Hør tekst lest opp høyt med Skjermleser

Gjelder: Windows 10

Skjermleser leser teksten på PC-skjermen høyt og beskriver hendelser, for eksempel varsler eller avtaler i kalenderen, slik at du kan bruke PC-en også uten skjerm.

Du kan starte eller stoppe Skjermleser ved å trykke Windows-logotasten + Ctrl + Enter. Hvis du vil se alle kommandoene i Skjermleser, trykker du Caps Lock + F1 når du har åpnet Skjermleser. Hvis enheten har berøringsskjerm, trykker du på den tre ganger med fire fingre.

Bruk skannemodus for å komme raskt i gang


Skannemodus kan hjelpe deg med å navigere apper og nettsider raskt. Trykk Caps Lock + mellomromstast for å aktivere og deaktivere det.

Når det er aktivert, kan du trykke tastene pil opp og pil ned for å flytte til neste eller forrige linje med tekst i en app eller på en nettside og tastene pil høyre og pil venstre for å flytte til neste eller forrige tegn. Hvis du vil aktivere et element, for eksempel en knapp, trykker du mellomromstasten.

Du kan også navigere etter ord eller avsnitt. Trykk Ctrl + pil venstre og Ctrl + pil høyre for å flytte etter ord. Trykk Ctrl + pil opp og Ctrl + pil ned for å flytte etter avsnitt.

Skjermleserinnstillinger