Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Hvis du bruker en jobb- eller skolekonto eller personlig konto i Outlook, kan du sende en delingsinvitasjon til andre brukere, slik at de kan vise kalenderen din fra sin egen Kalenderliste i Outlook.

Kalenderdeling er ikke begrenset til standard kalendermappe som er opprettet i alle Outlook-profiler. Du kan opprette flere kalendermapper og velge hvilke av disse mappene du vil dele. Du kan for eksempel opprette en kalendermappe for et bestemt prosjekt og dele den med kollegene dine, eller en familiekalender som inkluderer alle hendelser og avtaler for familiemedlemmer.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Denne artikkelen beskriver hvordan du deler og får tilgang til en kalender som bare kan vises. Dette betyr at personene du deler den med, ikke kan gjøre endringer i den. Hvis du vil gi noen tillatelse til å redigere en delt kalender, kan du se Dele og få tilgang til en kalender med redigerings- eller representanttillatelser i Outlook.

Velg et fanealternativ nedenfor for versjonen av Outlook som du bruker. Hvilken versjon av Outlook har jeg?

Obs!: Hvis trinnene under denne Nye Outlook-fanen ikke fungerer for deg, kan det hende du ikke bruker nye Outlook for Windows ennå. Velg klassisk Outlook-fane, og følg disse trinnene i stedet.

I denne artikkelen:

Del en kalender med andre

Legge til en annen persons kalender

Publisere en kalender

Dele en kalender med andre i nye Outlook

 1. Velg Kalender fra navigasjonsruten. 

 2. Velg Del kalenderHjem-fanen, og hvis du har mer enn én kalender, velger du hvilken kalender du vil dele.  

 3. Skriv inn hvem du vil dele med, i boksen Skriv inn en e-postadresse eller et kontaktnavn. Hvis personens navn vises i en liste, velger du det, ellers trykker du enter.

 4. Etter at du har lagt til personen du vil skal administrere kalenderen din, velger du rullegardinlisten ved siden av navnet på personen og tilgangsnivået du vil at vedkommende skal ha.

  • Velg Kan vise når jeg er opptatt for å gi dem tillatelse til bare å se når du er opptatt, men ikke detaljene for elementene i kalenderen.

  • Velg Kan vise titler og plasseringer for å gi dem tillatelse til å se når du er opptatt, i tillegg til titlene og plasseringene til elementene i kalenderen.

  • Velg Kan vise alle detaljer for å gi dem tillatelse til å se alle detaljene for elementene i kalenderen. andre til å vise kalenderen, men ikke gjøre endringer i den.

   Obs!: Hvis du vil gi tillatelser som tillater en bruker å redigere kalenderen, eller kan svare på møteinnkallelser på dine vegne, kan du se Kalenderdelegering i Outlook.

 5. Når du har lagt til personen du vil dele kalenderen med, og valgt hvilke tillatelser du vil gi vedkommende, velger du Del. Hvis du bestemmer deg for ikke å dele kalenderen akkurat nå, velger du FjernFjern.

 6. Personen du deler en kalender med, mottar en e-postinvitasjon til å dele kalenderen sin. Når de godtar, kan de legge til kalenderen i sin egen visning.  

Legge til en annen persons kalender i kalenderen

Det er bare mulig å legge til en annen persons kalender på egen hånd med jobb- eller skolekontoer.

Obs!: Hvis du vil gjøre dette ved hjelp av en personlig konto, kan du be personen som du vil dele kalendere med, om å dele kalenderen ved å følge trinnene i delen ovenfor, dele en Outlook-kalender med andre.

Følgende video viser hvordan du legger til en delt Outlook-kalender.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Publisere en kalender

Du kan publisere en kalender og deretter dele koblingen med andre for å la dem vise kalenderen på nettet. Bruk en HTML-kobling hvis du vil at mottakerne skal vise kalenderen i en nettleser, eller en ICS-kobling hvis du vil at de skal abonnere på kalenderen.

 1. Velg Kalender fra navigasjonsruten. 

 2. Velg KalenderinnstillingerVis-fanen > Kalender > Delte kalendere.

 3. Under delen Publiser en kalender velger du kalenderen du vil publisere fra rullegardinlisten, og velger tillatelsene du vil gi.

 4. Klikk på Publiser. HTML- og ICS-koblinger vises nedenfor.

 5. Kopier HTML- eller ICS-koblingene for hvordan du vil dele kalenderen. Kopier HTML-koblingen hvis du vil at mottakerne skal vise kalenderen i en nettleser, eller kopier ICS-koblingen hvis du vil at de skal abonnere.

  Velg Opphev publisering for å oppheve publiseringen av kalenderen.

Veiledet støtte i nettleseren kan gi digitale løsninger for Office-problemer

Prøv veiledet støtte

Trinn og informasjon for klassisk Outlook:

Del kalenderen |  Stopp deling av kalenderen |  Dele en kalender ved å publisereDele kalenderen i e-post |  Tilleggsinformasjon |  Løse problemer

Dele Microsoft 365 eller Outlook.com kalender med personer i eller utenfor organisasjonen

 1. Velg Del kalenderHjem-fanen i Kalender-mappen.

 2. Velg kalenderen du vil dele, fra rullegardinmenyen.

 3. Velg Legg til i dialogboksen Kalenderegenskaper.

 4. Du kan søke etter personer fra adresseboken eller skrive inn e-postadressene deres i Legg til-boksen . Når du er ferdig med å legge til navn i dialogboksen Legg til brukere , velger du OK.

 5. Velg personens navn eller e-postadresse i dialogboksen Kalenderegenskaper , og velg deretter detaljnivået du vil dele med personen, og velg deretter OK.

 6. Personen du har delt kalenderen med, mottar en delingsinvitasjon via e-post.

 7. Når mottakeren velger Godta, vil vedkommende se den delte kalenderen i kalenderlisten.

Jeg ser feilmeldingen «Denne kalenderen kan ikke deles»

Hvis du ser en melding som sier at denne kalenderen ikke kan deles, er det tre mulige årsaker:

 • E-postadressen er ugyldig.

 • E-postadressen er enMicrosoft 365 gruppe

 • E-postadressen tilhører en ekstern bruker som ikke er en del av organisasjonen.

Hvilke tillatelser andre personer kan ha i kalenderen

Når du deler kalenderen, kan du velge blant flere ulike tilgangsnivåer:

 • Kan vise når jeg er opptatt. De som deler kalenderen med dette tilgangsnivået, kan bare se hvilke ganger du er tilgjengelig.

 • Kan vise titler og plasseringer. De som deler kalenderen med dette tilgangsnivået, vil se tilgjengelighet og emne og møtested.

 • Kan vise alle detaljer. De som deler kalenderen med dette tilgangsnivået, vil se alle detaljer om avtalene dine, akkurat som det du ser.

Slutte å dele kalenderen

Du kan når som helst oppheve tilgangen til kalenderen.

Obs!: Det kan ta litt tid før Microsoft 365 og brukerens Outlook synkroniserer og fjerner visningen til kalenderen

 1. Velg Kalender.

 2. Velg Mappe-fanen på båndet, og velg deretter Kalenderegenskaper.

 3. Velg Tillatelser-fanen , og velg brukerens navn under Deling med, og velg deretter Fjern.

 4. Velg OK.

Dele en kalender ved å publisere den på en nettside

Hvis du har tilgang til en nettserver som støtter WebDAV-protokollen (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning), kan du velge publisere kalenderen din der.

Obs!: Er du ikke sikker på om serveren din støtter WebDAV? Serveradministratoren eller Internett-leverandøren skal kunne fortelle deg det.

 1. Velg Kalender.

 2. Velg Home > Publiser på nettet > Publiser på WebDAV-server.

  Obs!: 

  • Hvis e-postkontoen din bruker Exchange, vil du se Publiser denne kalenderen i stedet for alternativet for å publisere på en WebDAV-server. Det lar deg publisere kalenderen direkte på en Exchange-server. Velg publiseringsalternativene du ønsker, i vinduet som åpnes, og klikk Start publisering.

  • Hvis du bruker Microsoft 365, kan du fortsatt publisere kalenderen på en WebDAV-server, men du må først fjerne {Anonymous:CalendarSharingFreeBusySimple} fra delingspolicyen. Dette hindrer deg imidlertid fra å publisere kalenderen til Exchange ved en senere anledning. 

 3. Skriv inn plasseringen til WebDAV-serveren i Plassering-boksen , velg eventuelle andre publiseringsalternativer du vil bruke, og velg deretter OK.

Dele kalenderen i en e-postmelding

Hvis du ikke vil gi noen tillatelse til å dele kalenderen og se oppdateringer, kan du sende en statisk kopi av kalenderen via e-post for et bestemt datointervall. Mottakeren vil kunne se hendelsene i kalenderen på det tidspunktet du sendte e-postmeldingen, men ikke noen oppdateringer du gjør etter at du har sendt e-postmeldingen.

Obs!: Denne funksjonen er ikke lenger tilgjengelig med Outlook for Microsoft 365.  

 1. Velg Kalender.

 2. Velg Hjem > e-postkalender.

  Klikk Send kalender via e-post på fanen Hjem

 3. Velg kalenderen og tidsperioden du vil dele, i boksene Kalender og Datointervall. Velg for eksempel bare I dag eller for de Neste 7 dager.

  Velg alternativene du ønsker, i boksene Kalender og Datointervall

 4. Angi eventuelle andre alternativer du vil bruke, og velg deretter OK.

 5. Legg til hvem du vil at meldingen skal gå til, i Til-feltet i den nye e-postmeldingen som åpnes, og velg Send.

Personen som du sendte kalenderen din til, vil se et øyeblikksbilde av kalenderen din i meldingen.

Eksempel på kalender delt i e-postmelding

Meldingen inneholder også en vedlagte iCalender (.ics)-fil som vedkommende kan åpne i Outlook eller et annet kalenderprogram. Når mottakeren klikker iCalendar-filen, viser Outlook filen som en ny kalender som vedkommende kan vise side ved side med sin kalender. De kan dra avtaler eller møter mellom de to kalenderne og finne et tidspunkt som passer for dere begge.

Løse problemer med deling av kalenderen

Hvis du ikke har muligheten til å dele kalenderen (den er nedtonet), er det fordi administratoren/IT-støtten for bedriften har angitt en policy for å hindre at andre deler kalendere.

I denne artikkelen:

Del en kalender med andre

Legge til en annen persons kalender

Publisere en kalender

Dele en kalender med andre i nye Outlook

 1. Velg Kalender fra navigasjonsruten. 

 2. Velg Del kalenderHjem-fanen, og hvis du har mer enn én kalender, velger du hvilken kalender du vil dele.  

 3. Skriv inn hvem du vil dele med, i boksen Skriv inn en e-postadresse eller et kontaktnavn. Hvis personens navn vises i en liste, velger du det, ellers trykker du enter.

 4. Etter at du har lagt til personen du vil skal administrere kalenderen din, velger du rullegardinlisten ved siden av navnet på personen og tilgangsnivået du vil at vedkommende skal ha.

  • Velg Kan vise når jeg er opptatt for å gi dem tillatelse til bare å se når du er opptatt, men ikke detaljene for elementene i kalenderen.

  • Velg Kan vise titler og plasseringer for å gi dem tillatelse til å se når du er opptatt, i tillegg til titlene og plasseringene til elementene i kalenderen.

  • Velg Kan vise alle detaljer for å gi dem tillatelse til å se alle detaljene for elementene i kalenderen. andre til å vise kalenderen, men ikke gjøre endringer i den.

   Obs!: Hvis du vil gi tillatelser som tillater en bruker å redigere kalenderen, eller kan svare på møteinnkallelser på dine vegne, kan du se Kalenderdelegering i Outlook.

 5. Når du har lagt til personen du vil dele kalenderen med, og valgt hvilke tillatelser du vil gi vedkommende, velger du Del. Hvis du bestemmer deg for ikke å dele kalenderen akkurat nå, velger du FjernFjern.

 6. Personen du deler en kalender med, mottar en e-postinvitasjon til å dele kalenderen sin. Når de godtar, kan de legge til kalenderen i sin egen visning.  

Legge til en annen persons kalender i kalenderen

Det er bare mulig å legge til en annen persons kalender på egen hånd med jobb- eller skolekontoer.

Følgende video viser hvordan du legger til en delt Outlook-kalender.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Publisere en kalender

Du kan publisere en kalender og deretter dele koblingen med andre for å la dem vise kalenderen på nettet. Bruk en HTML-kobling hvis du vil at mottakerne skal vise kalenderen i en nettleser, eller en ICS-kobling hvis du vil at de skal abonnere på kalenderen.

 1. Velg Kalender fra navigasjonsruten. 

 2. Velg KalenderinnstillingerVis-fanen > Kalender > Delte kalendere.

 3. Under delen Publiser en kalender velger du kalenderen du vil publisere fra rullegardinlisten, og velger tillatelsene du vil gi.

 4. Klikk på Publiser. HTML- og ICS-koblinger vises nedenfor.

 5. Kopier HTML- eller ICS-koblingene for hvordan du vil dele kalenderen. Kopier HTML-koblingen hvis du vil at mottakerne skal vise kalenderen i en nettleser, eller kopier ICS-koblingen hvis du vil at de skal abonnere.

  Velg Opphev publisering for å oppheve publiseringen av kalenderen.

Dele en kalender med andre i nye Outlook

 1. Velg Kalender fra navigasjonsruten. 

 2. Velg Del kalenderHjem-fanen, og hvis du har mer enn én kalender, velger du hvilken kalender du vil dele.  

 3. Skriv inn hvem du vil dele med, i boksen Skriv inn en e-postadresse eller et kontaktnavn. Hvis personens navn vises i en liste, velger du det, ellers trykker du enter.

 4. Etter at du har lagt til personen du vil skal administrere kalenderen din, velger du rullegardinlisten ved siden av navnet på personen og tilgangsnivået du vil at vedkommende skal ha.

  • Velg Kan vise når jeg er opptatt for å gi dem tillatelse til bare å se når du er opptatt, men ikke detaljene for elementene i kalenderen.

  • Velg Kan vise titler og plasseringer for å gi dem tillatelse til å se når du er opptatt, i tillegg til titlene og plasseringene til elementene i kalenderen.

  • Velg Kan vise alle detaljer for å gi dem tillatelse til å se alle detaljene for elementene i kalenderen. andre til å vise kalenderen, men ikke gjøre endringer i den.

   Obs!: Hvis du vil gi tillatelser som tillater en bruker å redigere kalenderen, eller kan svare på møteinnkallelser på dine vegne, kan du se Kalenderdelegering i Outlook.

 5. Når du har lagt til personen du vil dele kalenderen med, og valgt hvilke tillatelser du vil gi vedkommende, velger du Del. Hvis du bestemmer deg for ikke å dele kalenderen akkurat nå, velger du FjernFjern.

 6. Personen du deler en kalender med, mottar en e-postinvitasjon til å dele kalenderen sin. Når de godtar, kan de legge til kalenderen i sin egen visning.  

Legge til en annen persons kalender i kalenderen

Hvis du vil legge til en annen persons kalender i din egen kalender, kan du be personen som du vil dele kalendere med, om å dele kalenderen med deg ved å følge trinnene i delen ovenfor, dele en Outlook-kalender med andre.

Publisere en kalender

Du kan publisere en kalender og deretter dele koblingen med andre for å la dem vise kalenderen på nettet. Bruk en HTML-kobling hvis du vil at mottakerne skal vise kalenderen i en nettleser, eller en ICS-kobling hvis du vil at de skal abonnere på kalenderen.

 1. Velg Kalender fra navigasjonsruten. 

 2. Velg KalenderinnstillingerVis-fanen > Kalender > Delte kalendere.

 3. Under delen Publiser en kalender velger du kalenderen du vil publisere fra rullegardinlisten, og velger tillatelsene du vil gi.

 4. Klikk på Publiser. HTML- og ICS-koblinger vises nedenfor.

 5. Kopier HTML- eller ICS-koblingene for hvordan du vil dele kalenderen. Kopier HTML-koblingen hvis du vil at mottakerne skal vise kalenderen i en nettleser, eller kopier ICS-koblingen hvis du vil at de skal abonnere.

  Velg Opphev publisering for å oppheve publiseringen av kalenderen.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×