Kameraet fungerer ikke i Windows 10

Gjelder: Windows 10

Når kameraet ikke fungerer i Windows 10, kan det mangle drivere etter en nylig oppdatering. Det er også mulig at antivirusprogrammet er i ferd med å blokkere kameraet, at personverninnstillingene ikke tillater kameratilgang for enkelte apper, eller at det er et problem med appen du vil bruke.

Åpne Kamera

Før du begynner


Før du arbeider gjennom de mulige løsningene som er oppført, gjør du følgende:

 • Se etter oppdateringer. Velg Start , og velg Innstillinger > Oppdatering og sikkerhet > Windows Update  > Se etter oppdateringer. Hvis du ser alternativet for å vise valgfrie oppdateringer, kan du velge den for å se om det finnes tilgjengelige oppdateringer for kameraet ditt. Tillat installasjon av tilgjengelige oppdateringer, og start deretter enheten på nytt når den er klar. 
 • Start PC-en på nytt. Hvis du ikke har startet enheten på nytt fordi kameraet har sluttet å fungere, bør du gjøre det. Velg Start , og velg deretter På/av > Start på nytt. Å vekke enheten fra hvilemodus er ikke det samme som en omstart. 
 • Test kameraet med Kamera-appen. Velg Start og velg deretter Kamera fra listen over apper. Hvis du blir bedt om å tillate tilgang til kameraet, velger du Ja. Hvis kameraet fungerer i Kamera-appen, kan det hende at problemet er med appen du prøver å bruke. 

  Åpne Kamera

Hvis kameraet fremdeles ikke fungerer, kan du prøve noen andre ting. Du får best resultater ved å prøve mulige løsninger i den rekkefølgen som vises.

Se etter en kamerabryter knapp på enheten

Noen bærbare datamaskiner og bærbare enheter har en fysisk bryter eller knapp som aktiverer eller deaktiverer kameraet. Når enheten er deaktivert, vil ikke enheten oppdage at det er et kamera installert. Hvis datamaskinen har en bryter eller knapp, må du kontrollere at den er i på-posisjonen før du bruker kameraet.

Kontroller innstillingene


Gi appene tillatelse

Hvis du nylig har oppdatert Windows 10, må du kanskje gi apper tillatelse til å bruke kameraet. Enkelte apper har ikke standardtilgang til kameraet i nyere versjoner av Windows 10. 

Hvis du vil gi enheten din tilgang til kameraet, velger du Start , deretter Innstillinger  > Personvern  > Kamera . I Gi tilgang til kameraet på denne enheten, hvis Kameratilgang for denne enheten er deaktivert, velger du Endre og slår på Kameratilgang for denne enheten

Gi tilgang til kameraet på denne enheten

Før apper får tilgang til kameraet, må du kontrollere at kameratilgang er aktivert for apper i brukerkontoen din. Kontroller at La apper få tilgang til kameraet er aktivert. 

Når du har aktivert tilgang til kameraet, går du ned til Velg hvilke Microsoft Store-apper som kan få tilgang til kameraetog aktivere kameratilgang for appene du vil. Bare apper som er installert fra Microsoft Store, vises i denne listen. 

Hvis du har installert appen fra internett, en CD, en USB-stasjon eller hvis IT-administratoren har installert appen for deg, kan det hende at den ikke er en Microsoft Store-app. Hvis du vil sjekke, kan du gå til Gi skrivebordsappene tilgang til kameraet og sørge for at det er slått på. Mange videokonferanseapper, for eksempel Microsoft Teams, er skrivebordsapper som krever at denne innstillingen er aktivert.  

Hvis du vil vite hvordan du kan konfigurere personverninnstillingene for kameraet i Windows 10, kan du gå til denne siden for Windows-fellesskapet (på engelsk).

Kontroller antivirusprogramvaren

Se etter innstillinger for antivirusprogramvare, se etter innstillinger som blokkerer tilgang til kameraet eller tillatelse til å bruke kameraet. Trenger du hjelp, kan du gå til nettstedet til produsenten av antivirusprogramvaren. 

Kontroller maskinvaredriverne


Prøv en annen USB-port og skann etter maskinvareendringer

Hvis du bruker et eksternt kamera, kan du prøve å bruke det med en annen USB-port på enheten din først. Hvis dette ikke fungerer eller hvis kameraet er innebygd i enheten, kan du prøve dette: 

 1. Velg Start , skriv inn enhetsbehandling, og velg den deretter fra søkeresultatene.
 2. Finn kameraet under Kameraer, Bildeenheter eller Lyd-, video- og spillkontrollere.
 3. Hvis du ikke finner kameraet ditt, velger du Handling-menyen, og deretter velger du Søk etter maskinvareendringer
 4. Vent mens programmet søker etter og installerer oppdaterte drivere, start enheten, og prøv deretter å åpne Kamera-appen på nytt.
 5. Hvis disse trinnene ikke løser problemet, fortsetter du til neste trinn.

Sjekk for en inkompatibel kameradriver

Noen eldre kameraer som ble laget for eldre enheter, er ikke kompatible med Windows 10. Her ser du hvordan du kan kontrollere om et kamera er kompatibelt:

 1. I Enhetsbehandling ser du etter kameraet ditt under Kameraer, Bildeenhet eller Lyd, video og spillkontrollere.
 2. Trykk og hold (eller høyreklikk) navnet på kameraet, og velg deretter Egenskaper.
 3. Velg Driver-fanen, velg Driverinformasjon-knappen, og se etter et filnavn som inneholder stream.sys. Hvis du ser en slik fil, ble kameraet ditt laget før Windows 7, og du må erstatte det med et nyere kamera.
 4. Hvis du ikke finner et filnavn som inneholder stream.sys, fortsetter du til neste trinn.

Rull tilbake kameradriveren

Hvis kameraet slutter å fungere etter en oppdatering, kan du prøve følgende fremgangsmåte:

 1. I Enhetsbehandling trykker du på og holder (eller høyreklikker på) kameraet ditt og velger deretter Egenskaper.
 2. Velg Driver-fanen, velg Rull tilbake driver og deretter Ja. (Enkelte drivere oppgir ikke dette alternativet. Hvis driveren ikke har tilbakerullingsdriver tilgjengelig, kan du gå videre til neste løsning.)
 3. Når tilbakerullingen er fullført, starter du enheten på nytt og prøver deretter å åpne Kamera-appen på nytt.
 4. Hvis tilbakerulling ikke fungerer eller ikke er tilgjengelig, fortsetter du til neste trinn.

Avinstaller driveren for kamera og søk etter maskinvareendringer

 1. I Enhetsbehandling trykker du på og holder (eller høyreklikker på) kameraet ditt og velger deretter Egenskaper.
 2. Velg Driver-fanen, og velg Avinstaller enhet. Velg avmerkingsboksen for Slett driverprogramvaren for denne enheten, og velg OK.
 3. I Enhetsbehandling går du til Handling-menyen og velger Søk etter maskinvareendringer.
 4. Vent mens programmet søker etter og installerer oppdaterte drivere, start PC-en på nytt, og prøv deretter å åpne Kamera-appen på nytt.

Trenger du mer hjelp?


Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker kameraet, kan du se hvordan du bruker Kamera-appen

Finn svar i foraene

Hvis de foregående løsningene ikke løste problemet, kan du prøve å søke etter lignende problemer i Microsoft Community-forumet for Windows Kamera. Hvis du ikke finner noen løsning, anbefaler vi deg å dele erfaringene dine der og komme tilbake senere for å lese svarene.

Send inn tilbakemelding

Hvis du har prøvd trinnene i denne artikkelen og ikke finner en løsning som fungerer, kan du bruke Windows Tilbakemeldingshub til å rapportere en feil. Dette hjelper Microsoft å finne årsaken til problemet. 

Ta med detaljer om hva du gjorde eller bestemte trinn du holdt på med da problemet oppstod. Sørg for at du bruker Gjenskap problemet mitt når du sender tilbakemelding fra Tilbakemeldingshub.  

Åpne Tilbakemeldingshub

Hvis du vil ha hjelp til å sende inn tilbakemelding med Tilbakemeldingshub, kan du se Sende tilbakemelding til Microsoft med Tilbakemeldingshub-appen.