Bruker en LAMBDA på hver kolonne og returnerer en matrise med resultatene. Hvis den opprinnelige matrisen for eksempel er tre kolonner ganger to rader, er den returnerte matrisen tre kolonne ganger én rad.

Syntaks

=BYCOL (matrise, lambda(kolonne))

Syntaksen for ETTERKOLONNE-funksjonen har følgende argumenter og parametere:

  • matrise    En matrise som skal skilles etter kolonne.

  • lambda      En LAMBDA som tar en kolonne som én enkelt parameter og beregner ett resultat. LAMBDA tar én enkelt parameter:

  • kolonne   En kolonne fra matrisen.

Feil

Hvis du angir en ugyldig LAMBDA-funksjon eller feil antall parametere, returneres en #VERDI!- -feil kalt «Feil parametere».

Hvis du ikke angir en LAMBDA-funksjon eller noe annet enn én enkelt verdi som returneres fra LAMBDA-funksjonen, returneres en #BEREGN!-feil.

Eksempler

Eksempel 1: Returner maksimumsverdien for hver kolonne

Skriv inn eksempeldataene i celle A1: C2, og kopier deretter formelen til celle D4:

=BYCOL(A1:C2, LAMBDA(array, MAX(array)))

Første eksempel på BYCOL-funksjonen

Eksempel 2: Returner summen av den kvadrerte verdien for hvert matriseelement i hver kolonne

Skriv inn eksempeldataene i celle A1: C2, og kopier deretter formelen til celle D4:

=BYCOL(A1:C2,LAMBDA(array,SUMSQ(array)))

Andre eksempel på BYCOL-funksjonen

Se også

TILORDNE-funksjonen

REDUSER-funksjonen

SKANN-funksjonen

MAKEARRAY-funksjonen

BYROW-funksjonen

ISOMITTERT-funksjonen

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×