Logg på med Microsoft
Logg på eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Når du kopierer (eller klipper ut) og limer inn i Excel, limes alt i kildecellen eller -området – data, formatering, formler, validering, kommentarer – som standard inn i målcellen(e). Dette skjer når du trykker CTRL+V for å lime inn. Siden det kanskje ikke er det du ønsker, har du mange andre alternativer for innliming, avhengig av hva du kopierer.

Du kan for eksempel lime inn innholdet i en celle, men ikke formateringen. Eller kanskje du vil transponere de innlimte dataene fra rader til kolonner. Du må kanskje lime inn resultatet av en formel i stedet for selve formelen.

Viktig!: Når du kopierer og limer inn formler, må du kanskje rette cellereferanser. Referanser endres imidlertid ikke når du klipper ut og limer inn formler.

Fyllhåndtak

Alternativer for innlimingsmeny (på båndet)

Velg Hjem, velg utklippstavleikonet (Lim inn), og velg ønsket alternativ for innliming. Hvis du for eksempel bare vil lime inn formatering fra den kopierte cellen, velger du Formatering Knappen Lim inn formatering. Denne tabellen viser alternativene som er tilgjengelige i Lim inn-menyen:

Ikon

Navn på alternativ

Hva limes inn

Lim inn celleinnhold

Lim inn

Alt celleinnhold.

Ikon for å lime inn verdien og beholde kildens kolonnebredde

Behold kildekolonnens bredde

Kopiert celleinnhold sammen med cellens kolonnebredde.

Lim inn kopierte verdier ved å bytte kolonner til rader og omvendt.

Transponer

Snur innholdet i de kopierte cellene når du limer dem inn. Dataene i radene limes inn i kolonnene og omvendt.

Knapp

Formler

Formel(er), uten formatering eller kommentarer.

Bilde av knapp

Verdier

Formelresultater, uten formatering eller kommentarer.

Knappen Lim inn formatering

Formatering

Bare formateringen fra de kopierte cellene.

lime inn verdier med kildeformatering

Verdier og kildeformatering

Verdier og formatering fra kopierte celler.

Alternativet Lim inn kobling

Lim inn kobling

Referanse til kildecellene i stedet for det kopierte celleinnholdet.

Lim inn kopiert bilde

Bilde

Kopiert bilde.

Lim inn koblet bilde

Koblet bilde

Kopiert bilde med en kobling til de opprinnelige cellene (hvis du gjør endringer i de opprinnelige cellene, gjenspeiles disse endringene i det limte bildet).

Lim inn utvalg

Hvis du vil bruke alternativer fra Boksen Lim inn utvalg, velger du Hjem ,velger utklippstavleikonet(Lim inn)og   velger Lim inn utvalg.

Hurtigtast: Trykk CTRL+ALT+V.

Dialogboksen Lim inn utvalg

I boksen Lim inn utvalg velger du attributtet du vil lime inn.

Obs!: Avhengig av typen data du kopierte og Lim inn-alternativet du valgte, kan noen av de andre alternativene være nedtonet.

Alternativet Lim inn

Handling

Alle

Limer inn alt celleinnhold og formatering av de kopierte dataene.

Formler

Limer bare inn formlene for de kopierte dataene som angitt på formellinjen.

Verdier

Limer bare inn verdiene i de kopierte dataene som vist i cellene.

Formater

Limer inn bare celleformatering av de kopierte dataene.

Kommentarer og notater

Limer bare inn kommentarer og notater som er knyttet til den kopierte cellen.

Validering

Limer inn datavalideringsregler for de kopierte cellene i innlimingsområdet.

Alt med kildens tema

Limer inn alt celleinnhold i dokumenttemaformateringen som brukes på de kopierte dataene.

Alt unntatt rammer

Limer inn alt celleinnhold og all formatering som er brukt på den kopierte cellen, bortsett fra kantlinjer.

Kolonnebredde

Limer inn bredden på én kopiert kolonne eller kolonneområde i en annen kolonne eller et annet kolonneområde.

Formler og tallformater

Limer inn bare formler og alle tallformateringsalternativer fra de kopierte cellene.

Verdier og tallformater

Limer inn bare verdier og alle tallformateringsalternativer fra de kopierte cellene.

Alle betingede formater for fletting

Limer inn innholdet og alternativene for betinget formatering fra de kopierte cellene.

Du kan også angi en matematisk operasjon som skal brukes på de kopierte dataene.

Operasjon

Handling

Ingen

Angir at ingen matematisk operasjon skal brukes på de kopierte dataene.

Legge til

Legger til de kopierte dataene i dataene i målcellen eller celleområdet.

Trekk fra

Trekker de kopierte dataene fra dataene i målcellen eller celleområdet.

Multipliser

Multipliserer de kopierte dataene med dataene i målcellen eller celleområdet.

Divider

Deler de kopierte dataene med dataene i målcellen eller celleområdet.

Andre alternativer

Handling

Hopp over tomme celler

Unngår å erstatte verdier i innlimingsområdet når det oppstår tomme celler i kopieringsområdet når du merker av for dette alternativet.

Transponer

Endrer kolonner med kopierte data til rader, og omvendt når du merker av for dette alternativet.

Lim inn kobling

Klikk for å opprette en kobling til de kopierte cellene.

Bekrefte og rette cellereferanser i en innlimt formel

Obs!: Cellereferanser justeres automatisk når du klipper ut (ikke kopierer) og limer inn formler.

Når du har limt inn en kopiert formel, bør du kontrollere at alle cellereferansene er riktige på den nye plasseringen. Cellereferansene kan ha blitt endret basert på referansetypen (absolutt, relativ eller blandet) som brukes i formelen.

Formel som kopieres fra A1 til to celler ned og til høyre
 

Hvis du for eksempel kopierer en formel i celle A1 og limer den inn to celler ned og til høyre (C3), endres cellereferanser i den innlimte formelen på følgende måte:

Denne referansen:

Endres til:

$A$1 (absolutt kolonne og absolutt rad)

$A$1

A$1 (relativ kolonne og absolutt rad)

C$1

$A1 (absolutt kolonne og relativ rad)

$A3

A1 (relativ kolonne og relativ rad)

C3


Hvis cellereferanser i formelen ikke gir deg ønsket resultat, kan du prøve å bytte til forskjellige referansetyper:

  1. Merk cellen som inneholder formelen.

  2. I formellinjen Knappvelger du referansen du vil endre.

  3. Trykk F4 for å bytte mellom referansekombinasjonene, og velg den du vil bruke.

Hvis du vil ha mer informasjon om cellereferanser, kan du se Oversikt over formler.

Når du kopierer i Excel for nettet, kan du velge alternativer for innliming i målcellene.

Velg Hjem, velg utklippstavleikonet, velg Lim inn, og velg ønsket alternativ for innliming. Hvis du for eksempel bare vil lime inn formatering fra den kopierte cellen, velger du Lim inn formatering Knappen Lim inn formatering. Denne tabellen viser alternativene som er tilgjengelige i Lim inn-menyen:

Ikon

Navn på alternativ

Hva limes inn

Lim inn celleinnhold

Lim inn

Alt celleinnhold.

Knapp

Lim inn formler

Formel(er), uten formatering.

Bilde av knapp

Lim inn verdier

Formelresultater, uten formatering.

Knappen Lim inn formatering

Lim inn formatering

Bare formateringen fra de kopierte cellene.

Lim inn kopierte verdier ved å bytte kolonner til rader og omvendt.

Lim inn med Bytt om rader og kolonner

Alt celleinnhold, men omorienterer innholdet når du limer inn. Dataene i radene limes inn i kolonnene og omvendt.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excels tekniske fellesskap eller få hjelp i Svar-fellesskapet.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×