Aktivere Windows 10 på nytt etter en endring i maskinvaren

I Windows 10 (versjon 1607 eller senere) kan du knytte Microsoft-kontoen til den digitale lisensen for Windows 10 på enheten. Dette kan hjelpe deg med å aktivere Windows på nytt ved hjelp av feilsøking for aktivering hvis du senere gjør en betydelig endring i maskinvaren, for eksempel skifter ut hovedkortet.

Slik legger du til Microsoft-kontoen og kobler den til den digitale lisensen:

 1. Velg startknappen , velg Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  > Aktivering  >, og velg deretter Legg til en konto. Du må være logget på som administrator for å legge til Microsoft-kontoen.
 2. Skriv inn Microsoft-konto og passord, og velg deretter Logg på. Du må også oppgi passordet for den lokale kontoen hvis Microsoft-kontoen du har oppgitt, ikke er en tilkoblet konto.
 3. Når du har lagt til Microsoft-kontoen, vil du se Windows er aktivert med en digital lisens som er koblet til Microsoft-kontoen på aktiveringssiden.


Bruke feilsøking av aktivering etter betydelige endringer i maskinvaren

Når du har lagt til Microsoft-kontoen din og koblet den til din digitale lisens, kan du bruke feilsøking av aktivering til å aktivere Windows på nytt etter betydelige endringer i maskinvaren.


 1. Velg startknappen , velg Innstillinger  > Oppdatering og sikkerhet  > Aktivering , og velg deretter Feilsøk. Du må være logget på som administrator.
 2. Feilsøkingsprogrammet viser en melding som sier at Windows ikke kan aktiveres på enheten. Velg Jeg endret nylig maskinvaren på denne enheten, og velg deretter Neste.
 3. Skriv inn Microsoft-konto og passord, og velg deretter Logg på. Du må også oppgi passordet for den lokale kontoen hvis Microsoft-kontoen du har oppgitt, ikke er en tilkoblet konto.
 4. Fra listen over enheter som er koblet til Microsoft-kontoen din, velger du enheten du bruker for øyeblikket, merker av for Dette er enheten jeg bruker akkurat nå, og deretter velger du Aktiver.

  Hvis du ikke ser enheten du bruker, i listen over resultater, kontrollerer du at du er logget på med den samme Microsoft-kontoen som du har koblet til den digitale lisensen for Windows 10 på enheten.

  Hvis du er logget på med riktig Microsoft-konto, kan dette være noen av årsakene til at du ikke kan aktivere Windows på nytt:

    • Windows-utgaven på enheten samsvarer ikke med utgaven av Windows du har koblet til den digitale lisensen.
    • Enhetstypen du aktiverer, samsvarer ikke med enhetstypen du har koblet til den digitale lisensen.
    • Windows ble aldri aktivert på enheten.
    • Du har nådd grensen for antall ganger du kan aktivere Windows på nytt på enheten.
    • Enheten har mer enn én administrator, og en annen administrator har allerede aktivert Windows på nytt på enheten.
    • Enheten administreres av organisasjonen din, og aktivering av Windows på nytt er ikke et tilgjengelig alternativ. Hvis du ønsker hjelp med ny aktivering, kan du kontakte brukerstøtten i organisasjonen din.
    Hvis du trenger mer hjelp med å aktivere Windows på nytt på enheten, kontakter du kundestøtte.

    Egenskaper

    Artikkel-ID: 20530 – Forrige gjennomgang: 14. sep. 2016 – Revisjon: 2

    Tilbakemelding