Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Bruke en skjermleser til å legge til og oppdatere detaljer for oppgaver i Microsoft Planner

Denne artikkelen gjelder for personer som bruker et skjermleserprogram, for eksempel Windows Skjermleser, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Denne artikkelen er en del av Microsoft 365 innholdssett for skjermleserstøtte der du kan finne mer informasjon om tilgjengelighet i appene våre. Hvis du vil ha generell hjelp, kan du gå til Microsoft Kundestøtte.

Bruk Microsoft Planner med tastaturet og en skjermleser for å legge til og oppdatere oppgavedetaljer. Vi har testet det med Skjermleser, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker. Du lærer hvordan du legger til kommentarer eller en sjekkliste, flagger oppgaver eller oppdaterer aktivitetsfremdriften.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft 365.

 • Når du bruker Planner, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Planner kjører i nettleseren, fungerer hurtigtastene som fungerer i nettleseren, også i Planner.

I dette emnet

Legge til en kommentar

Legg til en kommentar i en oppgave for å starte en samtale med personen som arbeider på oppgaven.

 1. Naviger til og åpne oppgaven der du vil legge til kommentarer.

 2. Trykk på TAB til du hører: «Ny kommentar.» Fokuset er i kommentartekstfeltet.

 3. Skriv inn kommentaren.

 4. Når du er ferdig, trykker du på TAB til du hører «Send», og deretter trykker du enter.

Flagge en oppgave med etiketter

Du kan bruke etiketter til å merke, organisere eller gruppere oppgaver.

 1. Gå til og åpne oppgaven du vil flagge med etiketter.

 2. Trykk på SKIFT+TAB til du hører den første etiketten uten navn, for eksempel «Etikett to, redigerer».

  Tips!: Hvis du allerede har navngitte etiketter i oppgaven, går du videre til trinn 4.

 3. Skriv inn etikettnavnet.

 4. Trykk på Tab én gang. Du hører «Ikke avmerket», etterfulgt av navnet på etiketten.

 5. Hvis du vil merke og legge til etiketten, trykker du ENTER. Du hører: «Avmerket.»

Angi og oppdatere oppgavefremdrift

 1. Gå til og åpne oppgaven du vil oppdatere fremdriften for.

 2. Trykk på TAB til du hører «Fremdrift», etterfulgt av gjeldende status for oppgaven.

 3. Hvis du vil utvide statusmenyen, trykker du på ALT+PIL NED.

 4. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører statusen du vil bruke, og trykk deretter ENTER. Du hører den nye statusen.

Legge til en sjekkliste i en oppgave

Hvis du vil holde oversikten over gjøremålslisten, legger du til en sjekkliste i en oppgave.

 1. Gå til og åpne oppgaven der du vil legge til en sjekkliste.

 2. Trykk på TAB til du hører: «Legg til et sjekklisteelement.»

 3. Skriv inn teksten for det første elementet i sjekklisten, og trykk deretter ENTER.

 4. En ny tom sjekklisteelementrad opprettes. Skriv inn teksten for følgende element, og trykk ENTER. Gjenta dette trinnet til du har lagt til alle elementene i sjekklisten.

 5. Hvis du vil merke av for elementer fra sjekklisten, trykker du på TAB til du hører «Ikke avmerket», etterfulgt av elementet, og deretter trykker du mellomromstasten.

Se også

Bruke en skjermleser til å gruppere og filtrere oppgaver på en tavle i Microsoft Planner

Hurtigtaster i Microsoft Planner

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft Planner

Bruk Planner for iOS med VoiceOver, den innebygde skjermleseren i iOS, til å legge til og oppdatere oppgavedetaljer. Du lærer hvordan du legger til kommentarer eller en sjekkliste, flagger oppgaver eller oppdaterer aktivitetsfremdriften.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Legge til en kommentar

Legg til en kommentar i en oppgave for å starte en samtale med personen som arbeider på oppgaven.

 1. Naviger til og åpne oppgaven der du vil legge til kommentarer.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Legg til kommentar», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn kommentaren.

 4. Når du er ferdig, skyver du én finger over bunnen av skjermen til du hører «Send», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

Flagge en oppgave med etiketter

Du kan bruke etiketter til å merke, organisere eller gruppere oppgaver.

 1. Naviger til og åpne oppgaven du vil flagge med etiketter.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Etikettfelt, Angi etiketter», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Tips!: Hvis du allerede har lagt til etiketter i oppgaven, hører du «Etiketter-felt», etterfulgt av navnene på etikettene. Du kan gå videre til trinn 5.

 3. Hvis du vil gi navn til en etikett, sveiper du til høyre til du hører en etikett uten navn, for eksempel «Etikettnavn, etikett tre». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn et navn på etiketten. Når du er ferdig, skyver du én finger langs bunnen av skjermen til du hører «Ferdig», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

 5. Hvis du vil legge til en etikett i oppgaven, sveiper du til venstre eller høyre til du hører «Avmerkingsboks», etterfulgt av navnet på etiketten og «Ikke avmerket». Dobbelttrykk på skjermen for å velge og legge til etiketten i oppgaven.

Angi og oppdatere oppgavefremdrift

 1. Naviger til og åpne oppgaven du vil endre fremdriften for.

 2. Sveip til høyre til du hører «Statusfelt», etterfulgt av gjeldende status.

 3. Dobbelttrykk på skjermen. Status-menyen åpnes.

 4. Sveip til venstre eller høyre til du hører statusen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Legge til en sjekkliste i en oppgave

Hvis du vil holde oversikten over gjøremålslisten, legger du til en sjekkliste i en oppgave.

 1. Gå til og åpne oppgaven der du vil legge til en sjekkliste.

 2. Sveip til høyre til du hører«Sjekkliste-felt, legg til sjekklister», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Elementnavn.»

 3. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn teksten for det første sjekklisteelementet. Når du er ferdig, skyver du én finger langs bunnen av skjermen til du hører «Ferdig», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

  Det første elementet legges til i sjekklisten, og fokuset flyttes til et nytt tomt sjekklisteelement. Gjenta dette trinnet til du har lagt til alle sjekklisteelementene.

 4. Hvis du vil gå tilbake til oppgaven, skyver du én finger over toppen av skjermen til du hører «Tilbake-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Hvis du vil kontrollere et fullført element utenfor sjekklisten, sveiper du til høyre til du hører «Sjekklistefelt», etterfulgt av antall fullførte elementer. Dobbelttrykk på skjermen. Sveip til høyre til du hører «Avmerkingsboks», etterfulgt av elementet du vil bruke, og «Ikke avmerket». Dobbelttrykk på skjermen for å merke elementet som fullført.

Se også

Bruke en skjermleser til å gruppere og filtrere oppgaver på en tavle i Microsoft Planner

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft Planner

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruk Planner for Android talkback, den innebygde Android-skjermleseren, til å legge til og oppdatere oppgavedetaljer. Du lærer hvordan du legger til kommentarer eller en sjekkliste, flagger oppgaver eller oppdaterer aktivitetsfremdriften.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

I dette emnet

Legge til en kommentar

Legg til en kommentar i en oppgave for å starte en samtale med personen som arbeider på oppgaven.

 1. Naviger til og åpne oppgaven der du vil legge til kommentarer.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Legg til kommentar», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn kommentaren.

 4. Når du er ferdig, sveiper du til høyre til du hører: «Send kommentar». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Flagge en oppgave med etiketter

Du kan bruke etiketter til å merke, organisere eller gruppere oppgaver.

 1. Naviger til og åpne oppgaven du vil flagge med etiketter.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Etiketter-felt», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Tips!: Hvis du allerede har lagt til etiketter i oppgaven, hører du: «Etikettfelt», etterfulgt av antall angitte etiketter. Du kan gå videre til trinn 5.

 3. Hvis du vil gi navn til en etikett, sveiper du til høyre til du hører: «Navneetikett, redigeringsboks». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn et navn på etiketten. Når du er ferdig, skyver du én finger langs bunnen av skjermen til du hører «Ferdig», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

 5. Hvis du vil legge til en etikett i oppgaven, sveiper du til venstre eller høyre til du hører etiketten du vil bruke. Sveip deretter til venstre én gang. Du hører: «Ikke avmerket, avmerkingsboks.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge og legge til etiketten i oppgaven.

 6. Sveip ned og deretter til venstre for å gå tilbake til oppgavevisningen.

Angi og oppdatere oppgavefremdrift

 1. Naviger til og åpne oppgaven du vil endre fremdriften for.

 2. Sveip til høyre til du hører «Statusfelt», etterfulgt av gjeldende status.

 3. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne statusmenyen.

 4. Sveip til venstre eller høyre til du hører statusen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Legge til en sjekkliste i en oppgave

Hvis du vil holde oversikten over gjøremålslisten, legger du til en sjekkliste i en oppgave.

 1. Gå til og åpne oppgaven der du vil legge til en sjekkliste.

 2. Sveip til høyre til du hører«Sjekkliste-felt, legg til sjekkliste», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Legg til et element», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn teksten for det første sjekklisteelementet. Når du er ferdig, skyver du én finger langs bunnen av skjermen til du hører «Ferdig», og dobbelttrykker deretter på skjermen.

  Det første elementet legges til i sjekklisten, og fokuset flyttes til et nytt tomt sjekklisteelement. Gjenta dette trinnet til du har lagt til alle sjekklisteelementene.

 5. Sveip ned og deretter til venstre for å gå tilbake til oppgavevisningen.

 6. Hvis du vil kontrollere et fullført element utenfor sjekklisten, sveiper du til høyre til du hører «Sjekklistefelt», etterfulgt av antall fullførte elementer. Dobbelttrykk på skjermen. Sveip til høyre til du hører elementet du vil bruke. Sveip deretter til venstre én gang. Du hører: «Ikke avmerket, avmerkingsboks.» Dobbelttrykk på skjermen for å merke elementet som fullført.

Se også

Bruke en skjermleser til å gruppere og filtrere oppgaver på en tavle i Microsoft Planner

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Microsoft Planner

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×