Gjør det enklere å se Windows

Gjelder: Windows 10

Hvis du vil gjøre skjermen lettere å se, har Windows 10 mange funksjoner og alternativer som kan være til hjelp. Her er enkelte forslag.

Juster størrelse og farge


 • Hvis du vil justere størrelsen på tekst, apper og andre elementer, velger du Start og deretter Innstillinger > Hjelpemiddel > Skjerm . Bruk glidebryteren under Gjør teksten større til å gjøre bare teksten på skjermen større. Eller du kan velge et alternativ på rullegardinmenyen under Gjør alt større for å endre størrelsen på alt på skjermen.

Gjør ting større

 • Hvis det ikke er nok kontrast mellom elementene på skjermen, kan du prøve å bruke et tema med høy kontrast. Velg Start -knappen og deretter Innstillinger > Hjelpemiddel > Høykontrast , og trykk på vekslebryteren under Aktiver høykontrast.

  Aktivere høykontrast i Innstillinger-appen i Windows 10.

Aktiver høykontrast

 • Du kan gjøre appene på Start-menyen større ved å høyreklikke (eller trykke på og holde) appflisen du vil endre størrelse på, velge Endre størrelse og deretter velge ønsket størrelse.

Vit hvor du peker


 • Gjør musen synligere ved å endre farge og størrelse på musepekeren. Velg Start -knappen og deretter Innstillinger > Hjelpemiddel > Markør og peker , og velg alternativet som fungerer best for deg.

  Endre pekerstørrelse og -farge i Innstillinger-appen i Windows 10

 • Ved å legge til pekerspor kan du se hvor musen flytter seg på skjermen. Velg startknappen og deretter Innstillinger > Enheter > Mus > Tilleggsalternativer for mus. I vinduet Egenskaper for mus velger du fanen Pekealternativer og deretter Vis pekerspor.

 • Windows kan også vise visuell tilbakemelding når du berører skjermen. Velg Start -knappen og deretter Innstillinger > Hjelpemiddel > Markør og peker , og velg vekslebryteren under Vis visuelle tilbakemeldinger rundt berøringspunkter når jeg berører skjermen.

Endre markøren og pekeren

Forstørre skjermen


Forstørrelsesprogram forstørrer deler av eller hele skjermen slik at du kan se ordene og bildene bedre. Hvis du vil åpne forstørrelsesprogrammet, trykker du på Windows-logotasten + plusstegnet (+). Når Forstørrelsesprogram er åpent, bruker du Windows-logotasten +plusstegnet (+) eller Windows-logotasten +minustegnet (-) til å zoome inn eller ut. Du lukker Forstørrelsesprogram ved å trykke på Windows-logotasten +ESC

Åpne Forstørrelsesprogram raskt ved å trykke på Windows-logotasten +plusstegnet (+).

Åpne forstørrelsesprogrammet

Hvis du vil finne ut mer om Forstørrelsesprogram, kan du se Bruk Forstørrelsesprogram for å se ting på skjermen.

Bruk fargefiltre


Gjør det enklere å se bilder, tekst og farger ved å bruke et fargefilter på skjermen. Fargefiltre endrer fargepaletten på skjermen og kan hjelpe deg med å skille mellom ting som er helt like bortsett fra fargen.

 • For å bruke fargefiltre velger du Start -knappen og deretter Innstillinger > Hjelpemiddel > Fargefiltre , og velger deretter alternativene som passer best for deg.
  Bruk fargefiltre i Innstillinger-appen i Windows 10 for å gjøre det enklere å se bilder, tekst og farger.
 • For å slå fargefiltre av og på raskt velger du Start -knappen og deretter Innstillinger > Hjelpemiddel > Fargefiltre , og velger så La hurtigtasten aktivere eller deaktivere filtret. Deretter trykker du på Windows-logotasten + Ctrl + C.

Åpne fargefiltre

Hvis du vil lære mer om fargefiltre, kan du lese Bruke fargefiltre i Windows 10.

Bruk Skjermleser til å navigere på PC-en


Skjermleser er den innebygde funksjonen i Windows som leser høyt det som er på skjermen, slik at du kan bruke informasjonen til å navigere på PC-en. Du kan starte eller stoppe Skjermleser ved å trykke på Windows-logotasten + Ctrl + Enter.

Åpne Skjermleser

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Skjermleser, kan du ta en titt på Komplett veiledning for Skjermleser.