Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen ER.ANNUITET i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Beregner betalte renter (eller mottatt) for den angitte perioden for et lån (eller en investering) med selv hovedstolbetalinger.

Syntaks

ER.ANNUITET(rente; periode; antall_innbet; nåverdi)

Syntaksen for funksjonen ER.AVDRAG har følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

Rente

Obligatorisk. Rentesatsen for investeringen.

Periode

Obligatorisk. Perioden du vil finne renten for, og må være mellom 1 og Antall_innbet.

Antall_innbet

Obligatorisk. Det totale antallet betalingsperioder for investeringen.

Nåverdi

Obligatorisk. Nåverdien til investeringen. For et lån er Nåverdi lånebeløpet.

Merknader

  • Kontroller at du er konsekvent med enhetene du bruker for å angi rente og antall_innbet. Hvis du foretar månedlige innbetalinger på et lån på fire år med en årlig rentesats på 12 prosent, bruker du 12/12 for rente og 4*12 for antall_innbet. Hvis du foretar årlige innbetalinger på det samme lånet, bruker du 12 % for rente og 4 for antall_innbet.

  • For alle argumentene representeres penger du betaler ut, som innskudd på sparekonti eller andre uttak, av negative tall, mens penger du får inn, som utbyttesjekker og andre innskudd, representeres av positive tall.

  • ISPMT teller hver periode som begynner med null, ikke med én.

  • De fleste lån bruker en nedbetalingsplan med jevne periodiske betalinger. Funksjonen IPMT returnerer rentebetalingen for en gitt periode for denne typen lån.

  • Noen lån bruker en nedbetalingsplan med selv hovedbetalinger. ISPMT-funksjonen returnerer rentebetalingen for en gitt periode for denne typen lån.

  • For å illustrere bruker amortiseringstabellen nedenfor en tidsplan for nedbetaling av partallskontohaver. Rentegebyret hver periode er lik satsen ganger den ubetalte saldoen for forrige periode. Og betalingen hver periode er lik den partallskontohaveren pluss renten for perioden.

Eksempel

Eksempel på ISPMT-funksjon med amortisering av lån med partall

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i det tekniske fellesskapet for Excel eller få støtte i Fellesskap.

Se også

RANNUITET (funksjon)

NÅVERDI (funksjon)

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×