Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

WD2002: Slik bruker du utskriftsfletting til å opprette adresseetiketter

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO294684
Hvis du vil ha en Microsoft Word 2000-versjon av denne artikkelen, kan du lese 212034.
Hvis du vil ha en Microsoft Word 97-versjon av denne artikkelen, kan du lese 195609.
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du bruker funksjonen Utskriftsfletting i Word til å opprette etiketter. En utskriftsfletting består av å flette et hoveddokument med en datakilde. Et hoveddokument inneholder teksten og andre elementer som forblir det samme i hver etikett. En datakilde inneholder informasjonen som endres i hver etikett, for eksempel navnet og adressen for hver mottaker.

Flettefeltene, som du setter inn i hoveddokumentet, forteller Word hvor det skal skrives ut informasjon fra datakilden. Når du utfører utskriftsflettingen, erstatter Word flettefeltene i hoveddokumentet med informasjon fra datakilden. Hver rad (eller post) i datakilden produserer en individuell etikett.

Mer informasjon
Fremgangsmåten nedenfor viser hvordan du utfører en utskriftsfletting for å opprette etiketter.

Trinn 1: Hoveddokument

Start et nytt dokument for å opprette en ny etikett, eller åpne et eksisterende dokument som du har brukt til å flette etiketter.
 1. Åpne dokumentet i Word. Klikk Brev og masseutsendelserVerktøy-menyen, og klikk deretter Veiviser for utskriftsfletting. Oppgaveruten Flett utskrift vises.
 2. Klikk Etiketter under Velg dokumenttype, og klikk deretter Neste: Oppstartsdokument.

  Du kommer til trinn 2 i veiviseren for utskriftsfletting.
 3. Under Velg basisdokument klikker du Endre dokumentoppsett eller Start fra eksisterende dokument.

  Med alternativet Endre dokumentoppsett kan du bruke én av malene for utskriftsfletting og angi dine etikettalternativer. Når du klikker Etikettalternativer, vises dialogboksen Etikettalternativer. Klikk for å velge skrivertypen (matrise/laser), typen etikettprodukt (for eksempel Avery) og produktnummeret. Hvis du bruker en egendefinert etikett, klikker du Detaljer og skriver inn størrelsen på etiketten. Klikk OK.

  Med alternativet Start fra eksisterende dokument kan du åpne et eksisterende utskriftsflettingsdokument, og bruke det som hoveddokument.
 4. Klikk neste trinn i veiviseren, Neste: Velg mottakere.

Trinn 2: Datakilde

Datakilden inneholder informasjon som kan variere for hver etikett. Du kan åpne en eksisterende datakilde som er opprettet i Word, eller du kan opprette en ny datakilde og fylle ut informasjonen om mottakerne.

Obs! I tillegg kan datakilden opprettes i et annet program, for eksempel Microsoft Excel eller Microsoft Access, eller du kan bruke en personlig adressebok som er opprettet i Microsoft Exchange eller Schedule+, eller du kan bruke en ASCII-tekstfil eller en annen fil med skilletegn.
 1. Under overskriften Velg mottakere i oppgaveruten Flett utskrift velger du det passende datakildealternativet.
 2. Alternativene er å bruke en eksisterende liste, velge fra Outlook-kontakter og skrive en ny liste. Bruk den metoden som passer til den typen datakilde du vil bruke.Metode 1: Åpne en eksisterende datakilde

  1. Klikk Bruk en eksisterende liste i oppgaveruten Flett utskrift, og klikk deretter Bla gjennom under overskriften Bruk en eksisterende liste.

   Dialogboksen Velg datakilde vises.
  2. Fra listen over filer i dialogboksen velger du den datakilden du vil bruke, og klikker deretter Åpne.

   Hvis den datakilden du vil bruke, ikke er i listen over filer, klikker du den riktige stasjonen og katalogen. Velg deretter et passene alternativ i boksen Filtype.

   Word viser dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting, der du kan redigere dataene videre. Når du er ferdig med å redigere, klikker du OK. Du kommer tilbake til brevet.
  3. Klikk Neste: Skriv brevet for å utforme hoveddokumentet.
  4. Fortsett med avsnittet "Trinn 3: Redigere hoveddokumentet" senere i denne artikkelen.
  Metode 2: Bruke Outlook-kontakter

  1. Klikk Velg blant Outlook-kontaktene i oppgaveruten Flett utskrift, og klikk deretter Velg kontaktmappe under overskriften Velg blant Outlook-kontaktene.

   Dialogboksen Velg kontaktlistemappe vises med den tilgjengelige kontaktmappen. Merk den riktige mappen, og klikk deretter OK.

   Navnene vises i dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting. Klikk OK.
  2. Klikk Neste: Ordne etikettene.
  3. Fortsett med avsnittet "Trinn 3: Redigere hoveddokumentet" senere i denne artikkelen.
  Metode 3: Opprette en ny datakilde

  1. Klikk Neste: Velg mottakere, og klikk deretter Skriv inn en ny liste under overskriften Velg mottakere.
  2. Klikk Opprett for å vise dialogboksen Ny adresseliste. Dialogboksen inneholder en liste over feltnavn som brukes ofte til standardbrev, adresseetiketter og konvolutter.

   Hvis du vil tilpasse feltene i denne dialogboksen, klikker du Tilpass. Du kan endre navn på feltene og fjerne felt du ikke trenger. Hvis du vil legge til feltnavn, klikker du Legg til, skriver inn feltnavnet og klikker deretter OK. Når du er ferdig med tilpassingen, klikker du OK. Når du er ferdig med å angi dataene, klikker du Lukk for å lukke dialogboksen Ny adresseliste.

   Dialogboksen Lagre adresseliste vises.
  3. Gi navn til filen, og klikk deretter Lagre.

   Word viser dialogboksen Mottakere for utskriftsfletting der du kan redigere dataene videre. Når du er ferdig med å redigere, klikker du OK.
  4. Klikk neste trinn i veiviseren for utskriftsfletting, Neste: Ordne etikettene.
  5. Fortsett med avsnittet "Trinn 3: Redigere hoveddokumentet" senere i denne artikkelen.

Trinn 3: Redigere hoveddokumentet

 1. I oppgaveruten Flett utskrift kontrollerer du at du er i trinnet Ordne etikettene. Med dette trinnet kan du utforme etikettene.
 2. Word viser de elementene du kan bruke til å utforme etikettene, for eksempel adresseområde, hilsningslinje, elektronisk porto og så videre. Bruk alternativene under Flere elementer til å legge til bestemte felt. Klikk i etiketten der du vil sette inn flettefeltene som viser hvor Word skal skrive ut informasjonen fra datakilden. Husk å sette inn eventuelle mellomrom og skilletegn som du ønsker mellom to flettefelt eller etter ett flettefelt.
 3. Når du er ferdig med å utforme én etikett, klikker du Oppdater alle etiketter for å replikere alle etikettene.
 4. Klikk neste trinn i veiviseren, Neste: Forhåndsvis etikettene for å forhåndsvise de flettede dataene.

Trinn 4: Utføre flettingen

 1. I oppgaveruten Flett utskrift kontrollerer du at du er i trinnet Fullfør flettingen. Med dette trinnet kan du flette til skriveren eller på skjermen.

  Hvis du vil flette direkte til skriveren, klikker du Skriv ut. Dialogboksen Flett til utskrift vises, slik at du kan velge hvilke poster du vil flette. Klikk OK. Dialogboksen Skriv ut vises, slik at du kan velge skriver og skrive ut etikettene.

  Hvis du vil flette til skjermen, klikker du Rediger enkeltetiketter. Dialogboksen Flett til nytt dokument vises, slik at du kan velge hvilke poster som skal flettes. Klikk OK for å flette etikettene. På denne måten kan du vise etikettene før du skriver dem ut.
 2. Når det flettede dokumentet vises på skjermen, kan du lagre det som et separat dokument, du kan skrive ut det flettede dokumentet ved å klikke Skriv utFil-menyen, eller du kan gjøre begge deler.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om utskriftsfletting, kan du velge Hjelp for Microsoft WordHjelp-menyen, skrive inn utskriftsfletting i Office-hjelperen eller svarveiviseren og deretter klikke Søk for å vise resultatet.
mail merge labels data source tools create helper secondary howto lables inf mailmerge
Egenskaper

Artikkel-ID: 294684 – Forrige gjennomgang: 05/13/2010 17:03:10 – Revisjon: 5.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbdta kbhowto kbmerge KB294684
Tilbakemelding
/body>