Innholdsfortegnelse
×
Animasjon, video og lyd
Animasjon, video og lyd

Legge til, endre eller fjerne overganger mellom lysbilder

En lysbildeovergang er den visuelle effekten som oppstår når du flytter fra ett lysbilde til det neste under en presentasjon. Du kan styre hastigheten, legge til lyd og tilpasse utseendet på overgangseffekter.

Nettleseren støtter ikke video.

49 sekunder

Legg til lysbildeoverganger for å gjøre presentasjonen mer levende

 1. Velg lysbildet du vil legge til en overgang på.

 2. Velg Overganger-fanen, og velg en overgang. Velg en overgang for å se en forhåndsvisning.

 3. Velg Effektalternativer for å velge retningen og utformingen til overgangen.

 4. Velg Forhåndsvisning for å se hvordan overgangen vil se ut.

Hvis du vil fjerne en overgang, velger du Overganger > Ingen.

Se også

Angi tidsberegning og hastighet for overganger

Video: Legge til lydeffekter i en overgang

Bruke transformasjonsovergangen i PowerPoint (i Microsoft 365 eller PowerPoint 2019)

Legge til eller endre en lysbildeovergang

 1. Klikk på Lysbilder-fanen til venstre for lysbildevinduet, i ruten som inneholder fanene Disposisjon og Lysbilder.

 2. Velg miniatyrbilder av lysbildene som du vil bruke eller endre en lysbildeovergang på.

 3. Klikk på en overgangseffekt i gruppen Overgang til dette lysbildetOverganger-fanen.

  Hvis du vil se flere overgangseffekter, klikker du på Mer-knappen Mer-knappen.

 4. Du angir varigheten på lysbildeovergangen mellom forrige lysbilde og gjeldende lysbilde ved å gå til Tidsberegning-gruppen på Overganger-fanen og skrive inn eller velge hastigheten du vil bruke, i Varighet-boksen.

  Slik angir du hvor lang tid det skal ta før det gjeldende lysbildet går videre til neste:

  • Hvis du vil gå til neste lysbilde når du klikker med musen, merker du av for Ved museklikk i Tidsberegning-gruppen.

  • Hvis du vil gå til neste lysbilde etter en angitt periode, angir du hvor mange sekunder du vil ha, i Etter-boksen i Tidsberegning-gruppen.

 5. Valgfritt:

  • Hvis du vil bruke samme overgang i hele presentasjonen, klikker du på Bruk på allei Tidsberegning-gruppen.

  • Hvis du vil bruke egenskaper som kan tilpasses, som er tilgjengelige med de fleste (men ikke alle) overganger, klikker du på Effektalternativer i gruppen Overgang til dette lysbildet og velger alternativet du vil bruke.

 1. Klikk på Lysbilder-fanen til venstre for lysbildevinduet, i ruten som inneholder fanene Disposisjon og Lysbilder.

 2. Velg miniatyrbilder av lysbildene som du vil legge til en overgangslyd på.

 3. Klikk på pilen ved siden av Lyd i Tidsberegning-gruppen på Overganger-fanen, og gjør deretter ett av følgende:

  • Velg ønsket lyd fra listen.

  • Hvis du vil legge til en lyd som ikke finnes i listen, kan du velge Annen lyd og finne lydfilen du vil bruke. Klikk deretter på Åpne.

 4. Valgfritt: Hvis du vil legge til den samme overgangslyden på alle lysbildene i presentasjonen, klikker du på Bruk på alle i gruppen Overgang til dette lysbildet.

 1. Klikk på Lysbilder-fanen til venstre for lysbildevinduet, i ruten som inneholder fanene Disposisjon og Lysbilder.

 2. Velg miniatyrbilder av lysbildene som du vil fjerne en overgang fra.

 3. Klikk på Ingen i gruppen Overgang til dette lysbildetOverganger-fanen.

 4. Valgfritt: Du kan fjerne overganger fra hele presentasjonen ved å klikke på Bruk på alle i gruppen Overgang til dette lysbildet.

Hvis du leter etter informasjon om hvordan du legger til overganger til tekstelementer eller objekter, kan du se Animere tekst eller objekter.

Legge til eller endre en lysbildeovergang

 1. Klikk på Lysbilder-fanen til venstre for lysbildevinduet, i ruten som inneholder fanene Disposisjon og Lysbilder.

 2. Velg miniatyrbilder av lysbildene som du vil bruke eller endre en lysbildeovergang på.

 3. Klikk på en overgangseffekt i gruppen Overgang til dette lysbildetAnimasjoner-fanen.

  Hvis du vil se flere overgangseffekter, klikker du på Mer-knappen Mer-knappen.

 4. Du angir overgangshastigheten mellom lysbildene ved å klikke på pilen ved siden av Overgangshastighet i gruppen Overgang til dette lysbildet og deretter velge hastigheten du vil bruke.

  Slik angir du hvor lang tid det skal ta før det gjeldende lysbildet går videre til neste:

  • Hvis du vil gå til neste lysbilde når du klikker med musen, merker du av for Ved museklikk i gruppen Overgang til dette lysbildetAnimasjoner-fanen.

  • Hvis du vil gå til neste lysbilde etter en angitt tidsperiode, angir du antallet sekunder du vil ha, i boksen Automatisk etter i gruppen Overgang til dette lysbildetAnimasjoner-fanen.

 5. Valgfritt: Du kan bruke den samme overgangen i hele presentasjonen ved å klikke på Bruk på alle i gruppen Overgang til dette lysbildet.

 1. Klikk på Lysbilder-fanen til venstre for lysbildevinduet, i ruten som inneholder fanene Disposisjon og Lysbilder.

 2. Velg miniatyrbilder av lysbildene som du vil legge til en overgangslyd på.

 3. Klikk på pilen ved siden av Overgangslyd i gruppen Overgang til dette lysbildetAnimasjoner-fanen, og gjør deretter ett av følgende:

  • Velg ønsket lyd fra listen.

  • Hvis du vil legge til en lyd som ikke finnes i listen, kan du velge Annen lyd og finne lydfilen du vil bruke. Klikk deretter på OK.

 4. Valgfritt: Hvis du vil legge til den samme overgangslyden på alle lysbildene i presentasjonen, klikker du på Bruk på alle i gruppen Overgang til dette lysbildet.

 1. Klikk på Lysbilder-fanen til venstre for lysbildevinduet, i ruten som inneholder fanene Disposisjon og Lysbilder.

 2. Velg miniatyrbilder av lysbildene som du vil fjerne en overgang fra.

 3. Klikk på Ingen overgang i gruppen Overgang til dette lysbildetAnimasjoner-fanen.

 4. Valgfritt: Du kan fjerne overganger fra hele presentasjonen ved å klikke på Bruk på alle i gruppen Overgang til dette lysbildet.

Hvis du leter etter informasjon om hvordan du legger til overganger til tekstelementer eller objekter, kan du se Animere tekst eller objekter.

Legg til en overgang i et lysbilde

 1. Klikk lysbildet der du vil bruke en overgang, i miniatyrbilderuten. Overgangsinnstillingen bestemmer hvordan et lysbilde kommer inn, og hvordan det forrige forsvinner. I eksemplet nedenfor fører bruk av nedtoningsovergang på lysbilde 3 til at lysbilde 2 tones ned, og at lysbilde 3 tones opp.

  Velg lysbildet du vil legge til en overgang på i miniatyrbilderuten
 2. Finn effekten du vil bruke, i overgangsgalleriet på Overganger-fanen. Klikk på nedoverpilen for å se hele galleriet. Klikk på effekten du vil bruke for lysbildet, og for å få en forhåndsvisning.

 3. Klikk Overganger > Alternativer for effekt for å endre hvordan overgangen inntreffer – for eksempel hvilken retning lysbildet kommer inn fra.

 4. Angi en tid under Varighet for å angi hvor rask overgangen skal være. Angi et høyere tall for å få overgangen til å gå saktere.

 5. Klikk Forhåndsvisning for å se hvordan overgangen vil se ut med alle innstillingene.

  Knappen Forhåndsvisning på fanen Overganger

  Tips!: Hvis du vil bruke samme overgang for alle lysbildene i presentasjonen, klikker du Bruk på alle på båndet.
  Bruk for alle-knappen på fanen Overganger

Fjern en overgang

 • Klikk lysbildet med overgangen du vil fjerne. Klikk deretter Ingen i overgangsgalleriet på fanen Overganger.

  Overgangen fjern uthevet

Husk at en overgang bestemmer hvordan et lysbilde kommer inn, og hvordan det forrige lysbildet forsvinner. Så hvis du (for eksempel) ikke vil at lysbilde 2 skal ha en utgangseffekt, må du fjerne overgangen fra lysbilde 3.

Tips!: Du kan se hvilke lysbilder som har en overgangseffekt ved å se etter overgangsikonet i miniatyrbilderuten.
Et stjerneskuddikon som viser at et lysbilde har påført en overgangseffekt

Se også

Animere tekst og objekter i PowerPoint for Mac

Spille inn en lysbildefremvisning

Overganger er en dynamisk måte å flytte fra ett lysbilde til det neste på under en lysbildefremvisning. Du kan legge til en overgang på bare ett lysbilde, ulike overganger på forskjellige lysbilder eller samme overgangen på alle lysbildene.

Legge til en overgang på et lysbilde

 1. Klikk på lysbildet du vil legge til en overgang på, i navigasjonsruten. Slik gjør du det:

  1. Klikk på NormalVisning-menyen.

  2. Klikk på Lysbilder Lysbilder-fane-fanen øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter på et lysbilde. Avhengig av bredden på navigasjonsruten vil du enten se de Lysbilder-fanen og Disposisjon-fanen navngitte fanene eller ikonfanene Lysbilder Lysbilder-fane og Disposisjon Disposisjon-fanen.

 2. Klikk på overgangen du vil bruke, under Overgang til dette lysbildetOverganger-fanen.

  Fanen Overganger, gruppen Overgang til dette lysbildet

  Hvis du vil se flere overganger, kan du peke på en overgang og klikke på Nedoverpilen Mer.

  Hvis du vil endre til en annen variant av overgangen, for eksempel retningen den flyttes i på skjermen, klikker du på Effektalternativer og velger variasjonen du ønsker. Eller du kan endre andre alternativer, for eksempel varighet, lyd eller skifte av lysbilder.

  Dra delen

Bruke en overgang på alle lysbildene

 1. Klikk på overgangen du vil bruke, for eksempel Nedtoning, under Overgang til dette lysbildetOverganger-fanen.

  Fanen Overganger, gruppen Overgang til dette lysbildet

  Hvis du vil se flere overganger, kan du peke på en overgang og klikke på Nedoverpilen Mer.

 2. Hvis du vil variere overgangen, for eksempel retningen den flyttes i på skjermen, klikker du på Effektalternativer og velger variasjonen du ønsker. Eller du kan endre andre alternativer, for eksempel varighet, lyd eller skifte av lysbilder.

  Dra delen

 3. Klikk på Alle lysbilder under Bruk på.

  Fanen overganger, bruk på gruppe

Endre varigheten på overgangen

 1. Velg lysbildet eller lysbildene med overgangene du vil endre, i navigasjonsruten. Slik gjør du det:

  1. Klikk på NormalVisning-menyen.

  2. Klikk på Lysbilder Lysbilder-fane-fanen øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter på et lysbilde. Du velger flere lysbilder ved å holde nede KOMMANDO mens du klikker på lysbildene. Hvis du har organisert lysbildene i grupper, kan du velge en hel gruppe lysbilder ved å trykke på overskriften for gruppen. Avhengig av bredden på navigasjonsruten, vil du enten se de Lysbilder-fanen og Disposisjon-fanen navngitte fanene eller ikonfanene Lysbilder Lysbilder-fane og Disposisjon Disposisjon-fanen.

 2. Skriv inn hvor mange sekunder eller minutter du vil overgangen skal vare i, i Varighet-boksen under Overgang til dette lysbildetOverganger-fanen.

  Fanen Overganger, gruppen Overgang til dette lysbildet

Spille av en lyd

 1. Velg lysbildet eller lysbildene med overgangene du vil endre, i navigasjonsruten. Slik gjør du det:

  1. Klikk på NormalVisning-menyen.

  2. Klikk på Lysbilder Lysbilder-fane-fanen øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter på et lysbilde. Du velger flere lysbilder ved å holde nede KOMMANDO mens du klikker på lysbildene. Hvis du har organisert lysbildene i grupper, kan du velge en hel gruppe lysbilder ved å trykke på overskriften for gruppen. Avhengig av bredden på navigasjonsruten, vil du enten se de Lysbilder-fanen og Disposisjon-fanen navngitte fanene eller ikonfanene Lysbilder Lysbilder-fane og Disposisjon Disposisjon-fanen.

 2. Klikk på en lydeffekt på Lyd-menyen under Overgang til dette lysbildetOverganger-fanen.

  Fanen Overganger, gruppen Overgang til dette lysbildet

  Tips!: Hvis du vil spille av din egen lyd, klikker du på Annen lyd på hurtigmenyen for å finne lydfilen.

Velg hvordan du skifter lysbilder

 1. Velg lysbildet eller lysbildene med overgangene du vil endre, i navigasjonsruten. Slik gjør du det:

  1. Klikk på NormalVisning-menyen.

  2. Klikk på Lysbilder Lysbilder-fane-fanen øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter på et lysbilde. Hvis du vil velge flere lysbilder på én gang, holder du nede KOMMANDO mens du klikker på lysbildene. Hvis du har organisert lysbildene i grupper, kan du velge en hel gruppe lysbilder ved å trykke på overskriften for gruppen. Avhengig av bredden på navigasjonsruten, vil du enten se de Lysbilder-fanen og Disposisjon-fanen navngitte fanene eller ikonfanene Lysbilder Lysbilder-fane og Disposisjon Disposisjon-fanen.

 2. Merk av for Ved museklikk eller Etter under Skift lysbildeOverganger-fanen.

  Fanen Overganger, avansert lysbildegruppe

  Hvis du merker av for Etter, må du skrive inn hvor mange sekunder.

Fjerne overganger

 1. Velg lysbildet eller lysbildene med overgangene du vil fjerne, i navigasjonsruten. Slik gjør du det:

  1. Klikk på NormalVisning-menyen.

  2. Klikk på Lysbilder Lysbilder-fane-fanen øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter på et lysbilde. Du velger flere lysbilder ved å holde nede KOMMANDO mens du klikker på lysbildene. Hvis du har organisert lysbildene i grupper, kan du velge en hel gruppe lysbilder ved å trykke på overskriften for gruppen. Avhengig av bredden på navigasjonsruten, vil du enten se de Lysbilder-fanen og Disposisjon-fanen navngitte fanene eller ikonfanene Lysbilder Lysbilder-fane og Disposisjon Disposisjon-fanen.

 2. Klikk på Ingen under Overgang til dette lysbildetOverganger-fanen.

  Ingen

Se også

Bruke en overgang på alle lysbildene

Overganger i tidligere versjoner av PowerPoint

Legge til eller endre en lysbildeovergang

 1. Velg lysbildet du vil bruke eller endre overgangen på, i miniatyrbilderuten. Overgangen begynner på lysbildet som kommer før, og fullføres på lysbildet du velger.

  Viser lysbilderuten med det tredje lysbildet valgt i PowerPoint

 2. Finn effekten du vil bruke, i overgangsgalleriet på Overganger-fanen.

 3. Klikk på Effektalternativer for å angi hvordan overgangen skal inntreffe.

 4. Valgfritt:

  • Du angir hvor raskt overgangen går ved å skrive inn en tid i Varighet-boksen på båndet. Angi høyere tall for å få overgangen til å gå saktere. Hvis du vil ha mer informasjon om tidsberegning for overganger, kan du se Angi hastighet og tidsberegning for overganger.

  • Hvis du vil bruke samme overgang på alle lysbildene i presentasjonen, klikker du på Bruk på alle.

 5. Hvis du vil se overgangen i bruk, merker du lysbildet som starter overgangen og klikker deretter på ikonet for Lysbildefremvisning Knappen for å starte lysbildefremvisning. nede til høyre i nettleservinduet.

  Hvis du vil starte lysbildefremvisningen fra gjeldende lysbilde, klikker du på lysbildefremvisningsknappen i nedre høyre hjørne i nettleseren.

  (Denne knappen starter lysbildefremvisningen på det merkede lysbildet i stedet for å begynne lysbildefremvisningen fra begynnelsen av presentasjonen.)

Husk at en overgang gjelder for hvordan et lysbilde kommer inn, ikke hvordan det går ut. Så hvis du for eksempel vil fjerne utgangseffektene for lysbilde 2, må du fjerne overgangen fra lysbilde 3.

 • Klikk på lysbildet du vil fjerne overgangen for. Klikk deretter på Ingen i overgangsgalleriet på Overganger-fanen.

  Fanen Overganger på båndet i PowerPoint.

  Hvis lysbilde 3 i eksemplet vårt ikke har noen overgang, vises det umiddelbart når lysbilde 2 forsvinner.

  Hvis du vil fjerne overganger fra alle lysbildene, klikker du på Bruk på alle på båndet når du har klikket på Ingen.

Hvis du leter etter informasjon om hvordan du legger til animasjoner til tekstelementer eller objekter på et lysbilde, kan du se Animere tekst eller objekter.

Legge til en overgang

 1. Åpne presentasjonen.

 2. Trykk på Overganger-fanen på Android-nettbrettet.

  Fanen Overganger

  Trykk på Rediger-ikonet Redigeringsikon øverst til høyre på Android-telefonen. Trykk deretter på Hjem og Overganger.

 3. Trykk på nedoverpilen for å utvide Overgangseffekter. Du ser et galleri med overgangseffekter som er gruppert i kategoriene Diskré, Spennende og Dynamisk.

  Overgangseffekter

 4. Velg en overgang. Trykk for eksempel på Transformasjon hvis du vil at et lysbilde gradvis skal gå over til det neste.

 5. Trykk på Effektalternativer for å velge retningen til overgangen.

  Alternativer for effekt

 6. (Valgfritt) Trykk på Bruk på alle hvis du vil bruke samme overgang på alle lysbildene i presentasjonen.

Fjerne en overgang

 1. Trykk på Overganger-fanen på Android-nettbrettet. Trykk på Rediger-ikonet Redigeringsikon øverst til høyre på Android-telefonen. Trykk deretter på Hjem og Overganger.

 2. Utvid Overgangseffekter.

 3. Trykk på Ingen.

  Fjerne overganger

Legge til en overgang

 1. Åpne presentasjonen.

 2. Trykk på Overganger-fanen på iPaden.

  Overganger-fane

  Trykk på Rediger-ikonet på iPhone Redigeringsikon, trykk på Hjem, og trykk deretter Overganger.

 3. Trykk på Overgangseffekt. Du ser et galleri med overgangseffekter som er gruppert i kategoriene Diskré og Spennende.

  Overgangseffekter

 4. Velg en overgang. Trykk for eksempel på Transformasjon hvis du vil at et lysbilde gradvis skal gå over til det neste.

 5. Trykk på Effektalternativer for å velge en effekt. (Disse alternativene vil variere avhengig av overgangen du velger.)

  Alternativer for effekt

 6. (Valgfritt) Trykk på Bruk på alle hvis du vil bruke samme overgang på alle lysbildene i presentasjonen.

Fjerne en overgang

 1. Trykk på Overganger-fanen på iPaden. Trykk på Rediger-ikonet på iPhone Redigeringsikon, trykk på Hjem, og trykk deretter Overganger.

 2. Trykk på Overgangseffekt.

 3. Trykk på Ingen.

  Fjerne overganger

Legge til en overgang

 1. Åpne presentasjonen.

 2. Trykk på Overganger-fanen.

  Overganger-fane

  Dobbelttrykk på lysbildet du vil bruke på Windows-telefonen, og trykk på Mer Mer nederst til høyre på skjermen. Trykk deretter på Hjem og Overganger.

 3. Trykk på nedoverpilen for å utvide Overgangseffekter. Du ser et galleri med overgangseffekter som er gruppert i kategoriene Diskré, Spennende og Dynamisk.

  Overgangseffekter

 4. Velg en overgang. Trykk for eksempel på Transformasjon hvis du vil at et lysbilde gradvis skal gå over til det neste.

 5. Trykk på Effektalternativer for å velge retningen til overgangen.

  Alternativer for effekt

 6. Trykk på Forhåndsvisning for å se effekten på lysbildet.

  Forhåndsvisning av overganger

 7. (Valgfritt) Trykk på Bruk på alle hvis du vil bruke samme overgang på alle lysbildene i presentasjonen.

Fjerne en overgang

 1. Trykk på Overganger-fanen. Dobbelttrykk på lysbildet du vil bruke på Windows-telefonen, og trykk på Mer Mer nederst til høyre på skjermen. Trykk deretter på Hjem og Overganger.

 2. Utvid Overgangseffekter.

 3. Trykk på Ingen.

  Fjerne overganger

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?

Hva påvirket opplevelsen din?

Har du ytterligere tilbakemeldinger? (valgfritt)

Takk for tilbakemeldingen!

×