Logg på med Microsoft
Logg på eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Bruke en skjermleser til å se gjennom eller redigere et eksisterende prosjekt i Project

Denne artikkelen er for personer med visuelle eller kognitive funksjonshemninger som bruker et skjermleserprogram, for eksempel Microsoft Skjermleser, JAWS eller NVDA medMicrosoft 365 produkter. Denne artikkelen er en del av Microsoft 365 innholdssett for skjermleserstøtte der du kan finne mer informasjon om tilgjengelighet i appene våre. Hvis du vil ha generell hjelp, kan du gå til Microsoft Kundestøtte.

Bruk Project med tastaturet og en skjermleser til å se gjennom og redigere både lokale og Project for nettet prosjekter. Vi har testet det med Skjermleser og JAWS, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Obs!: 

I dette emnet

Åpne et nylig brukt prosjekt

Når du starter Project , åpnes en liste over nylig brukte prosjekter og prosjektmaler.

 1. Trykk på TAB to ganger for å flytte til prosjektlisten Nylig. Du hører «Siste», etterfulgt av navnet på det første prosjektet på listen.

 2. Trykk på PIL NED og PIL OPP for å flytte i listen over nylige prosjekter. Når du hører navnet på prosjektet du vil åpne, trykker du på ENTER.

Arbeide med Project for nettet

Det er enkelt å arbeide på et delt prosjekt med kollegene dine når du har tilgang til Project for nettet.

Opprette en Project for nettkontoen

 1. Trykk på ALT+F, I, og så på N for å åpne dialogboksen Project Web App-kontoer.

 2. Trykk på TAB til du hører «Legg til-knapp», og trykk deretter mellomromstasten. Kontoegenskaper-dialogboksen åpnes.

 3. Du hører: «Kontonavn, redigering». Med JAWS hører du: «Kontoegenskaper.» Skriv inn et navn på kontoen, og så trykker du på TAB.

 4. Skriv inn eller lim inn hele nettadressen for serveren. Hvis du ikke kjenner til nettadressen for serveren, kan du kontakte serveradministratoren.

  Obs!: Nettadressen må starte med http:// eller https:// og inneholde færre enn 129 tegn. Hvis du bruker det mindre http:// alternativet, Project du be om å bekrefte nettadressen.

 5. Trykk på TAB til du hører: OK-knapp. Trykk deretter på ENTER.

 6. Hvis du vil bekrefte at du har valgt Velg en konto-modus, trykker du på SKIFT+TAB til du hører: «Valgt, Velg en konto.» Hvis du hører «Valgt, bruk standardkontoen min», trykker du på PIL NED én gang.

 7. Trykk på TAB til du hører: OK-knapp. Trykk deretter på ENTER.

 8. Trykk esc for å gå tilbake til hovedvisningen av Project .

 9. Hvis du vil begynne å bruke den nye kontoen, lukker og starter du Project . Hvis du vil lære hvordan du logger på kontoen, kan du se Logge på Project for nettkontoen.

Logg på Project for nettkontoen

Du trenger bare å logge på Project for nettet kontoen én gang. Project husker legitimasjonen din.

 1. Når du starter Project når du har opprettet Project for nettet konto, hører du: «Pålogging, profil, datamaskin.» Trykk PIL NED til du hører navnet på nettkontoen.

 2. Trykk på TAB til du hører: OK-knapp. Trykk deretter på ENTER.

 3. Når du bruker en nettkonto for første gang, hører du: «Logg på.» Skriv inn e-postadressen din.

 4. Trykk på TAB til du hører: «Fokus på Neste-knappen». Trykk deretter på ENTER.

 5. Du hører: «Logg på kontoen din, skriv inn passord.» Tast inn passordet.

 6. Trykk på TAB til du hører «Logg på-knapp», og trykk deretter enter. Når du hører «Tom Project-knapp», vet du at påloggingsprosessen er fullført.

Åpne et prosjekt fra Project for nettet

Når du har logget på én gang, kan du åpne prosjekter på nettet like lett som om de var lagret på datamaskinen din. Hvis du vil lære hvordan du logger på en nettkonto, kan du se Logge på Project for nettkontoen.

 1. Når du starter Project , hører du: «Pålogging, profil, datamaskin.» Trykk på PIL NED til du hører navnet på nettkontoen du vil bruke.

 2. Trykk på TAB til du hører: OK-knapp. Trykk deretter på ENTER.

 3. Trykk på TAB til du hører «Åpne andre prosjekter, hyperkobling», og så trykker du på ENTER. Du hører: «Nylig brukte prosjekter, oppdatert liste.»

  Tips!: Ovenstående gjelder når du nettopp har åpnet Project . Hvis du vil åpne et nettprosjekt senere, trykker du på ALT+F, O, Y, 1, og så fortsetter du fra trinn 3.

 4. Trykk på TAB til du hører «Nylig brukt faneelement», og så trykker du på PIL OPP eller PIL NED til du hører «Project Web App», etterfulgt av navnet på testkontoen din.

 5. Trykk på TAB til du hører «Project Web App, av, bla gjennom, knapp», og så trykker du på ENTER. Du hører: «Mappevisning i skallet, tabell, vis meg listen over alle prosjektene.»

 6. Trykk på MELLOMROM, og så på ENTER. Du hører: «Skallmappevisning», etterfulgt av navnet på det første prosjektet og antall prosjekter, for eksempel «1 av 10».

 7. Bruk PIL OPP og PIL NED til å finne prosjektet du vil åpne, og så trykker du på ENTER.

Obs!:  Project kan be deg om å velge Ja eller Nei når du åpner et nettbasert prosjekt. Dette betyr at prosjektet du åpnet, bruker en annen valuta enn den som er angitt av serveren. Hvis du vil overskrive prosjektvalutaen med servervalutaen, velger du Ja-knappen, ellers velger du Nei. Trykk tab-tasten for å flytte mellom knappene, og trykk deretter ENTER for å bekrefte valget.

Legge til en ny kolonne i Gantt-diagrammet

Prosjektet åpnes i Gantt-diagram-visningen, som er den enkleste visningen å arbeide med. Fokuset er i øverste venstre hjørne av diagrammet. I mange prosjekter er ikke standardkolonnene nok.

 1. Trykk på PIL VENSTRE og PIL HØYRE for å finne kolonnen som er til høyre for der du vil legge til en kolonne. Skjermleseren leser opp det som står i den gjeldende cellen, etterfulgt av navnet på kolonnen.

 2. Trykk alt+J, F, du setter inn en ny kolonne til venstre for den valgte kolonnen. Trykk på PIL OPP og PIL NED for å finne kolonnenavnet du vil ha, og så trykker du på ENTER for å legge den til i diagrammet. Med Skjermleser kan du skrive inn en del av navnet og så bruke PIL OPP og PIL NED for å bla gjennom de forhåndsdefinerte kolonnenavnene som gir treff. Hvis du for eksempel skriver inn faktisk, Project foreslår Faktiske kostnader,Faktiskvarighet og så videre.

Obs!: I stedet for å velge et forhåndsdefinert kolonnenavn kan du skrive inn et egendefinert. Med JAWS bør du bruke dette alternativet, ettersom JAWS ikke leser opp kolonnenavnet før du har lagt det til.

Legge til oppgaver på tidslinjen

 1. Gå til Tidslinje-visningen ved å trykke på ALT+H, G og så på L.

 2. Trykk på ALT+J, F, og så på X. Du hører: «Legg til oppgaver i tidslinjen», etterfulgt av prosjektets navn.

 3. Fokuset er på oppgaven på det øverste nivået, som inneholder hele prosjektet. Du kan velge de oppgavene du vil legge til i Tidslinjen ved å bruke PIL OPP og PIL NED til å bevege deg mellom oppgavene og så trykke på MELLOMROM for å legge til den merkede oppgaven.

 4. Når du har valgt alle oppgavene du vil ha, trykker du på ENTER for å lukke dialogboksen Legg til oppgaver i tidslinjen. Tidslinjen er nå oppdatert med valgene dine.

Bruke sammendragsoppgaver

Du kan rykke inn oppgaver for å vise hierarki, det vil si å gjøre om oppgavelisten til en disposisjon av prosjektet. En innrykket oppgave blir en deloppgave av oppgaven over den, som blir en sammendragsoppgave.

Tips!: Unngå å tildele ressurser til hovedoppgaver. Tildel dem til deloppgaver i stedet, ellers kan det hende du ikke kan løse overallokeringer.

 1. Gå til Gantt-diagram-visningen ved å trykke på ALT+H, G, og så trykker du på G.

 2. Bruk piltastene til å finne den riktige oppgaven i Oppgavenavn-kolonnen. Skjermleseren leser opp det som står i den gjeldende cellen, etterfulgt av navnet på kolonnen.

 3. Trykk på ALT+SKIFT+ PIL HØYRE for å rykke inn den gjeldende oppgaven, slik at den blir en deloppgave. Det fører til at oppgaven over den blir en sammendragsoppgave. Med JAWS hører du: «Nivå 2.»

  Obs!: Med Skjermleser hører du bare «Utvidet» eller «Skjult» når fokuset er på en sammendragsoppgave. Du kan legge til WBS-kolonnen i Gantt -diagram-visningen for å gjøre oppgavehierarkiet lettere å forstå. WBS-kolonnen viser radnummeret for hver oppgave, og deloppgaver har en annen nummerering. Hvis for eksempel sammendragsoppgaven er nummer 7, er deloppgavene 7.1, 7.2 og så videre. Du kan finne ut hvordan man legger til en kolonne ved å gå til Legge til en ny kolonne i Gantt-diagrammet.

 4. Hvis du vil legge til en annen deloppgave i sammendragsoppgaven, trykker du på PIL NED for å gå til neste rad i Oppgavenavn-kolonnen. Deretter trykker du på ALT+SKIFT+PIL HØYRE.

 5. Hvis du ønsker å returnere en deloppgave til en vanlig oppgave, trykker du på ALT+SKIFT+PIL VENSTRE. Med JAWS hører du «Nivå 1».

Tips!: Du kan skjule en deloppgave fra visningen ved å trykke ALT+SKIFT+MINUSTEGN (-) på det numeriske tastaturet. Du hører: «Trekk fra.» Hvis du vil utvide sammendragsoppgaven på nytt, trykker du på ALT+SKIFT+PLUSSTEGN (+).

Se også

Bruke en skjermleser til å opprette et nytt prosjekt i Project

Hurtigtaster for Project

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Project

Bruk Project for nettet med tastaturet og skjermleseren til å redigere prosjektet ved å legge til nye aktiviteter på prosjekttidslinjen eller -kolonnene i prosjektrutenettet. Vi har testet det med Skjermleser, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker. Du lærer også hvordan du oppretter sammendragsaktiviteter og åpner nylig brukte prosjekter.

Når du har åpnet et prosjekt i Project for nettet, kan du begynne å redigere prosjektdetaljene umiddelbart. Du trenger ikke å sjekke ut et prosjekt for å arbeide med det. Endringene lagres og publiseres automatisk når du redigerer prosjektet.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft 365.

 • Når du bruker Project for nettet, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Project for nettet kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) gjelder for nettleseren – ikke Project for nettet.

I dette emnet

Åpne et nylig prosjekt

Du kan raskt åpne og redigere et prosjekt som du nylig har arbeidet på.

 1. I Project Home trykker du TAB-tasten eller SKIFT+TAB til du hører den valgte fanen, etterfulgt av «Faneelement».

 2. Trykk på PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til du hører «Siste, faneelement, og trykk ENTER.

 3. Hvis du vil flytte fokus til listen over nylig brukte elementer, trykker du tab-tasten eller SKIFT+TAB. Du hører navnet på det valgte prosjektet eller veikartet.

 4. Trykk på PIL NED til du hører prosjektet du vil bruke, og trykk ENTER for å åpne det. Prosjektet åpnes i Rutenett-visningen.

  Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du bruker Rutenett-visningen, kan du se Bruke en skjermleser til å arbeide med rutenettvisningen i Project.

Legge til en ny kolonne i et prosjekt i Rutenett-visningen

Du kan legge til kolonner i prosjektrutenettet for å legge til og vise tilleggsinformasjon.

 1. I Rutenett-visningen trykker du CTRL+F6 til du hører: «Rutenettvisning, områdelandemerke.»

 2. Trykk på PIL HØYRE til du hører «Åpne meny, Legg til kolonne», og trykk enter.

 3. Trykk på PIL NED til du hører typen for den nye kolonnen du vil legge til, og trykk ENTER for å legge den til.

Legge til en ny aktivitet på prosjekttidslinjen

I Tidslinje-visningen kan du legge til en oppgave mellom to eksisterende oppgaver eller som det siste elementet nederst i oppgavelisten.

Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du bruker tidslinjevisningen, kan du se Bruke en skjermleser til å arbeide med tidslinjevisningen i Project.

Legge til en ny aktivitet mellom to aktiviteter

 1. Trykk CTRL+F6 i Tidslinje-visningen til du hører: «Siderutenett.»

 2. Trykk tab-tasten til du finner oppgaven ovenfor der du vil legge til den nye oppgaven.

 3. Trykk på ALT+M for å åpne oppgavemenyen.

 4. Trykk på PIL NED til du hører «Sett inn oppgave ovenfor», og trykk enter.

 5. Du hører: «Rediger, oppgave uten tittel.» Skriv inn navnet på den nye aktiviteten, og trykk ENTER for å legge til aktiviteten på prosjekttidslinjen.

  Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du redigerer oppgavedetaljer, kan du se Bruke en skjermleser til å vise og redigere oppgavedetaljer i Project.

Legge til en oppgave nederst i oppgavelisten

 1. Trykk CTRL+F6 i Tidslinje-visningen til du hører: «Siderutenett.»

 2. Trykk på TAB til du hører: «Legg til ny oppgave, navn».

 3. Skriv inn navnet på den nye aktiviteten, og trykk ENTER for å legge til aktiviteten på prosjekttidslinjen.

  Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du redigerer oppgavedetaljer, kan du se Bruke en skjermleser til å vise og redigere oppgavedetaljer i Project.

Bruke sammendragsoppgaver

Du kan rykke inn oppgaver for å vise hierarki, det vil si å gjøre om oppgavelisten til en disposisjon av prosjektet. En innrykket oppgave blir en deloppgave av oppgaven over den, som blir en sammendragsoppgave.

 1. I Rutenett- eller Tidslinje-visningen navigerer du til oppgaven du vil gjøre til en deloppgave av den forrige oppgaven.

 2. Trykk på ALT+M for å åpne oppgavemenyen.

 3. Trykk på PIL NED til du hører «Gjør deloppgave», og trykk enter for å rykke inn oppgaven.

Se også

Bruke en skjermleser til å opprette et nytt prosjekt i Project

Bruke en skjermleser til å bygge opp en gruppe i Project

Hurtigtaster for Project

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av skjermleser i Project

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Project

Bruk Project Online med tastaturet og en skjermleser til å se gjennom eller redigere et prosjekt. Vi har testet det med Skjermleser, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft 365.

 • Når du bruker Project Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Fordi Project Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for Project Online.

I dette emnet

Sjekke ut et prosjekt

Trykk på TAB i Prosjekt-visning til du hører Rediger-knapp, og trykk deretter på ENTER.

Lese og redigere prosjektdetaljer

 1. Trykk på TAB i Prosjekt-visning til du hører Prosjektdetaljer, og trykk deretter på ENTER.

 2. Trykk på TAB til du hører Prosjekt-fane, og trykk deretter på ENTER.

 3. Trykk på TAB til du hører Rediger-knapp, og trykk på ENTER.

 4. Trykk på TAB for å bla gjennom prosjektets detaljfelter, og rediger dem ved hjelp av tastaturet.

 5. Hvis du vil endre prosjektets startdato, trykker du på TAB til du hører Velg en dato fra Kalender-knappen, og trykker på ENTER. Hurtigvinduet for kalenderen åpnes. Velg en dato med venstre og høyre piltaster, og trykk på ENTER.

 6. Hvis du vil lagre endringene dine, trykker du på TAB til du hører Lagre-knapp, og trykker på ENTER.

 7. Trykk på TAB til du hører Lukk-knapp, og trykk på ENTER.

 8. Dialogboksen Lukk åpnes, der du blir bedt om du vil sjekke inn prosjektet. Gjør en av følgende:

  • Hvis du vil sjekke inn prosjektet, trykker du på ENTER.

  • Hvis du vil holde prosjektet utsjekket, trykker du på CTRL+TAB. Du hører: Vil du sjekke inn prosjektet? Valgt, sjekk den inn.» Trykk på R for å gå til neste alternativ. Du hører: «Ikke valgt, hold den sjekket ut.» Trykk ENTER for å velge alternativet, trykk tab-tasten for å utheve OK-knappen, og trykk deretter ENTER for å lukke dialogboksen.

Legge til oppgaver på en tidslinje

 1. Trykk på TAB i Prosjekt-visning til du hører Verktøygruppe for oppgavetidsplan, og trykk på ENTER.

 2. Trykk på TAB til du hører: Tabell. Du kan gå til tabellradene ved å trykke på CTRL +ALT+PIL OPP eller PIL NED, og tabellkolonnene ved å trykke på CTRL+ALT+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE. Når du har funnet oppgaven du vil legge til på tidslinjen, trykker du på ENTER for å velge den.

 3. Trykk CTRL+F6 for å gå ut av tabellen.

 4. Trykk på TAB til du hører Legg til i tidslinje-knappen, og trykk på ENTER for å legge til aktiviteten på tidslinjen.

Bruke sammendragsoppgaver

Du kan rykke inn oppgaver for å vise hierarki, det vil si å gjøre om oppgavelisten til en disposisjon av prosjektet. En innrykket oppgave blir en deloppgave av oppgaven over den, som blir en sammendragsoppgave.

 1. Trykk på TAB i Prosjekt-visning til du hører Verktøygruppe for oppgavetidsplan, og trykk på ENTER.

 2. Trykk på TAB til du hører: Tabell. Du kan gå til tabellradene ved å trykke på CTRL +ALT+PIL OPP eller PIL NED, og tabellkolonnene ved å trykke på CTRL+ALT+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE. Når du har funnet oppgaven du vil rykke inn, trykker du på ENTER for å velge den.

 3. Trykk CTRL+F6 for å gå ut av tabellen.

 4. Trykk på TAB til du hører Innrykk-knappen, og trykk på ENTER for å innrykke oppgaven.

Lagre og publisere endringer, og sjekke inn

Lagre endringer i et prosjekt

Trykk på TAB i Prosjekt-visning til du hører Lagre-knapp, og trykk deretter på ENTER.

Publisere prosjektplanen

 1. Trykk på TAB i Prosjekt-visning til du hører Verktøygruppe for oppgavetidsplan, og trykk på ENTER.

 2. Trykk på TAB til du hører Publiser-knapp, og trykk på ENTER.

Lukke og sjekke inn et prosjekt

 1. Trykk på TAB i Prosjekt-visning til du hører Lukk-knapp, og trykk deretter på ENTER.

 2. Dialogboksen Lukk åpnes, der du blir bedt om du vil sjekke inn prosjektet. Trykk på ENTER for å sjekke inn prosjektet.

Se også

Bruke en skjermleser til å opprette et nytt prosjekt i Project

Bruke en skjermleser til å bygge opp en gruppe i Project

Hurtigtaster i Project Online

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av skjermleser i Project

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Project

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen
Spør fellesskapet
Få støtte
Kontakt oss

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×