Følge med på barnas enhetsbruk med aktivitetsrapporter

Når du legger til barnas Microsoft-kontoer i familien og aktiverer Aktivitetsrapportering, får du regelmessig e-postmeldinger med aktivitetsrapporter som oppsummerer hvor mye tid de har brukt på enhetene, hvilke nettsteder de har besøkt, hvilke apper de har brukt, og hva de har søkt etter med søkemotorer som Bing, Google eller Yahoo! Search.

E-postsammendraget gir deg mye informasjon om barnas aktiviteter på enhetene deres. Hvis du vil se enda mer informasjon og endre tillatelsene deres og andre innstillinger, kan du gå til Nylig aktivitet-siden deres i familieområdet på nettstedet for Microsoft-kontoen. Slik gjør du det:

  1. Logg på familien på nettstedet for Microsoft-kontoen.
  2. Velg barnet du vil se rapporten for, og dermed vises Nylig aktivitet-siden for barnet.
  3. Hvis Aktivitetsrapportering er Av, bruker du bryteren til å angi .

    Hvis du ikke vil ha ukentlige aktivitetsrapporter i e-posten, fjerner du merket ved siden av Send meg ukentlige rapporter via e-post.

Nettlesing

Dette avsnittet i aktivitetsrapporten viser alle nylige søk og hvilke nettsteder barnet har besøkt eller prøvde å besøke. Blokkerte nettsteder vises først og deretter steder barnet har besøkt. Du kan tillate eller blokkere et hvilket som helst nettsted direkte fra den siste aktivitetsrapporten ved å velge Tillat eller Blokker ved siden av URL-adressen. Hvis du vil justere barnets nettstedsbegrensninger, velger du Innstillinger.

Apper og spill

Her kan du se alle apper og spill barnet har brukt, inkludert de som eventuelt er blokkert. Du kan også se aldersklassifiseringen ved siden av titlene, og du kan velge å Tillate eller Blokkere apper og spill fra listen. Hvis du vil justere barnets app- og spillbegrensninger, velger du Innstillinger.

Skjermtid

Hvis du vil ha en oversikt over hvor mye tid barnet har brukt totalt på de ulike enhetene sine, viser avsnittet Skjermtid når og hvor lenge barnet brukte enhetene i løpet av uken.

Du får en liste over hvor mye tid de har brukt på enhetene sine per dag, samt hvor mye tid de har brukt på hver enhet i løpet av uken.

Hvis du finner ut at du må justere skjermtidsbegrensningene for barnet, velger du Innstillinger.

Finn ut hvordan du følger med på barnas kjøp.

Egenskaper

Artikkel-ID: 12441 – Forrige gjennomgang: 22. jun. 2016 – Revisjon: 2

Tilbakemelding