Slik fornyer, tilbakestiller eller gjenoppretter du PC-en

Hvis du har problemer med PC-en, kan du forsøke å fornye, tilbakestille eller gjenopprette den. Når du fornyer PC-en, installeres Windows på nytt samtidig som de personlige filene og innstillingene beholdes. Også apper som fulgte med PC-en eller er installert fra Windows Store, beholdes. Hvis du tilbakestiller PC-en, installeres Windows på nytt. Alle filene, innstillingene og appene dine (bortsett fra dem som fulgte med PC-en) blir da slettet. Du kan angre de nyeste systemendringene du har gjort, ved å gjenopprette PC-en.

Se Oppstartsinnstillinger for Windows (inkludert sikkermodus) hvis du har problemer med å starte PC-en. Du kan fornye, tilbakestille eller gjenopprette PC-en fra Windows Recovery Environment.

Se Konfigurere en stasjon for Fillogg hvis du vil sikkerhetskopiere og gjenopprette de personlige filene dine ved hjelp av Fillogg.

Før du begynner å fornye eller tilbakestille PCen

I de fleste tilfeller vil PC-en gjøre seg ferdig på egen hånd når du starter fornying eller tilbakestilling. Hvis Windows mangler nødvendige filer, blir du imidlertid bedt om å sette inn gjenopprettingsmediet (dette er vanligvis på en DVD-plate eller tommelstasjon). Hvilket produkt du trenger, avhenger i slike tilfeller av PC-en.

Hvis PC-en ble levert med Windows 8.1 eller Windows RT 8.1, trenger du platene eller tommelstasjonen som fulgte med. Sjekk informasjonen som fulgte med PCen, for å se om PC-produsenten leverte disse platene eller mediene. Det kan hende du opprettet disse første gang du konfigurerte PC-en.

Hvis du har oppgradert PC-en til Windows 8.1 eller Windows RT 8.1 med en DVD, bruker du denne platen. Hvis du ikke har Windows 8.1- eller Windows RT 8.1-medier, kontakter du Microsofts kundestøtte.

 
Forny PC-en uten at det påvirker filene dine
Fjern alt, og installer Windows på nytt
Gjenopprette PCen til en tilstand fra et tidligere tidspunkt
Få mer hjelp i Microsoft-fellesskapet
Egenskaper

Artikkel-ID: 17085 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 2

Tilbakemelding