Hvorfor kan jeg ikke aktivere Windows?

Hvis du får en melding som sier at Windows ikke kan aktiveres, er følgende noen av årsakene til at aktiveringen kanskje ikke fungerte, samt noen mulige løsninger på problemet.


En annen produktnøkkel eller versjon av Windows ble brukt mens reparasjon ble utført

Hvis PC-en ble reparert eller bygget opp på nytt, kan det hende at en annen versjon av Windows ble installert. Hvis en annen produktnøkkel ble brukt på PC-en din i løpet av reparasjonen, kan nøkkelen være blokkert hvis den ble brukt på flere PC-er enn det som tillates av programvarelisensvilkårene fra Microsoft.

Hvis Windows ble aktivert før PC-en ble reparert eller bygget om, kan du kanskje løse problemet ved å skrive inn produktnøkkelen som fulgte med PC-en eller Windows-eksemplaret ditt, på nytt. Du kan også prøve å installere den opprinnelige versjonen av Windows på nytt.

Ett eksemplar av Windows ble installert på flere PC-er

Hvis du har ett eksemplar av Windows som er installert på mer enn én PC, kan det være problemer med aktiveringen fordi produktnøkkelen allerede har blitt brukt på flere PC-er enn det som tillates av programvarelisensvilkårene fra Microsoft.

Hvis produktnøkkelen brukes på flere PC-er enn det som tillates av lisensvilkårene for Microsoft-programvare, må du kjøpe en ny produktnøkkel eller et nytt eksemplar av Windows til hver PC for å kunne aktivere dem.

Piratprogramvare

Hvis Windows-eksemplaret ditt er piratprogramvare som ikke er utgitt eller lisensiert av Microsoft, fungerer ikke aktiveringen fordi Microsoft ikke kan finne noe samsvar mellom PC-ens maskinvareprofil og produktnøkkelen på 25 tegn.

Microsoft-nettstedet Hvordan vet jeg det? kan hjelpe deg å finne ut om eksemplaret ditt av Windows er piratprogramvare. Hvis dette er tilfelle, må du kjøpe et nytt eksemplar av Windows.

En brukt PC

Hvis du har kjøpt en brukt PC med Windows installert, er det mulig at produktnøkkelen brukes på flere PC-er enn det som tillates av programvarelisensvilkårene fra Microsoft.

Be personen du kjøpte PC-en fra, om å få den opprinnelige Windows-DVD-en og -produktnøkkelen. Hvis disse ikke er tilgjengelige, eller hvis du ikke kan aktivere PC-en din, må du kjøpe en ny produktnøkkel eller et annet eksemplar av Windows.

Maskinvareendringer

Hvis du har gjort omfattende endringer i maskinvaren på PC-en, for eksempel skiftet ut harddisken eller hovedkortet, kan det hende at Windows ikke lenger er aktivert. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du aktiverer Windows på nytt, kan du se artikkelen om produktaktivering.

Egenskaper

Artikkel-ID: 10751 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 5

Tilbakemelding