Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Skanner en matrise ved å bruke en LAMBDApå hver verdi og returnerer en matrise som har hver mellomliggende verdi.  

Syntaks

=SCAN ([initial_value], array, lambda(accumulator, value))

Syntaksen for SCAN-funksjonen har følgende argumenter og parametere:

  • [initial_value]      Angir startverdien for akkumulatoren.

  • matrise    En matrise som skal skannes.

  • lambda      En LAMBDA som kalles opp for å skanne matrisen. LAMBDA tar imot to parametere: 

    • akkumulator    Verdien rundet opp og returnert som det endelige resultatet.

    • verdi     Beregningen brukt på hvert element i matrisen.

Merknader

Bruk argumentet innledende_verdi til å angi startverdien for akkumulatorparameteren. Hvis du arbeider med tekst, setter du startverdien til "".

Feil

Hvis du angir en ugyldig LAMBDA-funksjon eller feil antall parametere, returneres en #VERDI!- -feil kalt «Feil parametere».

Eksempler

Eksempel 1: Opprett en liste over fakulteter

Skriv inn eksempeldataene i cellene A1:C2, og kopier deretter formelen til celle D4:

=SCAN(1, A1:C2, LAMBDA(a,b,a*b))

Første eksempel på SKANN-funksjon

Eksempel 2: Kjede sammen tegn i en matrise

Skriv inn eksempeldataene i cellene A1:C2, og kopier deretter formelen til celle D4:

=SCAN("",A1:C2,LAMBDA(a,b,a&b))

Andre eksempel på SKANN-funksjon

Se også

LAMBDA-funksjonen

MAP-funksjonen

REDUSER-funksjonen

MAKEARRAY-funksjonen

BYCOL-funksjonen

BYROW-funksjonen

ISOMITTERT-funksjonen

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×