Gjør det enklere å se Windows

Windows 10 inneholder mange funksjoner og alternativer for alle som har problemer med å se skjermen. Følgende innstillinger er bare noen av de mange måtene du kan tilpasse Windows på for bedre synlighet.

Juster størrelse og farge

 • Hvis du vil justere størrelsen på tekst, apper og andre elementer fra visningsinnstillingene, velger du Start‑knappen

  Windows-logoikonet
  og deretter Innstillinger > System > Skjerm .

 • Du kan bruke et tema med høykontrast ved å velge Start‑knappen

  Windows-logoikonet
  og deretter Innstillinger > Hjelpemiddel > Høykontrast .

 • Gjør flisene på Start-menyen større og enklere å se. Trykk og hold (eller høyreklikk) flisen du vil endre størrelse på, velg Endre størrelse på, og velg deretter flisstørrelsen du ønsker.

Vit hvor du peker

 • Gjør musen synligere ved å endre farge og størrelse på musepekeren. Velg Start‑knappen

  Windows-logoikonet
  og deretter Innstillinger > Hjelpemiddel > Mus .

 • Ved å legge til pekerspor kan du se hvor musen flytter seg på skjermen. Velg Start-knappen

  Windows-logoikonet
  og deretter Innstillinger > Enheter > Mus og styrepute > Tilleggsalternativer for mus. I vinduet Egenskaper for mus velger du fanen Pekealternativer og deretter Vis pekerspor.

 • Du kan også la Windows vise visuell tilbakemelding når du berører skjermen. Velg Start

  Windows-logoikonet
  -knappen etterfulgt av Innstillinger > Hjelpemiddel > Andre alternativer , og velg deretter veksleknappen under Vis visuell tilbakemelding når skjermen berøres.

Forstørr skjermen

Forstørrelsesprogram forstørrer deler av eller hele skjermen, slik at du kan se ordene og bildene bedre. Det inneholder et par forskjellige innstillinger for å bidra til å dekke dine behov.

Hvis du vil åpne Forstørrelsesprogram raskt, trykker du Windows-logotasten

Windows-logoikonet
+ pluss (+). Når det er aktivt, kan du bruke Windows-logotasten
Windows-logoikonet
+ pluss (+) eller Windows-logotasten
Windows-logoikonet
+ minus (–) til å zoome vinduet som er forstørret, inn eller ut.

Hvis du vil finne ut mer om Forstørrelsesprogram, kan du se Bruk Forstørrelsesprogram for å se ting på skjermen.

Bruk Skjermleser til å lese på skjermen

Skjermleser er den innebygde skjermleseren som leser tekst på skjermen høyt og beskriver hendelser, som varslinger eller avtaler i kalenderen, slik at du kan bruke PC-en med delvis eller ikke noe syn. Du kan starte eller stoppe Skjermleser ved å trykke Windows-logotasten

Windows-logoikonet
+ Enter.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Hør tekst lest opp høyt med Skjermleser.

Egenskaper

Artikkel-ID: 27928 – Forrige gjennomgang: 13. okt. 2016 – Revisjon: 9

Tilbakemelding