Gjenopprettingsalternativer i Windows 10

Gjelder: Windows 10

Hvis du har problemer med PC-en din, kan tabellen nedenfor hjelpe deg å avgjøre hvilket gjenopprettingsalternativ du skal bruke. For å få hjelp med svart skjerm eller blå skjerm-feil kan du se Feilsøke problemer med svart skjerm eller Feilsøke blå skjerm-feil

 Problem  Se denne delen
PC-en fungerer ikke som den skal, og du har nylig installert en oppdatering. Fjerne en installert Windows-oppdatering
PC-en fungerer ikke som den skal, og det er en stund siden du har installert en app, driver eller oppdatering. Tilbakestille PC-en
PC-en starter ikke, du har ikke opprettet en gjenopprettingsstasjon, og det hjalp ikke å tilbakestille PC-en. Bruke installasjonsmediet til å installere Windows 10 på nytt
PC-en starter ikke, og du har ikke opprettet noen gjenopprettingsstasjon. Bruke installasjonsmediet til å gjenopprette PC-en
PC-en starter ikke, og du har opprettet en gjenopprettingsstasjon. Bruke en gjenopprettingsstasjon til å gjenopprette PC-en
Du vil installere det forrige operativsystemet på nytt. Gå tilbake til den forrige versjonen av Windows
PC-en fungerer ikke som den skal, og du har nylig installert en app. Gjenopprette fra et systemgjenopprettingspunkt


Klikk på ett av gjenopprettingsalternativene nedenfor, og følg fremgangsmåten for å prøve å få ting til å fungere igjen.