai URI un no tā. Atkarībā no konfigurācijas šo ievākto informāciju var izmantot atkļūdošanai. Informācija par lietotājiem, piemēram, tālāk norādītā informācija, tiek reģistrēta administratora norādītajā failā: sapulces tēma, atrašanās vieta, SIP ziņojumi, atbildes uz Lync uzaicinājumiem, informācija par katra Lync ziņojuma saņēmēju un sūtītāju, ziņojuma maršruts, kontaktpersonu saraksts, klātbūtnes informācija, IM sarunu saturs, kā arī kopīgoto programmu nosaukums, pielikumi, Microsoft PowerPoint faili, baltās tāfeles, aptaujas un aptauju jautājumi, izvēlēto aptaujas atbilžu variantu alfabētiskais rādītājs. Korporācijai Microsoft netiek automātiski sūtīta nekāda informācija, taču administrators var manuāli sūtīt informāciju.

Informācijas lietošana: servera puses žurnālus var izmantot, lai novērstu ar Lync saistītās problēmas, t.i., lai noteiktu katra konkrētā servera vai domēna problēmas.

Izvēle/vadība: reģistrēšanas servera pusē līdzeklis pēc noklusējuma ir izslēgts, un uzņēmuma administratoram tas ir jāieslēdz. Lai šo līdzekli ieslēgtu vai izslēgtu konkrētai vietnei, pakalpojumam vai serverim, administrators var izmantot šādus Windows PowerShell komandrindiņas interfeisa cmdlet: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration un Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Lai reģistrētu IM sarunu saturu, kopīgi ar Microsoft atbalsta dienesta darbiniekiem ir jāiestata noteikti iestatījumi.

Pierakstīšanās kļūdu uzrādīšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas. Pierakstīšanās kļūdu uzrādīšanas līdzeklis automātiski ģenerē kļūdas ziņojumu, ja lietotājs nesekmīgi mēģina pierakstīties programmatūrā Lync. Pēc tam lietotājam ir pieejama opcija nosūtīt kļūdas ziņojumu korporācijai Microsoft.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija. Kļūdas ziņojumā ievāktā un pārsūtītā informācija ietver, piemēram, ziņas par interneta savienojuma kvalitāti un kļūdu kodus vai izņēmuma datus, kas tiek ģenerēti nesekmīgu pieteikšanās mēģinājumu rezultātā. Ziņojumā var arī būt ietverta personu identificējoša informācija, piemēram, lietotāja IP adrese un sesijas inicializācijas protokola vienotais resursu identifikators (SIP URI). Šī informācija var tikt nosūtīta korporācijai Microsoft.

Informācijas lietošana. Pierakstīšanās kļūdas ziņojumā ietvertos datus korporācija Microsoft var izmantot, lai palīdzētu novērst un atrisināt ar pieteikšanos saistītas problēmas. Tos korporācija Microsoft izmanto arī, lai noteiktu bieži sastopamās pieteikšanās problēmas un tendences, šādi uzlabojot pietiekšanās iespējas programmatūrā Lync.

Izvēle/vadība. Pēc noklusējuma šis līdzeklis ir izslēgts, un to var pārvaldīt uzņēmuma administrators. Administrators var izvēlēties, lai pierakstīšanas kļūdu ziņojumi tiktu vienmēr sūtīti korporācijai Microsoft, lai tie nekad netiktu sūtīti vai ļaut to izlemt lietotājam.

Prasmju meklēšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: prasmju meklēšana sniedz lietotājiem iespēju uzņēmuma ietvaros meklēt personas, izmantojot jebkuru Microsoft SharePoint pakalpojumu profila elementu (piemēram, vārdu, e-pasta adresi, prasmes, pieredzes joma utt.). Šis līdzeklis ir pieejams tikai gadījumā, ja uzņēmuma administrators ir izvietojis sadarbības vidi SharePoint un aktivizējis programmas Lync un sadarbības vides SharePoint integrāciju.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: programmā Lync ievadītais meklēšanas vaicājums tiek sūtīts uz uzņēmuma sadarbības vidi SharePoint Server. Programmā Lync tiek apstrādāta no SharePoint saņemtā atbildes informācija un tiek parādīti meklēšanas rezultāti un ar tiem saistīta informācija. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: lietotāja ievadītā informācija tiek sūtīta uz sadarbības vidi SharePoint, lai iegūtu meklēšanas rezultātus, kas tiek parādīti programmā Lync.

Izvēle/vadība: uzņēmuma administrators var iespējot vai atspējot šo līdzekli, izmantojot četrus šādus iekšjoslas iestatījumus:

 • SPSearchInternalURL;

 • SPSearchExternalURL;

 • SPSearchCenterInternalURL;

 • SPSearchCenterExternalURL.

Viedā apgriešana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: ja lietotājs videokonferences laikā koplieto video, viedā apgriešana nosaka lietotāja galvas atrašanās vietu tīmekļa kameras uzņemtajā attēlā, izmantojot sejas noteikšanas līdzekli. Kad ir noteikta lietotāja galvas atrašanās vieta, Lync 2013 klients pārveido šo informāciju par koordinātām un pievieno šīs koordinātas nosūtītajai video bitu plūsmai. Lync 2013 klients, kas saņem video, izmanto šo informāciju, lai apgrieztu ienākošā video bitu plūsmas (ainavas) proporcijas, ņemot vērā taisnstūrveida koordinātas, lai apgrieztajā video centrētu lietotāja galvas attēlu. Viedā apgriešana ir reāllaika funkcija, kas nepārtraukti uzrauga lietotāja kustības, pielāgojot video bitu plūsmā ievietotās koordinātas, lai saņemošais Lync 2013 klients varētu pielāgot video apgriešanu un centrēt lietotāja galvas attēlu pārraidītajā video.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija. Video bitu straumei tiek pievienota informācija par lietotāja sejas koordinātām viņu tīmekļa kameras uzņemtajā attēlā. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: koordinātas tiek izmantotas, lai apgrieztu pareizo ienākošā video daļu.

Izvēle/vadība: šo līdzekli nevar atspējot.

Piezīme.: Iepriekšējās paaudzes Lync klientu un mobilajām ierīcēm paredzēto programmas Lync versiju lietotājiem tiks rādītas pilnas nosūtītā video proporcijas.

Vienotā kontaktpersonu krātuve

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: vienotā kontaktu krātuve ietver trīs tālāk norādītos galvenos līdzekļus.

 • Meklēšanas sapludināšana — šis līdzeklis nodrošina globālā adrešu saraksta (GAL) kontaktpersonu sapludināšanu ar lietotāja programmas Outlook kontaktpersonām, lai lietotājam meklējot kādu kontaktpersonu, meklēšanas rezultātos tiktu parādīts tikai viens ieraksts.

 • Kontaktpersonu sapludināšana — šis līdzeklis nodrošina programmas Outlook un globālā adrešu saraksta (GAL) ierakstu kontaktinformācijas apkopošanu, nosakot e-pasta adrešu un/vai pierakstīšanās identifikatoru atbilstību. Kad ir noteikta atbilstība, programmā Lync tiek apkopti dati no trim datu avotiem (programmas Outlook, globālā adrešu saraksta un klātbūtnes informācijas). Apkopotie dati tiek rādīti dažādos lietotāja interfeisa komponentos, tostarp meklēšanas rezultātos, kontaktpersonu sarakstā un kontaktpersonas vizītkartē.

 • Programmas Outlook kontaktpersonu izveide atbilstoši programmas Lync kontaktpersonām (kontaktpersonu sinhronizācija) — programma Lync nodrošina programmas Outlook kontaktpersonu izveidi atbilstoši visām lietotāja kontaktpersonām, kas ir iekļautas noklusējuma kontaktpersonu mapē, ja lietotājs izmanto Microsoft Exchange Server 2010 vai jaunākas versijas pastkasti. Izveidojot Outlook kontaktpersonu atbilstoši katrai Lync kontaktpersonai, lietotāji var piekļūt Lync kontaktinformācijai, izmantojot programmu Outlook, Outlook Web Access, kā arī mobilās ierīces, kas nodrošina kontaktpersonu sinhronizēšanu ar Exchange.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: programmā Lync tiek apkopota kontaktinformācija no klātbūtnes informācijas, pakalpojuma Active Directory un programmas Outlook. Šī informācija tiek izmantota programmas Lync iekšējās darbībās. Veidojot programmas Outlook kontaktpersonas, programma Lync veic klātbūtnes informācijā, pakalpojumā Active Directory un programmā Outlook ietvertās kontaktinformācijas ierakstīšanu programmā Exchange. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: no klātbūtnes informācijas, pakalpojuma Active Directory un programmas Outlook iegūtā kontaktinformācija tiek rādīta Lync lietotāja interfeisā (kontaktpersonu sarakstā, kontaktpersonas vizītkartē, meklēšanas rezultātos un citur). Izmantojot kontaktpersonu sinhronizāciju (iepriekš sniegtā saraksta trešais elements), šo informāciju var ierakstīt arī programmā Exchange.

Izvēle/vadība: uzņēmuma administrators var iespējot vai atspējot šo līdzekli, izmantojot iekšjoslas iestatījumu EnableExchangeContactSync.

Balss kvalitātes uzlabojumi

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: Lync rāda lietotājam paziņojumus, lai palīdzētu uzlabot zvana kvalitāti, ja zvana laikā programma atklāj problēmas saistībā ar ierīci, tīklu vai datoru.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: programma Lync vāc informāciju par lietotāja audio ierīces iestatījumiem, tīkla iestatījumiem un citiem multivides savienojumiem, lai noteiktu audio kvalitātes. Ja Lync balss saziņas laikā atklāj, ka tiek negatīvi ietekmēta skaņas kvalitāte, lietotājs tiek informēts, ka ir radusies ar balss kvalitāti saistīta problēma. Citiem sarunas dalībniekiem tiek rādīts tikai paziņojums par to, ka lietotājs izmanto ierīci, kas pasliktina skaņas kvalitāti. Viņiem netiek sniegta informācija par to, kādu ierīci lietotājs izmanto. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: citiem sarunas dalībniekiem sūtītā informācija tiek izmantota, lai uzlabotu balss kvalitāti.

Izvēle/vadība: uzņēmuma administrators var izslēgt paziņojumus par balss kvalitāti, palaižot tālāk norādīto PowerShell komandu.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Sadarbība baltajā tāfelē

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: sadarbība baltajā tāfelē nodrošina lietotājiem iespēju izveidot un koplietot virtuālu balto tāfeli, kur sesijas dalībnieki var veikt piezīmes, zīmējumus un importēt attēlus, lai sapulcēs un sarunās kopā ar citiem lietotājiem strādātu ar tiem.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: baltajās tāfelēs veiktās anotācijas ir redzamas visiem dalībniekiem. Saglabājot balto tāfeli, tā kopā ar visām anotācijām tiek glabāta pakalpojumā Lync Server. Tā tiks glabāta serverī atbilstoši administratora iestatītajām sapulču satura termiņa beigu politikām. Korporācijai Microsoft netiek sūtīta nekāda informācija.

Informācijas lietošana: baltā tāfele uzlabo sadarbību, sniedzot sapulces dalībniekiem iespēju apspriest idejas, radīt jaunas idejas, veikt piezīmes un citas darbības.

Izvēle/Vadība: uzņēmuma administratoram ir pieejamas tālāk norādītās politikas.

 • Administratora politika EnableDataCollaboration. Šī politika sniedz uzņēmuma administratoram iespēju aizliegt šādu datu sadarbības līdzekļu — PowerPoint sadarbības, failu kopīgošanas, aptaujas, baltās tāfeles sadarbības un pielikumu līdzekļu — izmantošanu. Ja šīs politikas iestatījuma vērtība ir Aplams, līdzekļu līmeņa politikas šiem līdzekļiem nav jāņem vērā.

 • Administratora politika AllowAnnotations. Šī politika sniedz uzņēmuma administratoram iespēju aizliegt visiem sapulces dalībniekiem veikt anotēšanu. Ja šis iestatījums ir izslēgts, lietotājiem Lync interfeisā nav redzama ievades vieta baltās tāfeles izveidei.

Uz lapas sākumu

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

×