Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for PowerPoint. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn berøringsskjerm for brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemming, og de er et viktig alternativ til det å bruke en mus.

En egen liste over hurtigtaster til bruk under presentasjonen finner du under Bruke hurtigtaster til å holde PowerPoint-presentasjoner.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Et plusstegn (+) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster samtidig.

 • Et kommategn (,) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster etter hverandre.

Denne artikkelen beskriver hurtigtastene du kan bruke i PowerPoint for Windows når du oppretter eller redigerer presentasjoner.

Obs!: 

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Tabellen nedenfor lister opp de vanligst brukte hurtigtastene i PowerPoint.

Hvis du vil

Trykk

Opprette en ny presentasjon.

Ctrl+N

Legge til et nytt lysbilde.

CTRL + M

Bruke fet formatering på den merkede teksten.

CTRL+B

Åpne dialogboksen Skrift.

CTRL+T

Klipp ut merket tekst, objekt eller lysbilde.

CTRL+X

Kopier merket tekst, objekt eller lysbilde.

CTRL+C

Lim inn utklipt eller kopiert tekst, objekt eller lysbilde.

CTRL+V

Sett inn en hyperkobling.

CTRL+K

Sette inn en ny kommentar.

CTRL+ALT+M

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Gjøre om siste handling.

CTRL+Y

Gå til neste lysbilde.

PGDN

Gå til forrige lysbilde.

PGUP

Start lysbildefremvisningen.

F5

Avslutt lysbildefremvisningen.

ESC

Skrive ut en presentasjon.

Ctrl+P

Lagre presentasjonen.

CTRL+S

Lukk PowerPoint.

CTRL+Q

Til toppen av siden

Arbeide med presentasjoner og lysbilder

Hvis du vil

Trykk på

sette inn et nytt lysbilde

CTRL + M

Gå til neste lysbilde.

PGDN

Gå til forrige lysbilde.

PGUP

Zoom ut.

CTRL+MINUSTEGN (-)

Zoom inn.

CTRL+PLUSSTEGN (+)

Zoom for å tilpasse.

Ctrl+Alt+O

Lage en kopi av det merkede lysbildet.

Ctrl+Shift+D

Åpne en presentasjon.

CTRL+O

Lukke en presentasjon.

CTRL+D

Lagre en presentasjon med et annet navn, filformat eller på en annen plassering.

Ctrl+Shift+S

Avbryte en kommando, for eksempel Lagre som.

ESC

Åpne en nylig brukt fil.

CTRL+O

Til toppen av siden

Arbeide med objekter og tekst

Kopiere objekter og tekst

Hvis du vil

Trykk

Klipp ut merket objekt eller tekst.

CTRL+X

Kopier merket objekt eller tekst.

CTRL+C

Lim inn utklipt eller kopiert objekt eller tekst.

CTRL+V

Duplisere valgte objekter.

CTRL+D eller Ctrl+dra musepekeren

Office 2010 og Office 2007: Ikke tilgjengelig

Kopiere formateringen til det merkede objektet eller teksten.

Ctrl+Shift+C

Lime inn den kopierte formateringen til det merkede objektet eller teksten.

Ctrl+Shift+V

Kopiere animering.

ALT+SKIFT+C

Office 2010 og Office 2007: Ikke tilgjengelig

Lime inn Kopier animering.

ALT+SKIFT+V

Office 2010 og Office 2007: Ikke tilgjengelig

Åpne dialogboksen Lim inn utvalg.

CTRL+ALT+V

Til toppen av siden

Arbeide i objekter og tekst

Hvis du vil

Trykk på

Flytte fokuset til den første flytende figuren, som for eksempel et bilde eller en tekstboks.

CTRL+ALT+5

Merk et annet objekt når ett objekt er merket.

TABULATOR eller SKIFT+TABULATOR til det aktuelle objektet er merket

Send objektet en posisjon tilbake.

CTRL+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Office 2010 og Office 2007: Ikke tilgjengelig

Send objektet en posisjon fremover.

CTRL+HØYRE HAKEPARENTES (])

Office 2010 og Office 2007: Ikke tilgjengelig

Plassere objektet lengst bak.

CTRL+SKIFT+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Office 2010 og Office 2007: Ikke tilgjengelig

Send objektet lengst frem.

CTRL+SKIFT+HØYRE HAKEPARENTES (])

Office 2010 og Office 2007: Ikke tilgjengelig

Velg alle objekter på et lysbilde.

CTRL+A

Gruppere de merkede objektene.

Ctrl+G

Oppheve grupperingen av den merkede gruppen.

CTRL+SKIFT+G

Gruppere de merkede objektene på nytt.

Ctrl+Shift+J

Roter det merkede objektet med klokken 15 grader.

ALT + pil høyre

Roter det merkede objektet mot klokken 15 grader.

ALT + pil venstre

Spill av eller sett på pause.

CTRL+MELLOMROM

Sette inn en hyperkobling.

CTRL+K

Sette inn en ny kommentar.

CTRL+ALT+M

Sette inn en formel.

ALT+LIKHETSTEGN (=)

Redigere et koblet eller innebygd objekt.

SKIFT+F10 eller Windows-menytasten (for å åpne hurtigmenyen), deretter O, ENTER, E

Tips!: Bruk Valgruten for å velge flere objekter med tastaturet. For mer informasjon, kan du se Administrere objekter med valgruten.

Til toppen av siden

merke tekst

Hvis du vil

Tastetrykk

merke ett tegn til høyre

SKIFT+PIL HØYRE

Merk ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merk til slutten av et ord.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Merk til begynnelsen av et ord.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Velg fra innsettingspunktet til samme punkt én linje opp.

SKIFT+PIL OPP

Velg fra innsettingspunktet til samme punkt én linje ned.

SKIFT+PIL NED

Velg fra innsettingspunktet til slutten av avsnittet.

CTRL+SKIFT+PILTAST 
NED

Velg alt fra innsettingspunktet til begynnelsen av avsnittet.

CTRL+SKIFT+PIL OPP

Merke tekst i et objekt (med et merket objekt).

ENTER

Merk et objekt når teksten inne i objektet er merket.

ESC

Til toppen av siden

Slett tekst

Hvis du vil

Tastetrykk

Slette ett tegn til venstre.

TILBAKE

Slette ett ord til venstre.

CTRL+TILBAKE

Slette ett tegn til høyre

Slette

Slett ett ord til høyre (med markøren mellom ordene).

CTRL+DELETE

Til toppen av siden

Flytte rundt i tekst

Hvis du vil

Trykk

Flytte ett tegn til venstre.

Pil venstre

Flytte ett tegn til høyre.

Pil høyre

Flytt én linje opp.

Pil opp

Flytt én linje ned.

Pil ned

Gå ett ord mot venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Flytte til slutten av en linje.

End

Flytte til begynnelsen av en linje.

Home

Flytte ett avsnitt opp.

CTRL+PIL OPP

Flytt ned ett avsnitt.

CTRL+PIL NED

Flytte til slutten av en tekstboks.

Ctrl+End

Flytte til begynnelsen av en tekstboks.

CTRL+HOME

Flytt til neste plassholder for tittel eller brødtekst. Hvis dette er den siste plassholderen på et lysbilde, setter denne handlingen inn et nytt lysbilde med samme lysbildeoppsett som det opprinnelige lysbildet.

CTRL+ENTER

Hev nivå på et avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Senk nivå på et avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Flytt opp valgte avsnitt.

Alt+Shift+Pil opp

Flytt ned valgte avsnitt.

ALT+SKIFT+PIL NED

Til toppen av siden

Søke etter og erstatte tekst

Hvis du vil

Trykk på

Åpne dialogboksen Søk.

Ctrl+F

Åpne dialogboksen Erstatt.

CTRL+H

Gjenta siste Søk-handling.

SKIFT+F4

Til toppen av siden

Formatere tekst

Merk teksten du vil formatere før du bruker disse hurtigtastene.

Hvis du vil

Trykk

Åpne dialogboksen Skrift.

CTRL+T eller CTRL+SKIFT+F

Øke skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+VINKELHAKE HØYRE (>)

Reduser skriftstørrelsen.

CTRL+SKIFT+VINKELHAKE VENSTRE (<)

Bytte mellom punktum, små eller store bokstaver.

SKIFT+F3

Bruk fet formatering.

CTRL+B

Bruke understrekformatering.

CTRL+U

Bruk kursiv formatering.

CTRL+K

Bruk senket tekstformatering (automatisk mellomrom).

CTRL+LIKHETSTEGN (=)

Bruk hevet tekstformatering (automatisk mellomrom).

CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN (+)

Fjern manuell tegnformatering, for eksempel senket og hevet skrift.

CTRL+MELLOMROM

Midtstille et avsnitt.

CTRL+E

Blokkjustere et avsnitt.

CTRL+J

Venstrejustere et avsnitt.

Ctrl+L

Høyrejustere et avsnitt.

CTRL+R

Opprette en punktliste ved hjelp av forskjellige stiler

 1. Gjør ett av følgende:

  • Trykk på stjernetegnet (*) for å opprette en liste som bruker fylte runde punkter.

  • Trykk på minustegnet (–) for å opprette en liste som bruker bindestreker.

  • Trykk på høyre vinkelparentes (>) for å opprette en liste som bruker pilformede punkter.

  • Trykk på venstre vinkelparentes (<) + høyre vinkelparentes (>) for å opprette en liste som bruker diamanter.

  • Trykk på to minustegn (–) + høyre vinkelparentes (>) for å opprette en liste som bruker piler.

  • Trykk på likhetstegn (=) + høyre vinkelparentes (>) for å opprette en liste som bruker doble piler.

 2. Trykk på MELLOMROM.

 3. Skriv inn listeelementet, og trykk deretter på ENTER.

Til toppen av siden

Arbeide med tabeller

Hvis du vil

Trykk

Flytt til neste celle.

TABULATOR-tasten

Gå til forrige celle.

Shift+Tab

Gå til neste rad.

Pil ned

Flytt til forrige rad.

Pil opp

Sette inn tabulatorstopp i en celle.

Ctrl+Tab

Starte et nytt avsnitt.

Enter

Legge til en ny rad nederst i tabellen med markøren i den siste cellen på siste rad.

TABULATOR-tasten

Til toppen av siden

Flytte et lysbilde

Hvis du vil

Trykk

Flytte det valgte lysbildet eller avsnittet opp i rekkefølgen.

CTRL+PIL OPP

Flytte det valgte lysbildet eller avsnittet ned i rekkefølgen.

CTRL+PIL NED

Flytte det valgte lysbildet eller avsnittet til begynnelsen.

CTRL+SKIFT+PIL OPP

Flytte det valgte lysbildet eller avsnittet til slutten.

CTRL+SKIFT+PIL NED

Til toppen av siden

Arbeide med visninger og ruter

Hvis du vil

Trykk på

Bytte til presentasjonsvisning.

Alt+F5

Bytte til lysbildefremvisning.

F5

Veksle mellom visningene Disposisjon og Miniatyrbilde.

CTRL+SKIFT+TAB

Bytte til full skjerm (skjul menyer).

Ctrl+F1

Vis eller skjul støttelinjer.

ALT+F9

Vis eller skjul rutenettet.

SKIFT+F9

Bla med klokken gjennom paneler i Normal-visningen.

F6

Bla mot klokken gjennom paneler i Normal-visningen.

SKIFT+F6

Bytt mellom Miniatyrbilde-ruten og Disposisjonsvisning-ruten.

Ctrl+Shift+Tab

Vis overskrifter på nivå 1 i disposisjonsvisning.

ALT+SKIFT+1

Vis tekst under en overskrift i disposisjonsvisning.

ALT+SKIFT+PLUSSTEGN (+)

Skjul tekst under en overskrift i disposisjonsvisning.

ALT+SKIFT+MINUSTEGN (-)

Velg all tekst i Disposisjon-visning.

CTRL+A

Velg alle lysbilder i Lysbildesortering-visning eller miniatyrbilderuten.

CTRL+A

Vis hjelpemenyen.

F1

Til toppen av siden

Arbeide i valgruten

Hvis du vil

Trykk

Åpne Valg-ruten.

ALT+F10

Alt+H, S, L, P

Office 2007: Alt+J, D, A, P

Bla gjennom og flytte fokus til de forskjellige rutene.

F6

Vise hurtigmenyen.

SKIFT+F10 eller Windows-menytasten

Flytte fokus til ett element eller én gruppe.

Pil opp eller pil ned

Flytte fokus fra et element i en gruppe til den overordnede gruppen.

Pil venstre

Flytte fokus fra en gruppe til det første elementet i samme gruppe.

Pil høyre

Vise en fokusert gruppe og alle underordnede grupper.

Stjerne-tegnet (*) (bare på det numeriske tastaturet)

Vise en fokusert gruppe.

Pluss-tegnet (+) (bare på det numeriske tastaturet) eller Pil høyre

Skjule en fokusert gruppe.

Minus-tegnet (-) (bare på det numeriske tastaturet) eller Pil venstre

Flytte fokus til et element og merke det.

SKIFT+PIL OPP eller PIL NED

Merke et fokusert element.

MELLOMROM eller ENTER

Avbryte merking av et fokusert element.

SKIFT+MELLOMROM eller SKIFT+ENTER

Flytte et merket element fremover.

Ctrl+Shift+F

Flytte et merket element bakover.

CTRL+SKIFT+B

Vise eller skjule et fokusert element.

Ctrl+Shift+S

Gi nytt navn til et fokusert element.

F2

Bytte fokus på tastaturet i Valg-ruten mellom trevisning og knappene Vis alle og Skjul alle.

TAB-tasten eller SKIFT+TAB

Lukk alle grupper (med fokus i trevisning på Valg-ruten).

ALT+SKIFT+1

Vise alle grupper.

ALT+SKIFT+9

Til toppen av siden

Arbeide i oppgaveruten

Hvis du vil

Trykk

Flytte til en oppgaverute fra en annen rute eller område i programvinduet. (Det kan hende at du må trykke F6 flere ganger.)

F6

Velge neste eller forrige alternativ i en oppgaverute når den er aktiv.

TAB-tasten eller SKIFT+TAB

Vise alle kommandoer på menyen i oppgaveruten. Du kan for eksempel bruke Lukk-, Flytt- eller Størrelse-knappene i en oppgaverute.

CTRL+MELLOMROM

Office 2010: CTRL+PIL NED

Flytt til neste kommando i oppgaveruten.

Pil opp og Pil ned

Velg det fremhevede alternativet i oppgaveruten.

ENTER

Flytt eller endre størrelse på oppgaveruten etter at den tilhørende kommandoen er valgt.

Piltastene

Lukke en oppgaverute.

CTRL+MELLOMROM, C

Til toppen av siden

Hurtigtaster på båndet

Båndet grupperer beslektede kommandoer på fanene. For eksempel: På Hjem-fanen inneholder Paragraf-gruppen alternativet Punkter. Trykk på ALT-tasten for å vise snarveiene på båndet, kalt Tastetips, som bokstaver i små bilder ved siden av fanene og alternativene.

Tastetips for Excel-båndet.

Du kan kombinere Tastetips-bokstavene med ALT-tasten for å lage snarveier kalt Tilgangsnøkler for båndalternativene. Trykk for eksempel på ALT+H for å åpne Hjem-fanen, og ALT+Q for å gå til Fortell meg det- eller Søk-feltet. Trykk på ALT på nytt for å se hurtigtasttips for kommandoene på fanene.

I Office 2010 fungerer de fleste av de gamle ALT-menysnarveiene fortsatt. Du må imidlertid kjenne til hele snarveien. Du kan for eksempel trykke på ALT, og deretter trykke på én av de gamle menytastene E (REDIGER), V (VIS), I (SETT INN) og så videre. En boks åpnes som sier at du bruker en tilgangstast fra en tidligere versjon av Microsoft 365. Hvis du kjenner hele tastesekvensen, kan du bare trykke inn kommandoen. Hvis du ikke vet tastesekvensen, trykker du ESC og bruker tastetipsene i stedet.

Åpne båndkategoriene

Hvis du vil gå direkte til en fane på båndet, trykker du en av følgende tilgangstaster. Ytterligere faner kan vises, avhengig av utvalget ditt i presentasjonen.

Hvis du vil

Trykk

Åpne boksen Fortell meg det eller Søk-feltet på båndet og skriv inn et søkeord for å få hjelp eller finne Hjelp-innhold.

ALT+Q, og skriv deretter inn søkeordet.

Åpne Fil-menyen.

ALT+F

Åpne Hjem-fanen og formater lysbilder, skrifter, paragrafer eller tegninger.

ALT+H

Åpne Sett inn-fanen og sett inn lysbilder, tabeller, bilder, illustrasjoner, skjemaer, koblinger, tekst, symboler eller medier.

ALT+N

Åpne Tegne-fanen og få tilgang til tegneverktøy.

Alt+J, I

Åpne Design-fanen og bruk temaer og tilpass lysbilder.

ALT+G

Åpne Overganger-fanen og legg til overganger mellom lysbilder.

ALT+K

Åpne Animasjoner-fanen og legg til animasjoner på lysbilder.

ALT+A

Åpne Lysbildefremvisning-fanen og konfigurer og spill av lysbildefremvisningen.

ALT+S

Åpne Se gjennom-fanen og kontroller stavemåten og tilgjengelighet og legg til kommentarer.

ALT+R

Åpne Visning-fanen og forhåndsvis presentasjonsoppsett, vis og skjul rutenett og veiledninger, angi zoom-forstørrelse, administrer vinduer og vis makroer.

ALT+W

Åpne Opptak-fanen og administrer skjermopptak, lys og video i presentasjonen.

ALT+C

Åpne Hjelp-fanen og bla gjennom PowerPoint, kontakt brukerstøtte og send tilbakemeldinger.

ALT+Y, 2

Obs!: Tillegg og andre programmer kan legge til nye faner på båndet, og kan gi hurtigtasttips for disse fanene.

Til toppen av siden

Slik arbeider du i båndet med tastaturet

Hvis du vil

Trykk

Velge den aktive fanen på båndet og aktivere tilgangstastene.

ALT eller F10. Du kan bruke tilgangstastene eller piltastene til å flytte til en annen fane.

Flytte fokuset til kommandoer på båndet.

TAB-tasten eller SKIFT+TAB

Flytte henholdsvis ned, opp, til venstre eller til høyre mellom elementene på båndet.

Piltastene

Vise verktøytipset for båndelementet som er i fokus.

CTRL+SKIFT+F10

Aktivere en valgt kommando eller kontroll.

MELLOMROM eller ENTER

Åpne listen for en valgt kommando.

Pil ned

Åpne menyen for en valgt knapp.

ALT+Pil ned

Flytt til neste kommando når en meny eller undermeny er åpen.

Pil ned

Vise eller skjule båndet.

Ctrl+F1

Åpne en hurtigmeny.

SKIFT+F10 eller Windows-menytasten

Flytte til undermenyen når en hovedmeny er åpen eller merket.

Pil venstre

Få hjelp for valgt kommando eller kontroll på båndet.

F1

Til toppen av siden

Andre nyttige hurtigtaster i båndet

Hvis du vil

Trykk

Endre skriftstørrelsen for den merkede teksten.

ALT+H, F, S

Åpne dialogboksen Zoom.

ALT+W, Q

Skriv ut alle lysbildene i presentasjonen som helsides lysbilder med standard skriverinnstillinger (når dialogboksen Skriv ut er åpen).

Alt+P, P

Velg et tema.

ALT+G, H

Velg et lysbildeoppsett.

ALT+H, L

Vis eller skjul Notater-ruten i Normal-visningen.

Alt+W, P, N

Åpne utklippstavlen.

ALT+H, F, O

Sette inn en tekstboks.

ALT+N, X

Sette inn et innebygd dokument eller regneark som et objekt.

Alt+N, J

Sette inn WordArt-grafikk.

Alt+N, W

Legge til et bilde fra enheten. 

Alt+N, P, D

Sett inn en figur.

Alt+N, S, H

Til toppen av siden

Egendefinerte hurtigtaster

Hvis du vil tilordne hurtigtaster til menyelementer, registrerte makroer og VBA-kode (Visual Basic for Applications) i PowerPoint, må du bruke et tillegg fra en tredjepart, for eksempel Shortcut Manager for PowerPoint, som er tilgjengelig fra OfficeOne.

Til toppen av siden

Se også

PowerPoint – hjelp og læring

Støtte for skjermleser for PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å holde PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å navigere i moderne kommentarer i PowerPoint

Bruke tastaturet til å arbeide med båndprogrammer

Denne artikkelen beskriver hurtigtastene du kan bruke i PowerPoint for macOS når du oppretter eller redigerer presentasjoner.

Obs!: 

 • Innstillingene i enkelte versjoner av Macintosh-operativsystem (OS) og enkelte tilleggsprogrammer, kan komme i konflikt med hurtigtaster og funksjonstaster i Microsoft 365 for Mac. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer tastetilordning av en hurtigtast, kan du se hjelpen for versjonen din av macOS eller tilleggsprogrammet, eller se Endre en konflikt i snarveier på Mac.

 • Hvis du ikke ser en hurtigtast her som dekker dine behov, kan du opprette en egendefinert tastatursnarvei. For hjep, gå til Slik oppretter du en egendefinert tastatursnarvei for Office for Mac.

 • Mange av hurtigtastene som bruker CTRL-tasten på Windows-tastaturet, fungerer også med CTRL-tasten i PowerPoint på Mac. Men ikke alle gjør dette.

 • Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei i denne artikkelen. Trykk Command+F, og skriv inn søkeordene dine.

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Tabellen nedenfor lister opp de vanligst brukte hurtigtastene i PowerPoint for Mac.

Hvis du vil

Trykk

Opprette en ny presentasjon.

⌘+N

Legge til et nytt lysbilde.

⌘+Skift+N

Bruke fet formatering på den merkede teksten.

⌘+B

Åpne dialogboksen Skrift.

⌘+T

Klippe ut merket tekst, objekt eller lysbilde.

⌘+X

Kopiere merket tekst, objekt eller lysbilde.

⌘+C

Lime inn utklippet eller kopiert tekst, objekt eller lysbilde.

⌘+V

Sett inn en hyperkobling.

⌘+K

Sette inn en merknad.

⌘+SKIFT+M

Angre forrige handling.

⌘+Z

Gjøre om siste handling.

⌘+Y

Gå til neste lysbilde.

PGDN

Gå til forrige lysbilde.

PGUP

Start lysbildefremvisningen.

⌘+SKIFT+ENTER

Avslutt lysbildefremvisningen.

ESC

Skrive ut en presentasjon.

⌘+P

Lagre presentasjonen.

⌘+S

Lukk PowerPoint.

⌘+Q

Til toppen av siden

Arbeide med presentasjoner og lysbilder

Hvis du vil

Trykk

Opprette en ny presentasjon med en mal fra PowerPoint-presentasjonsgalleriet.

⌘+Skift+P

sette inn et nytt lysbilde

⌘+Skift+N

Gå til neste lysbilde.

PGDN

Gå til forrige lysbilde.

PGUP

Formatere lysbildebakgrunn.

⌘+SKIFT+2

Zoom ut.

⌘+MINUSTEGN (–)

Zoom inn.

⌘+PLUSSTEGN (+)

Zoom for å tilpasse.

⌘+Option+O

Lage en kopi av det merkede lysbildet.

⌘+Skift+D

Åpne en presentasjon.

⌘+O

Lukke en presentasjon.

⌘+W

Skrive ut en presentasjon.

⌘+P

Lagre en presentasjon med et annet navn, filformat eller på en annen plassering.

⌘+Skift+S

Avbryte en kommando, for eksempel Lagre som.

ESC

Gå gjennom flere åpne presentasjoner.

⌘+TILDE-TEGNET (~)

Åpne en nylig brukt fil.

⌘+Skift+O

Til toppen av siden

Arbeide med objekter og tekst

Kopiere objekter og tekst

Hvis du vil

Trykk

Klipp ut merket objekt eller tekst.

⌘+X

Kopier merket objekt eller tekst.

⌘+C

Lim inn utklipt eller kopiert objekt eller tekst.

⌘+V

Duplisere valgte objekter.

CTRL+D eller CTRL+Dra musepekeren

Kopiere formateringen til det merkede objektet eller teksten.

⌘+Skift+C

Lime inn den kopierte formateringen til det merkede objektet eller teksten.

⌘+Skift+V

Kopiere animasjon.

⌘+TILVALG+SKIFT+C

Lime inn animasjon.

⌘+Tilvalg+Skift+V

Åpne dialogboksen Lim inn utvalg.

⌘+CTRL+V

Til toppen av siden

Arbeide i objekter og tekst

Hvis du vil

Trykk på

Merk et annet objekt når ett objekt er merket.

TABULATOR eller SKIFT+TABULATOR til det aktuelle objektet er merket

Send objektet en posisjon tilbake.

⌘+TILVALG+SKIFT+B

Send objektet en posisjon fremover.

⌘+TILVALG+SKIFT+F

Plassere objektet lengst bak.

⌘+Skift+B

Send objektet lengst frem.

⌘+Skift+F

Velg alle objekter på et lysbilde.

⌘+A

Gruppere de merkede objektene.

⌘+TILVALG+G

Løse opp merkede objektgrupper.

⌘+TILVALG+SKIFT+G

Gruppere de merkede objektene på nytt.

⌘+Tilvalg+J

Roter det merkede objektet med klokken 15 grader.

TILVALG+pil høyre

Roter det merkede objektet mot klokken 15 grader.

TILVALG+pil venstre

Spill av eller sett på pause.

MELLOMROM

Sett inn en hyperkobling.

⌘+K

Sette inn en merknad.

⌘+SKIFT+M

Formatere det merkede objektet.

⌘+SKIFT+1

Endre størrelsen på valgte objekter.

Skift+piltaster

Flytte det merkede objektet i pilens retning.

Piltaster eller ⌘+piltaster

Til toppen av siden

merke tekst

Hvis du vil

Tastetrykk

merke ett tegn til høyre

SKIFT+PIL HØYRE

Merk ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merk til slutten av et ord.

SKIFT+TILVALG+PIL HØYRE

Merk til begynnelsen av et ord.

SKIFT+TILVALG+PIL VENSTRE

Velg fra innsettingspunktet til samme punkt én linje opp.

SKIFT+PIL OPP

Velg fra innsettingspunktet til samme punkt én linje ned.

SKIFT+PIL NED

Velg all tekst til begynnelsen av linjen.

⌘+SKIFT+PIL VENSTRE

Velg all tekst til slutten av linjen.

⌘+SKIFT+PIL HØYRE

Velg fra innsettingspunktet til slutten av avsnittet.

SKIFT+TILVALG+PIL NED

Velg alt fra innsettingspunktet til begynnelsen av avsnittet.

SHIFT+TILVALG+PIL OPP

Merke tekst i et objekt (med et merket objekt).

ENTER

Merk et objekt når teksten inne i objektet er merket.

ESC

Til toppen av siden

Slett tekst

Hvis du vil

Tastetrykk

Slette ett tegn til venstre.

Slette

Slett ett ord til venstre.

⌘+DELETE

Slette ett tegn til høyre

FUNKSJON+DELETE

Slett ett ord til høyre (med markøren mellom ordene).

TILVALG+FUNKSJON+DELETE

Til toppen av siden

Flytte rundt i tekst

Hvis du vil

Trykk

Flytte ett tegn til venstre.

Pil venstre

Flytte ett tegn til høyre.

Pil høyre

Flytt én linje opp.

Pil opp

Flytt én linje ned.

Pil ned

Flytt til begynnelsen av et ord eller ett ord til venstre.

TILVALG+pil venstre

Flytte ett ord til høyre.

TILVALG+pil høyre

Flytte til slutten av en linje.

END eller FUNKSJON+PIL HØYRE

Flytte til begynnelsen av en linje.

HJEM eller FUNKSJON+PIL VENSTRE

Flytt til begynnelsen av et avsnitt eller ett avsnitt opp.

TILVALG+pil opp

Flytt ned ett avsnitt.

TILVALG+pil ned

Flytt til begynnelsen eller slutten av all tekst i objektet du redigerer.

⌘+Pil opp eller Pil ned

Hev nivå på et avsnitt.

⌘+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Senk nivå på et avsnitt.

⌘+HØYRE HAKEPARENTES (])

Til toppen av siden

Søke etter og erstatte tekst

Hvis du vil

Trykk på

Åpne søkefeltet Søk i presentasjon .

⌘+F

Åpne ruten Søk og erstatt.

⌘+Skift+H

Til toppen av siden

Formatere tekst

Hvis du vil

Trykk på

Åpne dialogboksen Skrift.

⌘+T

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten.

⌘+SKIFT+VINKELHAKE HØYRE (>)

Redusere skriftstørrelsen for den merkede teksten.

⌘+SKIFT+VINKELHAKE VENSTRE (<)

Åpne dialogboksen Avsnitt.

Kommando+Tilvalg+M

Bytte mellom stor bokstav etter punktum, store bokstaver eller små bokstaver.

SKIFT+F3

Bruke fet formatering på den merkede teksten.

⌘+B

Bruke understreking på den merkede teksten.

⌘+U

Bruke kursiv formatering på den merkede teksten.

⌘+I

Bruk senket tekstformatering (automatisk mellomrom).

⌘+CTRL+LIKHETSTEGN (=)
 

Bruk hevet tekstformatering (automatisk mellomrom).

⌘+CTRL+SKIFT+LIKHETSTEGN (=)

Fjern manuell tegnformatering, for eksempel senket og hevet skrift.

CTRL+MELLOMROM

Midtstille et avsnitt.

⌘+E

Blokkjustere et avsnitt.

⌘+J

Venstrejustere et avsnitt.

⌘+L

Høyrejustere et avsnitt.

⌘+R

Opprette en punktliste ved hjelp av forskjellige stiler

 1. Gjør ett av følgende:

  • Trykk på stjernetegnet (*) for å opprette en liste som bruker fylte runde punkter.

  • Trykk på minustegnet (–) for å opprette en liste som bruker bindestreker.

  • Trykk på høyre vinkelparentes (>) for å opprette en liste som bruker pilformede punkter.

  • Trykk på venstre vinkelparentes (<) + høyre vinkelparentes (>) for å opprette en liste som bruker diamanter.

  • Trykk på to minustegn (–) + høyre vinkelparentes (>) for å opprette en liste som bruker piler.

  • Trykk på likhetstegn (=) + høyre vinkelparentes (>) for å opprette en liste som bruker doble piler.

 2. Trykk på MELLOMROM.

 3. Skriv inn listeelementet, og trykk deretter på ENTER.

Til toppen av siden

Arbeide med tabeller

Hvis du vil

Trykk

Flytt til neste celle.

TABULATOR-tasten

Gå til forrige celle.

Shift+Tab

Flytte til neste linje eller rad.

Pil ned

Flytte til forrige linje eller rad.

Pil opp

Sette inn tabulatorstopp i en celle.

TILVALG+SKIFT+TAB

Begynne et nytt avsnitt i en celle.

ENTER

Legge til en ny rad nederst i tabellen (med markøren i den siste cellen på siste rad).

TABULATOR-tasten

Til toppen av siden

Flytte et lysbilde

Hvis du vil

Trykk

Flytte det valgte lysbildet eller avsnittet opp i rekkefølgen.

⌘+PIL OPP

Flytte det valgte lysbildet eller avsnittet ned i rekkefølgen.

⌘+PIL NED

Flytte det valgte lysbildet eller avsnittet til begynnelsen.

⌘+SKIFT+PIL OPP

Flytte det valgte lysbildet eller avsnittet til slutten.

⌘+SKIFT+PIL NED

Til toppen av siden

Arbeide med visninger og ruter

Hvis du vil

Trykk

Bytte til normalvisning.

⌘+1

Bytte til lysbildesortering-visning.

⌘+2

Bytte til notatside-visning.

⌘+3

Bytte til disposisjonsvisning

⌘+4

Bytte til lysbildemal-visning.

⌘+Tilvalg+1

Bytte til visning av støttearkmal.

⌘+Tilvalg+2

Bytte til notatmal-visning.

⌘+Tilvalg+3

Bytte til presentasjonsvisning.

TILVALG + ENTER

Bytte til lysbildefremvisning.

⌘+SKIFT+ENTER

Veksle mellom Disposisjonsvisning og miniatyrbilderute.

CTRL+SKIFT+TAB

Bytte til full skjerm (skjul menyer).

⌘+CTRL+F

Vis eller skjul støttelinjer.

⌘+TILVALG+CTRL+G

Vis eller skjul rutenettet.

SKIFT+F9

Bla med klokken gjennom paneler i Normal-visningen.

F6

Bla mot klokken gjennom paneler i Normal-visningen.

SKIFT+F6

Velg all tekst i Disposisjon-visning.

⌘+A

Velg alle lysbilder i Lysbildesortering-visning eller miniatyrbilderuten.

⌘+A

Vis hjelpemenyen.

F1

Til toppen av siden

Andre nyttige hurtigtaster

Hvis du vil

Trykker du

Slå Tegning-modus av og på.

⌘+CTRL+Z

Vise oppføringer i synonymordboken for et valgt ord.

⌘+TILVALG+CTRL+R

Til toppen av siden

Se også

PowerPoint – hjelp og læring

Støtte for skjermleser for PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å holde PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å navigere i moderne kommentarer i PowerPoint

Bruke tastaturet til å arbeide med båndprogrammer

Denne artikkelen beskriver hurtigtastene i PowerPoint for iOS når du oppretter eller redigerer presentasjoner.

Obs!: 

 • Hvis du er kjent med hurtigtaster på macOS-datamaskinen, fungerer de fleste tastaturkombinasjonene også med PowerPoint for iOS med et eksternt tastatur.

 • Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei. Trykk Command+F, og skriv inn søkeordene dine.

I dette emnet

De mest brukte hurtigtastene på iPad

Denne tabellen viser de vanligste hurtigtastene i PowerPoint for iPad.

Hvis du vil

Trykk på

sette inn et nytt lysbilde

⌘+Skift+N

Slett merket tekst, objekt eller lysbilde.

Slette

Klippe ut merket innhold og kopiere det til utklippstavlen.

⌘+X

Angre forrige handling.

⌘+Z

Kopiere merket innhold til utklippstavlen.

⌘+C

Lime inn kopiert eller utklipt innhold.

⌘+V

Merke all tekst.

⌘+A

Bruke fet formatering på det merkede innholdet.

⌘+B

Bruke kursiv formatering på det merkede innholdet.

⌘+I

Understreke merket innhold.

⌘+U

Merk ett ord til venstre.

SKIFT+TILVALG+PIL VENSTRE

Merk ett ord til høyre.

SKIFT+TILVALG+PIL HØYRE

Til toppen av siden

Naviger i PowerPoint for iPad

PowerPoint for iPad er et nettbasert program, så hurtigtaster og navigasjon kan være forskjellig fra tilsvarende i skrivebordsversjonene av PowerPoint.

Hvis du vil gå gjennom alternativene, trykker du SKIFT+PIL HØYRE til fokus er på båndet, og deretter trykker du PIL HØYRE eller PIL VENSTRE. Trykk på ⌘+TILVALG+MELLOMROM for å velge et alternativ.

Hvis du vil flytte innsettingspunktet til forskjellige områder i PowerPoint for iPad (for eksempel fra båndet til miniatyrbilderuten), plasserer du fokus på en knapp og trykker deretter SKIFT+PIL HØYRE (fremover) eller SKIFT+PIL VENSTRE (bakover).

Til toppen av siden

Flytte innsettingspunktet i plassholdere og notater på iPad

Hvis du vil

Trykk på

Flytte ett tegn til høyre.

Pil høyre

Flytte ett tegn til venstre.

Pil venstre

Flytte ett ord til høyre.

TILVALG+pil høyre

Gå ett ord mot venstre.

TILVALG+pil venstre

Gå én linje oppover.

Pil opp

Gå én linje nedover.

Pil ned

Gå til begynnelsen av linjen.

⌘+PIL VENSTRE

Gå til slutten av linjen.

⌘+PIL HØYRE

Flytte til begynnelsen av plassholder eller notater.

⌘+PIL OPP

Flytte til slutten av plassholder eller notater.

⌘+END

Til toppen av siden

Velge innhold på iPad

Hvis du vil

Tastetrykk

merke ett tegn til høyre

SKIFT+PIL HØYRE

Merk ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merk ett ord til høyre.

SKIFT+⌘+PIL HØYRE

Merk ett ord til venstre.

SKIFT+⌘+PIL VENSTRE

Merk én linje opp.

SKIFT+PIL OPP

Merk én linje ned.

SKIFT+PIL NED

Velg alt fra innsettingspunktet til begynnelsen av avsnittet.

SHIFT+TILVALG+PIL OPP

Velg fra innsettingspunktet til slutten av avsnittet.

SKIFT+TILVALG+PIL NED

Merk alt innenfor plassholderen eller notater.

⌘+A

Merke fra gjeldende posisjon til begynnelsen av linjen.

SKIFT+⌘+PIL VENSTRE

Merke fra gjeldende posisjon til slutten av linjen.

SKIFT+⌘+PIL HØYRE

Til toppen av siden

Redigere og formatere presentasjoner på iPhone

Hvis du vil

Trykk

Angre forrige handling.

⌘+Z

Gjenta siste handling.

Skift+Y

Klippe ut merket innhold.

⌘+X

Kopiere merket innhold.

⌘+C

Lime inn kopiert eller utklipt innhold.

⌘+V

Merke alt.

⌘+A

Bruke fet formatering på merket innhold.

⌘+B

Bruke kursiv formatering på det merkede innholdet.

⌘+I

Understreke merket innhold.

⌘+U

Til toppen av siden

Navigere og velge i en tekstboks på iPhone

Hvis du vil

Trykk

Merke tekst.

SKIFT+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE, eller SKIFT+PIL OPP eller PIL NED

Flytte pekeren ett ord mot høyre.

TILVALG+pil høyre

Flytte pekeren ett ord mot venstre.

TILVALG+pil venstre

Flytte markøren til begynnelsen av tekstboksen.

⌘+PIL OPP

Flytte markøren til slutten av tekstboksen.

⌘+PIL NED

Flytte markøren til begynnelsen av gjeldende linje.

⌘+PIL VENSTRE

Flytte markøren til slutten av gjeldende linje.

⌘+PIL HØYRE

Merk ett ord til venstre.

SKIFT+TILVALG+PIL VENSTRE

Merk ett ord til høyre.

SKIFT+TILVALG+PIL HØYRE

Merke fra gjeldende posisjon til begynnelsen av plassholderen eller notat.

SKIFT+⌘+PIL OPP

Merke fra gjeldende posisjon til slutten av plassholderen eller notat.

SKIFT+⌘+PIL NED

Merke fra gjeldende posisjon til begynnelsen av linjen.

SKIFT+⌘+PIL VENSTRE

Merke fra gjeldende posisjon til slutten av linjen.

SKIFT+⌘+PIL HØYRE

Til toppen av siden

Se også

PowerPoint – hjelp og læring

Støtte for skjermleser for PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å navigere i moderne kommentarer i PowerPoint

Bruke tastaturet til å arbeide med båndprogrammer

Denne artikkelen beskriver hurtigtastene i PowerPoint for Android når du oppretter eller redigerer presentasjoner.

Obs!: Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei i denne artikkelen. Trykk Ctrl+F, og skriv inn søkeordene dine.

Redigere og formatere presentasjonen

Hvis du vil

Trykk

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Gjenta siste handling.

CTRL+Y

Klippe ut merket innhold (og kopiere det til utklippstavlen).

CTRL+X

Kopiere merket innhold til utklippstavlen.

CTRL+C

Lime inn kopiert eller utklippet innhold.

CTRL+V

Merke alt.

CTRL+A

Bruke fet formatering på det merkede innholdet.

CTRL+B

Bruke kursiv formatering på det merkede innholdet.

CTRL+K

Understreke merket innhold.

CTRL+U

Lagre eller synkronisere presentasjonen.

CTRL+S

Kopiere formatering.

Ctrl+Shift+C

Merke tekst.

SKIFT+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE, eller SKIFT+PIL OPP eller PIL NED

Se også

PowerPoint – hjelp og læring

Støtte for skjermleser for PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å navigere i moderne kommentarer i PowerPoint

Bruke tastaturet til å arbeide med båndprogrammer

Denne artikkelen beskriver hurtigtastene du kan bruke i PowerPoint for nettet på Windows når du oppretter eller redigerer presentasjoner.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Microsoft 365 for nettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei. Trykk Ctrl+F, og skriv inn søkeordene dine.

 • Når du bruker PowerPoint for nettet, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Ettersom PowerPoint for nettet kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for PowerPoint for nettet.

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Tabellen nedenfor viser hurtigtastene du sannsynligvis kommer til å bruke ofte i PowerPoint for nettet.

Tips!: Hvis du raskt vil opprette en ny presentasjon i PowerPoint for nettet, åpner du nettleseren, skriver inn Powerpoint.ny eller ppt.nyi adresselinjen og trykker deretter på ENTER.

Hvis du vil

Trykk

Sett inn et nytt lysbilde (med fokus i miniatyrbilderuten, lysbilderuten eller notatruten). 

CTRL + M

Bruke fet formatering på den merkede teksten.

CTRL+B

Klipp ut merket tekst, objekt eller lysbilde.

CTRL+X

Kopier merket tekst, objekt eller lysbilde.

CTRL+C

Lim inn utklipt eller kopiert tekst, objekt eller lysbilde.

CTRL+V

Sett inn en hyperkobling.

CTRL+K

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Gjøre om siste handling.

CTRL+Y

Slett merket tekst, objekt eller lysbilde.

Slette

Åpne dialogboksen Søk.

Ctrl+F

Flytt en figur.

Piltastene

Gå til neste lysbilde (med fokus i miniatyrbilderuten eller lysbilderuten).

PGDN

Gå til forrige lysbilde (med fokus i miniatyrbilderuten eller i lysbilderuten).

PGUP

Velge neste eller forrige alternativ i en oppgaverute når den er aktiv.

TAB-tasten eller SKIFT+TAB

Avslutt lysbildefremvisningen.

ESC

Skrive ut en presentasjon

Ctrl+P

Lagre presentasjonen.

PowerPoint for nettet lagrer endringer automatisk.

Til toppen av siden

Arbeide med presentasjoner og lysbilder

Hvis du vil

Trykk

Opprette et nytt lysbilde etter det valgte lysbildet.

CTRL + M

Gå til neste lysbilde (med fokus i miniatyrbilderuten eller lysbilderuten).

PGDN

Gå til forrige lysbilde (med fokus i miniatyrbilderuten eller i lysbilderuten).

PGUP

Gå til neste lysbilde i visningenLysbildefremvisning.

N eller PGDN eller Pil ned

Gå til forrige lysbilde i visningenLysbildefremvisning.

P eller PGUP eller Pil opp

Gå til et bestemt lysbilde i visningenLysbildefremvisning.

G, deretter Pil høyre eller Pil venstre inntil du er på lysbildet, og deretter ENTER

Aktivere eller deaktivere bildetekster eller teksting i visningen Lysbildefremvisning.

J

Avslutte lysbildefremvisningen.

ESC

Til toppen av siden

Arbeide med objekter og tekst

Kopiere objekter og tekst

Hvis du vil

Trykk på

Klipp ut merket objekt eller tekst.

CTRL+X

Kopier merket objekt eller tekst.

CTRL+C

Lim inn utklipt eller kopiert objekt eller tekst.

CTRL+V

Duplisere valgte objekter.

CTRL+D

Lime inn tekst, uformatert.

Ctrl+Shift+V

Til toppen av siden

Arbeide i objekter og tekst

Hvis du vil

Trykk på

Flytt fra venstre mot høyre gjennom plassholderne på et lysbilde.

TABULATOR-tasten

Velg eller rediger gjeldende plassholder.

ENTER eller F2

Avslutt redigering av tekst i en plassholder.

F2

Merk flere enkeltobjekter.

CTRL+klikk eller SKIFT+klikk

Merk flere objekter.

Klikk+dra musepekeren eller SKIFT+dra musepekeren, eller CTRL+dra musepekeren

merke alle objekter på siden

CTRL+A

Merke all tekst i den aktive tekstboksen.

CTRL+A

Sett inn en hyperkobling.

CTRL+K

Send objektet lengst bak.

CTRL+SKIFT+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Send objektet tilbake én posisjon.

CTRL+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Send objektet lengst frem.

CTRL+SKIFT+HØYRE HAKEPARENTES (])

Send objektet fremover én posisjon.

CTRL+HØYRE HAKEPARENTES (])

Roter det merkede objektet med 15 grader med klokken.

ALT + pil høyre

Roter det merkede objektet med 15 grader trinn mot klokken.

ALT + pil venstre

Til toppen av siden

merke tekst

Hvis du vil

Tastetrykk

merke ett tegn til høyre

SKIFT+PIL HØYRE

Merk ett tegn til venstre.

SKIFT+PIL VENSTRE

Merk ett ord til høyre.

SKIFT+CTRL+PIL HØYRE

Merk ett ord til venstre.

SKIFT+CTRL+PIL VENSTRE

Velg fra innsettingspunktet til samme punkt én linje opp.

SKIFT+PIL OPP

Velg fra innsettingspunktet til samme punkt én linje ned.

SKIFT+PIL NED

Velg alt fra innsettingspunktet til begynnelsen av avsnittet.

SKIFT+CTRL+PIL OPP

Velg fra innsettingspunktet til slutten av avsnittet.

SKIFT+CTRL+PIL NED

Merk til begynnelsen av en linje.

Skift+Home

Merk til slutten av en linje.

SKIFT + END

Velg til begynnelsen av en plassholder eller notater.

SKIFT+CTRL+HOME

Velg til slutten av en plassholder eller notater.

SKIFT + CTRL + END

Merk alt innenfor plassholderen eller notater.

CTRL+A

Til toppen av siden

Slett tekst

Hvis du vil

Tastetrykk

Slette ett tegn til venstre.

TILBAKE

Slette ett ord til venstre.

CTRL+TILBAKE

Slette ett tegn til høyre

Slette

Slett ett ord til høyre (med markøren mellom ordene).

CTRL+DELETE

Til toppen av siden

Flytte rundt i tekst

Hvis du vil

Trykk på

Flytte ett tegn til høyre.

Pil høyre

Flytte ett tegn til venstre.

Pil venstre

Flytte ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Gå ett ord mot venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytt én linje opp.

Pil opp

Flytt én linje ned.

Pil ned

Flytte til slutten av en linje.

End

Flytte til begynnelsen av en linje.

Home

Flytte ett avsnitt opp.

CTRL+PIL OPP

Flytt ned ett avsnitt.

CTRL+PIL NED

Flytte til slutten av en tekstboks.

Ctrl+End

Flytte til begynnelsen av en tekstboks.

CTRL+HOME

Til toppen av siden

Formatere tekst

Hvis du vil

Trykk på

Øke skriftstørrelsen.

CTRL+HØYRE HAKEPARENTES (]) eller CTRL+SKIFT+HØYRE VINKELPARENTES (>)

Reduser skriftstørrelsen.

CTRL+VENSTRE HAKEPARENTES (]) eller CTRL+SKIFT+VENSTRE VINKELPARENTES (<)

Bruk fet formatering.

CTRL+B

Bruk kursiv formatering.

CTRL+I

Bruke understrekformatering.

CTRL+U

Fjern manuell tegnformatering, for eksempel senket og hevet skrift.

CTRL+MELLOMROM

Midtstille et avsnitt.

CTRL+E

Blokkjustere et avsnitt.

CTRL+J

Venstrejustere et avsnitt.

Ctrl+L

Høyrejustere et avsnitt.

CTRL+R

Til toppen av siden

Arbeide med tabeller

Hvis du vil

Trykk

Flytt til neste celle.

TABULATOR-tasten

Gå til forrige celle.

Shift+Tab

Gå til neste rad.

Pil ned

Flytt til forrige rad.

Pil opp

Starte et nytt avsnitt.

Enter

Legge til en ny rad nederst i tabellen med markøren i den siste cellen på siste rad.

TABULATOR-tasten

Til toppen av siden

Arbeide med kommentarer

Bortsett fra snarveien for å legge til en ny kommentar, fungerer hurtigtastene som er oppført nedenfor, bare når kommentar-ruten er oppdatert og i fokus.

Hvis du vil

Trykk på

legge til en ny kommentar

CTRL+ALT+M

Gå til den neste kommentartråden.

PIL NED

Gå til den forrige kommentartråden.

PIL OPP

Vise en kommentartråd når fokus er på den.

PIL HØYRE

Skjule en kommentartråd.

PIL VENSTRE

Gå til neste svar i en kommentartråd.

PIL NED

Gå til forrige svar i en tråd eller i den overordnede kommentaren.

PIL OPP

Flytte fokuset til skriveboksen.

TABULATOR-tasten

Redigere en overordnet kommentar eller svar (når fokus er på den overordnede kommentaren eller svaret).

TAB-tasten til Flere handlinger i tråd, ENTER og PIL NED til Rediger kommentar.

Legge inn en kommentar eller et svar eller lagre en redigering.

Ctrl+Enter

Til toppen av siden

Flytte et lysbilde

Hvis du vil

Trykk på

Flytte det valgte lysbildet opp én plassering i miniatyrbilderuten.

CTRL+PIL OPP

Flytte det valgte lysbildet ned én plassering i miniatyrbilderuten.

CTRL+PIL NED

Flytte det valgte lysbildet til begynnelsen i miniatyrbilderuten.

CTRL+SKIFT+PIL OPP

Flytte det valgte lysbildet til den siste plasseringen i miniatyrbilderuten.

CTRL+SKIFT+PIL NED

Til toppen av siden

Navigere ved å bare bruke tastaturet

Hvis du vil flytte fokus til forskjellige deler av PowerPoint for nettet (for eksempel fra båndet til miniatyrbilderuten) og inn og ut av innholdet på et lysbilde, trykk på CTRL+F6 for å flytte fremover, eller CTRL+SKIFT+F6 for å flytte bakover. Hvis du vil navigere gjennom kommandoer i PowerPoint for nettet, trykk på TAB for å gå fremover, på SKIFT+TAB for å flytte bakover og på ENTER for å velge.

Tips!: Trykk ALT+Q for å utføre en handling raskt mens du er i Redigering-modus. Fokuset flyttes til Søk- eller Fortell meg det-søkefeltet. Deretter kan du skrive inn handlingen eller alternativet du ønsker. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du finner alternativet, og trykk deretter på ENTER for å velge.

Båndet er stripen øverst i PowerPoint for nettet-vinduet. Båndet er organisert med faner. Hver fane viser et eget sett med verktøy og funksjoner, bestående av grupper, og hver gruppe inneholder én eller flere kommandoer. Trykk på ALT+PUNKTUM (.) for å flytte fokuset til båndet eller ALT+WINDOWS-LOGOTASTEN. Du kan også trykke CTRL + F6 flere ganger til båndet har fokus.

Andre snarveier for bruk av båndet omfatter følgende:

 • Bruk piltastene til høyre og venstre for å flytte mellom faner.

 • Hvis du vil gå til båndet for den gjeldende fanen, trykker du én gang på TAB.

 • Bruk piltastene til høyre og venstre for å flytte mellom alternativer på båndet.

Kommandoene aktiveres på ulike måter, avhengig av type kommando:

 • Hvis den valgte kommandoen er en knapp eller delt knapp, trykker du på MELLOMROM eller ENTER for å aktivere den.

 • Hvis den valgte kommandoen er en liste (for eksempel Skrifttype-listen), trykker du på ALT+PIL NED for å åpne listen. Trykk så på PIL OPP eller PIL NED for å flytte mellom elementer. Når fokus er på elementet du ønsker, trykker du ENTER for å velge det.

 • Hvis den valgte kommandoen er et galleri, trykker du på TAB til Mer-kommandoen for galleriet, og deretter trykker du på ENTER for å åpne galleriet. Trykk på TABULATOR-tasten for å flytte gjennom elementene, og trykk deretter på ENTER for å velge et.

Til toppen av siden

navigere i båndet og ruter

Hvis du vil

Trykk

Flytt fremover mellom følgende områder:

 • Lysbilderute

 • Notatruten

 • Statuslinje

 • Tittellinje

 • Bånd

 • Miniatyrbilderuten

Ctrl+F6

Flytt bakover mellom følgende områder:

 • Lysbilderute

 • Miniatyrbilderuten

 • Bånd

 • Tittellinje

 • Statuslinje

 • Notatruten

SKIFT + CTRL + F6

gå til en annen båndfane

Pil høyre og Pil venstre

Utføre den valgte kommandoen på båndet.

ENTER

Flytte mellom alternativer eller kontroller på båndet.

Pil høyre og Pil venstre

flytte mellom funksjonsgrupper på båndet

CTRL+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Bytt mellom det forenklede og det klassiske båndet.

ALT+PUNKTUM (.), Z, R eller ALT+Windows-logotasten, Z, R

Vise tilgangstastene (båndkommandoer) på båndet.

ALT+PUNKTUM (.) eller ALT+WINDOWS-LOGOTASTEN

Til toppen av siden

Se også

PowerPoint – hjelp og læring

Støtte for skjermleser for PowerPoint

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige for personer med funksjonshemninger

Bruke hurtigtaster til å holde PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å navigere i moderne kommentarer i PowerPoint

Bruke tastaturet til å arbeide med båndprogrammer

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×