Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Bruk en skjermleser til å svare på skjema- eller spørsmål i Microsoft Forms

Denne artikkelen er for personer med visuelle eller kognitive funksjonshemninger som bruker et skjermleserprogram, for eksempel Windows Skjermleser, JAWS eller NVDA medMicrosoft 365-produkter. Denne artikkelen er en del av Microsoft 365 innholdssett for skjermleserstøtte der du kan finne mer informasjon om tilgjengelighet i appene våre. Hvis du vil ha generell hjelp, kan du gå til Microsoft Kundestøtte.

Bruk Microsoft Forms med tastaturet og en skjermleser til å svare på spørsmål i et skjema eller en test. Vi har testet det med Skjermleser iMicrosoft Edge og JAWS og NVDA i Chrome, men det kan fungere med andre skjermlesere og nettlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Obs!: 

Svare på spørsmål i et skjema eller en test

 1. Skjemaer og tester i Microsoft Forms deles med respondenter i form av en nettkobling. Åpne koblingen for å begynne å svare.

 2. Hvis du vil bla gjennom spørsmålene i skjemaet eller spørre konkurransen, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB. For hvert spørsmål hører du nummeret på spørsmålet, tittelen og spørsmålstypen. For obligatoriske spørsmål hører du også: «Obligatorisk å svare.» For spørsmål som lar deg velge bare ett svaralternativ, hører du: «Enkeltvalg.» For spørsmål som lar deg velge flere svaralternativer, hører du: «Flere valg.»

 3. Når du er på spørsmålet du vil svare på, gjør du ett av følgende avhengig av spørsmålstypen:

  Obs!: Med Skjermleser kan du slå av søkemodusen med spørsmål om valg, vurdering, Likert og Net Promoter Score.

  • Hvis du vil navigere til og velge ønsket alternativ i enkle valgspørsmål, trykker du på PIL NED til du hører alternativet, etterfulgt av «Alternativknapp». Alternativet er valgt. Hvis du vil gå til ønsket alternativ i flere valgspørsmål, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB til du hører alternativet, etterfulgt av «Avmerkingsboks, ikke avmerket», og deretter trykker du på MELLOMROM for å velge. Gjenta dette for hvert alternativ du vil velge.

  • For spørsmål om enkel og flerlinjet tekst skriver du inn svaret ditt i tekstfeltet.

  • For vurderingsspørsmål trykker du PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører vurderingen du vil bruke.

  • For datospørsmål, skriv inn datoen du vil bruke i DD/MM/ÅÅÅÅ-format.

  • For spørsmål om rangering bruker du TAB eller SKIFT+TAB til å navigere mellom elementene i rangeringslisten. Du hører navnet på elementet, etterfulgt av «Flytt alternativ opp, flytt alternativet ned» og gjeldende rangering av elementet. Hvis du vil flytte et element opp i rangeringen, trykker du tab-tasten til du hører «Flytt alternativ opp», og deretter trykker du enter. Hvis du vil flytte et element ned i rangeringen, trykker du tab-tasten til du hører «Flytt alternativ ned», og deretter trykker du enter.

  • For spørsmål om Likert-skala, trykk på Tab-tasten eller Skift+Tab for å bla gjennom setningene. Bruk PIL HØYRE og PIL VENSTRE for å navigere til ønsket svar for hver setning. 

  • For spørsmål om filopplasting trykker du TAB-tasten til du hører «Last opp en fil», og deretter trykker du enter. Windows-dialogboksen Åpne åpnes. Gå til filen du vil laste opp, og trykk deretter ENTER.

  • For spørsmål om Net Promoter Score bruker du PIL OPP og PIL NED for å navigere til verdien du vil bruke.

 4. Hvis du vil gå videre til det neste spørsmålet, trykk på Tab-tasten til du hører spørsmålet. Svar på spørsmålet som beskrevet ovenfor.

 5. Når du er klar til å sende inn svarene dine, trykker du tab-tasten til du hører «Send inn», og deretter trykker du på ENTER. 

Se også

Bruk en skjerm leser for å opprette et nytt skjema i Microsoft Forms

Bruk en skjerm leser for å opprette en ny spørre konkurranse i Microsoft Forms

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med Microsoft Forms

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruk Microsoft Forms med tastaturet og VoiceOver, den innebygde macOS-skjermleseren, til å svare på spørsmål i et skjema eller en test i Safari.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

Svare på spørsmål i et skjema eller en test

 1. Skjemaer og tester i Microsoft Forms deles med respondenter i form av en nettkobling. Åpne koblingen i Safari for å begynne å svare.

 2. Trykk på TAB eller SKIFT+TAB for å navigere i skjemaet eller spørre konkurransen. For hvert spørsmål hører du nummeret på spørsmålet, tittelen og spørsmålstypen. For obligatoriske spørsmål hører du også: «Obligatorisk å svare.» For spørsmål som lar deg velge bare ett svaralternativ, hører du: «Enkeltvalg.» For spørsmål som lar deg velge flere svaralternativer, hører du: «Flere valg.»

 3. Når du er på spørsmålet du vil svare på, gjør du ett av følgende avhengig av spørsmålstypen:

  • Hvis du vil gå til ønsket alternativ i enkle og flervalgsspørsmål, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE, og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

  • For spørsmål om enkel og flerlinjet tekst skriver du inn svaret ditt i tekstfeltet.

  • For vurderingsspørsmål trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører vurderingen du vil bruke, og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

  • For datospørsmål angir du datoen du vil bruke i formatet MM/DD/ÅÅÅÅ.

  • For spørsmål om rangering trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å navigere mellom elementene i rangeringslisten. Du hører navnet på elementet, etterfulgt av «Flytt alternativ opp, flytt alternativet ned» og gjeldende rangering av elementet. Hvis du vil flytte et element opp i rangeringen, trykker du på TAB én gang. Fokuset er på Flytt-alternativet opp-knappen. Trykk ENTER. Hvis du vil flytte et element ned i rangeringen, trykker du tab-tasten to ganger. Fokuset er på Flytt-alternativet ned-knappen. Trykk ENTER. 

  • For spørsmål om Likert-skala trykker du på CTRL+TILVALG+PIL NED eller PIL OPP for å bla gjennom setningene. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å gå til svaret du vil bruke, og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

  • For spørsmål om filopplasting trykker du TAB-tasten til du hører «Last opp en fil», og trykk deretter ENTER. Dialogboksen MacOS Velg filer som skal lastes opp åpnes. Gå til filen du vil laste opp, og trykk deretter ENTER.

  • For spørsmål om Net Promoter Score trykker du på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører verdien du vil bruke.

 4. Hvis du vil gå videre til det neste spørsmålet, trykk på Tab-tasten til du hører spørsmålet. Svar på spørsmålet som beskrevet ovenfor.

 5. Når du er klar til å sende inn svarene dine, trykker du tab-tasten til du hører «Send inn», og deretter trykker du på ENTER.

Se også

Bruk en skjerm leser for å opprette et nytt skjema i Microsoft Forms

Bruk en skjerm leser for å opprette en ny spørre konkurranse i Microsoft Forms

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med Microsoft Forms

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruk Microsoft Forms med VoiceOver, den innebygde skjerm leseren i iOS, til å svare på spørsmål i et skjema eller en test i Safari.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

Svare på spørsmål i et skjema eller en test

 1. Skjemaer og tester i Microsoft Forms deles med respondenter i form av en nettkobling. Åpne koblingen i Safari for å begynne å svare.

 2. Sveip til venstre eller høyre for å navigere i skjemaet eller testen. For hvert spørsmål hører du nummeret på spørsmålet og tittelen. For obligatoriske spørsmål hører du også: «Obligatorisk å svare.»

 3. Sveip til høyre for å flytte fokus til hoveddelen av spørsmålet.

 4. Gjør ett av følgende, avhengig av spørsmålstype:

  • For spørsmål om enkeltvalg hører du hvert alternativ, etterfulgt av «Alternativknapp». For flervalgsspørsmål hører du hvert alternativ, etterfulgt av «Avmerkingsboks». Sveip til høyre eller venstre for å bla gjennom alternativene, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge den du vil bruke.

  • For spørsmål om enkel linje og flerlinjet tekst dobbelttrykker du på skjermen, og deretter bruker du skjermtastaturet til å skrive inn svaret. Når du er ferdig, sveiper du til venstre til du hører: «Fullført». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å lukke skjermtastaturet.

  • For vurderingsspørsmål sveiper du til høyre eller venstre til du hører vurderingen du vil bruke, og dobbelttrykker deretter på skjermen for å velge.

  • For datospørsmål sveiper du til høyre til du hører: «Vennligst skriv inn dato». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Datovelgeren åpnes. Sveip til høyre eller venstre for å finne datoen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

  • For spørsmål om rangering sveiper du til høyre eller venstre for å navigere mellom elementene i rangeringslisten. Hvis du vil endre rekkefølgen på elementene, dobbelttrykker du på skjermen når du hører et element du vil flytte, sveiper til høyre til du hører enten «Flytt alternativ opp» eller «Flytt alternativ ned», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å flytte elementet opp eller ned med ett element.

  • For spørsmål om Likert-skala hører du hver setning, etterfulgt av alternativknappene for svaralternativene. Sveip til høyre eller venstre for å finne svaret du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  • For spørsmål om Net Promoter Score sveiper du til høyre eller venstre til du hører verdien du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge den.

 5. Sveip til høyre for å gå til neste spørsmål, og gjenta deretter trinn 3 og 4.

 6. Når du er klar til å sende inn svarene dine, sveiper du til høyre til du hører: «Send inn». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Se også

Bruk en skjerm leser for å opprette et nytt skjema i Microsoft Forms

Bruk en skjerm leser for å opprette en ny spørre konkurranse i Microsoft Forms

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med Microsoft Forms

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruk Microsoft Forms med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, i Chrome, slik at du kan svare på spørsmål i et skjema eller en test.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

Svare på spørsmål i et skjema eller en test

 1. Skjemaer og tester i Microsoft Forms deles med respondenter i form av en nettkobling. Åpne koblingen i Chrome for å begynne å svare.

 2. Sveip til venstre eller høyre for å navigere i skjemaet eller testen. For hvert spørsmål hører du nummeret på spørsmålet og tittelen. For obligatoriske spørsmål hører du også: «Obligatorisk å svare.»

 3. Sveip til høyre for å flytte fokus til hoveddelen av spørsmålet. Du hører spørsmålstypen.

 4. Gjør ett av følgende, avhengig av spørsmålstype:

  • For spørsmål om enkeltvalg hører du hvert alternativ, etterfulgt av «Alternativknapp». For flervalgsspørsmål hører du hvert alternativ, etterfulgt av «Avmerkingsboks». Sveip til høyre eller venstre for å bla gjennom alternativene, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge den du vil bruke.

  • For spørsmål med én linje og flerlinjet tekst sveiper du til høyre til du hører: «Redigeringsboks». Dobbelttrykk deretter på skjermen, og skriv deretter inn svaret i tekstfeltet med skjermtastaturet. Sveip ned og deretter til venstre for å lukke skjermtastaturet.

  • For vurderingsspørsmål sveiper du til høyre eller venstre til du hører vurderingen du vil bruke, og dobbelttrykker deretter på skjermen for å velge.

  • For datospørsmål sveiper du til høyre til du hører: «Skjult, skriv inn dato». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Datovelgeren åpnes. Sveip til høyre eller venstre for å finne datoen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

  • For spørsmål om rangering sveiper du til høyre eller venstre for å navigere mellom elementene i rangeringslisten. Hvis du vil endre rekkefølgen på elementene, dobbelttrykker du på skjermen når du hører et element du vil flytte, sveiper til høyre til du hører enten «Flytt alternativ opp» eller «Flytt alternativ ned», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å flytte elementet opp eller ned med ett element.

  • For spørsmål om Likert-skala hører du hver setning, etterfulgt av alternativknappene for svaralternativene. Sveip til høyre eller venstre for å finne svaret du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  • For spørsmål om Net Promoter Score sveiper du til høyre eller venstre til du hører verdien du vil bruke, og dobbelttrykker deretter på skjermen for å velge.

 5. Sveip til høyre for å gå til neste spørsmål, og gjenta deretter trinn 3 og 4.

 6. Når du er klar til å sende inn svarene dine, sveiper du til høyre til du hører: «Send inn». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Se også

Bruk en skjerm leser for å opprette et nytt skjema i Microsoft Forms

Bruk en skjerm leser for å opprette en ny spørre konkurranse i Microsoft Forms

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med Microsoft Forms

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×