Relaterte emner
×
Logg på med Microsoft
Logg på eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Aktivering bidrar til å bekrefte at eksemplaret ditt av Windows er ekte og ikke er brukt på flere enheter enn lisensvilkårene for Microsoft-programvare tillater. Denne artikkelen hjelper deg å feilsøke og løse vanlige aktiveringsproblemer i Windows.

Hvis du vil ha hjelp til å finne produktnøkkelen, kan du se Finn produktnøkkelen for Windows. Hvis du vil ha feilsøking og annen informasjon om oppdatering av Windows 11, kan du se Windows-oppdatering: Vanlige spørsmål eller Feilsøk problemer med oppdatering av Windows. Hvis du vil ha informasjon om oppgradering til Windows 11, kan du se Oppgradere til Windows: vanlige spørsmål.

Aktivere Windows

Hvis du har problemer med å aktivere Windows 11, følger du denne fremgangsmåten for å løse aktiveringsfeil:

 1. Bekreft at enheten er oppdatert og kjører Windows 11. Skriv inn winver i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg deretter Winver fra resultatlisten. Du får se Windows-versjonen og -byggen.
  Kjører du ikke Windows 11? Finn ut hvordan du oppdaterer enheten på oppdatere Windows.

 2. Bruk feilsøking for aktivering til å rette enkle feil. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Prøv feilsøking for aktivering nedenfor.

 3. Hvis du fortsatt får en feilmelding, kan du se listen over feilkoder nedenfor og følge den foreslåtte fremgangsmåten for å løse problemet.

 4. Kontroller at feilen ikke er endret. Noen ganger når du kjører feilsøking for aktivering eller prøver å aktivere, endres feilkoden og meldingen. Hvis feilkoden er endret, slår du opp den nye koden nedenfor og følger den anbefalte fremgangsmåten. (Hvis du får en feilkode som ikke er oppført på denne siden, kan du kontakte kundestøtte.)

Kjører du ikke Windows 11 ennå? Se Aktivere Windows eller Aktivere Windows 7 eller Windows 8.1.

Prøv feilsøking for aktivering

Hvis du kjører Windows 11, kan feilsøking for aktivering bidra til å aktivere Windows på nytt hvis det nylig er gjort betydelige endringer i maskinvaren (for eksempel bytte av hovedkortet) eller installert Windows på nytt. 

Du må være administrator for å bruke dette alternativet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke feilsøking for aktivering

Løs vanlige feil

Nedenfor finner du noen av de vanligste aktiveringsfeilene med mulige løsninger for Windows 11. Hvis du får en feilkode som ikke er oppført på denne siden, kan du kontakte kundestøtte.

Hvis du oppgraderte til Windows 11 gratis og enheten ikke er aktivert, må du kontrollere at du kjører den nyeste versjonen av Windows 11. Denne versjonen inneholder forbedret aktivering og feilsøking av aktiveringsfeil. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan holde Windows oppdatert, kan du se Windows Update: VANLIGE SPØRSMÅL.

 • Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan aktivering fungerer i Windows 11 eller Windows 10, kan du se Aktivere Windows.

 • Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer Windows 7 eller Windows 8.1 inkludert hvordan du aktiverer enten via telefon, kan du se Aktivere Windows 7 eller Windows 8.1.

Feil

Hva den betyr, og hvordan du retter den

Windows rapporterte at maskinvaren på enheten er endret.

0xC004F211

En Windows-lisens er knyttet til enhetsmaskinvaren. Hvis du gjør betydelige maskinvareendringer, for eksempel bytter hovedkort, finner ikke Windows lenger en tilknyttet lisens neste gang du starter enheten. Hvis Windows var forhåndsinstallert på enheten og du har gjort en endring, for eksempel byttet hovedkort, må du ha en ny lisens.

For å kjøpe en ny Windows-lisens velger du Start  > Innstillinger  > System  > Aktivering , og velger Gå til Microsoft Store.
 Åpne Aktiveringsinnstillinger

Hvis du har en produktnøkkel for Windows som du brukte på enheten før maskinvaren ble endret, angir du den ved å velge Start  > Innstillinger  > System  > Aktivering  og deretter Endre produktnøkkel

Microsoft tilbyr i tillegg en unntaksbane for å overføre en Windows-lisens etter en endring av maskinvaren. Du må du være logget på den samme Microsoft-kontoen før du gjør endringer i maskinvaren, og for å kunne bruke unntaksbanen.  

For å gå til denne unntaksbanen velger du Start  > Innstillinger  > System  > Aktivering  og velger Feilsøk. Hvis feilsøkingen ikke løser problemet, ser du en kobling for å aktivere på nytt etter en endring i maskinvaren. Velg den for å følge denne banen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivere Windows 10 på nytt etter en endring i maskinvaren

Produktnøkkelen som brukes på denne enheten, fungerte ikke med denne utgaven av Windows. Du må kanskje kontakte butikken eller firmaet der du kjøpte Windows, angi en annen produktnøkkel eller gå til Store for å kjøpe ekte Windows.

0xC004F212 

Når du installerer Windows 11 på nytt med en digital lisens, blir du bedt om å velge hvilken utgave du vil installere. Hvis du velger en annen versjon enn den du er lisensiert til å bruke, kan du komme til å se denne feilmeldingen.  

Hvis du tror at du har installert feil versjon, kan du velge Start  > Innstillinger  > System  > Aktivering  og deretter Feilsøk. Hvis feilsøkingsprogrammet oppdager en gyldig digital Windows 11-lisens for en utgave som ikke er installert for øyeblikket, gir den deg beskjed og viser deg hvordan du installerer riktig utgave.
 Åpne Aktiveringsinnstillinger

Windows rapporterte at produktnøkkelen ikke ble funnet på enheten. 

0xC004F213

En Windows-lisens er knyttet til enhetsmaskinvaren. Hvis du gjør betydelige maskinvareendringer, for eksempel bytter hovedkort, finner ikke Windows lenger en tilknyttet lisens neste gang du starter enheten. Hvis Windows var forhåndsinstallert på enheten og du har gjort en endring, for eksempel byttet hovedkort, må du ha en ny lisens.

For å kjøpe en ny Windows-lisens velger du Start  > Innstillinger  > System  > Aktivering og velger Gå til Microsoft Store
 Åpne Aktiveringsinnstillinger

Hvis du har en produktnøkkel for Windows som du brukte på enheten før maskinvaren ble endret, angir du den ved å velge Start  > Innstillinger  > System  > Aktivering  og deretter Endre produktnøkkel

I tillegg tilbyr Microsoft en unntaksbane for å overføre en Windows-lisens etter en endring i maskinvaren. Du må du være logget på den samme Microsoft-kontoen før du gjør endringer i maskinvaren, og for å kunne bruke unntaksbanen.  

For å gå til denne unntaksbanen velger du Start  > Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  > Aktivering  og velger Feilsøk. Hvis feilsøkingen ikke løser problemet, ser du en kobling for å aktivere på nytt etter en endring i maskinvaren. Velg den for å følge denne banen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivere Windows 10 på nytt etter en endring i maskinvaren

Advarselen «Windows-lisensen din utløper snart»

Dette kan skje hvis du har en volumlisensklient installert. Volumlisensklienter for Windows 11 Pro brukes av store organisasjoner som distribuerer Windows 11 til hundrevis eller tusenvis av datamaskiner.

Aktivering håndteres vanligvis av organisasjonen i slike situasjoner, og må du kontakte systemansvarlig hvis du vil ha hjelp. Du finner mer informasjon under Feilsøke problemer med utløpende Windows-lisenser.

0x803f7001

Hvis du ser feilkoden 0x803F7001, betyr det at en gyldig Windows 11-lisens ikke ble funnet for å aktivere Windows på enheten. Slik aktiverer du Windows:

 1. Velg Start > Innstillinger > System > Aktivering.

 2. Hvis du har en gyldig produktnøkkel, velger du Endre produktnøkkel og skriver deretter inn produktnøkkelen på 25 tegn. Hvis du ikke har en gyldig produktnøkkel, velger du Gå til Microsoft Store og følger instruksjonene for å kjøpe en digital lisens for Windows.
  Åpne Aktiveringsinnstillinger

Obs!: Produktnøkkelen skal være i e-postbekreftelsen du mottok etter at du kjøpte Windows, i esken som fulgte med i emballasjen enheten ble levert i, eller på ekthetsgarantien som er festet på baksiden eller undersiden av enheten.

Hvis du vil ha hjelp til å finne produktnøkkelen, kan du se Finn produktnøkkelen for Windows.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du feilsøker feilkode 0x803F7001, kan du se Løse Windows-aktiveringsfeil 0x803F7001.

0x800704cF

Denne feilen betyr at vi ikke fant en gyldig Windows-lisens for enheten din.

Du må ha en gyldig produktnøkkel for å kunne aktivere Windows. Produktnøkkelen skal være i e-postbekreftelsen du mottok etter at du kjøpte Windows, i esken som fulgte med i emballasjen enheten ble levert i, eller på ekthetsgarantien som er festet på baksiden eller undersiden av enheten.

Hvis du vil ha hjelp til å finne produktnøkkelen, kan du se Finn produktnøkkelen for Windows.

Hvis du har en gyldig produktnøkkel, bruker du den til å aktivere Windows: 
 

 1. Velg Start > Innstillinger > System > Aktivering .

 2. Velg Endre produktnøkkel, og skriv deretter inn produktnøkkelen på 25 tegn.
  Åpne Aktiveringsinnstillinger

Hvis du har gjort en stor endring i enhetens maskinvare, som for eksempel å skifte ut et hovedkort, kjører du feilsøkingsverktøyet for Windows-aktivering som ligger på siden for aktiveringsinnstillinger. Vær oppmerksom på at du kan bli bedt om å gå gjennom reaktiveringsprosessen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke feilsøkingsverktøyet for aktivering.

Obs!: 

0xC004C060, 0xC004C4A2, 0xC004C4A2, 0x803FA067L, 0xC004C001, 0xC004C004, 0xC004F004, 0xC004C007, 0xC004F005, 0xC004C00F, 0xC004C010, 0xC004C00E, 0xC004C4A4, 0xC004C4A5, 0xC004B001, 0xC004F010, 0xC004F050

Noen mulige årsaker til at du ser disse feilmeldingene:

 • Du har skrevet inn en produktnøkkel som ikke kan brukes til å aktivere Windows. Skriv inn en annen produktnøkkel, eller kjøp en ny produktnøkkel.

 • Du oppgraderte til Windows 11, men aktiveringsserverne var opptatt. Hvis du oppgraderte fra en aktivert kopi av Windows 7 eller Windows 8.1, aktiveres ditt eksemplar av Windows 11 automatisk, eller du kan vente en stund og deretter velge Aktivere. Hvis du fortsatt har problemer med aktiveringen, kan du kontakte kundestøtten.

 • Du oppgraderte til Windows 11 ved hjelp av tilbudet om gratis oppgradering, men Windows 11 aktiveres ikke etter en ny installasjon. Ditt eksemplar av Windows 11 skal aktiveres automatisk så lenge du ikke har gjort betydelige maskinvareendringer på enheten (for eksempel bytte av hovedkortet). Hvis du fortsatt har problemer med aktiveringen, kan du kontakte kundestøtten.

0xC004C003

Det kan hende du ser denne feilen fordi produktnøkkelen for Windows 11 du har angitt, ikke er gyldig. Produktnøkler er unike – tilordnet til en bestemt bruker for installasjon på én enkelt enhet. Hvis det ble brukt en nøkkel (eller et forsøk på å bruke en nøkkel ble foretatt) på flere enheter, er den merket som ugyldig. Hvis du vil aktivere Windows, må du angi en annen Windows-nøkkel som er unik for enheten din.   

Hvis du kjøpte en enhet fra en forhandler av Windows 11 og forventet at nøkkelen skulle være gyldig, kontakter du forhandleren. Hvis enheten ble kjøpt med Windows 11 forhåndsinstallert og du fikk denne aktiveringsfeilen da du aktiverte den for første gang, kontakter du enhetsprodusenten. 

Hvis enhetsopplevelsen din er forskjellig fra de som er oppført ovenfor, kan du prøve følgende: 

 • Kjør feilsøkingen for aktivering av Windows 10: Velg Start > Innstillinger > System > Aktivering, og velg deretter Feilsøk
  Åpne Aktiveringsinnstillinger

 • Kontroller om du har en papirkopi av produktnøkkelen på Windows 25-tegn som du kan skrive inn for å aktivere Windows 11. 

 • Hvis enheten nylig ble reparert på et uavhengig reparasjonssenter, kan du kontakte dem for å se om reparasjonene krever en ny Windows 11-lisens. 

 • Hvis enheten er ny og aldri har vært aktivert, kan du kontakte enhetsprodusenten. 

0xC004F034

Du kan få denne feilmeldingen hvis du har skrevet inn en ugyldig produktnøkkel eller en produktnøkkel for en annen versjon av Windows.

Angi en gyldig produktnøkkel som samsvarer med versjonen og utgaven av Windows 11 som er installert på enheten.

Hvis Windows er installert på en enhet som er koblet til en KMS-server (Key Management Service), kan du kontakte brukerstøtten hos organisasjonen din for å få mer informasjon om hvordan du aktiverer Windows.

0xC004F210

Denne feilmeldingen kan vises hvis du har oppgitt en produktnøkkel for en annen utgave av Windows enn den utgaven som er installert på enheten din. Du kan også se denne feilen hvis du tidligere har oppgradert til Windows 11, men den gjeldende utgaven av Windows som er installert på enheten, samsvarer ikke med utgaven av den digitale lisensen.

Du kan enten angi en gyldig produktnøkkel som samsvarer med utgaven av Windows som er installert på enheten, eller installere versjonen av Windows 11 som samsvarer med den digitale lisensen.

Hvis enheten kjører Windows 11 (versjon 1607 eller nyere), kan feilsøkingsprogrammet for aktivering hjelpe deg med å installere riktig utgave av Windows på enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke feilsøkingsverktøyet for aktivering.

0xC004E016, 0xC004F210

Denne feilmeldingen kan vises hvis du har oppgitt en produktnøkkel for en annen versjon eller utgave av Windows. En produktnøkkel for Enterprise-utgaven av Windows 11 kan for eksempel ikke brukes til å aktivere Windows 11 Home- eller Windows 11 Core-utgaver.

Angi en produktnøkkel som samsvarer med versjonen og utgaven av Windows som er installert på enheten, eller kjøp et nytt eksemplar av Windows fra Microsoft Store.

0xC004FC03

Denne feilmeldingen vises kanskje hvis datamaskinen ikke er koblet til Internett, eller hvis brannmurinnstillingene hindrer Windows i å fullføre aktiveringsprosessen på nettet.

Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett, og at brannmuren ikke blokkerer aktiveringen av Windows. Hvis du fortsatt har problemer, kan du prøve å aktivere Windows via telefon. Skriv inn SLUI 04 i søkeboksen på oppgavelinjen,velg SLUI 04, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å aktivere Windows.

Obs!: Hvis du kjører Windows 11 Pro EDU eller Windows 11 Pro for Workstations, må du aktivere Windows via Internett. Du kan ikke bruke telefonaktivering og SLUI 04. SeSlik aktiverer du Windows 11 Pro for Workstations og Windows 11 Pro EDU.

0xC004E028

Denne feilmeldingen vises kanskje hvis du prøver å aktivere en enhet som allerede er i ferd med å aktiveres. Enheten bør bli aktivert etter at den første forespørselen er fullført.

0x8007267C

Denne feilmeldingen vises kanskje hvis du ikke er koblet til Internett, eller hvis aktiveringsserveren er midlertidig utilgjengelig. Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett, og at brannmuren ikke blokkerer aktiveringen av Windows.

0xD0000272, 0xC0000272, 0xc004C012, 0xC004C013, 0xC004C014

Hvis aktiveringsserveren er midlertidig utilgjengelig, blir eksemplaret av Windows automatisk aktivert når tjenesten er tilgjengelig igjen.

0xC004C008, 0xC004C770, 0x803FA071

Denne feilmeldingen vises kanskje hvis produktnøkkelen allerede har blitt brukt på en annen enhet, eller hvis den brukes på flere enheter enn det som tillates i lisensvilkårene for Microsoft-programvare. For å løse dette problemet må du kjøpe en produktnøkkel for hver av enhetene dine for å aktivere Windows på dem.

Hvis du bruker Windows 11, kan du kjøpe Windows fra Microsoft Store:

 1. Velg Start > Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  > Aktivering .

 2. Velg Gå til Microsoft Store, og følg deretter instruksjonene for å kjøpe Windows 11.
  Åpne Aktiveringsinnstillinger

Obs!: 

 • Hvis du ikke ser Gå til Microsoft Store på Aktivering-siden, kontakter du brukerstøtten for organisasjonen din.

 • Hvis du har gjort omfattende maskinvareendringer på enheten din (f.eks. erstattet harddisken eller hovedkortet) og du har en gyldig produktnøkkel, kan du prøve å aktivere Windows per telefon. Skriv inn SLUI 04 i søkeboksen på oppgavelinjen,velg SLUI 04, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å aktivere Windows. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer Windows 11 (versjon 1607 eller nyere) på nytt etter en maskinvareendring, kan du se Aktivere Windows på nytt etter en maskinvareendring.

 • Hvis du kjører Windows 11 Pro EDU eller Windows 11 Pro for Workstations, må du aktivere Windows via Internett. Du kan ikke bruke telefonaktivering og SLUI 04. Finn ut mer om Windows 11 Pro EDU eller Windows 11 Pro for Workstations.

0xC004F00F

Denne feilmeldingen kan vises hvis du har brukt en produktnøkkel for Enterprise-utgaven av Windows til å aktivere Windows 11 Home eller Windows 11 Pro. Skriv inn en produktnøkkel som samsvarer med utgaven av Windows du har på enheten din.

0xC004C020

Denne feilen oppstår når en volumlisens (en lisens en organisasjon har kjøpt fra Microsoft for å installere Windows på flere enheter) har blitt brukt på flere enheter enn det som tillates av lisensvilkårene for Microsoft-programvaren. For å løse problemet må du kanskje bruke en annen produktnøkkel til å aktivere Windows på enheten din. Kontakt brukerstøtten for organisasjonen din for å få mer informasjon.

0x8007232B, 0xC004F074, 0xC004F038, 0x8007007B

 • Denne feilmeldingen kan vises hvis du har brukt en produktnøkkel for Enterprise-utgaven av Windows til å aktivere Windows 11 Home eller Windows 11 Pro. Prøv å skrive inn en produktnøkkel som samsvarer med utgaven av Windows du har på enheten din.

 • Denne feilmeldingen vises kanskje hvis du prøver å aktivere arbeidsenheten, men ikke er koblet til arbeidsplassens nettverk. Hvis du er koblet til arbeidsplassens nettverk og fortsatt får feilen, må du kanskje endre nettverksinnstillingene. Kontakt brukerstøtten for organisasjonen din for å få mer informasjon.

 • Hvis organisasjonen din ikke har en støtteperson, må du kanskje angi produktnøkkelen på nytt:

 1. Velg Start > Innstillinger > System > Aktivering.

 2. Velg Endre produktnøkkel, og skriv deretter inn produktnøkkelen på 25 tegn.
  Åpne Aktiveringsinnstillinger

Administratortillatelse kreves  Du kan bli bedt om et administratorpassord eller om å bekrefte valget.

0x80072F8F

Denne feilmeldingen vises kanskje hvis enhetens dato og klokkeslett er ugyldig, eller hvis Windows har problemer med å koble til den elektroniske aktiveringstjenesten og ikke kan bekrefte produktnøkkelen din.

For å bekrefte dato og klokkeslett velger du Start > Innstillinger  > Klokkeslett og språk > Dato og klokkeslett.
Bekreft dato og klokkeslett i Innstillinger
 

Slik kontroller du Internett-forbindelsen:

 1. Skriv nettverksfeilsøking i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg deretter Identifiser og reparer nettverksproblemer fra resultatlisten.

 2. Følg instruksjonene for å løse eventuelle problemer med nettverket.

Hvis feilsøkingen for nettverk ikke fant problemer med nettverkstilkoblingen, kan du prøve å starte enheten på nytt for å se om det løser problemet.

0xC004E003

Denne feilmeldingen vises kanskje etter at du har installert tredjepartsprogramvare som endret systemfiler. Det kreves bestemte systemfiler for å fullføre Windows-aktiveringen. Du kan forsøke å gjenopprette systemfilene til et tidligere tidspunkt. Dermed fjernes programvare du installerte etter det tidspunktet, uten at det påvirker de personlige filene dine.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen om hvordan du gjenoppretter fra et systemgjenopprettingspunkt i Gjenopprettingsalternativer i Windows.

0x80004005

Velg Start > Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  > Aktivering, og velg Feilsøk for å kjøre Aktivering-feilsøking. Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking, kan du se Bruke feilsøking for aktivering.

Åpne Aktiveringsinnstillinger

Hvis dette ikke fungerer, må du kanskje tilbakestille enheten din. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen i Gjenopprettingsalternativer i Windows.

0x87e10bc6

Det oppsto en feil med aktiveringsserveren eller lisensieringstjenesten vår. Vent noen minutter, og prøv deretter å følge fremgangsmåten for lisensgjenoppretting for Windows 11 Pro: Velg Start > Innstillinger > System > Aktivering, og velg Feilsøk for å kjøre Aktivering-feilsøking.
Åpne Aktiveringsinnstillinger

Når feilsøkingsprogrammet er fullført, velger du Gå til Microsoft Store for å starte Microsoft Store-appen. Hvis det oppstår et problem med Microsoft Store-appen, kan du velge Prøv på nytt. Etter noen minutter skal du se en melding der du blir takket for at du aktiverer en ekte Windows-versjon, etterfulgt av en ny melding som viser at Windows ble aktivert.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking, kan du se Bruke feilsøking for aktivering.

0x80070652

Denne feilen kan oppstå hvis oppdateringskomponentene mangler eller er skadet på datamaskinen. Denne feilen kan også oppstå på grunn av at systemet mottar en dårlig nettverkstilkobling.

Bruk feilsøkingen for Windows Update for å se etter ødelagte eller manglende oppdateringer eller komponenter. Kjøring av feilsøking kan i enkelte tilfeller bidra til å finne og løse problemet.

Du bør også sjekke kvaliteten på Internett-tilkoblingen din.

Alle andre feilkoder

Gå til Windows Hjelp, skriv inn feilkoden i boksen Søk etter hjelp øverst til høyre, og kjør søket. Bla nøye gjennom søkeresultatene for å passe på at du bare prøver de som gjelder for situasjonen din.

Aktivering bidrar til å bekrefte at eksemplaret ditt av Windows er ekte og ikke er brukt på flere enheter enn lisensvilkårene for Microsoft-programvare tillater. Denne artikkelen hjelper deg å feilsøke og løse vanlige aktiveringsproblemer i Windows.

Hvis du vil ha hjelp til å finne produktnøkkelen, kan du se Finn produktnøkkelen for Windows. Hvis du vil ha feilsøking og annen informasjon om oppdatering av Windows 10, kan du se Windows Update: Vanlige spørsmål eller Feilsøke problemer med å oppdatere Windows. Hvis du vil ha informasjon om oppgradering til Windows 10, kan du se Oppgradere til Windows: vanlige spørsmål.

Aktivere Windows


Hvis du har problemer med å aktivere Windows 10, følger du denne fremgangsmåten for å løse dem:

 1. Bekreft at enheten er oppdatert og kjører Windows 10, versjon 1607 eller senere. Skriv inn winver i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg deretter Winver fra resultatlisten. Du får se Windows-versjonen og -byggen.
  Kjører du ikke Windows 10 versjon 1607 eller senere? Finn ut hvordan du oppdaterer enheten under oppdatere Windows 10.

 2. Bruk feilsøking for aktivering til å rette enkle feil. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Prøv feilsøking for aktivering nedenfor.

 3. Hvis du fortsatt får en feilmelding, kan du se listen over feilkoder nedenfor og følge den foreslåtte fremgangsmåten for å løse problemet.

 4. Kontroller at feilen ikke er endret. Noen ganger når du kjører feilsøking for aktivering eller prøver å aktivere, endres feilkoden og meldingen. Hvis feilkoden er endret, slår du opp den nye koden nedenfor og følger den anbefalte fremgangsmåten. (Hvis du får en feilkode som ikke er oppført på denne siden, kan du kontakte kundestøtte.)

Kjører du ikke Windows 10 ennå? Se Aktivere Windows 7 eller Windows 8.1.

Prøv feilsøking for aktivering

Hvis du kjører Windows 10-versjon 1607 eller senere, kan det hende feilsøkingsprogrammet for aktivering kan hjelpe deg å aktivere Windows på nytt hvis du nylig har foretatt betydelige endringer i maskinvaren (f.eks. erstattet hovedkortet) eller installert Windows på nytt.  

Du må være administrator for å bruke dette alternativet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke feilsøking for aktivering

Løs vanlige feil

Nedenfor finner du noen av de vanligste aktiveringsfeilene samt mulige løsninger for Windows 10. Hvis du får en feilkode som ikke er oppført på denne siden, kan du kontakte kundestøtte.

Hvis du oppgraderte til Windows 10 kostnadsfritt og enheten ikke er aktivert, kontrollerer du at du kjører den nyeste versjonen av Windows 10. Denne versjonen inneholder forbedret aktivering og feilsøking av aktiveringsfeil. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan holde Windows oppdatert, kan du se Windows Update: VANLIGE SPØRSMÅL.

 • Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan aktivering fungerer i Windows 10, kan du se Aktivere Windows.

 • Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer Windows 7 eller Windows 8.1, og hvordan du aktiverer dem via telefon, kan du se Aktivere Windows 7 eller Windows 8.1.

Feil

Hva den betyr, og hvordan du retter den

Windows rapporterte at maskinvaren på enheten er endret.

0xC004F211

En Windows-lisens er knyttet til enhetsmaskinvaren. Hvis du gjør betydelige maskinvareendringer, for eksempel bytter hovedkort, finner ikke Windows lenger en tilknyttet lisens neste gang du starter enheten. Hvis Windows var forhåndsinstallert på enheten og du har gjort en endring, for eksempel byttet hovedkort, må du ha en ny lisens.

For å kjøpe en ny Windows-lisens går du til Start  > Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  > Aktivering og velger Gå til Microsoft Store.
 Åpne Aktiveringsinnstillinger

Hvis du har en produktnøkkel for Windows som du brukte på enheten før du endret maskinvaren, angir du den ved å velge Start  > Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  > Aktivering  og deretter Endre produktnøkkel

Microsoft tilbyr i tillegg en unntaksbane for å overføre en Windows-lisens etter en endring av maskinvaren. Du må du være logget på den samme Microsoft-kontoen før du gjør endringer i maskinvaren, og for å kunne bruke unntaksbanen.  

For å gå til denne unntaksbanen velger du Start  > Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  > Aktivering  og velger Feilsøk. Hvis feilsøkingen ikke løser problemet, ser du en kobling for å aktivere på nytt etter en endring i maskinvaren. Velg den for å følge denne banen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivere Windows 10 på nytt etter en endring i maskinvaren

Produktnøkkelen som brukes på denne enheten, fungerte ikke med denne utgaven av Windows. Du må kanskje kontakte butikken eller firmaet der du kjøpte Windows, angi en annen produktnøkkel eller gå til Store for å kjøpe ekte Windows.

0xC004F212 

Når du installerer Windows 10 på nytt ved hjelp av en digital lisens, blir du bedt om å velge hvilken utgave som skal installeres. Hvis du velger en annen versjon enn den du er lisensiert til å bruke, kan du komme til å se denne feilmeldingen.  

Hvis du tror at du har installert feil versjon, kan du velge Start  > Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  > Aktivering  og deretter Feilsøk. Hvis feilsøkingen oppdager en gyldig digital Windows 10-lisens for en utgave som ikke er installert for øyeblikket, får du beskjed om det, og du får også se hvordan du installerer den riktige utgaven.
 Åpne Aktiveringsinnstillinger

Windows rapporterte at produktnøkkelen ikke ble funnet på enheten. 

0xC004F213

En Windows-lisens er knyttet til enhetsmaskinvaren. Hvis du gjør betydelige maskinvareendringer, for eksempel bytter hovedkort, finner ikke Windows lenger en tilknyttet lisens neste gang du starter enheten. Hvis Windows var forhåndsinstallert på enheten og du har gjort en endring, for eksempel byttet hovedkort, må du ha en ny lisens.

For å kjøpe en ny Windows-lisens velger du Start  > Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  > Aktivering og velger Gå til Microsoft Store
 Åpne Aktiveringsinnstillinger

Hvis du har en produktnøkkel for Windows som du brukte på enheten før du endret maskinvaren, angir du den ved å velge Start  > Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  > Aktivering  og deretter Endre produktnøkkel

I tillegg tilbyr Microsoft en unntaksbane for å overføre en Windows-lisens etter en endring i maskinvaren. Du må du være logget på den samme Microsoft-kontoen før du gjør endringer i maskinvaren, og for å kunne bruke unntaksbanen.  

For å gå til denne unntaksbanen velger du Start  > Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  > Aktivering  og velger Feilsøk. Hvis feilsøkingen ikke løser problemet, ser du en kobling for å aktivere på nytt etter en endring i maskinvaren. Velg den for å følge denne banen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivere Windows på nytt etter en maskinvareendring

Advarselen «Windows-lisensen din utløper snart»

Dette kan skje hvis du har en volumlisensklient installert. Windows 10 Pro-volumlisensklienter brukes av store organisasjoner som distribuerer Windows 10 til hundrevis eller tusenvis av datamaskiner.

Aktivering håndteres vanligvis av organisasjonen i slike situasjoner, og må du kontakte systemansvarlig hvis du vil ha hjelp. Du finner mer informasjon under Feilsøke problemer med utløpende Windows-lisenser.

0x803f7001

Hvis feilkoden 0x803F7001 vises, betyr det at det ikke ble funnet en gyldig Windows 10-lisens for å aktivere Windows på PC-en. Slik aktiverer du Windows:

 1. Velg Start > Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  > Aktivering .

 2. Hvis du har en gyldig produktnøkkel, velger du Endre produktnøkkel og skriver deretter inn produktnøkkelen på 25 tegn. Hvis du ikke har en gyldig produktnøkkel, velger du Gå til Microsoft Store og følger instruksjonene for å kjøpe en digital lisens for Windows.
  Åpne Aktiveringsinnstillinger

Obs!: Produktnøkkelen skal være i e-postbekreftelsen du mottok etter at du kjøpte Windows, i esken som fulgte med i emballasjen enheten ble levert i, eller på ekthetsgarantien som er festet på baksiden eller undersiden av enheten.

Hvis du vil ha hjelp til å finne produktnøkkelen, kan du se Finn produktnøkkelen for Windows.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du feilsøker feilkode 0x803F7001, kan du se Løse Windows-aktiveringsfeil 0x803F7001.

0x800704cF

Denne feilen betyr at vi ikke fant en gyldig Windows-lisens for enheten din.

Du må ha en gyldig produktnøkkel for å kunne aktivere Windows. Produktnøkkelen skal være i e-postbekreftelsen du mottok etter at du kjøpte Windows, i esken som fulgte med i emballasjen enheten ble levert i, eller på ekthetsgarantien som er festet på baksiden eller undersiden av enheten.

Hvis du vil ha hjelp til å finne produktnøkkelen, kan du se Finn produktnøkkelen for Windows.

Hvis du har en gyldig produktnøkkel, bruker du den til å aktivere Windows: 
 

 1. Velg Start > Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  > Aktivering .

 2. Velg Endre produktnøkkel, og skriv deretter inn produktnøkkelen på 25 tegn.
  Åpne Aktiveringsinnstillinger

Hvis du har gjort en stor endring i enhetens maskinvare, som for eksempel å skifte ut et hovedkort, kjører du feilsøkingsverktøyet for Windows-aktivering som ligger på siden for aktiveringsinnstillinger. Vær oppmerksom på at du kan bli bedt om å gå gjennom reaktiveringsprosessen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke feilsøkingsverktøyet for aktivering.

Obs!: Hvis du ser etter informasjon om hvordan du aktiverer Windows 7 eller Windows 8.1, kan du se Aktivere Windows 7 eller Windows 8.1.

0xC004C060, 0xC004C4A2, 0xC004C4A2, 0x803FA067L, 0xC004C001, 0xC004C004, 0xC004F004, 0xC004C007, 0xC004F005, 0xC004C00F, 0xC004C010, 0xC004C00E, 0xC004C4A4, 0xC004C4A5, 0xC004B001, 0xC004F010, 0xC004F050

Noen mulige årsaker til at du ser disse feilmeldingene:

 • Du har skrevet inn en produktnøkkel som ikke kan brukes til å aktivere Windows. Skriv inn en annen produktnøkkel, eller kjøp en ny produktnøkkel.

 • Du oppgraderte til Windows 10, men aktiveringsserverne var opptatt. Hvis du oppgraderte fra et aktivert eksemplar av Windows 7 eller Windows 8.1, aktiveres eksemplaret av Windows 10 automatisk. Du kan også vente en stund og deretter velge Aktiver. Hvis du fortsatt har problemer med aktiveringen, kan du kontakte kundestøtten.

 • Du oppgraderte til Windows 10 ved hjelp av tilbudet om gratis oppgradering, men Windows 10 aktiveres ikke etter en ny installasjon. Eksemplaret ditt av Windows 10 skal aktiveres automatisk så lenge du ikke har gjort noen betydelige maskinvareendringer i enheten (for eksempel byttet hovedkort). Hvis du fortsatt har problemer med aktiveringen, kan du kontakte kundestøtten.

0xC004C003

Det kan hende du ser denne feilen fordi produktnøkkelen til Windows 10 du har angitt, er ugyldig. Produktnøkler er unike – tilordnet til en bestemt bruker for installasjon på én enkelt enhet. Hvis det ble brukt en nøkkel (eller et forsøk på å bruke en nøkkel ble foretatt) på flere enheter, er den merket som ugyldig. Hvis du vil aktivere Windows, må du angi en annen Windows-nøkkel som er unik for enheten din.   

Hvis du kjøpte en enhet fra en forhandler av Windows 10 og forventer at nøkkelen er gyldig, kan du kontakte forhandleren. Hvis enheten ble kjøpt med Windows 10 forhåndsinstallert og du har mottatt denne aktiveringsfeilen da du slo den på for første gang, kan du kontakte produsenten av enheten. 

Hvis enhetsopplevelsen din er forskjellig fra de som er oppført ovenfor, kan du prøve følgende: 

 • Kjør feilsøkingen for aktivering av Windows 10: Velg Start > Innstillinger > Oppdatering og sikkerhet > Aktivering , og velg deretter Feilsøk
  Åpne Aktiveringsinnstillinger

 • Kontroller for å se om du har et papireksemplar av Windows-produktnøkkelen på 25 tegn du kan skrive inn for å aktivere Windows 10. 

 • Hvis enheten nylig er reparert på et uavhengig verksted, kan du kontakte dem for å se om reparasjonene krever en ny lisens for Windows 10. 

 • Hvis enheten er ny og aldri har vært aktivert, kan du kontakte enhetsprodusenten. 

0xC004F034

Du kan få denne feilmeldingen hvis du har skrevet inn en ugyldig produktnøkkel eller en produktnøkkel for en annen versjon av Windows.

Skriv inn en gyldig produktnøkkel som samsvarer med versjonen og utgaven av Windows 10 som er installert på enheten.

Hvis Windows er installert på en enhet som er koblet til en KMS-server (Key Management Service), kan du kontakte brukerstøtten hos organisasjonen din for å få mer informasjon om hvordan du aktiverer Windows.

0xC004F210

Denne feilmeldingen kan vises hvis du har oppgitt en produktnøkkel for en annen utgave av Windows enn den utgaven som er installert på enheten din. Du kan også få denne feilmeldingen hvis du tidligere har oppgradert til Windows 10, men utgaven av Windows som er installert på enheten din nå, ikke samsvarer med utgaven den digitale lisensen din gjelder for.

Du kan enten oppgi en gyldig produktnøkkel som samsvarer med utgaven av Windows som er installert på enheten, eller installere utgaven av Windows 10 som dekkes av den digitale rettigheten, på nytt.

Hvis enheten kjører Windows 10 (versjon 1607 eller senere), kan feilsøkingsprogrammet for aktivering hjelpe deg å installere den riktige utgaven av Windows på enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke feilsøkingsverktøyet for aktivering.

0xC004E016, 0xC004F210

Denne feilmeldingen kan vises hvis du har oppgitt en produktnøkkel for en annen versjon eller utgave av Windows. Du kan for eksempel ikke bruke en produktnøkkel for Enterprise-utgaven av Windows 10 til å aktivere Windows 10 Home eller Windows 10 Core.

Angi en produktnøkkel som samsvarer med versjonen og utgaven av Windows som er installert på enheten, eller kjøp et nytt eksemplar av Windows fra Microsoft Store.

0xC004FC03

Denne feilmeldingen vises kanskje hvis datamaskinen ikke er koblet til Internett, eller hvis brannmurinnstillingene hindrer Windows i å fullføre aktiveringsprosessen på nettet.

Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett, og at brannmuren ikke blokkerer aktiveringen av Windows. Hvis du fortsatt har problemer, kan du prøve å aktivere Windows via telefon. Skriv inn SLUI 04 i søkeboksen på oppgavelinjen,velg SLUI 04, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å aktivere Windows.

Obs!: Hvis du kjører Windows 10 Pro EDU eller Windows 10 Pro for Workstations, må du aktivere Windows via Internett. Du kan ikke bruke telefonaktivering og SLUI 04. Se Aktivere Windows 10 Pro for Workstations og Windows 10 Pro EDU.

0xC004E028

Denne feilmeldingen vises kanskje hvis du prøver å aktivere en enhet som allerede er i ferd med å aktiveres. Enheten bør bli aktivert etter at den første forespørselen er fullført.

0x8007267C

Denne feilmeldingen vises kanskje hvis du ikke er koblet til Internett, eller hvis aktiveringsserveren er midlertidig utilgjengelig. Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett, og at brannmuren ikke blokkerer aktiveringen av Windows.

0xD0000272, 0xC0000272, 0xc004C012, 0xC004C013, 0xC004C014

Hvis aktiveringsserveren er midlertidig utilgjengelig, blir eksemplaret av Windows automatisk aktivert når tjenesten er tilgjengelig igjen.

0xC004C008, 0xC004C770, 0x803FA071

Denne feilmeldingen vises kanskje hvis produktnøkkelen allerede har blitt brukt på en annen enhet, eller hvis den brukes på flere enheter enn det som tillates i lisensvilkårene for Microsoft-programvare. For å løse dette problemet må du kjøpe en produktnøkkel for hver av enhetene dine for å aktivere Windows på dem.

Hvis du bruker Windows 10, kan du kjøpe Windows fra Microsoft Store:

 1. Velg Start > Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  > Aktivering .

 2. Velg Gå til Microsoft Store, og følg deretter instruksjonene for å kjøpe Windows 10.
  Åpne Aktiveringsinnstillinger

Obs!: 

 • Hvis du ikke ser Gå til Microsoft Store på Aktivering-siden, kontakter du brukerstøtten for organisasjonen din.

 • Hvis du har gjort omfattende maskinvareendringer på enheten din (f.eks. erstattet harddisken eller hovedkortet) og du har en gyldig produktnøkkel, kan du prøve å aktivere Windows per telefon. Skriv inn SLUI 04 i søkeboksen på oppgavelinjen,velg SLUI 04, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å aktivere Windows. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer Windows 10 (versjon 1607 eller nyere) på nytt etter en maskinvareendring, kan du se Aktivere Windows på nytt etter en maskinvareendring.

 • Hvis du kjører Windows 10 Pro EDU eller Windows 10 Pro for Workstations, må du aktivere Windows via Internett. Du kan ikke bruke telefonaktivering og SLUI 04. Finn ut mer om Windows 11 Pro EDU eller Windows 11 Pro for Workstations.

0xC004F00F

Denne feilmeldingen kan vises hvis du har brukt en produktnøkkel for Enterprise-utgaven av Windows til å aktivere Windows 10 Home eller Windows 10 Pro. Skriv inn en produktnøkkel som samsvarer med utgaven av Windows du har på enheten din.

0xC004C020

Denne feilen oppstår når en volumlisens (en lisens en organisasjon har kjøpt fra Microsoft for å installere Windows på flere enheter) har blitt brukt på flere enheter enn det som tillates av lisensvilkårene for Microsoft-programvaren. For å løse problemet må du kanskje bruke en annen produktnøkkel til å aktivere Windows på enheten din. Kontakt brukerstøtten for organisasjonen din for å få mer informasjon.

0x8007232B, 0xC004F074, 0xC004F038, 0x8007007B

 • Denne feilmeldingen kan vises hvis du har brukt en produktnøkkel for Enterprise-utgaven av Windows til å aktivere Windows 10 Home eller Windows 10 Pro. Prøv å skrive inn en produktnøkkel som samsvarer med utgaven av Windows du har på enheten din.

 • Denne feilmeldingen vises kanskje hvis du prøver å aktivere arbeidsenheten, men ikke er koblet til arbeidsplassens nettverk. Hvis du er koblet til arbeidsplassens nettverk og fortsatt får feilen, må du kanskje endre nettverksinnstillingene. Kontakt brukerstøtten for organisasjonen din for å få mer informasjon.

 • Hvis organisasjonen din ikke har en støtteperson, må du kanskje angi produktnøkkelen på nytt:

 1. Velg Start > Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  > Aktivering .

 2. Velg Endre produktnøkkel, og skriv deretter inn produktnøkkelen på 25 tegn.
  Åpne Aktiveringsinnstillinger

Administratortillatelse kreves  Du kan bli bedt om et administratorpassord eller om å bekrefte valget.

0x80072F8F

Denne feilmeldingen vises kanskje hvis enhetens dato og klokkeslett er ugyldig, eller hvis Windows har problemer med å koble til den elektroniske aktiveringstjenesten og ikke kan bekrefte produktnøkkelen din.

For å bekrefte dato og klokkeslett velger du Start > Innstillinger  > Klokkeslett og språk > Dato og klokkeslett.
Bekreft dato og klokkeslett i Innstillinger
 

Slik kontroller du Internett-forbindelsen:

 1. Skriv nettverksfeilsøking i søkeboksen på oppgavelinjen, og velg deretter Identifiser og reparer nettverksproblemer fra resultatlisten.

 2. Følg instruksjonene for å løse eventuelle problemer med nettverket.

Hvis feilsøkingen for nettverk ikke fant problemer med nettverkstilkoblingen, kan du prøve å starte enheten på nytt for å se om det løser problemet.

0xC004E003

Denne feilmeldingen vises kanskje etter at du har installert tredjepartsprogramvare som endret systemfiler. Det kreves bestemte systemfiler for å fullføre Windows-aktiveringen. Du kan forsøke å gjenopprette systemfilene til et tidligere tidspunkt. Dermed fjernes programvare du installerte etter det tidspunktet, uten at det påvirker de personlige filene dine.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen om hvordan du gjenoppretter fra et systemgjenopprettingspunkt i Gjenopprettingsalternativer i Windows.

0x80004005

Velg Start > Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  > Aktivering, og velg Feilsøk for å kjøre Aktivering-feilsøking. Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking, kan du se Bruke feilsøking for aktivering.

Åpne Aktiveringsinnstillinger

Hvis dette ikke fungerer, må du kanskje tilbakestille enheten din. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen i Gjenopprettingsalternativer i Windows.

0x87e10bc6

Det oppsto en feil med aktiveringsserveren eller lisensieringstjenesten vår. Vent noen minutter, og prøv deretter å følge fremgangsmåten for lisensgjenoppretting for Windows 10 Pro: Velg Start > Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  > Aktivering, og velg Feilsøk for å kjøre Aktivering-feilsøking.
Åpne Aktiveringsinnstillinger

Når feilsøkingsprogrammet er fullført, velger du Gå til Microsoft Store for å starte Microsoft Store-appen. Hvis det oppstår et problem med Microsoft Store-appen, kan du velge Prøv på nytt. Etter noen minutter skal du se en melding der du blir takket for at du aktiverer en ekte Windows-versjon, etterfulgt av en ny melding som viser at Windows ble aktivert.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking, kan du se Bruke feilsøking for aktivering.

0x80070652

Denne feilen kan oppstå hvis oppdateringskomponentene mangler eller er skadet på datamaskinen. Denne feilen kan også oppstå på grunn av at systemet mottar en dårlig nettverkstilkobling.

Bruk feilsøkingen for Windows Update for å se etter ødelagte eller manglende oppdateringer eller komponenter. Kjøring av feilsøking kan i enkelte tilfeller bidra til å finne og løse problemet.

Du bør også sjekke kvaliteten på Internett-tilkoblingen din.

Alle andre feilkoder

Gå til Windows Hjelp, skriv inn feilkoden i boksen Søk etter hjelp øverst til høyre, og kjør søket. Bla nøye gjennom søkeresultatene for å passe på at du bare prøver de som gjelder for situasjonen din.

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen
Spør fellesskapet
Få støtte
Kontakt oss

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×