Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.
Endre størrelsen på en tabell ved å legge til eller fjerne rader og kolonner

Når du har opprettet en Excel tabell i regnearket, kan du enkelt legge til eller fjerne tabellrader og -kolonner.

Du kan bruke kommandoen Endre størrelse i Excel til å legge til rader og kolonner i en tabell:

 1. Klikk hvor som helst i tabellen, og tabellverktøy-alternativet vises.

 2. Klikk Utforming >Endre størrelse på tabell.

  bruke alternativet for å endre størrelse på tabell fra Tabellverktøy

 3. Merk hele celleområdet du vil at tabellen skal inkludere, og begynn med cellen øverst til venstre.

  I eksemplet nedenfor dekker den opprinnelige tabellen området A1:C5. Når du endrer størrelsen for å legge til to kolonner og tre rader, dekker tabellen området A1:E8.

  Endre størrelse på tabellen

  Tips!: Du kan også klikke Skjul Knapp for å skjule dialogboksen Endre størrelse på tabell midlertidig, merke området i regnearket og deretter klikke Utvid dialogboks Knapp.

 4. Når du har merket området du vil bruke for tabellen, trykker du OK.

Legg til en rad eller kolonne i en tabell ved å skrive inn i en celle rett under den siste raden eller til høyre for den siste kolonnen, ved å lime inn data i en celle eller ved å sette inn rader eller kolonner mellom eksisterende rader eller kolonner.

Begynn å skrive   

 • Hvis du vil legge til en rad nederst i tabellen, begynner du å skrive i en celle under den siste tabellraden. Tabellen utvides slik at den inkluderer den nye raden. Hvis du vil legge til en kolonne til høyre for tabellen, begynner du å skrive i en celle ved siden av den siste tabellkolonnen.

Hvis du skriver inn en verdi i celle A4 i eksemplet nedenfor for en rad, utvides tabellen slik at den inkluderer denne cellen i tabellen sammen med den tilstøtende cellen i kolonne B.

Legge til en rad ved å skrive i den første raden under en tabell

Hvis du skriver inn en verdi i celle C2 i eksemplet nedenfor for en kolonne, utvides tabellen slik at den inkluderer kolonne C, og tabellkolonnen Kv 3 gis navn fordi Excel kjente et navnemønster fra 1. kvartal og 2. kvartal.

En kolonne legges til ved å skrive inn en verdi i en celle til høyre for tabellen

Lime inn data   

 • Hvis du vil legge til en rad ved å lime inn, limer du inn dataene i cellen lengst til venstre under den siste tabellraden. Hvis du vil legge til en kolonne ved å lime inn, limer du inn dataene til høyre for kolonnen lengst til høyre i tabellen.

Hvis dataene du limer inn i en ny rad, har så mange eller færre kolonner enn tabellen, utvides tabellen slik at den inkluderer alle cellene i området du limte inn. Hvis dataene du limer inn, har flere kolonner enn tabellen, blir ikke de ekstra kolonnene en del av tabellen. Du må bruke kommandoen Endre størrelse for å utvide tabellen for å inkludere dem.

I eksemplet nedenfor for rader utvider innliming av verdiene fra A10:B12 i den første raden under tabellen (rad 5) tabellen slik at den inkluderer de innlimte dataene.

Ved å lime inn data under tabellen utvides tabellen slik at dataene blir inkludert

Hvis du limer inn verdiene fra C7:C9 i den første kolonnen til høyre for tabellen (kolonne C) i eksemplet nedenfor for kolonner, utvides tabellen slik at den inkluderer de innlimte dataene og legger til en overskrift, kv 3.

Ved å lime inn kolonnedata utvides tabellen og en overskrift legges til

Bruke Sett inn til å legge til en rad   

 1. Hvis du vil sette inn en rad, velger du en celle eller rad som ikke er overskriftsraden, og høyreklikker. Hvis du vil sette inn en kolonne, velger du en celle i tabellen og høyreklikker.

 2. Pek på Sett inn, og velg Tabellrader ovenfor for å sette inn en ny rad, eller Tabellkolonner til venstre for å sette inn en ny kolonne.

Hvis du er i den siste raden, kan du velge Tabellrader over eller Tabellrader nedenfor.

I eksemplet nedenfor for rader settes en rad inn over rad 3.

Sette inn tabellrader over

Hvis du har merket en celle i kolonnen lengst til høyre i tabellen for kolonner, kan du velge mellom å sette inn tabellkolonner til venstre eller tabellkolonner til høyre.

I eksemplet nedenfor for kolonner settes en kolonne inn til venstre for kolonne 1.

Sette inn en tabellkolonne

 1. Merk én eller flere tabellrader eller tabellkolonner du vil slette.

  Du kan også bare merke én eller flere celler i tabellradene eller tabellkolonnene du vil slette.

 2. Klikk pilen ved siden av Slett i Celler-gruppen på Hjem-fanen, ogklikk deretter Slett tabellrader eller Slett tabellkolonner.

  Excel-båndsymbol

  Du kan også høyreklikke én eller flere rader eller kolonner, peke på Slett på hurtigmenyen, og deretter klikke Tabellkolonner ellerTabellrader. Du kan også høyreklikke én eller flere celler i en tabellrad eller tabellkolonne, peke på Slettog deretter klikke Tabellrader ellerTabellkolonner.

På samme måte som du kan fjerne duplikater fra alle valgte data i Excel, kan du enkelt fjerne duplikater fra en tabell.

 1. Klikk hvor som helst i tabellen.

  Da vises Tabellverktøy med Utforming-fanen.

 2. Klikk Fjern duplikater i Verktøy-gruppenUtforming-fanen.

  Båndet i Excel

 3. Velg kolonnene som inneholder duplikater du vil fjerne, underKolonner i dialogboksen Fjern duplikater.

  Du kan også klikke Fjern merking av alle og deretter merke kolonnene du vil bruke, eller klikke Merk alle for å merke alle kolonnene.

Obs!: Duplikater du fjerner, slettes fra regnearket. Hvis du utilsiktet sletter data som du mente å beholde, kan du bruke CTRL+Z eller klikke Angre Angre-knapp på verktøylinjen for hurtigtilgang for å gjenopprette de slettede dataene. Du kan også bruke betingede formater til å utheve dupliserte verdier før du fjerner dem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til, endre eller fjerne betingede formater.

 1. Kontroller at den aktive cellen er i en tabellkolonne.

 2. Klikk pilen Filtrere rullegardinpil i kolonneoverskriften.

 3. Hvis du vil filtrere etter tomme celler, fjerner du merket for (Merk alt)på Autofilter-menyen øverst i listen over verdier, og deretter velger du (Tomme)nederst i listen over verdier.

  Obs!: Avmerkingsboksen (Tomme) er bare tilgjengelig hvis celleområdet eller tabellkolonnen inneholder minst én tom celle.

 4. Merk de tomme radene i tabellen, og trykk deretter CTRL+- (bindestrek).

Du kan bruke en lignende fremgangsmåte for filtrering og fjerning av tomme regnearkrader. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du filtrerer etter tomme rader i et regneark, kan du se Filtrere data i et område eller en tabell.

 1. Velg tabellen, og velg deretter Tabellutforming > Endre størrelse på tabell.

 2. Juster celleområdet tabellen inneholder etter behov, og velg deretter OK.

  Endre størrelse på dialogboks for tabell

Viktig!: Tabellovertekster kan ikke flyttes til en annen rad, og det nye området må overlappe det opprinnelige området.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excels tekniske fellesskap eller få hjelp i Svar-fellesskapet.

Se også

Hvordan kan jeg slå sammen to eller flere tabeller?

Opprette en Excel-tabell i et regneark

Bruke strukturerte referanser i Excel-tabellformler

Formatere en Excel-tabell

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×