Opprette en systemreparasjonsplate

Alternativer for systemgjenoppretting kan hjelpe deg med å reparere Windows hvis det oppstår en alvorlig feil. Hvis du vil bruke alternativer for systemgjenoppretting, må du ha en Windows-installasjonsplate eller tilgang til gjenopprettingsalternativene som ble levert av datamaskinprodusenten. Hvis du ikke har noen av disse, kan du opprette en systemreparasjonsplate for å få tilgang til alternativer for systemgjenoppretting.

Slik oppretter du en systemreparasjonsplate
Slik bruker du systemreparasjonsplaten

Starte datamaskinen fra en Windows 7-installasjonsplate eller USB-flash-enhet

Du må kanskje starte datamaskinen med Windows 7-installasjonsplaten eller en USB-flash-enhet hvis du vil:
  • Installere eller reinstallere Windows 7.
  • Gjenopprette Windows 7 hvis det skulle oppstå en alvorlig feil. Hvis Windows ikke starter i det hele tatt, kan du åpne Oppstartsreparasjon og andre verktøy i menyen Alternativer for systemgjenoppretting fra Windows 7-installasjonsplaten eller en USB-flash-enhet. Disse verktøyene kan hjelpe deg med å få Windows 7 på fote igjen.

Slik starter du Windows 7 fra en installasjonsplate eller USB-flash-enhet
Hvis siden Installer Windows ikke vises
Slik endrer du oppstartsinnstillinger i datamaskinens BIOSEgenskaper

Artikkel-ID: 17423 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 3

Windows 7

Tilbakemelding