Relaterte emner
×
Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Tillate noen andre å behandle e-posten og kalenderen din

På samme måte som du kanskje får hjelp fra en assistent til å behandle innkommende papirpost, kan en annen person, kalt en representant, motta og svare på e-postmeldinger og møteinvitasjoner på dine vegne. Du kan også gi representanten tilleggstillatelser til å lese, opprette eller endre elementer i Microsoft Exchange Server-postboks.

Obs!: En Microsoft Exchange Server-konto kreves.

I denne artikkelen

Hvordan fungerer representanttilgang?

Representanttilgang handler om mer enn bare å dele tilgang til mappene dine. Representanter får flere tillatelser, for eksempel til å opprette e-postmeldinger eller svare på møteinnkallelser på dine vegne. Se Behandle e-post- og kalenderelementene til en annen person for å lære hvordan representanter kan utføre disse oppgavene.

Siden det er du som gir tillatelsen, bestemmer du hvilket tilgangsnivå representanten skal ha til mappene. Du kan gi en representant tillatelse til å lese elementene i mappene dine, eller til å lese, opprette, endre og slette elementer. Hvis du legger til en representant, har representanten full tilgang til Kalender- og Oppgaver-mappene. Representanten kan også svare på møteinvitasjonene på dine vegne.

Hva er representanttilgangsnivåene?

 • Korrekturleser     Med denne tillatelsen kan representanten lese elementene i mappene.

 • Forfatter     Med denne tillatelsen kan representanten lese og opprette elementer og endre og slette elementer vedkommende oppretter. En representant kan for eksempel opprette oppgaveforespørsler og møteinvitasjoner direkte i Oppgave- eller Kalender-mappen og deretter sende elementene på dine vegne.

 • Redaktør     Med denne tillatelsen kan representanten gjøre alt det en forfatter har tillatelse til å gjøre, og i tillegg endre og slette elementene som du har opprettet.

   

  Obs!: Hvis du bruker Microsoft Outlook til å slette elementer fra en postboksmappe til en annen bruker som du har rettigheter til sletting for, og de slettede elementene går til din egen Slettede elementer-mappe i stedet for Slettede elementer-mappen til postbokseieren. Du kan bruke nøkkelen DelegateWastebasketStyle funnet i følgende artikkel for å endre virkemåten.

Til toppen av siden

Gjøre noen til min representant

En representant får sendefullmakt automatisk. Representanten kan som standard bare lese møteinvitasjonene og svarene som er sendt til den overordnede. Representanten har ikke tilgang til å lese noen andre meldinger i innboksen.

 1. Velg Fil-fanen , og velg deretter Kontoinnstillinger > Representanttilgang.

 2. Velg Legg til i dialogboksen.

  Hvis Legg til ikke vises, kan det hende at det ikke er en aktiv tilkobling mellom Outlook og Exchange. Tilkoblingsstatusen vise i statusfeltet i Outlook.

 3. Skriv inn navnet på personen du vil tilordne som representant, eller søk etter og klikk deretter navnet i søkeresultatlisten.

  Obs!: Representanten må være en person i organisasjonens globale adresseliste i Exchange.

 4. Velg Legg til, og velg deretter OK.

 5. Godta standardinnstillingene for tillatelse, eller velg egendefinerte tilgangsnivåer for Exchange-mapper i dialogboksen Representanttillatelser.

  Hvis en representant bare trenger tillatelse til å ta seg av møteinvitasjoner og svar, er det nok med innstillingene for standardtillatelse, for eksempel Representant mottar kopi av møterelaterte meldinger sendt til meg. Du kan la innstillingen for Innboks-tillatelsen være Ingen. Møteinvitasjoner og svar går direkte til representantens innboks.

  Obs!: Som standard får representanten tillatelsen Redaktør (kan lese, opprette og redigere elementer) til Kalender-mappen. Når representanten svarer på et møte på dine vegne, legges det automatisk til i Kalender-mappen.

 6. Merk av for Send automatisk melding som oppsummerer disse tillatelsene, til representanten hvis du vil sende representanten en melding om at tillatelsene er endret.

 7. Merk eventuelt av for Representanten kan se mine private elementer.

  Viktig!: Denne innstillingen påvirker alle Exchange-mapper. Dette omfatter alle mapper for e-post, kontakter, kalender, oppgaver, notater og logger. Du kan ikke gi tilgang til private elementer i bare angitte mapper.

 8. Klikk OK.

  Obs!: 

  • Meldinger som sendes med sendefullmakt, inneholder både ditt og representantens navn ved siden av Fra. Når en melding sendes med Send som-tillatelse, vises bare ditt navn.

  • Når du legger til noen som representant, kan de legge til Exchange-postboksen i Outlook-profilen sin. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se Administrere e-post- og kalenderelementene til en annen person.

Til toppen av siden

Endre tillatelser for en representant

 1. Velg Fil-fanen , og velg deretter Kontoinnstillinger > Representanttilgang.

 2. Klikk navnet på representanten du vil endre tillatelsene for, og velg deretter Tillatelser.

  Obs!: Hvis du vil fjerne alle representanttilgangstillatelsene, må du ikke klikke Tillatelser, men i stedet klikke Fjern og hoppe over resten av disse trinnene.

 3. Endre tillatelsene for en hvilken som helst Outlook-mappe som representanten har tilgang til.

 4. Merk av for Send automatisk melding som oppsummerer disse tillatelsene, til representanten hvis du vil sende representanten en melding om at tillatelsene er endret.

Obs!: Hvis du vil at kopier av møteinvitasjoner og svar som du mottar, skal sendes til en representant, må du sikre at representanten har tillatelsen Redaktør (kan lese, opprette og redigere elementer) til Kalender-mappen din, og deretter merker du av for Representant mottar kopi av møterelaterte meldinger sendt til meg.

Til toppen av siden

Endre representanttilgang til private elementer

Hvis du har tilordnet tillatelser til en representant slik at vedkommende har tilgang til Outlook-mappene dine, kan du skjule personlige opplysninger i avtaler, møter, oppgaver og kontakter. Åpne hvert personlige element, og klikk Privat i Merker-gruppen.

Slik gir du tilgang til de private elementene dine:

 1. Velg Fil-fanen , og velg deretter Kontoinnstillinger > Representanttilgang.

 2. Velg navnet på representanten du vil endre tilgang til dine private avtaler for, og velg deretter Tillatelser.

 3. Merk av for Representanten kan se mine private elementer.

Viktig!: Du kan ikke være sikker på at Privat-funksjonen forhindrer andre fra å få tilgang til detaljene i avtalene, kontaktene eller oppgavene. Hvis du vil forsikre deg om at andre ikke kan lese elementer som du har merket som private, lar du være å gi dem tillatelsen Leser (kan lese elementer) til Kalender-, Kontakter- og Oppgaver-mappen.

Til toppen av siden

Se også

Behandle e-post- og kalenderelementene til en annen person

Sende e-post på vegne av andre

Dele en Outlook-kalender med andre

Åpne en annen persons Exchange-kalender

Legge til en e-postkonto i Outlook

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×