Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Hvis et bilde er verdt tusen ord, hva er det verdt for personer som ikke kan se? I vår digitale verden kan det lett skje at personer med synsnedsettelse går glipp av viktig informasjon eller har en frustrerende og negativ opplevelse. Tenk deg for eksempel at en foredragsholder sender ut presentasjonen etter en konferanse. Presentasjonen inneholder infografikk for å illustrere et viktig poeng. Uten beskrivelser av infografikken kan ikke personer med synsnedsettelse forstå den, og de går glipp av viktig informasjon.

Alternativ tekst er beskrivende tekst som formidler betydningen og konteksten til et visuelt element i et digitalt miljø, for eksempel på en app eller nettside. Når skjermlesere som Microsoft Skjermleser, JAWS og NVDA kommer til digitalt innhold med alternativ tekst, leser skjermleseren den alternative teksten høyt, slik at personer kan forstå bedre hva som er på skjermen. Godt skrevet, beskrivende alternativ tekst reduserer tvetydighet i stor grad og forbedrer brukeropplevelsen.

Personer hører ord objektivt, men forstår dem subjektivt. Dette emnet beskriver hvordan du forstår, skriver og bruker alternativ tekst på en effektiv måte i Microsoft 365-produkter.

En gruppe personer som sitter foran en datamaskin

Når skal du bruke alternativ tekst?

Bilder og illustrasjoner

Sørg for å formidle innholdet i og formålet med et bilde på en konsis og entydig måte. Den alternative teksten bør ikke være på mer enn én eller to setninger. I de fleste tilfeller vil det holde med noen få velvalgte ord. Vurder hva som er viktig med et bilde. Viktig kontekst kan for eksempel være innstillingen, følelser som vises i ansikter, fargene eller de relative størrelsene.

Alternativ tekst-ruten viser et eksempel på god alternativ tekst.

Ikke gjenta det omkringliggende tekstinnholdet som alternativ tekst eller bruk uttrykk som refererer til bilder, for eksempel «en grafikk av» eller «et bilde av». I eksemplet nedenfor refererer den alternative teksten til bildet og beskriver ikke innholdet i bildet tilstrekkelig.

Alternativ tekst-ruten viser et eksempel på dårlig alternativ tekst.

 Du kan også legge til alternativ tekst som et argument i BILDE-funksjonen enten ved hjelp av tekst i anførselstegn eller ved hjelp av en cellereferanse som inneholder teksten. For eksempel BILDE("www.contoso.com/logo.jpg", "Contoso-logo"). 

Diagrammer og flytskjemaer

Når du arbeider med objekter som gir detaljert informasjon, for eksempel en infografikk, kan du bruke alternativ tekst til å oppgi informasjonen som formidles i objektet. Å beskrive et diagram som «Et stolpediagram som viser salg over tid», vil for eksempel ikke være nyttig for en blind person. Prøv å formidle innsikten, for eksempel «Et stolpediagram som viser salg over tid. I juli overgikk salget for varemerke A salget for varemerke B og fortsatte å øke i løpet av året.» Alternativ tekst bør også tydelig beskrive startpunktet, fremdriften og avslutningen av flytskjemaer.

Et sektordiagram for paisalg som viser et eksempel på god alternativ tekst.

Videoer

Videoer som ikke forklarer innholdet, krever alternativ tekst for å beskrive den visuelle opplevelsen, selv om brukeren hører musikk, bakgrunnslyder og tale. Alternativ tekst skal beskrive innholdet og formålet med videoen.

Ideelt sett bør en video inneholde et annet lydspor med en beskrivelse av videoelementene som er visuelle og ikke tilgjengelige for personer med synsnedsettelse.

Tabeller

Microsoft 365 Tilgjengelighetskontroll flagger ikke hvis en tabell mangler alternativ tekst. Det er imidlertid alltid god praksis å skrive en klar, beskrivende og konsis alternativ tekst for en tabell.

Når skal du ikke bruke alternativ tekst?

Dekorative visuelle objekter

Dekorative objekter gir visuell interesse, men er ikke informative (for eksempel stilistiske kantlinjer). Personer som bruker skjermlesere, hører at disse er dekorative, slik at de vet at de ikke går glipp av viktig informasjon. Hvis du vil merke et visualobjekt som dekorativt, merker du ganske enkelt av for Merk som dekorativ når Alternativ tekst-ruten er åpen. Tekstoppføring-feltet nedtones.

Bilde merket som dekorativt i Alternativ tekst-ruten.

Tips!: Hvis du eksporterer dokumentet som en PDF-fil, blir eventuelle visualobjekter du har merket som dekorative, automatisk merket som artefakter, noe som betyr at de ignoreres av skjermlesere når de navigerer gjennom PDF-filer. 

Slicere

Hvis Microsoft 365 Tilgjengelighetskontroll ikke flagger et objekt når det mangler alternativ tekst, trenger du ikke å skrive alternativ tekst for det. En slicer er et eksempel på et slikt objekt.

Hvordan legger du til alternativ tekst i et objekt?

Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du legger til alternativ tekst i Outlook, Word, Excel og PowerPoint, går du til Legg til alternativ tekst i en figur, et bilde, et diagram, en SmartArt-grafikk eller et annet objekt.

Tips for å bruke alternativ tekst i Microsoft 365

  • Husk å bruke Microsoft 365 Tilgjengelighetskontroll under gjennomgangsprosessen. Den kontrollerer at alt relevant visuelt innhold har alternativ tekst, og gir deg også andre forslag til å forbedre tilgjengeligheten til innholdet, for eksempel kontroll av kontrastforhold. Hvis du vil kjøre Tilgjengelighetskontroll, klikker du på Se gjennom-fanen på båndet, og deretter klikker du på Kontroller tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer informasjon om Tilgjengelighetskontroll, kan du gå til Forbedre tilgjengelighet med Tilgjengelighetskontroll.

  • Ikke bruk filnavn, duplisert tekst eller nettadresser som alternativ tekst. Tilgjengelighetskontroll flagger disse fordi de ikke er nyttige for personer med synsnedsettelse. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Regler for Tilgjengelighetskontroll.

  • Hvis det finnes en gruppe objekter som danner en semantisk gruppe, for eksempel en gruppe bilder som alle viser hunder, kan du tilordne alternativ tekst for hele gruppen. Hvis objekter er gruppert sammen av formateringsårsaker, deler du opp objektgruppen og tilordner riktig alternativ tekst for hvert objekt.

Obs!: Hvis du har brukt Microsoft 365 en stund, har du kanskje lagt merke til at Alternativ tekst-ruten pleide å ha to felter, Tittel og Beskrivelse. Nå bruker vi ett enkelt beskrivelsesfelt i de fleste av appene våre. Det har vist seg at det er enklere og mindre forvirrende å ha ett enkelt felt for både deg som forfatter og alle som bruker en skjermleser på innholdet.

Automatisk alternativ tekst

Alternativ tekst kan genereres automatisk i Microsoft 365. Når du setter inn et bilde, kan det hende at en stolpe vises nederst på bildet med automatisk generert alternativ tekst.

Alternativ tekst genereres ikke automatisk i Office 2019 når du setter inn et bilde. Hvis du vil legge til automatisk alternativ tekst, velger du knappen Generer en beskrivelse for meg i Alternativ tekst-ruten. Avhengig av innholdet i bildet, gir funksjonen deg noen ganger beskrivende merker, og noen ganger får du hele setninger.

Hvis automatisk alternativ tekst genereres, må du huske å se gjennom og redigere den i Alternativ tekst-ruten og fjerne eventuelle kommentarer som legges til der, for eksempel «Beskrivelse generert med høy konfidens».

Et bilde med automatisk generert alternativ tekst nederst på kanten av bildet i Word for Windows.

Aktivere automatisk alternativ tekst

Obs!: Før du kan bruke automatisk alternativ tekst, må du kanskje aktivere Intelligente tjenester for Microsoft 365 i alle Microsoft 365-produkter. Velg Fil > Alternativer > Generelt, og kontroller at Aktiver tjenester er valgt under Intelligente tjenester for Microsoft 365. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilkoblede opplevelser i Microsoft 365.

  1. Velg Fil > Alternativer> Tilgjengelighet

  2. Kontroller at Generer alternativ tekst automatisk for meg er valgt under Automatisk alternativ tekst.

Godkjenne automatisk alternativ tekst

  1. Høyreklikk på elementet du vil se gjennom alternativ tekst for, i Microsoft 365-appen, og velg deretter Rediger alternativ tekst. Alternativ tekst-ruten åpnes.

  2. Hvis den alternative teksten er tilfredsstillende, merker du av for Godkjenn alternativ tekst.

Automatisk alternativ tekst som vises i Alternativ tekst-ruten med avmerkingsboksen Godkjenn alternativ tekst valgt.

Deaktivere automatisk alternativ tekst

  1. Velg Fil > Alternativer > Tilgjengelighet, og fjern merket for Generer alternativ tekst automatisk for meg under Automatisk alternativ tekst.

Her finner du funksjonsretningslinjer for alternativ tekst

Få flere ressurser for å hjelpe deg med å skrive effektiv alternativ tekst:

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×