Rakurstabulas

Rakurstabulas izveide darblapas datu analizēšanai

Rakurstabulas izveide darblapas datu analizēšanai

Rakurstabula ir jaudīgs rīks datu aprēķināšanai, apkopošanai un analīzei, kas ļauj skatīt datu salīdzinājumus, modeļus un tendences.

Rakurstabulas darbojas mazliet citādi atkarībā no izmantotās platformas, lai palaistu programmu Excel.

Surface Book ierīces foto

Rakurstabulas izveide

 1. Atlasiet šūnas, no kurām vēlaties izveidot rakurstabulu.

  Piezīme.:  Jūsu datos nedrīkst būt tukšas rindas vai kolonnas. Jābūt tikai vienam rindas virsrakstam.

 2. Atlasiet Ievietot > Rakurstabula.

  Rakurstabula

 3. Sadaļā Izvēlēties analizējamos datus atlasiet Atlasīt tabulu vai diapazonu.  

  Rakurstabula

 4. Sadaļā Tabula/diapazons apstipriniet šūnu diapazonu.

 5. Sadaļā Izvēlieties, kur novietot rakurstabulas atskaitiatlasiet Jauna darblapa , lai ievietotu rakurstabulu jaunā darblapā, vai esoša darblapa un pēc tam atlasiet atrašanās vietu, kurā vēlaties ievietot rakurstabulu.

 6. Atlasiet Labi.

Savas rakurstabulas izveide

 1. Lai pievienotu rakurstabulas lauku, atzīmējiet lauka nosaukuma izvēles rūtiņu rakurs​​​tabulu lauku rūtī.

  Piezīme.: Atlasītie lauki tiek pievienoti noklusējuma apgabaliem: dati, kas nav skaitliski, tiek pievienoti apgabalā Rindas, datumu un laika hierarhijas tiek pievienotas apgabalā Kolonnas un skaitliski lauki tiek pievienoti apgabalā Vērtības.

  Rakurstabula

 2. Lai pārvietotu lauku no viena apgabala uz citu, velciet lauku uz mērķa apgabalu.

Pirms darba sākšanas

 • Jūsu datiem jābūt sakārtotiem tabulas formātā, kurā nedrīkst būt tukšas rindas vai kolonnas. Ideālā gadījumā varat izmantot Excel tabulas, kā norādīts iepriekš minētajā piemērā.

 • Tabulas ir lielisks rakurstabulas datu avots, jo, atsvaidzinot datus, tabulai pievienotās rindas tiek automātiski iekļautas rakurstabulā, un visas jaunās kolonnas tiks iekļautas rakurstabulas lauku sarakstā. Pretējā gadījumā mainiet rakurstabulas avota datusvai izmantojiet dinamisku nosauktu diapazona formulu.

 • Datu tipiem kolonnās jāpaliek tādiem pašiem. Piemēram, vienā un tajā pašā kolonnā nevajadzētu apvienot datumus ar tekstu.

 • Rakurstabulas strādā ar jūsu datu momentuzņēmumu, ko sauc par kešatmiņu, lai reālie dati netiktu nekādā veidā mainīti.

Rakurstabulas izveide

Ja jūsu pieredze darbā ar rakurstabulām ir ierobežota vai nezināt, kā sākt darbu, varat izmantot ieteicamo rakurstabulu. Izmantojot šo līdzekli, programma Excel nosaka jēgpilnu izkārtojumu un datiem piemērotākos apgabalus rakurstabulā. Tas ir labs sākuma punkts, pēc kura varat eksperimentēt. Pēc ieteicamās rakurstabulas izveides jūs varēsit izpētīt dažādas orientācijas un pārkārtot laukus, lai iegūtu vajadzīgos rezultātus.

Varat lejupielādēt mūsu interaktīvo apmācību Savas pirmās rakurstabulas izveide.

Ieteicamās rakurstabulas

Rakurstabulas manuāla izveide

 1. Noklikšķiniet uz datu avota vai tabulas diapazona šūnas

 2. Dodieties uz Ievietošana > Ieteicamā rakurstabula.

  Dodieties uz Ievietošana > Ieteicamās rakurstabulas, lai programma Excel jums izveidotu rakurstabulu

 3. Excel analizē jūsu datus un piedāvā vairākas opcijas, līdzīgi kā šajā piemērā, kurā izmantoti mājsaimniecības izdevumu dati.

  Excel ieteikto rakurstabulu dialogs
 4. Atlasiet jums tīkamāko rakurstabulu un nospiediet Labi. Tiek izveidota rakurstabula jaunā lapā un parādīts rakurstabulas laukusaraksts.

 1. Noklikšķiniet uz datu avota vai tabulas diapazona šūnas

 2. Dodieties uz Ievietot > Rakurstabula.

  Ja izmantojat Excel darbam ar Mac 2011 vai vecākas versijas, poga Rakurstabula atrodas cilnē Dati grupā Analīze.

  Cilne Dati, grupa Analīze

 3. Programmā Excel tiks parādīts dialoglodziņš Rakurstabulas izveide ar atlasīta diapazona vai tabulas nosaukumu. Šajā gadījumā tiek izmantota tabula ar nosaukumu "tbl_HouseholdExpenses".

 4. Sadaļā Izvēlieties, kur novietot rakurstabulas atskaiti atlasiet Jauna darblapa vai Esošā darblapa. Ja izvēlaties Esošā darblapa, atlasiet šūnu, kurā novietot rakurstabulu.

 5. Noklikšķiniet uz Labi, un programmā Excel tiks izveidota tukša rakurstabula un parādīts rakurstabulas lauku saraksts.

Lauka nosaukuma apgabala augšdaļā atzīmējiet izvēles rūtiņu pie jebkura jūsu izvēlēta lauka, lai to pievienotu savai rakurstabulai. Pēc noklusējuma dati, kas nav skaitliski, tiek pievienoti apgabalam Rindas, datumu un laika lauki tiek pievienoti apgabalam Kolonnas un skaitliski lauki tiek pievienoti apgabalam Vērtības. Varat arī manuāli vilkt jebkuru pieejamo vienumu uz jebkuru no rakurstabulas laukiem, vai arī, ja vēlaties noņemt vienumu no rakurstabulas, vienkārši izvelciet to no lauku saraksta vai notīriet tā izvēles rūtiņu. Viens no rakurstabulas līdzekļiem ir lauku vienumu pārkārtošana, kas sniedz iespēju viegli un ātri mainīt rakurstabulas izskatu.

Rakurstabulas lauku saraksts

Atbilstošie lauki rakurstabulā

Excel rakurstabulas lauku saraksta dialoga piemērsRakurstabulas piemērs un lauku savstarpējā saistība ar lauku sarakstu.

 • Apkopošana

  Pēc noklusējuma rakurstabulas lauki, kuri tiek novietoti vērtību apgabalā, tiek parādīti kā SUM. Ja Excel interpretē jūsu datus kā tekstu, tie tiek parādīti kā COUNT. Šī iemesla dēļ ir svarīgi pārliecināties, vai datu tipi nav sajaukti ar vērtību laukiem. Varat mainīt noklusējuma aprēķinu, noklikšķinot uz bultiņas pa labi no lauka nosaukuma un atlasot opciju Lauka iestatījumi.

  Pēc tam mainiet aprēķinu tipu sadaļā Apkopot pēc. Ņemiet vērā, ka, mainot aprēķina tipu, Excel to automātiski pievienos sadaļai Pielāgots nosaukums, piemēram, “Summa no FieldName”, bet to var mainīt. Noklikšķinot uz pogas Skaitlis..., var mainīt visa lauka skaitļu formātu.

  Padoms.: Tā kā aprēķinu tipa mainīšana sadaļā Apkopot pēc mainīs rakurstabulas lauka nosaukumu, vislabāk būtu nepārdēvēt rakurstabulas laukus, kamēr neesat pabeidzis savas rakurstabulas iestatīšanu. Lai vienlaikus aizstātu visus laukus, lai tie nebūtu manuāli jāpārraksta, var izmantot funkciju Aizstāšana (Rediģēšanas izvēlnē) >Ko atrast > “Summa no”, pēc tam izvēlieties Aizstāt ar > atstājiet to tukšu.

 • Rādīt datus kā

  Tā vietā, lai datu apkopošanai izmantotu aprēķinu, to var arī parādīt kā procentus no lauka. Šajā piemērā ir mainīta mājsaimniecības izdevumu summa, lai tā tiktu rādīta kā % no gala summas, nevis vērtību summa.

  Rakurstabulas piemērs ar vērtībām, kas parādītas kā procenti no gala summas

  Kad esat atvēris dialoglodziņu Lauka iestatījumi, varat veikt atlasi cilnē Rādīt datus kā.

 • Rādiet vērtības gan aprēķinu, gan procentu veidā.

  Vienkārši divreiz ievelciet vienumu sadaļā Vērtības, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz vērtības un atlasiet Lauka iestatījumi un pēc tam katram vienumam iestatiet opciju Apkopot pēc un Rādīt datus kā.

Ja pievienojat jaunus datus rakurstabulu datu avotam, visas rakurstabulas, kas tika veidotas, balstoties uz šo datu avotu, ir jāatsvaidzina. Lai atsvaidzinātu tikai vienu rakurstabulu, ar peles labo pogu noklikšķiniet jebkurā vietā rakurstabulas diapazonā un atlasiet Atsvaidzināt. Ja jums ir vairākas rakurstabulas, vispirms atlasiet jebkuru šūnu jebkurā rakurstabulā un lentē dodieties uz Rakurstabulas analīze > noklikšķiniet uz bultiņas zem pogas Atsvaidzināt un atlasiet Atsvaidzināt visu.

Ja esat izveidojis rakurstabulu un jums tā vairs nav nepieciešama, varat vienkārši atzīmēt visu rakurstabulas diapazonu un nospiest Dzēst. Citi dati, rakurstabulas vai ap to esošās diagrammas netiks ietekmētas. Ja jūsu rakurstabula atrodas atsevišķā lapā, kurā nav citu paturamu datu, rakurstabulu var visātrāk noņemt, izdzēšot šo lapu.

Surface Book ierīces foto

Piezīme.: Mēs nepārtraukti strādājam, lai uzlabotu rakurstabulas programmā Excel darbam ar tīmekli. Šajā videoklipā redzamais saturs var atšķirties no tā, ko faktiski redzat, jo mēs pilnveidojam pieredzi.

 1. Atlasiet tabulu vai diapazonu savā izklājlapā un pēc tam atlasiet ievietot > rakurstabulu.


  Rakurstabulas ievietošanas rūtī tiek parādīts datu avots un vieta, kur Rakurstabula tiks ievietota, un tiek piedāvātas dažas ieteicamās rakurstabulas.

  Rakurstabulas ievietošanas rūtī varat iestatīt avota, mērķa un citus rakurstabulas aspektus.

 2. Veiciet vienu no šīm darbībām:

 • Lai manuāli izveidotu rakurstabulu, atlasiet izveidot savu rakurstabulu.

 • Lai izmantotu ieteicamo rakurstabulu, ritiniet līdz redzat vajadzīgo opciju un pēc tam atlasiet + Ievietot.

  Rakurstabula tiek parādīta mērķa vietā, un tiek parādīta rūts rakurstabulas lauki .

Avota datu vai mērķa šūnas maiņa

Ja vēlaties, varat mainīt rakurstabulas datu avotu un mērķa šūnu, kur vēlaties ievietot rakurstabulu. Mērķa šūnai ir jābūt ārpus avota tabulas vai diapazona.

 1. Rakurstabulas ievietošanas rūtī atlasiet saiti blakus opcijai avots vai saiti blakus vienumam mērķis. Izmaiņu veikšana PivotTable rūtī:

  Ievietot rakurstabulas rūti ar aicinājumu norādīt tabulu vai diapazonu, ko izmantot kā avotu un kas ļauj mainīt galamērķi.

 2. Veiciet vienu no šīm darbībām:

 • Lai mainītu avotu, atlasiet Atlasīt tabulu vai diapazonu, kas jāanalizē: un izpildiet parādītās darbības.

 • Lai mainītu mērķi, sadaļā rakurstabulas izvēleatlasiet Jauna darblapa vai esoša darblapa un pēc tam izpildiet norādītās darbības.

Piezīme.: Varat arī atlasīt tukšu lapu, kurā vēlaties parādīt rakurstabulu (mērķis). Šajā gadījumā vai, ja atlasāt nederīgu avotu, atlasot ievietot > rakurstabulu, parādās rakurstabulas ievietošanas rūts un tiek parādīts aicinājums norādīt avotu

Rakurs​​​tabulas lauku apgabala augšdaļā atzīmējiet izvēles rūtiņu pie jebkura jūsu izvēlēta lauka, lai to pievienotu savai rakurstabulai. Pēc noklusējuma dati, kas nav skaitliski, tiek pievienoti apgabalam Rindas, datumu un laika lauki tiek pievienoti apgabalam Kolonnas un skaitliski lauki tiek pievienoti apgabalam Vērtības. Varat arī manuāli vilkt jebkuru pieejamo vienumu uz jebkuru no rakurstabulas laukiem, vai arī, ja vēlaties noņemt vienumu no rakurstabulas, vienkārši izvelciet to no lauku saraksta vai notīriet tā izvēles rūtiņu. Viens no rakurstabulas līdzekļiem ir lauku vienumu pārkārtošana, kas sniedz iespēju viegli un ātri mainīt rakurstabulas izskatu.

Rakurstabulas lauku saraksts

Atbilstošie lauki rakurstabulā

Izmantojiet rakurstabulas lauku rūti, lai atlasītu laukus, kuros rakurstabulā ir jāatrodas.


Rakurstabula ar etiķetēm (kolonnām, rindām, vērtībām).

 • Apkopot vērtības pēc

  Pēc noklusējuma rakurstabulas lauki, kuri tiek novietoti vērtību apgabalā, tiek parādīti kā SUM. Ja Excel interpretē jūsu datus kā tekstu, tie tiek parādīti kā COUNT. Šī iemesla dēļ ir svarīgi pārliecināties, vai datu tipi nav sajaukti ar vērtību laukiem. Varat mainīt noklusējuma aprēķinu, noklikšķinot uz bultiņas pa labi no lauka nosaukuma un atlasot opciju Vērtību lauka iestatījumi.

  Excel vērtību lauku iestatījumu dialogs

  Pēc tam mainiet aprēķinu tipu sadaļā Apkopot vērtības pēc. Ņemiet vērā, ka, mainot aprēķina tipu, Excel to automātiski pievienos sadaļai Pielāgots nosaukums, piemēram, “Summa no FieldName”, bet to var mainīt. Noklikšķinot uz pogas Skaitļu formāts, var mainīt visa lauka skaitļu formātu.

  Excel vērtību lauku iestatījumu dialogs opcijām Summēt vērtības pēc

  Padoms.: Tā kā aprēķinu tipa mainīšana sadaļā Apkopot vērtības pēc mainīs rakurstabulas lauka nosaukumu, vislabāk būtu nepārdēvēt rakurstabulas laukus, kamēr neesat pabeidzis savas rakurstabulas iestatīšanu. Lai vienlaikus aizstātu visus laukus, lai tie nebūtu manuāli jāpārraksta, var izmantot funkciju Atrašana un aizstāšana (Ctrl + H) >Ko atrast > “Summa no”, pēc tam izvēlieties Aizstāt ar > atstājiet to tukšu.

 • Rādīt vērtības kā

  Tā vietā, lai datu apkopošanai izmantotu aprēķinu, to var arī parādīt kā procentus no lauka. Šajā piemērā ir mainīta mājsaimniecības izdevumu summa, lai tā tiktu rādīta kā % no gala summas, nevis vērtību summa.

  Rakurstabulas piemērs ar vērtībām, kas parādītas kā procenti no gala summas

  Kad esat atvēris dialoglodziņu Vērtību lauka iestatījumi, varat veikt atlasi cilnē Rādīt vērtības kā.

  Rakurstabulas vērtību lauka iestatījumi > dialogs Rādīt vērtības kā
 • Rādiet vērtības gan aprēķinu, gan procentu veidā.

  Vienkārši divreiz ievelciet vienumu sadaļā Vērtības un pēc tam katram vienumam iestatiet opciju Vērtības apkopot pēc un Rādīt vērtības kā.

Ja pievienojat jaunus datus rakurstabulas datu avotam, visas rakurstabulas, kas ir veidotas, balstoties uz šo datu avotu, ir jāatsvaidzina. Lai atsvaidzinātu rakurstabulu, varat ar peles labo pogu noklikšķiniet jebkurā vietā rakurstabulas diapazonā un pēc tam atlasiet Atsvaidzināt.

Rakurstabulas atsvaidzināšana

Ja esat izveidojis rakurstabulu un jums tā vairs nav nepieciešama, varat vienkārši atzīmēt visu rakurstabulas diapazonu un nospiest Dzēst. Citi dati, rakurstabulas vai ap to esošās diagrammas netiks ietekmētas. Ja jūsu rakurstabula atrodas atsevišķā lapā, kurā nav citu paturamu datu, rakurstabulu var visātrāk noņemt, izdzēšot šo lapu.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Vienmēr varat pajautāt speciālistiem Excel Tech kopienā, saņemt atbalstu Answers kopienā vai ieteikt jaunu līdzekli vai uzlabojumu vietnē Excel User Voice.

Skatiet arī

Rakursdiagrammas izveide

Datu griezumu izmantošana rakurstabulu datu filtrēšanai 

Laika rakurstabulas grafika izveide datumu filtrēšanai

Rakurstabulas izveide datu analizēšanai vairākās tabulās

Rakurstabulas izveide, kas pievienota Power BI datu kopām

Lauku saraksta izmantošana lauku sakārtošanai rakurstabulā

Rakurstabulas avota datu maiņa

Vērtību aprēķināšana rakurstabulā

PivotTable dzēšana

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas Office prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×