Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen ER.ANNUITET i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Beregner renten betalt (eller mottatt) for den angitte perioden for et lån (eller en investering) med selv hovedstolbetalinger.

Syntaks

ER.ANNUITET(rente; periode; antall_innbet; nåverdi)

Syntaksen for funksjonen ER.AVDRAG har følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

Rente

Obligatorisk. Rentesatsen for investeringen.

Periode

Obligatorisk. Perioden du vil finne renten for, og må være mellom 1 og Perioder.

Antall_innbet

Obligatorisk. Det totale antallet betalingsperioder for investeringen.

Nåverdi

Obligatorisk. Nåverdien til investeringen. For et lån er nåverdi lånebeløpet.

Merknader

  • Kontroller at du er konsekvent om enhetene du bruker til å angi Rente og Antall_innbet. Hvis du foretar månedlige innbetalinger på et lån på fire år med en årlig rentesats på 12 prosent, bruker du 12/12 for Rente og 4*12 for Antall_innbet. Hvis du foretar årlige innbetalinger på det samme lånet, bruker du 12 % for rente og 4 for Innbet.

  • For alle argumentene representeres penger du betaler ut, som innskudd på sparekonti eller andre uttak, av negative tall, mens penger du får inn, som utbyttesjekker og andre innskudd, representeres av positive tall.

  • ER.FORFALT teller hver periode som begynner med null, ikke med én.

  • De fleste lån bruker en nedbetalingsplan med jevne periodiske innbetalinger. IPMT-funksjonen returnerer renteavdraget for en gitt periode for denne typen lån.

  • Noen lån bruker en nedbetalingsplan med selv hovedstolbetalinger. FUNKSJONEN ER.AVDRAG returnerer renteavdraget for en gitt periode for denne typen lån.

  • For å illustrere bruker amortiseringstabellen nedenfor en nedbetalingsplan med jevne hovedstoler. Rentegebyret hver periode er lik Rente ganger ubetalt saldo for forrige periode. Og innbetalingen hver periode er lik den jevne hovedstolen pluss renten for perioden.

Eksempel

ER.FORDELING-funksjonseksempel med amortisering av selvprinsipplån

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excels tekniske fellesskap eller få hjelp i Svar-fellesskapet.

Se også

RANNUITET (funksjon)

NÅVERDI (funksjon)

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×