Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.
Angi tidsberegning og hastighet for overganger

Du kan endre varigheten på en overgang, endre overgangseffekten og til og med angi en lyd som skal spilles av under en overgang. Du kan også angi hvor lang tid du skal bruke på et lysbilde før du går videre til neste.

Bruk Varighet til å angi overgangshastighet. En kortere varighet betyr at et lysbilde går raskere, og et større tall gjør at lysbildet går saktere.

 1. Velg lysbildet som har overgangen du vil endre.

 2. Skriv inn ønsket antall sekunder i Varighet-boksen i Tidsberegning-gruppen på Overganger-fanen.

Tidsberegning-gruppen i kategorien Overganger på PowerPoint 2010-båndet.

Tips!: Hvis du vil at alle overgangene i lysbildefremvisningen skal bruke samme hastighet, klikker du Bruk på alle.

Mange, men ikke alle, overgangene i PowerPoint kan tilpasses.

 1. Velg lysbildet som har overgangen du vil endre.

 2. Klikk Effektalternativer i gruppen Overgang til dette lysbildet på Overganger-fanen, og velg alternativet du vil bruke.

  Alternativer for effekt i Overgang til dette lysbildet-gruppen

I dette eksemplet brukes en Galleri-overgang på lysbildet, og fra høyre-alternativet er valgt.

Galleriovergang under en lysbildefremvisning

En Galleri-overgang med Alternativet Fra høyre valgt under en presentasjon.

Advance Slide angir tidsberegningen for overgangen ved å angi hvor lenge et lysbilde skal vises før overgangen til neste lysbilde begynner. Hvis ingen tidsberegning er valgt, går lysbildene fremover når du klikker musen.

 1. Velg lysbildet du vil angi tidsberegning for.

 2. Gjør ett av følgende under Forskuddslysbilde i Tidsberegning-gruppen på Overganger-fanen:

  Tidsberegning-gruppen i kategorien Overganger på PowerPoint 2010-båndet.

  • Hvis du vil at lysbildet skal gå videre til neste lysbilde når du klikker musen, merker du av for Ved museklikk.

  • Hvis du vil at lysbildet skal gå videre automatisk, merker du av for Etter, og deretter skriver du inn ønsket antall minutter eller sekunder. Tidtakeren starter når den endelige animasjonen eller den andre effekten på lysbildet er ferdig.

  • Hvis du vil aktivere både musen og automatisk fremrykking, merker du av for Både Ved museklikk og Etter. Skriv deretter inn ønsketantall minutter eller sekunder under Etter. Lysbildet går fremover automatisk, men du kan gå raskere frem ved å klikke på musen.

Tips!: Hvis du vil at alle lysbildene skal gå videre med samme hastighet, klikker du Bruk på alle.

 1. Velg lysbildet som har overgangen du vil endre.

 2. Velg lyden du vil bruke, i Lyd-listen i Tidsberegning-gruppen på Overganger-fanen.

  Tidsberegning-gruppen i kategorien Overganger på PowerPoint 2010-båndet.

  Obs!: Hvis du vil bruke din egen lyd, velger du Annen lyd i Lyd-listen. Velg deretter ønsket lyd i dialogboksen Legg til lyd, og klikk deretter OK

Øv deg på presentasjonen

Når du øver inn, registrerer tidtakeren hvor mye tid du bruker på hvert lysbilde og den totale tiden som er brukt på alle lysbildene. Tidtakeren starter automatisk når du angir presentasjonsvisning.

 1. I den nyeste PowerPoint for Mac: Gå til Lysbildefremvisning > Konfigurere >Innøv tidsberegninger

  alternativ tekst

  I PowerPoint for Mac 2011: Klikk Øv inn under Presentasjonsverktøy på lysbildefremvisning-fanen.

  Lysbildefremvisning-fanen, Presentatørverktøy-gruppen

 2. Begynn å øve på presentasjonen.

  Når du er ferdig med å øve på innholdet for hvert lysbilde, klikker du pil høyre eller venstre Knappene Gå til neste lysbilde eller forrige lysbilde for å gå videre til neste eller forrige lysbilde.

 3. Når du kommer til det siste lysbildet eller avslutter presentasjonsvisning, blir du bedt om å lagre tidsberegningen i PowerPoint.

Stanse midlertidig, starte eller tilbakestille tidtakeren

Tidtakeren starter automatisk når du angir presentasjonsvisning. Du kan imidlertid stanse midlertidig og deretter starte tidtakeren på nytt hvis du må stoppe for å skrive inn notater for gjeldende lysbilde eller ta en pause. Se tabellen nedenfor hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis du vil

Gjør du dette

Stans tidtakeren midlertidig

Klikk på Stopp tidtaker midlertidig

Start eller fortsett tidtakeren

Klikk på Start tidtaker-knappen

Tilbakestille tidtakeren til null for gjeldende lysbilde

Klikk på Tilbakestill tidtaker-knappen

Obs!: 

 • Når du kommer til det siste lysbildet eller avslutter presentasjonsvisning, blir du bedt om å lagre tidsberegningen i PowerPoint.

 • Inns øvde tidsberegninger for lysbilder er ikke aktivert som standard. Hvis du vil bruke tidsberegningene mens du presenterer, kan du aktivere tidsberegningen før du spiller av lysbildefremvisningen. Merk av for Bruk tidsberegninger i Oppsettpå Lysbildefremvisning-fanen.

Legge til foredragsnotater mens du øver

På venstre side av notatruten kan du se eventuelle foredragsnotater som du skrev inn for gjeldende lysbilde da du opprettet presentasjonen. Du kan imidlertid også skrive inn flere notater mens du øver.

 1. Klikk Stopp tidtaker midlertidig for å stanse tidtakeren midlertidig.

 2. Klikk i notatruten til høyre, og skriv deretter inn møtenotatene.

  Obs!: Når du avslutter presentasjonsvisning, legges de ekstra notatene til på slutten av notatene for lysbildet som var i visning da du skrev dem inn.

Turn slide timings off

Hvis du tidligere har spilt inn presentasjonen og lagret tidsberegningen for lysbildene, kan lysbildene angis til automatisk å gå videre i henhold til de lagrede tidsberegningene når du spiller av lysbildefremvisningen. Hvis du ikke vil bruke tidsberegningene mens du presenterer, kan du deaktivere dem.

Fjern merket for Bruk tidsberegninger i OppsettLysbildefremvisning-fanen.

Fanen Lysbildefremvisning, Oppsett-gruppen

Se også

Legge til, endre eller fjerne overganger mellom lysbilder

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×