Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Returnerer enkelttermen for sannsynlighet i binomisk fordeling. Bruk BINOM.FORDELING ved løsning av problemer med et bestemt antall tester eller forsøk, når utfallet av et forsøk enten er vellykket eller mislykket, når prøvene er uavhengige, og når sannsynligheten for at eksperimentet er vellykket, er konstant gjennom hele eksperimentet. BINOM.FORDELING kan for eksempel brukes til å beregne sannsynligheten for at to av de neste tre fødte barn er gutter.

Viktig!: Denne funksjonen er erstattet med én eller flere nye funksjoner som kan gi bedre nøyaktighet og som har navn som bedre beskriver bruken. Selv om denne funksjonen fremdeles bakoverkompatibel, bør du likevel vurdere å bruke de nye funksjonene heretter siden denne funksjonen kan bli utilgjengelige i fremtidige versjoner av Excel.

Hvis du vil ha mer informasjon om den nye funksjonen, kan du se BINOM.FORDELING.N (funksjon).

Syntaks

BINOM.FORDELING(antall_s;forsøk;sannsynlighet_s;kumulativ)

Syntaksen for funksjonen BINOM.FORDELING har følgende argumenter:

 • Antall_s     Obligatorisk. Antall forsøk med vellykket utfall.

 • Forsøk     Obligatorisk. Antall uavhengige forsøk.

 • Sannsynlighet_s     Obligatorisk. Sannsynligheten for å lykkes ved hvert forsøk.

 • Kumulativ     Obligatorisk. En logisk verdi som bestemmer funksjonens form. Hvis kumulativ er SANN, returnerer BINOM.FORDELING den kumulative fordelingsfunksjonen, som er sannsynligheten for at det er number_s vellykkede resultater. Hvis USANN, returneres sannsynligheten for massefunksjonen, som er sannsynligheten for at det number_s vellykkede resultater.

Kommentarer

 • Antall_s og forsøk avkortes til heltall.

 • Hvis number_s, forsøk eller probability_s ikke er numeriske, returnerer BINOM.FORDELING #VALUE! som feilverdi.

 • Hvis number_s < 0 eller number_s > forsøk, returnerer BINOM.FORDELING #NUM! som feilverdi.

 • Hvis probability_s < 0 eller probability_s > 1, returnerer BINOM.FORDELING #NUM! som feilverdi.

 • Hvis x = antall_s, n = forsøk og p = sannsynlighet_s, er den binomiske funksjonen for punktsannsynlighet:

  Formel

  der:

  Formel

  er lik KOMBINASJON(n;x).

 • Hvis x = antall_s, n = forsøk og p = sannsynlighet_s, er den kumulative binomiske fordelingen:

  Formel

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

6

Antall vellykkede forsøk

10

Antall uavhengige forsøk

0,5

Sannsynligheten for å lykkes ved hvert forsøk

Formel

Beskrivelse

Resultat

=BINOM.FORDELING(A2;A3;A4;USANN)

Sannsynligheten for at nøyaktig seks av ti forsøk lykkes

0,2050781

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×