Pierakstīties, izmantojot Microsoft
Pierakstīties vai izveidot kontu
Sveicināti!
Atlasīt citu kontu.
Jums ir vairāki konti
Izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties pierakstīties.

Pēdējoreiz atjaunināts 2015. gada aprīlī

Lai izprastu datu vākšanas un lietošanas principus, kas attiecas uz noteiktu Microsoft Lync produktu, ir jāizlasa gan šis paziņojums par konfidencialitāti, gan jebkurš attiecīgs papildinājums.

Vispārīgi

Microsoft mērķis ir jūsu konfidencialitātes aizsardzība, vienlaikus piedāvājot produktus, kas personālā datora lietošanā nodrošina nepieciešamo veiktspēju, jaudu un ērtības. Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir skaidrota datu apkopošanas un izmantošanas kārtība, kas attiecas uz šī dokumenta sadaļā Papildinājumi minētajiem Microsoft produktiem. Tajā galvenokārt pievērsta uzmanība līdzekļiem, kas sazinās ar internetu. Tas neattiecas uz citām Microsoft tiešsaistes vai bezsaistes vietnēm, produktiem vai pakalpojumiem.

Papildinājumi — Lync 2013 produkta laidieni

Jūsu informācijas vākšana un izmantošana

No jums savākto personas informāciju korporācija Microsoft un tās kontrolētās filiāles un saistītie uzņēmumi izmantos jūsu lietoto līdzekļu iespējošanai un jūsu pieprasīto vai sankcionēto pakalpojumu sniegšanai vai darījumu veikšanai. Tā var tikt izmantota arī, lai analizētu un uzlabotu Microsoft produktus un pakalpojumus.

Iespējams, mēs jums nosūtīsim noteiktus obligātus tehniskus paziņojumus, piemēram, uzņemšanas vēstules, atgādinājumus par norēķiniem, informāciju par jautājumiem, kas saistīta ar tehnisko apkopi, un paziņojumus par drošību. Daži Microsoft pakalpojumi, iespējams, periodiski sūtīs dalībniekiem vēstules, kas uzskatāmas par pakalpojuma daļu. Iespējams, mēs reizēm lūgsim jūs sniegt atsauksmes, piedalīties aptaujās vai nosūtīsim jums reklāmas ziņojumus, lai informētu par citiem produktiem vai pakalpojumiem, ko piedāvā Microsoft un tās filiāles.

Lai jūsu saziņa ar Microsoft būtu konsekventa un personalizēta, informācija, kas savākta ar viena Microsoft pakalpojuma starpniecību, var tikt apvienota ar informāciju, kas apkopota ar citu Microsoft pakalpojumu starpniecību. Mēs varam arī papildināt ievākto informāciju ar informāciju, kas iegūta no citiem uzņēmumiem. Piemēram, mēs varam izmantot citu uzņēmumu pakalpojumus, kas ļauj mums, pamatojoties uz jūsu IP adresi, noteikt vispārīgu ģeogrāfisko apgabalu, lai pielāgotu savus pakalpojumus atkarībā no jūsu ģeogrāfiskā apgabala.

Ja šajā paziņojumā nav noteikts citādi, jūsu sniegtā personas informācija netiks nodota trešajām personām bez jūsu piekrišanas. Mēs dažkārt nolīgstam citus uzņēmumus ierobežotu pakalpojumu sniegšanai mūsu uzdevumā, piemēram, atbildēšanai uz klientu jautājumiem par produktiem vai pakalpojumiem, vai mūsu pakalpojumu statistikas analīzes veikšanai. Mēs sniegsim šiem uzņēmumiem tikai pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo personas informāciju, un tiem ir aizliegts izmantot šo informāciju jebkādiem citiem mērķiem.

Korporācijai Microsoft ir tiesības piekļūt informācijai par jums vai izpaust šo informāciju, tostarp jūsu saziņas saturu, lai: a) ievērotu likumus vai reaģētu uz likumīgiem pieprasījumiem vai tiesas procesiem; b) aizsargātu korporācijas Microsoft vai mūsu klientu īpašumtiesības, tostarp mūsu līgumu vai politiku realizāciju, kas nosaka veidu, kādā lietojat pakalpojumus; c) labticīgi rīkotos, uzskatot, ka šāda piekļuve vai izpaušana ir nepieciešama, lai garantētu Microsoft darbinieku, klientu vai sabiedrības locekļu personisko drošību.

Informācija, ko savākuši vai korporācijai Microsoft nosūtījuši šī dokumenta sadaļā Papildinājumi minētie produkti, var tikt glabāta un apstrādāta Amerikas Savienotajās Valstīs vai jebkurā citā valstī/reģionā, kur ir reģistrēta korporācija Microsoft vai tās saistītie uzņēmumi, meitasuzņēmumi vai pakalpojumu sniedzēji. Korporācija Microsoft ievēro ASV Tirdzniecības departamenta izstrādātos vispārējos drošā patvēruma konvencijas noteikumus attiecībā uz datu vākšanu, lietošanu un saglabāšanu Eiropas Savienībā.

Jūsu datora informācijas vākšana un lietošana

Kad izmantojat programmatūru, kuras līdzekļi ir paredzēti lietošanai internetā, apmeklētajām tīmekļa vietnēm un izmantotajiem tiešsaistes pakalpojumiem tiek nosūtīta informācija par jūsu datoru (“standarta informācija par datoru”). Korporācija Microsoft izmanto standarta informāciju par datoru, lai sniegtu internetā pieejamos pakalpojumus, lai palīdzētu uzlabot mūsu produktus un pakalpojumus, kā arī lai veiktu statistisko analīzi. Standarta informācijā par datoru parasti ietilpst tāda informācija kā jūsu IP adrese, operētājsistēmas versija, pārlūkprogrammas versija un reģionālie un valodas iestatījumi. Reizēm standarta informācijā par datoru ietilpst arī aparatūras ID, kas identificē ierīces ražotāju, ierīces nosaukumu un versiju. Ja kāds līdzeklis vai pakalpojums korporācijai Microsoft sūta informāciju, tiek sūtīta arī standarta informācija par datoru.

Jūsu informācijas drošība

Korporācija Microsoft ir apņēmusies palīdzēt aizsargāt jūsu informācijas drošību. Mēs izmantojam dažādas drošības tehnoloģijas un procedūras, kas palīdz aizsargāt jūsu informāciju pret nesankcionētu piekļuvi, izmantošanu vai izpaušanu. Piemēram, mēs glabājam jūsu sniegto informāciju datoru sistēmās ar ierobežotām piekļuves tiesībām, kas atrodas apsargātās telpās.

Izmaiņas šajā konfidencialitātes paziņojumā

Laiku pa laikam mēs atjaunināsim šo paziņojumu par konfidencialitāti un/vai tā papildinājumus, lai atspoguļotu izmaiņas mūsu produktos, pakalpojumos, kā arī klientu atsauksmes. Kad publiskosim izmaiņas, tiks mainīts šī paziņojuma sākumā minētais pēdējās atjaunināšanas reizes datums. Iesakām jums regulāri pārskatīt šo paziņojumu un tā papildinājumus, lai jūs būtu informēts par to, kā Microsoft aizsargā jūsu informāciju.

Papildinformācija

Korporācija Microsoft gaidīs jūsu komentārus par šo konfidencialitātes paziņojumu un tā papildinājumiem. Ja jums ir jautājumi vai ja uzskatāt, ka neesam ievērojuši šajā dokumentā minēto, sazinieties ar mums, izmantojot šo Veidlapu atsauksmēm par konfidencialitāti, vai pa pastu uz šo adresi:

Microsoft Privacy – Lync
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Specifiski līdzekļi

Microsoft kļūdu uzrādīšana

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: Microsoft kļūdu uzrādīšana sniedz pakalpojumu, kas nodrošina jums iespēju ziņot Microsoft par problēmām, kādas jums, iespējams, rodas, un saņemt informāciju, kas var palīdzēt izvairīties no šādām problēmām vai tās atrisināt.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija. Informāciju par Microsoft kļūdu uzrādīšanas pakalpojuma apkopoto, apstrādāto vai pārsūtīto informāciju skatiet Microsoft kļūdu uzrādīšanas pakalpojuma paziņojumu par konfidencialitāti Microsoft kļūdu uzrādīšanas pakalpojuma paziņojumā par konfidencialitāti.

Informācijas lietošana: jūsu iesniegtie kļūdu paziņošanas dati var tikt izmantoti, lai atrisinātu klientu problēmas un uzlabotu Microsoft programmatūru un pakalpojumus.

Izvēle/vadība: pirmoreiz, kad tiks konstatēta kāda kļūda, jums tiks piedāvāta iespēja piedalīties Microsoft kļūdu uzrādīšanas pakalpojumā. Kad izvēlēsities to iespējot, Microsoft kļūdu uzrādīšana automātiski ziņos Microsoft par problēmām, kādas radušās jūsu datorā.

Retos gadījumos, piemēram, ja rodas īpaši grūti risināmas problēmas, Microsoft var lūgt sniegt papildu datus, tostarp atmiņas sadaļas (tā var būt atmiņa, ko kopīgo jebkura vai visas lietojumprogrammas, kuras darbojās problēmas rašanās brīdī), daļu reģistra iestatījumu un vienu vai vairākus datorā esošus failus. Tie var būt arī jūsu pašreizējie dokumenti. Ja jums tiks lūgts sniegt papildu datus, jūs pirms lēmuma pieņemšanas par pārskata par kļūdu sūtīšanu korporācijai Microsoft būs iespēja skatīt pārskatā ietverto informāciju.

Svarīga informācija: klienti, kas ir uzņēmumi, var izmantot grupas politiku, lai konfigurētu Microsoft kļūdu uzrādīšanas darbību savos datoros. Pie konfigurācijas opcijām pieder iespēja izslēgt Microsoft kļūdu uzrādīšanu. Ja esat administrators un vēlaties konfigurēt microsoft grupas politika uzrādīšanu, tehniskā informācija ir pieejama vietnē Windows Server grupas politika TechCenter.

Microsoft Lync Server pašpiegādes paziņojumu pakalpojums

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: Lync Server pašpiegādes paziņojumu pakalpojums ir pakalpojums, kas tiek izmantots atjauninājumu paziņojumu (piemēram, tūlītējo ziņojumu paziņojumi un uzaicinājumi, ziņojumu brīdinājuma paziņojumi un neatbildēto zvanu paziņojumi) pašpiegādei mobilajās ierīcēs, kurās ir instalēta programma Microsoft Lync 2010 vai jaunāks klients, kas ir konfigurēts pašpiegādes paziņojumu saņemšanai.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: visi tūlītējo ziņojumu paziņojumi un uzaicinājumi, ziņojumu gaidīšanas paziņojumi un neatbildēto ziņojumu paziņojumi, kas tiek sūtīti, izmantojot mobilajās ierīcēs instalēto programmu Microsoft Lync, tiek maršrutēti, izmantojot Lync Server pašpiegādes paziņojumu pakalpojumu, kas nodrošina to piegādi paredzētajam mobilajam adresātam. Lync Server pašpiegādes paziņojumu pakalpojumā var tikt apstrādāta papildinformācija, piemēram, sūtītāja parādāmais vārds, ziņojuma priekšskatījums un sarunas ID. Kad dalībnieki ir izveidojuši tūlītējās ziņojumapmaiņas sarunu, tūlītējie ziņojumi vairs netiek apstrādāti, izmantojot Lync Server pašpiegādes paziņojumu pakalpojumu.

Informācijas lietošana: Lync Server pašpiegādes paziņojumu pakalpojumā nosūtītā informācija tiek izmantota, lai apstrādātu un nosūtītu tūlītējo ziņojumu, gaidoša ziņojuma un neatbildēto zvanu paziņojumus paredzētajam adresātam. Microsoft nesaglabā un neglabā datus, kas nosūtīti uz Lync Server pašpiegādes paziņojumu pakalpojumu. Paziņojumi tiks piegādāti lietotāja mobilajā tālrunī, izmantojot trešās puses pašpiegādes paziņojumu pakalpojumus atkarībā no lietotāja mobilās ierīces; Piemēram, ziņojumi, kas nosūtīti uz Apple ierīci vai sūtīti no tās, tiek nosūtīti Apple pašpiegādes paziņojumu pakalpojumā. Korporācijai Microsoft nav atbildības par datiem, ko apkopo šie trešo pušu pašpiegādes paziņojumu pakalpojumi. Informāciju par datu apkopošanu un izmantošanu skatiet jūsu mobilajai ierīcei raksturīgais konfidencialitātes papildinājums (norādīts šīs lapas augšdaļā).

Izvēle/vadība: lai organizācijā izmantotajās mobilajās ierīcēs izvietotajā programmā Microsoft Lync varētu izmantot pašpiegādes paziņojumu nodrošinātās iespējas, ir jāizmanto Lync Server pašpiegādes paziņojumu pakalpojums. Lai uzzinātu, vai jūsu organizācijā ir nodrošināta šī iespēja, sazinieties ar administratoru. Ja organizācijā ir iespējoti pašpiegādes paziņojumi un jūsu ierīcē var tos saņemt un rādīt, varat tos iespējot vai atspējot ierīcē, tomēr, atspējojot paziņojumus, tiek atspējots tikai to uznirstošais paziņojums vai skaņas brīdinājums un netiek atspējota jaunu ziņojumu vai paziņojumu saņemšana ierīcē.

Atsauksmes tiešsaistē

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: atsauksmes tiešsaistē nodrošina iespēju sniegt atsauksmes par produktiem un pakalpojumiem tieši korporācijai Microsoft.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: ja izvēlaties izmantot atsauksmes tiešsaistē, korporācijai Microsoft tiek nosūtīts jūsu ziņojuma saturs un standarta informācija par datoru.

Informācijas lietošana: jūsu iesniegtā informācija var tikt izmantota, lai uzlabotu Microsoft vietnes, produktus vai pakalpojumus. Informācija, ko vācam no jums, var tikt izmantota arī, lai lūgtu sniegt papildinformāciju par jūsu sniegtajām atsauksmēm vai izmantoto produktu vai pakalpojumu.

Izvēle/vadība: atsauksmes tiešsaistē var izmantot pēc izvēles.

Tiešsaistes palīdzība

Šī līdzekļa sniegtās iespējas: noklikšķinot uz Tiešsaistes palīdzība vai uz Palīdzība, tiek atvērti tiešsaistes atbalsta materiāli, kuros ir sniegta visaktuālākā informācija.

Ievāktā, apstrādātā vai pārsūtītā informācija: kad izmantojat tiešsaistes palīdzību vai palīdzību, jūsu pieprasījums, kā arī jums piedāvātās palīdzības tēmas vērtējums un atsauksmes par to, tiek nosūtītas korporācijai Microsoft. Ja meklēšanas vai atsauksmju sniegšanas lodziņā ievadāt personisku informāciju, šī informācija tiks nosūtīta korporācijai Microsoft, bet netiks lietota, lai jūs identificētu vai sazinātos ar jums.

Informācijas lietošana: tiešsaistes palīdzība un palīdzība izmanto meklēto informāciju, lai atgrieztu svarīgākos rezultātus, izstrādātu jaunu un uzlabotu esošo saturu.

Izvēle/vadība: ja nevēlaties atvērt tiešsaistes atbalsta materiālus, neklikšķiniet uz opcijām Tiešsaistes palīdzība vai Palīdzība.

Uz lapas sākumu

Nepieciešama papildu palīdzība?

Vēlaties vairāk opciju?

Izpētiet abonementa priekšrocības, pārlūkojiet apmācības kursus, uzziniet, kā aizsargāt ierīci un veikt citas darbības.

Kopienas palīdz uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem, sniegt atsauksmes, kā arī saņemt informāciju no ekspertiem ar bagātīgām zināšanām.

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar valodas kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?
Nospiežot Iesniegt, jūsu atsauksmes tiks izmantotas Microsoft produktu un pakalpojumu uzlabošanai. Jūsu IT administrators varēs vākt šos datus. Paziņojums par konfidencialitāti.

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×