Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i PowerPoint

Denne artikkelen gjelder for personer som bruker et skjermleserprogram, for eksempel Windows Skjermleser, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Denne artikkelen er en del av Microsoft 365 innholdssett for skjermleserstøtte der du kan finne mer informasjon om tilgjengelighet i appene våre. Hvis du vil ha generell hjelp, kan du gå til Microsoft Kundestøtte.

Bruk PowerPoint med tastaturet og en skjermleser for å utforske og navigere i de forskjellige visningene og bevege deg effektivt mellom dem. Vi har testet det med Skjermleser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Obs!: 

I dette emnet

Navigere i hovedvisningen

Trykk F6 for å navigere i PowerPoint og bla gjennom hovedelementene på skjermen. Elementene er, i rekkefølge:

 • Det aktive lysbildet

 • Statuslinjen

 • Båndfanene

 • Notatruten (hvis den er åpen)

 • Miniatyrbilderuten

Navigere i et skjermelement

 • Hvis du vil bla i gjeldende skjermelement, trykker du tab-tasten (fremover) eller SKIFT+TAB (bakover). Trykk for eksempel TAB-tasten for å bytte mellom tekstfeltene i det aktive lysbildet.

 • Hvis du vil velge et element, trykker du Enter.

 • Trykk piltastene for å bla i menyer eller lister. Hvis du for eksempel vil flytte mellom miniatyrbildene for lysbilder i miniatyrbilderuten, trykker du på PIL NED og PIL OPP.

 • Hvis du vil avslutte en meny eller modus, trykker du ESC.

Tips!: Hvis du raskt vil flytte fokus til den første flytende figuren, for eksempel en tekstboks eller et bilde, trykker du CTRL+ALT+5. Deretter trykker du på TAB for å bla gjennom de flytende figurene. Trykk på ESC for å gå tilbake til den normale navigasjonen.

Navigere på verktøylinjen for hurtigtilgang

Verktøylinjen for hurtigtilgang øverst til venstre på skjermen inneholder for eksempel Lagre-knappen .

 1. Trykk på ALT+H for å gå til verktøylinjen for hurtigtilgang. Du hører: «Hjem-fane.»

 2. Trykk på PIL OPP. Fokuset flyttes til verktøylinjen for hurtigtilgang.

 3. Hvis du vil navigere i verktøylinjen, trykker du på PIL VENSTRE og PIL HØYRE.

Gå til appkontrollene

Appkontrollene øverst til høyre på skjermen inkluderer for eksempel minimerings - og lukkeknappene .

 1. Trykk på ALT+H for å gå til appkontrollene. Du hører: «Hjem-fane.» Trykk deretter på PIL OPP. Fokuset flyttes til verktøylinjen for hurtigtilgang.

 2. Trykk på TAB til du hører «Alternativer for visning av båndet», og trykk deretter på SR-tasten+PIL HØYRE til du hører knappen du vil bruke.

Navigere i båndfanene

Gruppealternativene for båndfaner etter ulike kategorier. Fanene i PowerPoint inkluderer for eksempel Hjem-fanen med alternativer for formatering av tekst, Sett inn-fanen for å sette inn nye lysbilder eller bilder, Utforming-fanen for å endre utseendet på presentasjonen, fanen Lysbildefremvisning for å konfigurere og starte lysbildefremvisningen, og Visning-fanen for å endre til en annen visning.

 • Hvis du vil gå til båndfanene, trykker du på F6 eller SKIFT+F6 til du hører den valgte båndfanen, for eksempel: «Båndfaner, valgt, utformingsfane.»

 • Hvis du vil flytte mellom båndfanene, trykker du på PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til du hører fanen du vil bruke. Fanen er valgt, og båndet vises under fanen.

 • Du kan også bruke hurtigtastene til å flytte til og velge en båndfane. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner.

Navigere i båndet

Båndet er under raden med båndfaner (JAWS kaller det «det nedre båndet»). Når du velger en fane, vises et fane-spesifikt bånd nedenfor fanen. Hvert bånd inneholder alternativer som er organisert i grupper. Hvis du for eksempel velger Sett inn-fanen , kan du velge forskjellige elementer, for eksempel bilder eller diagrammer som skal settes inn i lysbildet fra båndet.

 • Hvis du vil flytte til båndet fra den valgte båndfanen, trykker du TAB-tasten. Du hører det første alternativet på båndet.

 • Hvis du vil navigere i båndet og flytte mellom alternativene på båndet, trykker du tab-tasten.

 • For å velge et alternativ trykker du på ENTER eller MELLOMROM.

 • Hvis du vil vise en skjult meny, trykker du på ALT+PIL NED.

 • Alternativt kan du bruke hurtigtastene til å arbeide med båndet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner.

Bytte mellom visninger

I tillegg til hovedvisningen har PowerPoint følgende ofte brukte visninger:

 • Fil-menyen, som for eksempel inneholder alternativer for å opprette en ny presentasjon, og åpne eller lagre en eksisterende presentasjon.

  • Trykk på ALT+F for å åpne Fil-menyen . Du hører: «Fil, informasjon.»

  • Hvis du vil navigere i Fil-menyen , trykker du på PIL OPP eller PIL NED til du hører menyelementet du vil bruke, og deretter trykker du på ENTER for å åpne fanen med flere alternativer.

  • Hvis du vil navigere i den videre alternativfanen, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB til du hører alternativet du vil bruke.

  • Hvis du vil avslutte Fil-menyen og gå tilbake til hovedvisningen, trykker du på ESC.

 • Alternativer-vinduet, som inneholder PowerPoint innstillinger, for eksempel tilpassing, hjelpemiddel, korrekturlesing og språkinnstillinger.

  • Trykk på ALT+F, T for å åpne Alternativer-vinduet . Du hører: «PowerPoint alternativer-vindu». Fokuset er på alternativkategoriruten.

  • Hvis du vil navigere i alternativkategoriene, trykker du på PIL NED til du hører navnet på kategorien du vil bruke.

  • Hvis du vil flytte fokus til alternativene for den valgte kategorien, trykker du tab-tasten.

  • Hvis du vil navigere i alternativene, trykker du på PIL OPP og PIL NED til du hører alternativet du vil bruke, og deretter trykker du på ENTER for å velge det.

  • Hvis du vil avslutte Alternativer-vinduet og gå tilbake til hovedvisningen, trykker du tab-tasten til du hører «OK», og trykker enter. Hvis du vil gå tilbake til hovedvisningen uten å gjøre endringer, trykker du på ESC.

Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du arbeider med lysbildefremvisning , kan du gå til Bruke en skjermleser til å vise presentasjonen med PowerPoint eller bruke hurtigtaster til å holde PowerPoint-presentasjoner.

Spesielle hensyn for PowerPoint

Hvis du vil gjøre det enklere å lese og merke innholdet, kan du øke kontrasten eller invertere farger på datamaskinen ved hjelp av høykontrastinnstillingene for Windows. Hvis du vil begynne å bruke et høykontrasttema raskt, trykker du på venstre ALT+ venstre SKIFT+PRINT SCREEN, og trykker deretter på ENTER for å aktivere høykontrasttemaet.

Windows inneholder flere høykontrasttemaer. Finn det som passer best for deg.

 1. Trykk på Windows-tasten, og skriv deretter inn «høykontrast» i søkeboksen. Søkeresultatene oppdateres mens du skriver.

 2. Trykk på PIL NED til du hører «Endre tema med høy kontrast», og trykk deretter på ENTER. Innstillingsvinduet for høykontrast åpnes.

 3. Trykk tab-tasten til du hører «Høykontrasttema», etterfulgt av det valgte temaet.

 4. Bruk PIL OPP og PIL NED til å bla gjennom høykontrasttemaene til du finner et som passer.

 5. Trykk på SR-tasten+PIL HØYRE til du hører «Bruk-knapp», og trykk deretter på ENTER for å aktivere det valgte temaet.

Bruk søk

Hvis du vil søke etter et alternativ eller utføre en handling raskt, kan du bruke tekstfeltet for Søk. Hvis du vil finne ut mer om Søk-funksjonen, kan du gå til Finn det du trenger med Microsoft Søk.

Obs!: Avhengig av hvilken versjon av Microsoft 365 du bruker, kan det hende at tekstfeltet forSøk øverst i appvinduet kalles Fortell meg i stedet. Begge gir en stort sett lignende opplevelse, men noen alternativer og søkeresultater kan variere.

 1. Merk elementet eller plasseringen i dokumentet, presentasjonen eller regnearket der du vil utføre en handling.

 2. Trykk på ALT+Q for å gå til tekstfeltet for Søk.

 3. Skriv inn søkeord for handlingen du vil utføre. Hvis du for eksempel vil legge til en punktliste, skriver du punkter.

 4. Trykk på PIL NED for å bla gjennom søkeresultatene.

 5. Når du har funnet resultatet du ønsker, trykker du på ENTER for å velge det og utføre handlingen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Bruke hurtigtaster til å holde PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige for personer med funksjonshemninger

Bruk PowerPoint med tastaturet og VoiceOver, den innebygde macOS-skjermleseren, til å utforske og navigere i de forskjellige visningene og bevege deg effektivt mellom dem.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Navigere i hovedvisningen

Trykk F6 for å navigere i PowerPoint og bla gjennom hovedelementene på skjermen. Elementene er, i rekkefølge:

 • Det aktive lysbildet

 • Statuslinjen

 • Verktøylinjen for hurtigtilgang

 • Båndfanene

 • Notatruten (hvis den er åpen)

 • Miniatyrbilderuten

Navigere i et skjermelement

Bruk følgende snarveier for å navigere i gjeldende skjermelement:

 • Hvis du vil flytte inni et skjermelement, trykker du tab-tasten (fremover) eller SKIFT+TAB (bakover).

 • Trykk på MELLOMROM for å velge et element.

 • Hvis du vil bla i menyer eller lister, trykker du piltastene, og deretter trykker du mellomromstasten for å foreta et valg. Bruk for eksempel PIL NED og PIL OPP for å flytte mellom lysbildene i miniatyrbilderuten.

 • Hvis du vil bytte mellom tekstfeltene i det aktive lysbildet, trykker du på CAPS LOCK+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE.

 • Hvis du vil avslutte en meny eller modus, trykker du ESC.

Navigere på verktøylinjen for hurtigtilgang

Verktøylinjen for hurtigtilgang øverst til venstre på skjermen inneholder for eksempel Lagre-knappen .

 • Hvis du vil gå til verktøylinjen for hurtigtilgang, trykker du på F6 til du hører: «Automatisk lagring, på, bytt.»

 • Hvis du vil navigere i verktøylinjen, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE.

 • Trykk på MELLOMROM for å velge et element.

Navigere i båndfanene

Gruppealternativene for båndfaner etter ulike kategorier. Fanene i PowerPoint inkluderer for eksempel Hjem-fanen med alternativer for formatering av tekst, Sett inn-fanen for å sette inn nye lysbilder eller bilder, Utforming-fanen for å endre utseendet på presentasjonen, fanen Lysbildefremvisning for å konfigurere og starte lysbildefremvisningen, og Visning-fanen for å endre til en annen visning.

 • Hvis du vil gå til raden med båndfaner, trykker du på F6 til du hører den valgte fanen, for eksempel «Vis, valgt, fane».

 • Hvis du vil flytte mellom båndfanene, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE.

 • Trykk på MELLOMROM for å velge en fane.

 • Du kan også bruke hurtigtastene til å arbeide med båndfanene.

Navigere i båndet

Båndet er under raden med båndfaner. Når du velger en fane, vises et fane-spesifikt bånd nedenfor fanen. Hvert bånd inneholder alternativer som er organisert i grupper.

 • Hvis du vil flytte fra den valgte båndfanen til båndet, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører fanenavnet, etterfulgt av «TAB-kommandoer». Hvis du for eksempel har valgt Animasjoner-fanen , hører du: «Animasjoner, fanekommandoer.»

 • Hvis du vil flytte mellom alternativene på båndet, trykker du PÅ TAB eller SKIFT+TAB.

 • Trykk mellomromstasten for å velge et alternativ på båndet.

 • Alternativt kan du bruke hurtigtastene til å arbeide med båndet.

Tips!: Hvis du vil gå til Apple-menylinjen for ytterligere formatering og verktøyalternativer øverst på skjermen, trykker du på CTRL+TILVALG+M. Hvis du vil flytte på menylinjen, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE. Trykk på MELLOMROM for å velge.

Bytte mellom visninger

I tillegg til hovedvisningen har PowerPoint følgende ofte brukte visninger:

 • Innstillinger-vinduet, som inneholder PowerPoint innstillinger, for eksempel redigering, korrekturlesing og sikkerhetsinnstillinger.

  • Trykk på KOMMANDO+KOMMA (,) for å åpne Innstillinger-vinduet . Du hører: «PowerPoint innstillinger.»

  • Hvis du vil navigere i alternativkategoriene, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE. Trykk på MELLOMROM for å velge en kategori.

  • Trykk på CTRL+TILVALG+PIL VENSTRE eller PIL HØYRE for å navigere i alternativer-vinduet.

  • Hvis du vil avslutte Innstillinger-vinduet og gå tilbake til hovedvisningen, trykker du tab-tasten til du hører «OK», og trykker på MELLOMROM. Hvis du vil gå tilbake til hovedvisningen uten å gjøre endringer, trykker du på ESC.

 • Lysbildefremvisning for å dele presentasjonen med en målgruppe. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du arbeider med lysbildefremvisning , kan du gå til Bruke en skjermleser til å vise presentasjonen med PowerPoint eller bruke hurtigtaster til å holde PowerPoint-presentasjoner.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Bruke hurtigtaster til å holde PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige for personer med funksjonshemninger

Bruk PowerPoint med VoiceOver, den innebygde skjermleseren i iOS, til å utforske og navigere i de forskjellige visningene og bevege deg effektivt mellom dem.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Navigere i hovedvisningene og skjermelementene i PowerPoint

 • Sveip til venstre eller høyre med én finger for å navigere i PowerPoint redigering og Hjem-visninger.

 • Hvis du vil bla gjennom skjermelementer, for eksempel lysbildeinnholdsområdet, sveiper du til venstre eller høyre med én finger.

 • Hvis du vil utforske skjerminnholdet, drar du en finger over skjermen.

 • Velg et element ved å dobbelttrykke på skjermen.

 • Sveip mot venstre eller høyre for å bla i menyer eller lister, og dobbelttrykk på skjermen hvis du vil foreta et valg.

 • Dobbelttrykk på skjermen med to fingre for å åpne den kontekstavhengige menyen (når tilgjengelig).

Elementer i Hjem-visningen

Når du åpner PowerPoint-appen, havner du på Hjem-visningen og viser nylig brukte filer. I denne visningen kan du søke etter og åpne en eksisterende presentasjon. Du kan også få tilgang til alternativene for å opprette en ny presentasjon og endre appinnstillingene. Hovedelementene i Hjem-visningen er i rekkefølge:

 • Kontomeny-knappen øverst til venstre på skjermen

 • Søkefelt øverst på skjermen

 • Liste over de nyeste presentasjonene organisert i kategorier, for eksempel Nylig

 • Verktøylinje nederst på skjermen

Elementer i redigeringsvisningen

I redigeringsvisningen kan du legge til innhold i lysbildene, endre utseendet og legge til nye lysbilder i presentasjonen. Hovedelementene i redigeringsvisningen er i rekkefølge:

 • Verktøylinje øverst på skjermen

 • Lysbildeinnholdsområde

 • Notatruten (hvis den er åpen)

 • Lysbildeminiatyrene

 • Kontekstavhengig verktøylinje nederst på skjermen

Navigere i båndfanene

De kontekstspesifikke gruppealternativene for båndfaner etter ulike kategorier. Fanene i PowerPoint omfatter for eksempel Hjem-fanen med alternativer for formatering av tekst, Sett inn-fanen for å sette inn nye lysbilder eller bilder, Utforming-fanen for å endre utseendet på presentasjonen og fanen Lysbildefremvisning for å konfigurere og starte lysbildefremvisningen.

 1. Hvis du vil gå til båndfanene, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Vis bånd, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Den valgte båndfanen åpnes. Du hører fanenavnet, for eksempel «Hjem-fane».

 2. Hvis du vil utvide båndfanemenyen og gå til en annen båndfane, dobbelttrykker du på skjermen. Sveip deretter til venstre eller høyre til du hører fanen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen. 

Avhengig av hva som er valgt i hovedinnholdsområdet, vises flere faner. Når for eksempel fokuset er på en tabell, vises Tabell-fanen i menyen. Ved å dobbelttrykke elementene på menylisten åpnes nye redigeringsmuligheter.

Navigere i båndet

Båndet er under raden med båndfaner. Når du velger en fane, vises et fane-spesifikt bånd nedenfor fanen. Hvert bånd inneholder alternativer som er organisert i grupper.

 • Sveip til venstre eller høyre for å bla gjennom alternativene på båndet og undermenyene.

 • Trykk to ganger på skjermen for å velge et element.

Bytte mellom visninger

I tillegg til hovedvisningene har PowerPoint også andre ofte brukte og nyttige visninger. Hvis du vil arbeide effektivt og optimalisere PowerPoint, må du flytte fra én visning til en annen.

Bytte fra redigeringsvisning til Hjem-visningen

Hvis du for eksempel trenger å åpne en annen presentasjon eller få tilgang til innstillingene for PowerPoint mens du redigerer et lysbilde, må du flytte fra redigeringsvisningen til Hjem-visningen .

 1. Hvis båndet er aktivt, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Skjul bånd». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til venstre til du hører: «Ferdig, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til venstre til du hører: «Lukk fil, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Bytt til og naviger flere alternativer-menyen

Menyen Flere alternativer inneholder nyttige alternativer, for eksempel Lagre en kopi, Skriv ut og Egenskaper.

 1. Sveip til venstre eller høyre i redigeringsvisningen til du hører: «Flere alternativer, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører navnet på presentasjonen.

 2. Hvis du vil bla gjennom alternativene i Flere alternativer-menyen, sveiper du til høyre eller venstre til du hører alternativet du vil bruke, og dobbelttrykker deretter på skjermen.

 3. Hvis du vil gå tilbake til redigeringsvisningen, sveiper du til venstre til du hører: «Ferdig, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Bytt til og naviger kontomenyen

I kontomenyen kan du få tilgang til kontoinformasjonen, apphjelpen og PowerPoint innstillingene.

 1. Sveip til venstre i Hjem-visningen til du hører kontoadressen din, etterfulgt av: «Navigasjonsrute, knapp.»

 2. Hvis du vil bla gjennom alternativene i kontomenyen, sveiper du til venstre eller høyre til du hører alternativet du vil bruke, og dobbelttrykker deretter på skjermen. Hvis du vil gå tilbake til Hjem-visningen etter å ha valgt, for eksempel Innstillinger-alternativet, sveiper du til venstre til du hører: «Lukk, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Hvis du vil lukke kontomenyen og gå tilbake til Hjem-visningen , sveiper du til høyre til du hører: «Avvis, knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Bruke VoiceOver-rotoren

Du kan også bruke VoiceOver Rotor til å navigere PowerPoint. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se Om VoiceOver-rotoren på iPhone, iPad og iPod touch.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige for personer med funksjonshemninger

Bruk PowerPoint for Android med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, til å utforske og navigere i de forskjellige visningene og bevege deg effektivt mellom dem.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

I dette emnet

Navigere i hovedvisningene og skjermelementene i PowerPoint

Du kan navigere på tvers av alle hovedvisningene og elementene iPowerPoint med berøringsbevegelser: 

 • Hvis du vil navigere i PowerPoint lese-, redigerings- og nylig brukte visninger, sveiper du til venstre eller høyre med én finger.

 • Hvis du vil bla gjennom skjermelementer, for eksempel lysbildeinnholdsområdet, sveiper du til venstre eller høyre med én finger.

 • Hvis du vil utforske skjerminnholdet, drar du en finger over skjermen.

 • Velg et element ved å dobbelttrykke på skjermen.

 • Sveip mot venstre eller høyre for å bla i menyer eller lister, og dobbelttrykk på skjermen hvis du vil foreta et valg.

 • Dobbelttrykk på skjermen med to fingre for å åpne den kontekstavhengige menyen (når tilgjengelig).

 • Hvis du vil avslutte en meny, visning eller dialogboks, sveiper du ned og deretter til venstre.

Elementer i Nylig brukte-visningen

Når du åpner PowerPoint-appen, havner du på Nylig brukte-visningen . I denne visningen kan du søke etter og åpne en eksisterende presentasjon. Du kan også få tilgang til alternativene for å opprette en ny presentasjon og endre appinnstillingene. Nylig brukte-visningen har følgende elementer:

 • Verktøylinje øverst på skjermen

 • Liste over de nyeste presentasjonene organisert i kategorier

 • Verktøylinje nederst på skjermen

Elementer i lesevisningen

Når du velger og dobbelttrykker en presentasjon i Nylig brukte-visningen , åpnes lesevisningen. I denne visningen kan du starte en lysbildefremvisning, dele presentasjonen, legge til kommentarer og kopiere lysbilder. Lesevisningen har følgende elementer:

 • Verktøylinje øverst på skjermen

 • Lysbilder i presentasjonen

Elementer i redigeringsvisningen

I redigeringsvisningen kan du legge til innhold i lysbildene, endre utseendet og legge til nye lysbilder i presentasjonen. Redigeringsvisningen har følgende elementer:

 • Verktøylinje øverst på skjermen

 • Lysbildeinnholdsområde

 • Notatruten (hvis den er åpen)

 • Miniatyrbilder

 • Kontekstavhengig verktøylinje nederst på skjermen

Navigere i båndfanene

De kontekstspesifikke gruppealternativene for båndfaner etter ulike kategorier. Fanene i PowerPoint omfatter for eksempel Hjem-fanen med alternativer for formatering av tekst, Sett inn-fanen for å sette inn nye lysbilder eller bilder, Utforming-fanen for å endre utseendet på presentasjonen og fanen Lysbildefremvisning for å konfigurere og starte lysbildefremvisningen.

 • Hvis du vil gå til båndfanene, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Ikke avmerket, Flere alternativer, bytt». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Den valgte båndfanen åpnes. Du hører fanenavnet, for eksempel «Fanemeny, Hjem valgt».

 • Hvis du vil utvide båndfanemenyen og gå til en annen båndfane, dobbelttrykker du på skjermen. Sveip deretter til venstre eller høyre til du hører fanen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Avhengig av hva som er valgt i hovedinnholdsområdet, vises flere faner. Når for eksempel fokuset er på en tabell, vises Tabell-fanen i menyen. Ved å dobbelttrykke elementene på menylisten åpnes nye redigeringsmuligheter.

Navigere i båndet

Båndet er under raden med båndfaner. Når du velger en fane, vises et fane-spesifikt bånd nedenfor fanen. Hvert bånd inneholder alternativer som er organisert i grupper.

 • Sveip til venstre eller høyre for å bla gjennom alternativene på båndet og undermenyene.

  Obs!: Hvis et alternativ har en undermeny, hører du alternativnavnet etterfulgt av «Meny».

 • Trykk to ganger på skjermen for å velge et element.

Bytte mellom visninger

I tillegg til hovedvisningene har PowerPoint også andre ofte brukte og nyttige visninger. Hvis du vil arbeide effektivt og optimalisere PowerPoint, må du flytte fra én visning til en annen.

Bytte fra redigerings- eller lesevisning til Nylig brukte-visningen

Hvis du for eksempel trenger å åpne en annen presentasjon eller få tilgang til innstillingene, må du flytte fra redigerings- eller lesevisning til Nylig brukte-visningen .

 1. Gjør ett av følgende:

 • Sveip ned og deretter til venstre i lesevisningen.

 • Sveip ned og deretter til venstre i redigeringsvisningen. Fokuset flyttes til lesevisningen. Sveip ned og deretter til venstre på nytt.

Du hører «Lukk», etterfulgt av navnet på presentasjonen. Fokuset flytter Nylig brukte-visningen .

Bytte fra lesevisning til redigeringsvisning

Hvis du vil redigere et lysbilde, må du flytte til redigeringsvisningen.

 1. Sveip til venstre eller høyre i lesevisningen til du hører: «Rediger-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Redigeringsvisningen åpnes, og fokuset er på det første lysbildet i miniatyrbilderuten.

Bytt til og naviger PowerPoint-menyen

Menyen PowerPoint inneholder nyttige alternativer, for eksempel å legge til et nytt lysbilde eller notater, skrive ut og lagre.

 1. Sveip til venstre eller høyre i redigeringsvisningen til du hører«Meny», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Hvis du vil bla gjennom alternativene i menyen, sveiper du til venstre eller høyre til du hører alternativet du vil bruke, og dobbelttrykker deretter på skjermen.

Obs!: Du kan også få tilgang til noen av menyalternativene PowerPoint fra lesevisningen.

Bytt til og naviger på Innstillinger-menyen

I Innstillinger-menyen kan du få tilgang til kontoinformasjonen og apphjelpen, og slå funksjonen automatisk lagring på eller av.

 1. Sveip til venstre eller høyre i lese- eller redigeringsvisningen til du hører«Meny», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Hvis du vil bla gjennom alternativene i menyen, sveiper du til venstre eller høyre til du hører alternativet du vil bruke, og dobbelttrykker deretter på skjermen.

 3. Hvis du vil gå tilbake til lese- eller redigeringsvisning, sveiper du ned og deretter til venstre.

Bruke Fortell meg det

Hvis du vil finne en kommando eller et alternativ raskt, kan du bruke Fortell meg det-søket.

 1. Sveip til venstre eller høyre i redigeringsvisningen til du hører: «Ikke avmerket, Flere alternativer, bytt». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Fortell meg det-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Fortell meg hva du vil gjøre, redigeringsboks.» Dobbelttrykk på skjermen.

 3. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn et søkeord, for eksempel punktmerking eller tabell. Listen over søkeresultater oppdateres mens du skriver.

 4. Hvis du vil bla gjennom søkeresultatene, sveiper du til venstre eller høyre til du hører kommandoen eller alternativet du vil bruke.

  Noen kommandoer og alternativer kan ha undermenyer med flere valg. TalkBack leser opp søkeresultatet, etterfulgt av «Meny». Dobbelttrykk på skjermen for å åpne menyen.

 5. Dobbelttrykk på skjermen for å velge alternativet.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige for personer med funksjonshemninger

Bruk PowerPoint for nettet med tastaturet og en skjermleser for å utforske og navigere i de forskjellige visningene og flytte mellom dem. Vi har testet den med Skjermleser i Microsoft Edge, JAWS og NVDA i Chrome, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere og nettlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft 365.

 • Når du bruker PowerPoint for nettet, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Ettersom PowerPoint for nettet kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for PowerPoint for nettet.

I dette emnet

Navigere i hovedvisningen

Hvis du vil navigere i PowerPoint for nettet hovedvisning og bla gjennom skjermelementene, trykker du CTRL+F6. Elementene er, i rekkefølge:

 • Lysbildepanel som viser innholdet i gjeldende lysbilde

 • Kommentarruten (hvis den er åpen)

 • Lysbildenotater-ruten (hvis den er åpen)

 • Statuslinje

 • Den øverste verktøylinjen

 • Bånd

 • Miniatyrbilderuten

Navigere i et skjermelement

Hvis du vil navigere i skjermelementene i gjeldende landemerke, kan du bruke følgende snarveier:

 • Hvis du vil bla gjennom skjermelementene, trykker du tab-tasten (fremover) eller SKIFT+TAB (bakover). Trykk for eksempel TAB-tasten for å bytte mellom tekstfeltene i det aktive lysbildet.

 • Hvis du vil velge et element, trykker du Enter.

 • Trykk piltastene for å bla i menyer eller lister. Du kan for eksempel trykke på PIL NED og PIL OPP for å flytte mellom miniatyrbildene i miniatyrbilderuten.

 • Hvis du vil avslutte en meny eller modus, trykker du ESC.

Navigere i båndfanene

Gruppealternativene for båndfaner etter ulike kategorier. Fanene i PowerPoint inkluderer for eksempel Hjem-fanen med alternativer for formatering av tekst, Sett inn-fanen for å sette inn nye lysbilder eller bilder, Utforming-fanen for å endre utseendet på presentasjonen, fanen Lysbildefremvisning for å konfigurere og starte lysbildefremvisningen, og Visning-fanen for å endre til en annen visning.

Obs!: Hvis du vil bruke hurtigtastene effektivt i båndnavigasjonen, gjør du følgende:

 • Slå av det forenklede båndet. Trykk på CTRL+F6 til du hører: «Liste over Microsoft-tjenester.» Trykk tab-tasten til du hører «På, forenklet bånd», og trykk deretter enter. Du hører: «Bytt bånd, OK.» Trykk ENTER for å bekrefte.

 • Slå av skannemodus. Trykk på SR-tasten+MELLOMROM til du hører: «Skann av.»

 • Hvis du vil flytte fokus til den valgte båndfanen, trykker du på ALT+Windows-logotasten.

 • Hvis du vil flytte mellom båndfanene, trykker du tab-tasten.

 • For å velge en fane trykker du ENTER.

 • Du kan også bruke hurtigtastene til å flytte til og velge en båndfane.

Navigere i båndet

Båndet er under raden med båndfaner (JAWS kaller det «det nedre båndet»). Når du velger en fane, vises det fanespesifikke båndet under fanen. Hvert bånd inneholder alternativer som er organisert i grupper. Hvis du for eksempel velger Sett inn-fanen , kan du velge forskjellige elementer, for eksempel bilder eller diagrammer som skal settes inn i lysbildet fra båndet.

 • Når du trykker ENTER for å velge en båndfane, flyttes fokuset til det første alternativet på båndet.

 • Hvis du vil flytte mellom alternativene på båndet, trykker du tab-tasten.

 • Hvis du vil velge et alternativ eller vise en skjult meny, trykker du enter.

 • Du kan også bruke hurtigtastene til å arbeide med båndet.

Bytte mellom visninger

I tillegg til hovedvisningen har PowerPointFil-menyen , som for eksempel inneholder alternativer for å opprette en ny presentasjon og åpne eller lagre en eksisterende presentasjon.

 • Trykk alt+Windows-logotasten+F for å åpne Fil-menyen . Du hører: «Lukk meny.»

 • Hvis du vil navigere i Fil-menyen , trykker du på PIL OPP eller PIL NED til du hører menyelementet du vil bruke, og deretter trykker du på ENTER for å åpne ruten med flere alternativer.

 • Hvis du vil navigere i den videre alternativruten, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB til du hører alternativet du vil bruke.

 • Hvis du vil avslutte Fil-menyen og gå tilbake til hovedvisningen, trykker du på ESC.

Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du arbeider med lysbildefremvisning , kan du gå til Bruke en skjermleser til å vise presentasjonen med PowerPoint eller bruke hurtigtaster til å holde PowerPoint-presentasjoner.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å sette inn og redigere bilder og tabeller i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Bruke hurtigtaster til å holde PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Gjøre PowerPoint-presentasjoner tilgjengelige for personer med funksjonshemninger

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×