Hør tekst lest opp høyt med Skjermleser

Gjelder: Windows 8.1Windows 7

Windows 8.1


Du kan starte Skjermleser på flere måter. Nedenfor vises de fire metodene de fleste foretrekker:
Se en video om hvordan du kan bruke Skjermleser til å høre tekst som leses opp høyt. (Hvis du vil se undertekster på språket ditt, trykker eller klikker du Teksting for hørselshemmede-knappen
Closed Captioning button
.)

Skjermleser er en funksjon som kan lese tekst på skjermen høyt og beskrive for eksempel feilmeldinger, slik at du kan bruke PC-en uten en skjerm.


Starte Skjermleser

Du kan starte Skjermleser på flere måter. Nedenfor vises de fire metodene de fleste foretrekker:

 • Trykk Windows-logotasten + Enter på et tastatur.
 • På et nettbrett: trykk Windows-logoknappen og volum opp-knappen samtidig.
 • På påloggingsskjermen: Trykk eller klikk Hjelpemiddel-knappen
  Ease of Access button
  i nedre venstre hjørne av skjermen, og velg Skjermleser.
 • Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger, og trykk deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du på nedre høyre hjørne av skjermen, flytter musepekeren opp, klikker Innstillinger og klikker deretter Endre PC-innstillinger.) Trykk eller klikk Hjelpemiddel, trykk eller klikk Skjermleser, og flytt deretter glidebryteren under Skjermleser for å aktivere den.

Avslutte Skjermleser

Du kan også avslutte Skjermleser på flere måter. Nedenfor vises de to snarveiene som de fleste foretrekker:

 • Trykk Windows-logotasten + Enter på et tastatur.
 • På et nettbrett: trykk Windows-logoknappen og volum opp-knappen samtidig.


Nye berøringsbevegelser

Windows 8.1 og Windows RT 8.1 har nye handlinger og plasseringer for vanlige kommandoer. Her er noen viktige bevegelser du kan bruke for å komme i gang.

Bruk denne berøringsbevegelsenHvis du vil
Sveip inn fra høyre kant med én fingerÅpne perlene (Søk, Del, Start, Enheter og Innstillinger)
Sveip inn fra venstre kant med én fingerBytte apper, forankre dem til siden og lukke dem
Sveip inn fra øvre eller nedre kant med én fingerVise appkommandoer som Lagre, Rediger og Slett


Nye hurtigtaster

Windows 8.1 og Windows RT 8.1 har også nye hurtigtaster. Her er noen som kan være nyttige.

Bruk denne hurtigtastenHvis du vil
Windows-logotasten + C Åpne perlene (Søk, Del, Start, Enheter og Innstillinger)
Windows-logotasten  + Z Vise appkommandoer som Lagre, Rediger og Slett
Windows-logotasten + punktumForankre apper til siden
Windows-logotasten  + Tab eller Alt + Tab Bytte apper

Skjermleserinnstillinger

Du kan endre innstillingene for Skjermleser i PC-innstillinger. Slik finner du disse innstillingene:

 1. Sveip inn fra høyre kant av skjermen, trykk Innstillinger og deretter Endre PC-innstillinger.
  (Hvis du bruker en mus, peker du mot høyre hjørne øverst på skjermen, flytter musepekeren nedover og klikker Innstillinger, og deretter klikker du Endre PC-innstillinger.)
 2. Trykk eller klikk Hjelpemiddel, og endre deretter følgende innstillinger.

Hør hva som er på skjermen

 • Skjermleser. Bruk denne glidebryteren til å aktivere eller deaktivere Skjermleser.
 • Start Skjermleser automatisk. Du kan velge om Skjermleser skal starte automatisk hver gang du logger på.

Tale

 • Velg stemme. Du kan bruke denne rullegardinmenyen til velge ulike typer stemmer i Skjermleser, så sant de er tilgjengelige på språket ditt.
 • Hastighet. Du kan endre hastigheten på stemmen med denne glidebryteren.
 • Stemmeleie. Du kan endre stemmeleiet med denne glidebryteren.

Lyder du hører

 • Les tips for kontroller og knapper. Du kan velge om Skjermleser skal lese tips om hvordan du bruker vanlige elementer, for eksempel knapper, koblinger, listeelementer og glidebrytere.
 • Tegn du skriver inn. Du kan velge om Skjermleser skal lese hvert tegn du skriver inn.
 • Ord du skriver inn. Velg om Skjermleser skal lese ordene du skriver inn.
 • Reduser volumet for andre apper når Skjermleser kjører. Dette alternativet demper andre apper, slik at det blir enklere å høre Skjermleser.
 • Spill av lydindikatorer. Velg dette alternativet hvis du vil aktivere tilleggslydene Skjermleser spiller av når du utfører bestemte handlinger.

Markør og taster

 • Uthev markøren. Velg dette alternativet hvis du vil vise eller skjule boksen som uthever plasseringen til Skjermleser på skjermen.
 • Få innsettingspunktet til å følge Skjermleser. Velg dette alternativet hvis du vil vise eller skjule boksen som uthever plasseringen til Skjermleser på skjermen.
 • Aktiver taster på berøringstastaturet når jeg løfter fingeren av tastaturet. Hvis berøringsmodus er tilgjengelig, kan du aktivere denne innstillingen slik at du kan skrive raskere med berøringstastaturet. Med denne innstillingen kan du dra for å søke etter elementet du leter etter, og løfte fingeren for å trykke tasten.

Tastaturkommandoer

Bruk denne hurtigtasten Hvis du vil
 Ctrl Stoppe å lese
 Windows-logotasten + Enter Avslutte Skjermleser
 Caps Lock + Mellomrom Utføre den primære handlingen
 Caps Lock + Pil høyre Flytte til neste element
 Caps Lock + Pil venstre Gå til forrige element
 Caps Lock + Pil opp Endre visningen
 Caps Lock + Pil ned Endre visningen
 Caps Lock + A Endre detaljert modus
 Caps Lock+F1 Vise kommandolisten
 Caps Lock+F2 Vise kommandoer for gjeldende element
 Caps Lock + F3 Hoppe til neste celle i raden
 Caps Lock+Skift+F3 Hoppe til forrige celle i raden
 Caps Lock + F4 Hoppe til neste celle i kolonnen
 Caps Lock+Skift+F4 Hoppe til forrige celle i kolonnen
 Caps Lock + F5 Lese hvilken rad og kolonne Skjermleser er i
 Caps Lock + F6 Hoppe til tabellcelle
 Caps Lock + F7 Lese gjeldende kolonne
 Caps Lock + F8 Lese gjeldende rad
 Caps Lock + F9 Lese gjeldende kolonneoverskrift
 Caps Lock + F10 Lese gjeldende radoverskrift
 Caps Lock + F11 Aktivere/deaktivere berøringsmodus
 Caps Lock + F12 Aktivere/deaktivere tastetrykkmeldinger
 Caps Lock + Z Låse Skjermleser-tasten
 Caps Lock + X Sende tastetrykk til app
 Caps Lock + V Gjenta forrige frase
 Caps Lock + Page Up Øke stemmevolumet
 Caps Lock + Page Down Redusere stemmevolumet
 Caps Lock + Pluss Øke stemmehastigheten
 Caps Lock + Minus Redusere stemmehastigheten
 Caps Lock + D Lese elementet
 Caps Lock + F Lese elementet (avansert)
 Caps Lock + S Les element som stavet eller les detaljert for japansk eller koreansk
 Caps Lock + W Lese vinduet
 Caps Lock + R Lese alle elementer i beholderområdet
 Caps Lock + Q Gå til siste element i beholderområdet
 Caps Lock + G Flytte Skjermleser-markøren til systemmarkøren
 Caps Lock + T Flytte Skjermleser-markøren til pekeren
 Caps Lock + Tilde (~) Sette fokus på elementet
 Caps Lock + Tilbake Gå tilbake ett element
 Caps Lock + Insert Hoppe til koblet element
 Caps Lock + M Begynne å lese
 Caps Lock + Høyre hakeparentes Lese tekst fra start til markøren
 Caps Lock+0 (null) Lese tekstattributter
 Caps Lock + H Lese dokumentet
 Caps Lock + U Lese neste side
 Caps Lock + Ctrl + U Lese gjeldende side
 Caps Lock + Skift + U Lese forrige side
 Caps Lock + I Lese neste avsnitt
 Caps Lock + Ctrl + I Lese gjeldende avsnitt
 Caps Lock + Skift + I Lese forrige avsnitt
 Caps Lock + O Lese neste linje
 Caps Lock + Ctrl + O Lese gjeldende linje
 Caps Lock + Skift + O Lese forrige linje
 Caps Lock + P Lese neste ord
 Caps Lock + Ctrl + P Lese gjeldende ord
 Caps Lock + Skift + P Lese forrige ord
 Caps Lock + Venstre hakeparentes Lese neste tegn
 Caps Lock + Ctrl + Venstre hakeparentes Lese gjeldende tegn
 Caps Lock + Skift + Venstre hakeparentes Lese forrige tegn
 Caps Lock + J Hoppe til neste overskrift
 Caps Lock + Skift + J Hoppe til forrige overskrift
 Caps Lock + K Hoppe til neste tabell
 Caps Lock + Skift + K Hoppe til forrige tabell
 Caps Lock + L Hoppe til neste kobling
 Caps Lock + Skift + L Hoppe til forrige kobling
 Caps Lock + Y Flytte til begynnelsen av teksten
 Caps Lock + B Flytte til slutten av teksten
 Caps Lock + C Lese gjeldende dato/klokkeslett


Berøringskommando

Hvis du har en ny PC som støtter fire eller flere kontaktpunkter, kan du bruke berøringskommandoene til å styre PC-en.        

Bruk denne berøringskommandoen Hvis du vil

Sveip mot venstre/høyre med én finger

Flytte til neste eller forrige element

Sveip opp/ned med én finger

Endre flytteintervallet

Trykk eller dra med én finger

Lese det som befinner seg under fingeren

Dobbelttrykk med én finger

Aktivere den primære handlingen

Trippeltrykk med én finger

Aktivere den sekundære handlingen

Sveip mot venstre, mot høyre, oppover eller nedover med to fingre

Rulle

Trykk med to fingre

Stoppe lesingen til Skjermleser

Dobbeltrykk med to fingre

Vis hurtigmeny

Hold med én finger, og trykk med en annen

Aktivere den primære handlingen

Hold med én finger, og dobbelttrykk med en annen

Aktivere den sekundære handlingen

Sveip mot venstre eller høyre med tre fingre

Navigere fremover og bakover med tabulatortasten

Sveip oppover med tre fingre

Lese gjeldende vindu

Sveip nedover med tre fingre

Begynne å lese tekst som kan utforskes

Trykk med tre fingre

Endre detaljert modus

Dobbelttrykk med tre fingre

Lese tekstattributter

Hold med én finger, og trykk med to andre fingre

Begynne å dra eller ekstra tastealternativer

Sveip mot venstre/høyre med fire fingre

Flytt Skjermleser-markøren til starten/slutten av enheten

Sveip oppover/nedover med fire fingre

Aktivere/deaktivere zoom

Trykk med fire fingre

Vise kommandoer for gjeldende element

Dobbelttrykk med fire fingre

Aktivere/deaktivere søkemodus

Trykk tre ganger med fire fingre

Vise listen over Skjermleser-kommandoer


Windows 7


Windows leveres med en enkel skjermleser kalt Skjermleser, som leser tekst på skjermen høyt og beskriver enkelte hendelser (for eksempel en feilmelding som kommer opp) som skjer mens du bruker datamaskinen.

Skjermleser er ikke tilgjengelig på alle språk, så hvis trinnene nedenfor ikke virker, så er ikke Skjermleser tilgjengelig på språket ditt.

 1. Du åpner Skjermleser ved å klikke Start-knappen
  The Start button
  og deretter skrive inn Skjermleser i søkeboksen. Klikk Skjermleser i listen over resultater.
 2. Bruk hurtigtastene i tabellen nedenfor til å angi hva slags tekst du vil at Skjermleser skal lese:


  Bruk denne hurtigtastenHvis du vil
  Ctrl + Skift + EnterHente informasjon om det aktuelle elementet
  CTRL + SKIFT + MellomromLese hele det merkede vinduet
  Ctrl + Alt + MellomromLese elementene som er merket i det aktuelle vinduet
  Insert + Ctrl + GLese en beskrivelse av elementene som vises ved siden av det merkede elementet
  CtrlStopper tekstlesing fra Skjermleser
  Insert + QFlytte markøren bakover til begynnelsen av eventuell foregående tekst som har en annen formatering. Markøren flytter seg for eksempel fra et ord med fet skrift til begynnelsen av et ord uten fet skrift lenger fremme.
  Insert + WFlytte markøren til begynnelsen av eventuell påfølgende tekst som har en annen formatering. Markøren flytter seg for eksempel fra et ord med fet skrift til begynnelsen av et ord uten fet skrift lenger bak.
  Insert + EFlytte markøren bakover til begynnelsen av eventuell tekst som har lik formatering. Markøren flyttes for eksempel fra midten av et ord med fet skrift til begynnelsen av ordet.
  Insert + RFlytte markøren til slutten av eventuell tekst som har lik formatering. Markøren flyttes for eksempel fra midten av et ord med fet skrift til slutten av ordet.
  Insert + F2Merke all tekst som har lik formatering som tegnet ved markøren
  Insert + F3Lese det aktuelle tegnet
  Insert + F4Lese det aktuelle ordet
  Insert + F5Lese den aktuelle linjen
  Insert + F6Lese det gjeldende avsnittet
  Insert + F7Lese den aktuelle siden
  Insert + F8Lese det aktuelle dokumentet