Finne en telefon eller enhet du har mistet

Finn mobilen

Det er nervepirrende når du ikke finner enheten. Uansett om den virkelig er borte eller bare sitter fast mellom sofaputene, kan Finn mobilen være til hjelp for å unngå bekymringer. Denne kostnadsfrie tjenesten på account.microsoft.com/devices kan ringe, låse, slette eller vise din Windows Phone på et kart.

Slik logger du på Finn mobilen for første gang

Første gang du bruker Finn mobilen, må du passe på at du allerede har logget på telefonen med Microsoft-kontoen din.

 1. Gå til account.microsoft.com/devices. Hvis du blir bedt om å logge på, bruker du den samme Microsoft-kontoen du brukte til å logge på telefonen.
 2. Velg mobilen du vil finne, og klikk deretter Finn mobilen.

Slik finner du telefonen

 1. Gå til account.microsoft.com/devices. Hvis du blir bedt om å logge på, bruker du den samme Microsoft-kontoen du brukte til å logge på telefonen.
 2. Velg mobilen du vil finne, og klikk deretter Finn mobilen.
 3. Det vises et kart med mobilens posisjon. Du kan zoome inn eller ut for å få en bedre visning.


Slik ringer eller låser du mobilen

 1. Gå til account.microsoft.com/devices. Hvis du blir bedt om å logge på, bruker du den samme Microsoft-kontoen du brukte til å logge på telefonen.
 2. Velg mobilen du vil ringe eller låse, og klikk deretter Finn mobilen.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Klikk Ring for å få mobilen til å ringe, og følg deretter instruksjonene. Den ringer selv om volumet er slått av eller satt til vibrasjon.
  • Hvis du vil låse mobilen og vise en melding på låseskjermen, klikker du Lås og følger deretter instruksjonene. Hvis du ikke allerede har et passord som er konfigurert på mobilen, må du angi et – du bruker det til å låse opp mobilen hvis du får den tilbake.

Slik sletter du mobilen

Hvis du er sikker på at du ikke får telefonen tilbake, eller hvis du har sensitiv informasjon du vil beskytte til du får den tilbake, kan du slette innholdet på telefonen eksternt.

 1. Gå til account.microsoft.com/devices. Hvis du blir bedt om å logge på, bruker du den samme Microsoft-kontoen du brukte til å logge på telefonen.
 2. Velg mobilen du vil slette, og klikk deretter Finn mobilen.
 3. Klikk Slett.
 4. Hvis du er helt sikker, merker du av for Jeg er klar til å slette dataene på telefonen og klikker deretter Slett.


Slik endrer du innstillinger for Finn mobilen

Konfigurer Finn mobilen slik at posisjonen din lagres med få timers mellomrom. Dermed blir det enklere å finne mobilen. Du endrer disse innstillingene på telefonen, ikke på datamaskinen.

 1. Gå til applisten, trykk Innstillinger > Oppdatering og sikkerhet > Finn mobilen.
 2. Merk av for:

  Lagre telefonposisjonen av og til og før batteriet er tomt, slik at det blir enklere å finne den. Finn mobilen kan lagre informasjon om posisjonen til telefonen med noen få timers mellomrom, slik at hvis den er uten dekning eller batteriet går tomt, kan telefonens siste kjente posisjon fortsatt vises på et kart.

Tilbakestillingsvern

Enkelte nyere Windows-telefoner kan bruke Tilbakestillingsvern, en kostnadsfri tjeneste på account.microsoft.com som gir ekstra beskyttelse, slik at det ikke er enkelt å tilbakestille telefonen eller bruke den på nytt hvis den ender opp i feil hender. Se Beskytte telefonen min hvis du vil vite mer.

Finn enheten

Du kan bruke Finn enheten til å finne enheten din på et kart, på samme måte som med Finn mobilen. Denne kostnadsfrie tjenesten på account.microsoft.com/devices henter jevnlig enhetens posisjon, slik at du kan se den på et kart.

Slik endrer du innstillinger for Finn enheten

Konfigurer Finn enheten slik at posisjonen din lagres med få timers mellomrom. Dermed blir det enklere å finne enheten Hvis du vil endre disse innstillingene, må du kontrollere at du har aktivert innstillingen for hovedposisjon på enheten og logget på enheten med Microsoft-kontoen.

 1. Logg på enheten som administrator.
 2. Gå til Start på enheten, og velg deretter Innstillinger > Oppdatering og sikkerhet > Finn enheten.
 3. Aktiver innstillingen Finn enheten.

Slik finner du enheten

 1. Gå til account.microsoft.com/devices. Hvis du blir bedt om å logge på, bruker du den samme Microsoft-kontoen som du brukte til å logge på enheten.
 2. Velg enheten du vil finne, og klikk deretter Finn enheten.
 3. Det vises et kart med enhetens posisjon.
Egenskaper

Artikkel-ID: 11579 – Forrige gjennomgang: 22. aug. 2016 – Revisjon: 3

Tilbakemelding