Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Bruke en skjermleser til å arbeide med PDF-filer i Microsoft 365-appen

Denne artikkelen er for personer med visuelle eller kognitive funksjonshemninger som bruker et skjermleserprogram, for eksempel Microsoft Skjermleser, JAWS eller NVDA medMicrosoft 365 produkter. Denne artikkelen er en del av Microsoft 365 innholdssett for skjermleserstøtte der du kan finne mer informasjon om tilgjengelighet i appene våre. Hvis du vil ha generell hjelp, kan du gå til Microsoft Kundestøtte.

Bruk Microsoft 365-appen med VoiceOver, den innebygde skjermleseren i iOS, til å konvertere et dokument eller bilde til en PDF-fil (Portable Document Format). Du lærer også hvordan du signerer en PDF-fil.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Konvertere et dokument til en PDF-fil

Du kan konvertere et dokument som er lagret på telefonen, til en PDF-fil som du enkelt kan dele med andre.

 1. Trykk nær bunnen av skjermen med fire fingre i Microsoft 365-appen. Fokuset flyttes til navigasjonsfeltet nederst på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Handlinger». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Handlinger-fanen åpnes.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Dokument til PDF». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Velg filer-menyen åpnes og viser nylig brukte dokumenter.

 4. Sveip til høyre til du finner dokumentet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen. PDF-filen åpnes. Hvis dokumentet ikke er i Velg filer-menyen , sveiper du til venstre til du kommer til Bla gjennom-knappen og dobbelttrykker på skjermen. Finn filen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge den.

 5. Hvis du vil avslutte PDF-filen, sveiper du til venstre til du hører: «Tilbake-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du blir bedt om å bestemme hva du skal gjøre med PDF-filen. Sveip til høyre til du hører: «Lagre som». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Fokuset flyttes til filnavntekstfeltet . Filnavnet er som standard det samme som det opprinnelige dokumentet. Hvis du vil endre navnet på PDF-filen, bruker du skjermtastaturet til å skrive inn et nytt navn, sveiper til høyre til du hører: «Fullført». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 7. Sveip mot venstre eller høyre for å finne plasseringen der du vil lagre PDF-filen, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 8. Hvis du vil lagre PDF-filen, sveiper du til venstre til du hører: «Lagre». Dobbelttrykk deretter på skjermen. PDF-filen lagres, og fokus går tilbake til Tilbake-knappen. Dobbelttrykk på skjermen for å gå tilbake til Handlinger-fanen .

Signere en PDF-fil

Har du en e-postmelding med en PDF-fil som du må signere og sende tilbake? I stedet for å skrive ut dokumentet, signere det og deretter skanne det tilbake før du sender det, kan du sette inn en elektronisk signatur i PDF-filen for å signere det raskt.

Du kan også signere flere sider eller flere steder på en side. Hvis du har lagt til en signatur der du ikke skulle ha gjort det, kan du slette signaturer du nettopp satte inn. Den lagrede signaturen forblir intakt. Når du har lagret PDF-filen, kan du ikke slette de innsatte signaturene lenger.

Opprette og lagre signaturen

Når du oppretter og lagrer en signatur, kan du lagre den for å signere andre PDF-filer raskt. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du bruker den lagrede signaturen, kan du gå til Signer en PDF-fil med en lagret signatur.

 1. Trykk nær bunnen av skjermen med fire fingre i Microsoft 365-appen. Fokuset flyttes til navigasjonsfeltet nederst på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Handlinger». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Handlinger-fanen åpnes.

 3. Du hører: «Signer en PDF-fil.» Dobbelttrykk på skjermen. Velg filer-menyen åpnes.

 4. Sveip til høyre til du finner dokumentet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen. PDF-filen åpnes. Hvis dokumentet ikke er på Velg filer-menyen , sveiper du til venstre til du kommer til Bla gjennom-knappen , og dobbelttrykker deretter på skjermen. Finn filen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge den.

 5. Sveip til høyre i PDF-filen til du finner plasseringen der du vil sette inn signaturen, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Du hører «Liggende». Vinduet for å opprette signaturen åpnes. Skjermen roteres til liggende modus. Hold telefonen vannrett.

 7. Hvis du vil opprette en signatur, sveiper du til høyre til du hører: «Dobbelttrykk med én finger», og dobbelttrykk og hold deretter skjermen med én finger. Uten å løfte fingeren av skjermen skyver du den på skjermen for å opprette signaturen.

 8. Når du er ferdig, løfter du fingeren av skjermen. Du hører: «Ferdig-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen. Den nye signaturen lagres og settes inn i PDF-filen. Hold telefonen loddrett.

 9. Hvis du trenger å slette signaturen du nettopp satte inn, sveiper du til høyre til du hører: «Angre». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 10. Hvis du trenger å sette inn signaturen et annet sted i dokumentet, trykker du nær bunnen av skjermen med fire fingre. Du hører: «Signer andre steder.» Dobbelttrykk på skjermen. Sveip til venstre eller høyre i dokumentet til du finner plasseringen der du vil sette inn en annen signatur, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Sett inn lagret signatur.» Dobbelttrykk på skjermen for å sette inn signaturen.

 11. Du hører: «Ferdig-knapp.» Hvis du vil avslutte signaturmodusen, dobbelttrykker du på skjermen. Du hører: «Tilbake-knapp.» PDF-filen vises i lesemodus. Dobbelttrykk på skjermen for å gå tilbake til Handlinger-fanen.

Signere en PDF-fil med en lagret signatur

Når du har opprettet og lagret signaturen, kan du sette inn etterfølgende signaturer på kort tid.

 1. Trykk nær bunnen av skjermen med fire fingre i Microsoft 365-appen. Fokuset flyttes til navigasjonsfeltet nederst på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Handlinger». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Handlinger-fanen åpnes.

 3. Du hører: «Signer en PDF-fil.» Dobbelttrykk på skjermen. Velg filer-menyen åpnes.

 4. Sveip til høyre til du finner dokumentet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen. PDF-filen åpnes. Hvis dokumentet ikke er på Velg filer-menyen , sveiper du til venstre til du kommer til Bla gjennom-knappen , og dobbelttrykker deretter på skjermen. Finn filen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge den.

 5. Sveip til høyre i PDF-filen til du finner plasseringen der du vil sette inn signaturen, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Du hører: «Sett inn lagret signatur.» Dobbelttrykk på skjermen for å sette inn den lagrede signaturen.

 7. Hvis du trenger å sette inn signaturen et annet sted i dokumentet, trykker du nær bunnen av skjermen med fire fingre. Du hører: «Signer andre steder.» Dobbelttrykk på skjermen. Sveip til venstre eller høyre i dokumentet til du finner plasseringen der du vil legge til en ny signatur, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Sett inn lagret signatur.» Hvis du vil legge til signaturen, dobbelttrykker du på skjermen.

 8. Du hører: «Ferdig-knapp.» Hvis du vil avslutte signaturmodusen, dobbelttrykker du på skjermen. Du hører: «Tilbake-knapp.» PDF-filen vises i lesemodus. Dobbelttrykk på skjermen for å gå tilbake til Handlinger-fanen.

Slette en lagret signatur

Du kan slette en lagret signatur og deretter opprette en ny. Signaturene som allerede er satt inn i en PDF-fil, slettes ikke.

 1. Åpne PDF-filen du vil signere, som forklart i Signer en PDF-fil med en lagret signatur.

 2. Dobbelttrykk hvor som helst i PDF-filen. Du hører: «Sett inn lagret signatur.»

 3. Sveip til høyre til du hører: «Slett lagret signatur». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Du blir bedt om å bekrefte slettingen. Sveip til høyre til du hører« OK», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Nå kan du opprette en ny signatur som forklart i Opprett og lagre signaturen.

 5. Når du er klar, sveiper du til venstre til du kommer til Ferdig-knappen , og dobbelttrykker deretter på skjermen.

 6. Du hører: «Ferdig-knapp.» Hvis du vil avslutte signaturmodusen, dobbelttrykker du på skjermen. Du hører: «Tilbake-knapp.» PDF-filen vises i lesemodus. Dobbelttrykk på skjermen for å gå tilbake til Handlinger-fanen.

Skanne et bilde til en PDF-fil

Bruk telefonkameraet til å ta et bilde av et dokument og konvertere bildet til en PDF-fil som du kan dele via e-post, for eksempel. Du kan ta flere bilder og gjøre alle om til én PDF-fil. Du kan også bruke ett eller flere bilder som du har lagret tidligere i Bilder.

 1. Trykk nær bunnen av skjermen med fire fingre i Microsoft 365-appen. Fokuset flyttes til navigasjonsfeltet nederst på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Handlinger». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Handlinger-fanen åpnes.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Skann til PDF». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Kameramodusen aktiveres. Fokuset er på Opptak-knappen.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil ta et bilde av et dokument med telefonkameraet, dobbelttrykker du på skjermen. Du hører: «Beskjær skjerm.» Hvis du vil legge til flere bilder, sveiper du til høyre til du hører: «Legg til-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen, og gjenta deretter dette trinnet. Hvis du ikke vil legge til flere bilder, sveiper du til høyre til du hører: «Neste». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  • Hvis du vil konvertere lagrede bilder til en PDF-fil, sveiper du til høyre til du hører: «Velg bilde fra bibliotek». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Sveip til høyre eller venstre til du finner bildet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge det. Hvis du vil legge til flere bilder, gjentar du dette trinnet. Når du har valgt alle bildene du vil bruke, sveiper du til høyre til du hører: «Ferdig-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Forhåndsvisningen åpnes. Sveip til høyre til du hører: «Neste». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Trykk nær bunnen av skjermen med fire fingre. Du hører: «Lagre-knapp». Dobbelttrykk på skjermen. PDF-konverteringen starter.

 6. Når konverteringen er fullført, åpnes PDF-filen. Hvis du vil avslutte PDF-filen, sveiper du til venstre til du hører: «Tilbake-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. PDF-filen lagres, og fokus går tilbake til Handlinger-fanen.

Konvertere et utvalg av lagrede bilder til en PDF-fil

Velg lagrede bilder fra Bilder-appen , og konverter dem til en PDF-fil.

 1. Trykk nær bunnen av skjermen med fire fingre i Microsoft 365-appen. Fokuset flyttes til navigasjonsfeltet nederst på skjermen.

 2. Sveip til venstre eller høyre til du hører: «Handlinger». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Handlinger-fanen åpnes.

 3. Sveip til venstre til du hører: «Bilder til PDF». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Bilder-appen åpnes.

 4. Sveip til høyre eller venstre til du finner et bilde du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge det. Hvis du vil konvertere andre bilder til samme PDF-fil, gjentar du dette trinnet.

 5. Når du har valgt alle bildene du vil bruke, sveiper du til høyre til du hører: «Ferdig-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Forhåndsvisningen åpnes.

 6. Hvis du vil begynne å konvertere bildene til en PDF-fil, trykker du nær bunnen av skjermen med fire fingre. Du hører: «Lagre-knapp». Dobbelttrykk på skjermen. PDF-konverteringen starter.

 7. Når konverteringen er fullført, åpnes PDF-filen. Hvis du vil avslutte PDF-filen, sveiper du til venstre til du hører: «Tilbake-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. PDF-filen lagres, og fokus går tilbake til Handlinger-fanen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med filer i Microsoft 365-appen

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft 365-appen

Video: Innføring i Microsoft 365-appen

Bruk Microsoft 365-appen med TalkBack, den innebygde skjermleseren i Android, til å konvertere et dokument eller bilde til en PDF-fil (Portable Document Format). Du lærer også hvordan du signerer en PDF-fil.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

I dette emnet

Konvertere et dokument til en PDF-fil

Du kan konvertere et dokument som er lagret på telefonen, til en PDF-fil som du enkelt kan dele med andre.

 1. Skyv én finger rundt nederst til høyre på skjermen i Microsoft 365-appen til du hører : «Apper, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Apper-menyen åpnes.

 2. Sveip til høyre eller venstre til du hører: «Dokument til PDF». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Velg filer-menyen åpnes.

 3. Sveip til høyre til du finner dokumentet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Konverteringen starter. Hvis dokumentet ikke er på Velg filer-menyen , sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Bla gjennom, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Finn filen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge den. Når konverteringen er fullført, åpnes PDF-filen, og TalkBack begynner å lese innholdet i dokumentet.

 4. Hvis du vil avslutte PDF-filen, sveiper du til venstre til du hører: «Tilbake-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Lagre.»

 5. Hvis du vil lagre PDF-filen, dobbelttrykker du på skjermen. Fokuset er i Filnavn-tekstfeltet. Hvis du vil endre navnet på PDF-filen, dobbelttrykker du på skjermen og bruker skjermtastaturet til å endre filnavnet. Når du er ferdig, sveiper du til høyre til du hører: «Ferdig». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Sveip til venstre til du finner plasseringen der du vil lagre PDF-filen, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 7. Sveip til høyre til du hører: «Lagre, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. PDF-filen lagres, og fokus går tilbake til Hjem-fanen.

Signere en PDF-fil

Har du en e-postmelding med en PDF-fil som du må signere og sende tilbake? I stedet for å skrive ut dokumentet, signere det og deretter skanne det tilbake før du sender det, kan du sette inn en elektronisk signatur i PDF-filen for å signere det raskt.

Du kan signere flere sider eller flere steder på en side. Hvis du har lagt til en signatur der du ikke skulle ha gjort det, kan du slette signaturer du nettopp satte inn. Den lagrede signaturen forblir intakt. Når du har lagret PDF-filen, kan du ikke slette de innsatte signaturene lenger.

Du kan også slette den lagrede signaturen og opprette en ny.

Opprette og lagre signaturen

Opprett og lagre signaturen for å signere PDF-filer raskt. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du bruker den lagrede signaturen, kan du gå til Signer en PDF-fil med en lagret signatur.

 1. Skyv én finger rundt nederst til høyre på skjermen i Microsoft 365-appen til du hører : «Apper, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Apper-menyen åpnes.

 2. Sveip til høyre eller venstre til du hører: «Signer en PDF-fil». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Velg filer-menyen åpnes.

 3. Sveip til høyre til du finner dokumentet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen. PDF-filen åpnes. Hvis dokumentet ikke er i Velg filer-menyen , sveiper du til venstre til du hører: «Bla gjennom, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Finn filen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge den.

 4. Sveip til høyre i PDF-filen til du finner plasseringen der du vil sette inn signaturen, og trykk deretter på skjermen én gang med to fingre.

 5. Vinduet for å opprette signaturen åpnes. Du hører «Liggende». Skjermen roteres til liggende modus. Hold telefonen vannrett.

 6. Hvis du vil opprette en signatur, sveiper du til høyre til du hører: «Vennligst signer her». Dobbelttrykk og hold deretter skjermen med én finger. Uten å løfte fingeren av skjermen skyver du den på skjermen for å opprette signaturen.

 7. Når du er ferdig, løfter du fingeren av skjermen. Hvis du vil lagre signaturen, sveiper du til venstre til du hører: «Lagre». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Den nye signaturen lagres og settes inn i PDF-filen. Du hører: «Slett.»

 8. Skjermen roteres til stående modus. Hold telefonen loddrett.

 9. Hvis du trenger å slette signaturen du nettopp satte inn, dobbelttrykker du på skjermen. Hvis du vil beholde signaturen, sveiper du ned og deretter til venstre.

 10. Hvis du vil sette inn den nye signaturen et annet sted eller flere steder i PDF-filen, sveiper du til høyre til du hører: «Logg på flere steder». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Sveip til venstre eller høyre i dokumentet til du finner plasseringen der du vil legge til en ny signatur. Trykk på skjermen én gang med to fingre. Signaturen settes inn. Gjenta deretter trinn 9.

 11. Når du er ferdig, sveiper du til venstre til du hører: «Ferdig, knapp.» Hvis du vil avslutte signaturmodusen, dobbelttrykker du på skjermen. PDF-filen vises i lesemodus. Hvis du vil gå tilbake til Hjem-fanen, sveiper du til venstre til du hører: «Tilbake-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Signere en PDF-fil med en lagret signatur

Når du har opprettet og lagret signaturen, kan du sette inn etterfølgende signaturer på kort tid.

 1. Skyv én finger rundt nederst til høyre på skjermen i Microsoft 365-appen til du hører : «Apper, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Apper-menyen åpnes.

 2. Sveip til høyre eller venstre til du hører: «Signer en PDF-fil». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Velg filer-menyen åpnes.

 3. Sveip til høyre til du finner dokumentet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen. PDF-filen åpnes. Hvis dokumentet ikke er på Velg filer-menyen , sveiper du til høyre til du hører: «Bla gjennom-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Finn filen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge den.

 4. Sveip til høyre i PDF-filen til du finner plasseringen der du vil sette inn signaturen, og trykk deretter på skjermen én gang med to fingre. Du hører: «Signaturen din, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å sette inn den lagrede signaturen. Du hører: «Slett.»

 5. Hvis du trenger å slette signaturen du nettopp satte inn, dobbelttrykker du på skjermen. Hvis du vil beholde signaturen, sveiper du ned og deretter til venstre.

 6. Hvis du vil sette inn signaturen et annet sted eller flere steder i PDF-filen, sveiper du til høyre til du hører: «Logg på flere steder». Dobbelttrykk deretter på skjermen, og gjenta deretter trinn 4 og 5.

 7. Når du er ferdig, sveiper du til venstre til du hører: «Ferdig, knapp.» Hvis du vil avslutte signaturmodusen, dobbelttrykker du på skjermen. PDF-filen vises i lesemodus. Hvis du vil gå tilbake til Hjem-fanen, sveiper du til venstre til du hører: «Tilbake-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Slette en lagret signatur

Du kan slette en lagret signatur og deretter opprette en ny. Signaturene som allerede er satt inn i en PDF-fil, slettes ikke.

 1. Åpne PDF-filen du vil signere, som forklart i Signer en PDF-fil med en lagret signatur.

 2. Trykk på skjermen én gang med to fingre hvor som helst i PDF-filen. Du hører: «Signaturen din, knapp.»

 3. Sveip til høyre til du hører : «Slett». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Du blir bedt om å bekrefte slettingen. Sveip til høyre til du hører: «Ja». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Vinduet for å opprette signaturen åpnes. Nå kan du opprette en ny signatur som forklart i Opprett og lagre signaturen.

Skanne et bilde til en PDF-fil

Bruk enhetskameraet til å ta et bilde av et dokument og konvertere bildet til en PDF-fil som du kan dele via e-post, for eksempel. Du kan ta flere bilder og gjøre alle om til én PDF-fil. Du kan også bruke ett eller flere bilder som du har lagret tidligere.

 1. Skyv én finger rundt nederst til høyre på skjermen i Microsoft 365-appen til du hører : «Apper, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Apper-menyen åpnes.

 2. Sveip til høyre eller venstre til du hører: «Skann til PDF». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Kameramodusen aktiveres.

 3. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil ta et bilde med enhetskameraet, sveiper du til høyre til du hører: «Ta bilde». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  • Hvis du vil velge et lagret bilde, sveiper du til høyre til du hører: «Importer, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Appen for de lagrede bildene åpnes. Du kan bli bedt om å gi appen tilgang til bildene dine. Gå til bildet, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge det.

 4. Hvis du må legge til andre bilder som skal konverteres til samme PDF-fil, sveiper du til høyre til du hører: «Legg til, knapp». Dobbelttrykk på skjermen, og gjenta deretter trinn 3.

 5. Du hører: «Tilbake, knapp.» Hvis det er nødvendig, kan du nå beskjære bildet slik at det bare viser innholdet du vil ha. Hvis du vil beskjære bildet, må du deaktivere TalkBack, så du trenger kanskje noen som kan hjelpe deg med dette trinnet. Hvis du vil justere bildekantlinjene, drar du i beskjæringshåndtakene. Når du er ferdig, sveiper du til høyre til du hører: «Neste, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Hvis du vil begynne å konvertere bildene til en PDF-fil, sveiper du til høyre til du hører: «Lagre». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Den Microsoft 365-appen begynner å behandle bildene.

 7. Når konverteringen er fullført, åpnes PDF-filen. Hvis du vil avslutte PDF-filen, sveiper du til venstre til du hører: «Tilbake-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Lagre.»

 8. Hvis du vil lagre PDF-filen, dobbelttrykker du på skjermen. Fokuset er i Filnavn-tekstfeltet. Hvis du vil endre navnet på PDF-filen, dobbelttrykker du på skjermen og bruker skjermtastaturet til å endre filnavnet. Når du er ferdig, sveiper du til høyre til du hører: «Ferdig». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 9. Sveip til venstre til du finner plasseringen der du vil lagre PDF-filen, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 10. Sveip til høyre til du hører: «Lagre». Dobbelttrykk deretter på skjermen. PDF-filen lagres, og fokus går tilbake til Hjem-fanen.

Konvertere et utvalg av lagrede bilder til en PDF-fil

Du kan velge bilder som er lagret i en app, for eksempel Bilder, Medier eller Galleri , avhengig av enheten, og konvertere dem til en PDF-fil.

 1. Skyv én finger rundt nederst til høyre på skjermen i Microsoft 365-appen til du hører : «Apper, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Apper-menyen åpnes.

 2. Sveip til høyre eller venstre til du hører: «Bilder til PDF». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Appen for de lagrede bildene åpnes. Du kan bli bedt om å gi appen tilgang til bildene dine.

 3. Sveip til høyre til du finner bildet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge det.

 4. Hvis du vil legge til andre bilder som skal konverteres til samme PDF-fil, sveiper du til høyre til du hører: «Legg til, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Gjenta dette trinnet til du har valgt alle bildene du vil bruke.

 5. Når du er klar, sveiper du til høyre til du hører: «Lagre, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. PDF-konverteringen starter.

 6. Når konverteringen er fullført, åpnes PDF-filen. Hvis du vil avslutte PDF-filen, sveiper du til venstre til du hører: «Tilbake-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du blir bedt om å bestemme hva du skal gjøre med PDF-filen. Sveip til høyre til du hører: «Lagre». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Lagre.»

 7. Hvis du vil lagre PDF-filen, dobbelttrykker du på skjermen. Fokuset er i Filnavn-tekstfeltet. Hvis du vil endre navnet på PDF-filen, dobbelttrykker du på skjermen og bruker skjermtastaturet til å endre filnavnet, sveiper til høyre til du hører: «Ferdig». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 8. Sveip til venstre for å finne plasseringen der du vil lagre PDF-filen, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 9. Sveip til høyre til du hører: «Lagre». Dobbelttrykk deretter på skjermen. PDF-filen lagres, og fokus går tilbake til Hjem-fanen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med filer i Microsoft 365-appen

Bruke en skjermleser til å konvertere bilder til tekst i Microsoft 365-appen

Bruke en skjermleser til å konvertere bilder til tabeller i Microsoft 365-appen

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft 365-appen

Video: Innføring i Microsoft 365-appen

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×